Maung Yit - From Individual Terrorism towards States Terrorism


တကိုယ္ေတာ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွသည္ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား ဆီသို႔
ေမာင္ရစ္

ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၈

ရုရွားျပည္ေထာင္စုၾကီးသည္ တရုတ္အုိလံပစ္ပြဲေတာ္တြင္ ေရႊ ၂၊ ေငြ ၇၊ ေၾကး ၃ ဆုျဖင့္ ေရွ႔တန္းတြင္ရွိေနပါလ်က္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ အေျမာက္လက္နက္မ်ား ပစ္ေဖာက္လ်က္ က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လိုက္သည့္ သမိုင္း အခ်ဳိးအေကြ႔တြင္မူ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ၏ မွင္တက္မႈျဖင့္ "ကမာၻ႔အၾကမ္းဖက္က်ဴးေက်ာ္သူ" စံခ်ိန္ကို ၂၁ ရာစုတြင္ ခ်ဳိးလိုက္ေလျပီဟု ဆိုရေတာ့မည္။

ယခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အီရတ္ကို စစ္လက္နက္တို႔ျဖင့္ တိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ဖို႔အေရး ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခုံတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံ ဇာတ္ခင္းျပီး အသုံးေတာ္ခံျပီးမွသာ အီရတ္ကို "တရား၀င္" စစ္ခင္းခဲ့ရေသာ္လည္း ရုရွားျပည္ေထာင္စုၾကီးကမူ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္ေထာင္စုႏွင့္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈကို အရင္းျပဳလ်က္ လြန္ခဲ့သည့္ ၈ သုံးလုံးေန႔က စစ္အင္အား အစြမ္းကုန္သုံးလ်က္ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေလျပီ။

၂၁ ရာစုအ၀င္ကတည္းက အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အေမရိကန္ေျမေပၚတြင္ လ်ပ္တျပက္၀င္ေရာက္ စစ္ခင္းလုိက္သည္က စျပီး ကမာၻေပၚတြင္ စစ္မီးမ်ား ေတာက္ခဲ့ရသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို လက္ခံသူမ်ားဟု အေမရိကန္က စြပ္စြဲလ်က္ စစ္လက္နက္ျဖင့္ က်ဳးေက်ာ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ကုလသမဂၢနည္း၊ ႏိုင္ငံေရးနည္း၊ စားပြဲ၀ိုင္းနည္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း၊ အာဏာရႏွင့္ အာဏာမဲ့တို႔အခ်င္းခ်င္းတြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လမ္းစတို႔ အေမွာင္ဖုံးကုန္ေလသလားဟု ထင္မွတ္ရေပေတာ့သည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔သည္ အသုဘကို မိတ္ကပ္လိမ္း ပန္းပန္ေပးသည့္ အဆင့္ဆီသို႔ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေရနံအားကိုး တန္ခိုးတိုးသည့္ အာဏာရွင္တို႔က မ်က္ႏွာပြင့္လ်က္ရွိသည္။ အာရွတြင္လည္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တို႔ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသည့္ ျပည္သူႏွင့္ ဘုန္းၾကီးတို႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္တိုးေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ လက္နက္မဲ့၊ အာဏာမဲ့၊ ၾသဇာမဲ့သည့္ သာမန္ ျပည္သူလူထု လူတန္းစား အသီးသီးတို႔ ဘ၀ေရွ႔ေရးကား ေရနည္းငါးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရေတာ့မည္သို႔ ျဖစ္ေနေလျပီ။

လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ က်ဳးေက်ာ္ေရး လမ္းစဥ္သည္သာ အမွန္တရားဟု တထစ္ခ်လ်က္ ထုိထို အၾကမ္းဖက္သမား အစုအဖြဲ႔မ်ားမွသည္ ထိုထုိ အၾကမ္းဖက္ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၏ ေျခလွမ္းမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ၾကမည္သာ ဆိုလွ်င္ - ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားကို ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္မၾကီးသည္ တိုင္၀မ္ခြဲထြက္ ကၽြန္းႏိုင္ငံေလးကို စစ္ဆင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အႏိုင္ယူ ေျဖရွင္းသင့္လွေပသည္။

လက္နက္မဲ့ေသာ၊ အာဏာမဲ့ေသာ၊ ဥစၥာဓနႏွင့္ ၾသဇာမဲ့ေသာ ကမာၻအရပ္ရပ္က လူသားမ်ား၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမ မိသားစုမ်ားကား ဘယ္သို႔ေသာ အားကိုးရာကို ရွာၾကရလိမ့္မည္နည္း။ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီၾကီးတြင္ ထုိထုိေသာ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္တို႔က အခန္႔သား ေနရာယူလ်က္ ရွိေပသည္။ သူတို႔ထိုးေသာ လက္ညိွဳးက တခုတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္လက္ေခ်ာင္းတို႔က သူတို႔ကို သူတို႔ ထိုးလ်က္ ရွိၾကေလရာ ဘယ္သို႔ေသာ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔က အမိုက္ဖုံးေနသူတို႔ကို မည္သို႔ေသာ ဉာဏ္အလင္းကို ေပးသနားမူပါအံ့မည္နည္း။

ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူတို႔သည္ တိဗက္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ၊ ဒါဖိုးအေရး ေၾကြးေၾကာ္ေနသူ၊ က်ဳးေက်ာ္စစ္ကို အံတုကာ ဆႏၵျပ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူ၊ ဘာသာေရး လူမႈေရး ဖိႏွိပ္မႈတို႔ကို အႏွိပ္စက္ခံ၊ အရုိက္ခံျပီး ေသြးခ်င္းခ်င္းနီသည့္ၾကား အံခဲေနသူ လူသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ လူသားမ်ားအေရးကို ဦးစားေပးလ်က္ ေက်ာခ်င္းကပ္ၾကမည့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္မဲ့တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတြးေမွ်ာ္၍ ကမာၻလူသားအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာ ေစာင့္ေရွာက္ ယိုင္းပင္းေရး စိတ္ဓာတ္ကို ၀ိုင္း၀န္းလႊင့္တင္ တည္ေဆာက္ၾကရုံမွ တပါး အျခား မရွိပါေၾကာင္း အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

Comments