Ko Nyein Mdy short story 1

မခူးျဖစ္ေသးတ့ဲ စပ်စ္သီးမ်ား

ကုိၿငိမ္း(မႏၱေလး)

စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈


ကြ်ႏု္ပ္ ေနာက္ဆုတ္လုိက္ေသာအခါ ေရွ႕ကုိ ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့၏။

လူအဖဲြ႔အစည္းႀကီးထဲမွာ ... ‘ကုန္တင္ရထားႀကီး...’ ေတြနဲ႔ ‘ေရနံတင္သေဘၤာႀကီး’ေတြ ျဖတ္သန္း ခုတ္ေမာင္းေနၾကပါတယ္။

က်ေနာ္ဟာ ကုန္တင္ရထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း က်ေနာ့္ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကုန္တင္ရထားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ပုံမွားေၾကာင္း က်ေနာ္ သိခ့ဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အခု ကုန္တင္ရထား မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ပါ။

ကုန္တင္ရထားဆုိတာ သံလမ္းေပၚ အတားအဆီးတခုေတြ႔ရင္ ... လုံး၀ ျပန္လွည့္မေျပးႏုိင္ပါ။ ႀကီးမားတ့ဲ အရိွန္ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔ဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဘရိတ္အုပ္ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာင္ တမုိင္ေလာက္အထိ အရိွန္မေသဘဲ ဆက္သြားေလ့ရိွတယ္။ အဲဒီတမုိင္ဟာ အႏၱရာယ္ဆီကုိ အထိန္းအကြပ္မ့ဲ သြားေနျခင္းျဖစ္...။ ေရွ႕တမုိင္မွာ ... အႏၱရာယ္ရိွေၾကာင္း ႀကိဳသိၿပီးတာေတာင္ အႏၱရာယ္ဆီ မ်က္လုံးမိွတ္ ေျပးေနရတ့ဲဘ၀...။

ဒါေၾကာင့္ အခု က်ေနာ္ ေရနံတင္သေဘၤာဘ၀ကုိ ေျပာင္းလုိက္တယ္။ က်ေနာ္က ကုန္တင္ရထားလူထြက္ ေရနံတင္သေဘၤာေပါ့။

ဘရိတ္အုပ္ၿပီးတာေတာင္ တမုိင္ေလာက္ရိွတ့ဲ ေနရာက အႏၱရာယ္ဆီသြားတ့ဲဘ၀ကုိ သံလမ္းေပၚ က်ေနာ္ ထားခ့ဲၿပီး၊ က်ေနာ္ အဲဒါေတြ သံလမ္းေပၚ ထားခ့ဲၿပီ။ ခု ...က်ေနာ္ ေရနံတင္သေဘၤာ...။ က်ေနာ္ ပင္လယ္ျပင္မွာ ခုတ္ေမာင္းေနတယ္။ ေရႊမည္းေတြ ၀မ္းဗုိက္နဲ႔ လြယ္ရင္း။ က်ေနာ္တုိ႔သာ ဒီလုိ ေရႊမည္းေတြကုိ သယ္ပုိ႔မေပးဘူး ဆုိရင္ ... လူ႔အဖဲြ႔အစည္းက ေက်ာက္ေခတ္ဆီ ျပန္လွည့္ေျပးမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီလုိမေျပးေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔က လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ ကုိင္ထားလုိက္ၾကတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေရနံတင္သေဘၤာဘ၀ကုိ က်ေနာ္ ႀကိဳက္တယ္။

ဒါေပမယ့္ တႀကိမ္မွာေတာ့ ပင္လယ္ျပင္မွာ က်ေနာ္ ခုတ္ေမာင္းေနတုန္း ... သေဘၤာရပ္ဖုိ႔ အေျခအေနတခု ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္သတ္ၿပီး ရပ္လုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ ဗဟုသုတတခု တုိးေတာ့တာပဲ။ က်ေနာ္ဆုိတ့ဲ သေဘၤာက စက္သတ္ ရပ္လုိက္တာေတာင္ အရိွန္ေၾကာင့္ သေဘၤာက ေရမုိင္ ငါးမုိင္ေလာက္ ဆက္သြားေနတာ ေတြ႔ရတယ္။

ကုန္တင္ရထားဘ၀နဲ႔ အထိန္းအကြပ္မ့ဲ တမုိင္ေၾကာက္လုိ႔ ေရနံတင္သေဘၤာ လာလုပ္ပါတယ္၊ အခုေတာ့ အထိန္းအကြပ္မ့ဲ ငါးမုိင္နဲ႔ လာတုိးေနရတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ စိတ္ဓာတ္မက်ဘူး။ ေရနံတင္သေဘၤာဘ၀ကုိပဲ ဆက္ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ေခတ္ကလည္း ဉာဏ္ပညာေခတ္ မဟုတ္လား။ ေၾကာက္စရာ မရိွပါဘူး။

ဒီလုိနဲ႔ က်ေနာ္ဟာ ေရနံတင္သေဘၤာ ဘ၀မွာပဲ ဆက္ရိွေနတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ဟာ ပင္လယ္ျပင္မွာ ဆက္ၿပီး ခုတ္ေမာင္းေနတာေပါ့။ အခုလုိ အႏၱရာယ္ပုိႀကီးတ့ဲ ေရနံတင္သေဘၤာဘ၀ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခ်ယ္တာကလည္း အေၾကာင္းရိွပါတယ္။ သေဘၤာက အခက္အခဲႀကဳံရင္ ရထားထက္ ပုိၿပီး အႏၱရာယ္ကုိ ေရွာင္ကြင္းတ့ဲအခြင့္အေရး ပုိၿပီး ရိွလုိ႔ပါ။ ဥပမာ ... ရထားတစင္းဟာ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ သံလမ္းက်ဥ္းကေလးေပၚမွာပဲ သြားရတယ္။ သံလမ္းေပၚ အႏၱရာယ္ေတြ႔လုိ႔ ေရွာင္ကြင္းၿပီး သံလမ္းေအာက္ ဆင္းေမာင္းလုိ႔လည္း ရတာမဟုတ္ဘူး။ သေဘၤာကေတာ့ ေရျပင္မွာ အႏၱရာယ္ေတြ႔ရင္ ... ေရျပင္က်ယ္ႀကီးမွာ ႀကိဳက္သလုိခုတ္၊ ေနာက္ျပန္ခုတ္ဦးမလား ရတယ္။

ဒါက က်ေနာ္ ထင္ထားတာေတြပါ။ တကယ့္လက္ေတြ႔က် တမ်ဳိး။ တရက္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ သေဘၤာကုိ ေနာက္ဆုတ္မယ္ ဆုိၿပီး သေဘၤာကုိ ေနာက္ျပန္ခုတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သေဘၤာက ေနာက္ျပန္မသြားဘူး။ ေရွ႕ကုိပဲ ဆက္ေရြ႕ေနတယ္။ ခုတ္ေမာင္းလာတ့ဲ အရိွန္ေၾကာင့္ သေဘၤာက ေနာက္ျပန္ခုတ္ေပမယ့္ ေရွ႕ဆက္သြားေနတာ ႀကဳံလုိက္ရတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ စက္သတ္ၿပီး လုံး၀ ရပ္ပစ္လုိက္တုန္းက ငါးမုိင္အထိ ဆက္သြားၿပီး အခုလုိ ေနာက္ျပန္ခုတ္လုိက္တ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ သေဘၤာက ‘ႏွစ္မုိင္’ အထိ ဆက္ေရြ႕ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။

အခုေတာ့ က်ေနာ္ ‘တူ ... တူ ... ဂ်ဳံးဂ်က္ဂ်ဳံးဂ်က္ ...’ ပဲ ေအာ္ရဲေတာ့တယ္ ... ေအာ္ရဲေတာ့တယ္။ ‘တူ ... တူ ...’။


အတင္းအဖ်င္းက႑

“က်ေနာ္ ...” အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ေလခြ်န္လုိက္တယ္။

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

“သူ ...” အကုန္လုံးနဲ႔ လမ္းခဲြလုိက္တယ္။ သူ ေလွ်ာက္မယ့္ ေျခလွမ္းအားလုံးကုိလည္း ကုိယ့္စည္းခ်က္နဲ႔ကုိယ္ပဲ လွမ္းေတာ့မယ္လုိ႔ သူဆုံးျဖတ္တယ္။ လူတေယာက္ဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ ေျခလွမ္းခ်င္း မတူေတာ့ဘူးဆုိရင္ ... ၿပီးေတာ့ သူၾကားေနတ့ဲ ‘ဘင္သံ...’ကလည္း အမ်ားၾကားတ့ဲ အသံမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အျခားအသံတသံ ျဖစ္ေနမွာပဲ သူ ယုံၾကည္တယ္။ ဒီေတာ့ သူက တျခားလူေတြနဲ႔ ေျခလွမ္းခ်င္း ညီေအာင္ လုိက္လုပ္ေနစရာ မလုိေတာ့ ကုိယ့္ေျခလွမ္းကပဲ ‘ဘင္သံအသစ္’ေတြ ျမည္ေစမယ္...။ ဒါေၾကာင့္ သူ အားလုံးကုိ လမ္းခဲြလုိက္တယ္။

က်ေနာ္ ... အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ေလခြ်န္လုိက္တယ္။

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

သူေတာင္းပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူေတာင္းပန္ပုံက ... လက္ဖက္ရည္ဖိတ္က်တ့ဲအခါ နဲ႔ တံခါးအထြက္မွာ မေတာ္တဆ လူခ်င္း၀င္တုိက္မိတ့ဲအခါမ်ဳိးမွာေျပာတ့ဲ သာမန္ ၀တ္ေက်တန္းေက်စကားထက္ ဘာမွ မပုိ။

က်ေနာ္ ... အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ေလခြ်န္လုိက္တယ္။

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

သူ ... ေဒါသျဖစ္သြားၿပီး ... ‘ကြင္းဘာရီစည္းကမ္း ...’ လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း သတ္ပဲြေတြမွာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္း ကလနားေတြကုိ ေခါင္းထဲက ေမာင္းထုတ္ပစ္လုိက္တယ္။

က်ေနာ္ ... အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ေလခြ်န္လုိက္တယ္။

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

သူက ေခ်ာေတာ့ ေခ်ာပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ အက်ႌေရာင္းတ့ဲ စတုိးဆုိင္ေရွ႕မွာ အက်ႌေၾကာ္ျငာဖုိ႔ ေထာင္ထားတ့ဲ ေကာ္ရုပ္လုိပဲ။ ၿပီးေတာ့ အေရပါးကေလးနဲ႔ ေမြးလာသလား မသိဘူး။ သူ႔ကုိ ထိလုိက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ရွက္ေနေတာ့တာပါပဲ။ သူ႔ကုိ အရဲြ႕တုိက္ျပလုိက္တ့ဲအခါဆုိ ... သူဟာ လန္႔ဖ်ပ္ၿပီး သူ႔ဥခြံေလးထဲ သူ ေလွ်ာကနဲ ျပန္၀င္သြားလုိက္တာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ထြက္မလာေတာ့ဘူး။

က်ေနာ္ ... အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ေလခြ်န္လုိက္တယ္။

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

သူဟာ ‘ေကာင္ေလး...’ ကုိ ဂီတပညာ သင္မေပးသူ။ သူဟာ ေကာင္ေလးကုိ ကားေမာင္းသင္မေပးသူ။ သူဟာ ေကာင္ေလးကုိ ေကာင္ေလးကန္ဖုိ႔ ေဘာလုံးကုိ တခါမွ ပစ္မေပးဖူးသူ။ သူဟာ ... ေကာင္ေလးကုိ ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ တခါမွ မ စဖူး မေနာက္ဖူးသူ။ သူဟာေကာင္ေလးကုိ နားရင္းအုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ကလည္း နားရင္းမအုပ္ခ့ဲသူ...။

က်ေနာ္ ... အဂၤလိပ္သီခ်င္းတပုဒ္ကုိ ေလခြ်န္လုိက္တယ္။

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”

“ဂြ်န္ပီးလ္ x x x လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x”


ခြက်တ့ဲ အမွန္

တခါကေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ ‘ေဂ်ာ့ဗားနတ္ေရွာ...’လုိ႔ ထင္ေနတ့ဲ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ တေယာက္က လူစည္စည္မွာ ဒီလုိေျပာတယ္။ သူက လူေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကုိလည္း ဗားနတ္ေရွာအစစ္လုိ ခြက်က်နဲ႔ မွန္ေအာင္ ျပန္ေျဖတတ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲလူဆုိတာ ... ဘယ္လုိလူမ်ဳိး ေခၚပါသလဲ ဆုိတ့ဲ ေမးခြန္းကုိ ဗားနတ္ေရွာအတုက ...

“အမွန္ေတာ့ အခ်ိန္ကာလ ေနရာမေရြး ကုိယ္ထင္တာ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္သူ၊ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္လည္း ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနႏုိင္တ့ဲ ... လူ”

လူ႔ဘ၀ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ေမးခြန္းကုိေတာ့ ဗားနတ္ေရွာအတုက ဒီလုိ ‘ခြ’ ျပန္ေျပာတယ္။

“မင္းတုိ႔ စဥ္းစားဖုိ႔က မင္းတုိ႔ဟာ တေန႔ ၈နာရီ အလုပ္ လုပ္ၿပီးေတာ့ အသက္ ၄၅ ႏွစ္က်ရင္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အနားယူၿပီး ၀င္ေငြရိကၡာကုိ ယူမလား ... ဒါမွမဟုတ္ တေန႔ကုိ ၄ နာရီက်နဲ႔ အသက္ ၇၀ အထိ အလုပ္လုပ္ၾကမလား စဥ္းစားၾကပါ လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ လူအခ်ဳိ႕က ဒီလုိ ျပန္ေမးၾကတယ္။

“အဲဒီ ၂ ခုအနက္ တခုခုကုိ ေျပာၿပီး အေျဖကုိ ဆရာႀကီးဆီ ပုိ႔ရမွာလား...”

အဲဒီေတာ့ ဗားနတ္ေရွာအတုက ဘာျပန္ေျပာသလဲဆုိေတာ့

“အဲဒီအေျဖက ငါ့ဆီ ပုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ မင္းတုိ႔မယားေတြဆီ ပုိ႔ရမွာ ...”

ဟုတ္ပါရဲ႕ ဗားနတ္ေရွာအစစ္ေတာင္ ... အတုေလာက္ ‘ခြ' ႏုိင္မလား မသိဘူး။


လီခ်ဳံး

လီခ်ဳံး ... သူက သာမန္ ကုန္စုံဆုိင္ေရာင္သူတေယာက္ထက္ ပုိတယ္ ... သူဟာ ‘အေကာင္းရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈခံ မေကာင္းဆုိး၀ါး...’ ဆုိတ့ဲ သေကၤတအျဖစ္ ေဖာ္ၫႊန္းခံရသူ ... သူ လီခ်ဳံး။

တ႐ုတ္ဒႆနပညာရွင္ ေလာင္စူရဲ႕ ဆုံးမပ့ဲျပင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြနဲ႔ သူ႔ခရီးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လွည့္ပတ္သြားေနတ့ဲ ‘အာရွၿဂိဳဟ္တလုံး’ ျဖစ္လာခ့ဲသူ ... သူ လီခ်ဳံး။

အဲဒီလုိ ... အာရွၿဂိဳဟ္တလုံးျဖစ္ရာကေန တ႐ုတ္ေပသီးခြက္နဲ႔ ေငြေသတၱာရဲ႕ ဆဲြငင္အားေၾကာင့္ ေလာင္စူရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္က လြတ္ထြက္သြားကာ သြားေနက်လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ဖ့ဲကာဖ့ဲကာ ေ၀းရာ ေ၀းရာ ေရာက္သြားသူ ... သူ လီခ်ဳံး။

သူ႔ဘုိးေအရဲ႕ အ႐ုိးေတြနဲ႔ဆုိရင္ ... ေသခ်ာေပါက္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔လာမယ့္သူ ... သူ လီခ်ဳံး။ အခုေတာ့ သူဟာ ‘ပဲဘူးတဘူး’ အတြက္ေတာင္ ခက္ထန္မာေၾကာသူ ... သူ လီခ်ဳံး။

‘အေကာင္း...’ ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္က မေကာင္းဆုိး၀ါးနဲ႔ ‘မေကာင္း...’ ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္က မေကာင္းဆုိး၀ါး ... ဘယ္ဟာက ပုိၿပီး မေကာင္းဆုိး၀ါးျဖစ္ႏုိင္မလဲ ...။


မခူးျဖစ္ေသးတ့ဲ စပ်စ္သီးမ်ား

“ဒဏ္ရာရေနတ့ဲအေကာင္ကုိ၊

ဘာလုိ႔ အေလးခံ သယ္ေနရတာလဲ

ကိစၥတုံးပစ္လုိက္၊ အဲ ... ဒီေကာင့္ေျခေထာက္က

‘သုိးေမြးေျခအိတ္...’ ေကာင္းေသးရင္ ခြ်တ္ယူခ့ဲ ...”

(ဂ်စ္ပစီခ်င္း တုိက္ပဲြတခုအတြင္းက ... အမိန္႔ေပးသံတခု)

ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ကုိ ဆုတ္လုိက္တ့ဲအခါ ... က်ေနာ့္ေရွ႕ကုိ ေရာက္... ေရာက္သြားေနတယ္။ က်ေနာ့္မွာ သုိးေမြးေျခအိတ္ေကာင္းေကာင္း မရိွ။

ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ သုိးေမြးေျခအိတ္ေကာင္းေကာင္း မရိွတ့ဲ က်ေနာ္ဟာ ကုန္တင္ရထားဘ၀ကုိ ေရြးျခယ္ရတာ မဆန္းဘူး။ ဒီလုိဘ၀မ်ဳိးေတာင္ ေျပးလမ္းေတြမွာ သံလမ္းနဲ႔ဘာနဲ႔ က်က်နန ေျပးခ့ဲရတာမ်ဳိး သိပ္မရိွပါဘူး။ ရထားျဖစ္ၿပီး ဘ၀မွာ သံလမ္းေအာက္ကသာ အေျပးမ်ားခ့ဲသူမို႔ ေခြ်းေတြနဲ႔ ခုတ္ေမာင္းတာေတာင္ မ်က္လုံးတိမ္းေစာင္းၿပီး မ်က္ရည္ေတြ ဖိတ္က်ကုန္တ့ဲ အႀကိမ္ေတြလည္း မနည္းလွဘူး။

အုိ ... မီးနီကေလး ... ဘ၀ရဲ႕ ဘူတာဟာ ဘယ္မွာလဲ ...။ ရပ္နားခြင့္အမွတ္အသား မီးနီကေလးေရ ... ဇလီဖားတုံးေတြကေတာင္ က်ေနာ့္ကုိ ထမ္းထားဖုိ႔ ျငင္းဆုိေနၾကၿပီ ...။ ဘူတာမ့ဲရထားအတြက္ နားခြင့္ျဖစ္တ့ဲ မီးနီျပမယ့္လူ အလံနီျပမယ့္လူ လူ႔ဘ၀ထဲကုိ မေရာက္ေသးဘူးလား။ မေမြးဖြားေသးဘူးလား။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွာ “လိင္သီလေတြ...” ပ်က္ျပားကုန္လုိ႔လား။ က်ေနာ့္ဘ၀မွာ ... အသံစိမ္းမ်ားရဲ႕ေန႔နဲ႔ မီးစိမ္းမ်ားရဲ႕ည ဒါေတြပဲ ရိွခ့ဲ။ အရမ္းကုိ စိမ္းရက္တယ္။ စိမ္းရက္ပုံမ်ား ဘယ္ေလာက္စိမ္းသလဲဆုိေတာ့ တခါက ဘ၀သံလမ္းေပၚက ေခ်ာ္က်ၿပီး သံလမ္းေဘးက ေက်ာက္ေတာင္ေပၚ ထုိးတက္ၿပီး ရပ္သြားခ်ိန္မွာေတာင္ မီးအစိမ္းက စိမ္းျဖစ္ေအာင္ စိမ္းခ့ဲေသးတယ္ေလ။ ဒီေမာင္းႏွင္ျခင္းအစိမ္းေတြေၾကာင့္ပဲ က်ေနာ့္မွာ အရိွန္မ်ားၿပီး သိကၡာေလး နည္းနည္း ေခ်ာ္သြားရာကေန သိကၡာေစာင္းသြားကာ ... ေနာက္ဆုံး သိကၡာတခုလုံး သံလမ္းေဘးမွာ တုံးလုံး လဲက်သြားေတာ့တာပါပဲ။

က်ေနာ္က လူေကာင္းတေယာက္ပါ။ အဲသလုိ နာက်င္ခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ေက်ာက္ေခတ္ ျပန္ေရာက္မသြားေအာင္ က်ေနာ္ ေရနံတင္သေဘၤာ ျပန္လုပ္ရရင္ ေကာင္းမလား မသိဘူး ဆုိတ့ဲ အေတြးမ်ဳိး ၀င္လာတတ္ပါေသးတယ္။ က်ေနာ္က လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနတ့ဲ အေကာင္ေလ။

ဒါေပမယ့္ ေရနံတင္သေဘၤာဘ၀ကုိ က်ေနာ္ စိတ္နာတယ္ သိလား။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ ... ေနာက္ျပန္ အခ်ိန္မီ ဆုတ္တာေတာင္ ေရွ႔တမုိင္ သြားေနေသးတယ္ ဆုိေတာ့ ေသၿပီဗ်ာ။ ေျပာသာ ေျပာရတာ က်ေနာ္ကေတာ့ ‘တူ... တူ... ဂ်ဳံးဂ်က္...’ နဲ႔ပဲ ေတာ္ပါတယ္။ ရထားျဖစ္မွေတာ့ ဘ၀မွာ ‘ဘူတာ’ ဆုိတာ ရိွလာမွာ မလဲြပါဘူး။ ဘူတာကေလး ေရာက္ခ့ဲရင္ က်ေနာ္ ေလခြ်န္မွာေပါ့။

xxx ဟုိမွာ ဂြ်န္ပီးလ္ လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x

xxx ဒီမွာ ဂြ်န္ပီးလ္ လာေနၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x

xxx ေဟာ ... ဘင္သံေတြ ၾကားေနရၿပီ x x x ကုတ္အက်ႌက ခပ္နီနီ x x x

ဂြ်န္ပီးလ္ ဆုိလုိ႔ ေျပာရဦးမယ္ ... ။ ဂြ်န္ပီးလ္ ဆုိတာ ‘လီခ်ဳံး’ မဟုတ္ဘူး။ ဂြ်န္ပီးလ္က သူ႔ရဲ႕ ကုတ္အက်ႌ ခပ္နီနီေလးကုိ လီခ်ဳံးရဲ႕ ... ပဲဘူး တဘူးနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မလဲဘူး။ ဂြ်န္ပီးလ္က ကေလး ဆုိေတာ့ ‘ေလာင္စူ’ ကုိလည္း မသိဘူး။ ေဂ်ာ့ဗားနတ္ေရွာလည္း မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဂြ်န္ပီးလ္ဟာ ... မသာက သုိးေမြးေျခအိတ္ကုိလည္း ခြ်တ္ယူမယ့္သူမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း က်ေနာ္ ဘူတာေရာက္ရင္ ဂြ်န္ပီးလ္နဲ႔ပဲ အဆင္ေျပေအာင္ ေနေတာ့မယ္။

က်ေနာ္က ဂြ်န္ပီးလ္ကုိ ဂီတပညာသင္ေပးေတာ့ ဂြ်န္ပီးလ္က က်ေနာ္ကုိ ကားေမာင္းျပန္သင္ေပးေပါ့။ က်ေနာ္က ဂြ်န္ပီးလ္ ကန္ဖုိ႔ ေဘာ္လုံးေလး ပစ္ေပးလုိက္တ့ဲအခါ ဂြ်န္ပီးလ္က က်ေနာ့္ကုိ ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ စမယ္ ဆုိရင္ ... လမ္းေပၚက ဟာေလးေတြနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ‘အမွန္အကန္ေလးေတြ...’ နဲ႔ပဲ စဖုိ႔ ဂြ်န္ပီးလ္ကုိ ႀကိဳေျပာထားရဦးမယ္...။


Comments