Lay Htee Ohn Maung - After 50 years passed ...


ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာေသာအခါ

ေလထီးဦးအုန္းေမာင္

(မိုးမခ အထူး - ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ မိုးဂ်ာနယ္ ၁၉၉၅ ဇြန္လ ထုတ္)

ေအာက္တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

၁၉၄၅ ခု မတ္လ ၂၇ ရက္။

"နယ္ခ်ဲ႕ ဖက္ဆစ္ဓားျပ ဂ်ပန္လူ႐ိိုင္းမ်ားကို ေမာင္းထုတ္"

(ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႔၏ေၾကညာခ်က္)

ဤသို႕ျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးသည္ ထိုေန႔တြင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ အားတစ္ခဲနက္ အံုႂကြေတာ္လွန္လိုက္ၾကေလသည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကား ယခုလိုလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ရွိသြားခဲ့ေလၿပီ။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေန႔ ထိုရက္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္သက္တြင္ ေမ့ေပ်ာက္၍ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထိုေန႔သို႔ ေရာက္တိုင္းေရာက္တိုင္း ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ရပ္ေဟာင္းမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ကာ ရင္ခုန္လႈပ္ရွား ခံစားလာရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ က ကြၽန္ေတာ္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္လည္ တမ္းတ သတိရမိေလသည္။

အေရးေတာ္ပံုမွ သင္ခန္းစာ

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈလိူင္းဂယက္မ်ား တစ္ျပည္လံုးတြင္ ထႂကြလႈပ္ရွားေနသည္။ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးျဖစ္သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။

ထိုကာလသည္ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား အႏိုးၾကားဆံုး၊ အတက္ႂကြဆံုး၊ အျပင္းထန္ဆံုးေသာကာလလည္း ျဖစ္သည္။

ေရနံေျမသပိတ္တပ္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ျခင္း၊ လယ္သမားတပ္ ရန္ကုန္သို႔ခ်ီတက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြင္းဝန္႐ံံုးကိုဝိုင္း၍ ဆႏၵျပျခင္း၊ မႏၲေလးတြင္ လူထုစီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား၊ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တျပည္လံုးတြင္ ပြက္ပြက္ဆူေနေတာ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္သေလာက္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ၏ ဖိႏိွပ္မႈကလည္း ျပင္းထန္ သည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ လက္နက္အားကိုး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္၊ မႏၲေလးအာဇာနည္ ၁၇ ဦး၊ အာလံဗိုလ္ဗဖိုး တို႔ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ေရနံေျမသပိတ္ႏွင့္ အတြင္းဝန္႐ံံုး ဝိုင္းဆႏၵျပေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမင္းႏွင့္တိုက္၊ တုတ္ႏွင့္႐ိိုက္သျဖင့္ သပိတ္တပ္သား မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားက ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ တို႔သည္ ေနာက္တြန္႔မသြားၾကေပ။ ဖိေလႂကြေလ ဆိုသကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္မႈၾကားထဲကပင္ ျပည္သူတို႔၏ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕အလိုေတာ္ရိ ေဒါက္တာဗေမာ္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ သည္။

၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ နန္းရင္းဝန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ေဒါက္တာဗေမာ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားေသာ္ လည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ မိမိ၏အုပ္စိုးမႈကိုကား လက္မလႊတ္ေပ။ လက္နက္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားသည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္အလိုေတာ္ရိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးပု ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရျဖင့္ အစားထိုးကာ ၉၁ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္။

ဤတြင္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားသည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမွ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ကို ရရွိလိုက္ၾကသည္။ ထိုသင္ခန္းစာကား "လြတ္လပ္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ၊ လူထုတိုက္ပြဲ ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ မရႏိုင္၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနည္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရႏိုင္မည္"ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္

၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုသည္ ကြၽန္ေတာ္အား ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးေစ့ ခ်ေပးလိုက္သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုအၿပီးတြင္ သခင္နာမည္ခံယူကာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ထဲ သို႔ လံုးလံုးဝင္လိုက္ေတာ့သည္။

အေရးေတာ္ပံုကာလက ေရနံေျမသပိတ္တပ္မ်ား၊ လယ္သမားတပ္မ်ားကို ႀကီးမွဴးအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဗိုလ္မ်ားအလိုရွိေနရာ တစ္ဗိုလ္ဆင္း တစ္ဗိုလ္တက္စနစ္အရ ေခါင္းျဖဳတ္ခံရေသာ ဗိုလ္မ်ားေနရာတြင္ အစားတက္လိုေသာ သခင္၊ သခင္မမ်ား အျမန္ဆံုး စာရင္းသြင္းရန္ ဌာနခ်ဳပ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးက ေၾကညာလိုက္သည္။

ထိုေၾကညာခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေသခံတပ္ဗိုလ္ စာရင္းသြင္းလိုက္သည္။ မၾကာမီ ဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ေပးရန္ေခၚယူလိုက္သျဖင့္ ဖ်ာပံုမွဌာနခ်ဳပ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးသို႔ လာခဲ့ရသည္။ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွေရာက္ရွိေနေသာ အျခား အေသခံတပ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ အတူ သပိတ္တပ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားျခင္း၊ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္တရားပြဲမ်ားတြင္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးတရားေဟာျခင္း စေသာ သပိတ္တာဝန္မ်ားကို အေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးဆံုးသည္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ဖ်ာပံုသို႔ ႐ုုတ္တရက္ မျပန္ေသးဘဲ ဌာနခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ကိုလက္ခံၿပီး ဤအျမင္၊ ဤခံယူခ်က္ျဖင့္ ဖ်ာပံုသို႔ျပန္လာခဲ့သည္။

ဖ်ာပံုသို႔ေရာက္ေသာအခါ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုလွေသာင္း(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ညီ)ႏွင့္ ကိုျမလႈိင္(ေက်ာင္းသား အာဏရွင္ ကိုလွေရႊ၏ညီ)တို႔လည္း သခင္နာမည္ခံယူကာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲ ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ အေသခံ တပ္ဗိုလ္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလို ကိုျမလိႈင္တို႔မွာ ဖ်ာပံုေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ႏိုင္ငံတာဝန္အရ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ လူခ်င္းကြဲေနခဲ့ၾကရာမွ ယခုျပန္ေတြ႕ရေသာအခါ ဝမ္းသာအားရျဖစ္ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္တူသေဘာတူရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံံုးကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။

သခင္ ဦးအာစရ၊ သခင္ ဦးေကသလႅတို႔အား နာယကမ်ားအျဖစ္တင္ေျမႇာက္၍ ဥကၠ႒ သခင္စံဦး (အမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေန)၊ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ျမလႈိင္၊ ေငြထိန္း သခင္ထြန္းေမာင္ (အမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေန)၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွဴး သခင္အုန္းေမာင္၊ အလုပ္သမားဌာနမွဴး သခင္ေအးေမာင္၊ လယ္သမားဌာနမွဴး သခင္ဘေက်ာ့၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး သခင္လွေသာင္း၊ လက္႐ံံုးတပ္ သခင္ေက်ာ္ေသာင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးလုိက္ေလသည္။

အမႈေဆာင္အမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္ႏွင့္တိုက္မွရမည္ ဆိုေသာ သေဘာထားအျမင္ ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း၊ စည္း႐ံံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရာ တြင္ အားလံုး တက္တက္ႂကြႂကြရွိၾကသည္။

ဖ်ာပံု တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးႏွင့္ ဖ်ာပံုေက်ာင္းသားသမဂၢတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္းတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္သေဘာထားခ်င္း၊ ကြဲျပားမႈမရွိ ညီၫြတ္မႈ ရရိွၾကသည္။

၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ဧၿပီလ ၁ ရက္)၊ ဦးဝိစာရေန႔ (ေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၃ရက္)၊ ပါေတာ္မူေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္)၊ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္ ၁ဝ ရက္) မ်ားတြင္ အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ စၿပီ

၁၉၃၉ ခု စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔၊ ထိုေန႔တြင္ ဥေရာပ၌ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပြား ေလသည္။

ဤစစ္ႀကီးမွာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္က တစ္ဖက္၊ နာဇီဂ်ာမနီက တစ္ဖက္။ နယ္ခ်ဲ႕သမား ခ်င္းျဖစ္ၾကေသာ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ နယ္ခ်ဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နယ္ခ်ဲ႕အက်ဳိးစီးပြား အတြက္တိုက္ေနၾကေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ကား မည္သို႔မွ မသက္ဆိုင္ေပ။

ထိုေၾကာင့္ ဤနယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲႀကီးကို လူအား ေငြအားျဖင့္ မကူညီေရး၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အာဏာဖီဆန္ေရးတို႔ကို တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးက ေဟာေျပာဝါဒျဖန္႔သည္။ စစ္မကူညီေရး၊ စစ္ဆန္႔က်င္ ေရးသာမဟုတ္၊ စစ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနစဥ္ အဂၤလိပ္အက်ပ္ အတည္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မိမိတို႔လြတ္လပ္ေရးကို အရယူၾကရန္လည္း လႈံ႕ေဆာ္သည္။

ဤတြင္ "အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္" ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ လြပ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္လာသည္။ "နယ္ခ်ဲ႕စစ္ကို ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းပစ္" ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံသည္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လမ္းညႊန္ျဖစ္လာသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကမၻာစစ္ႀကီးကိုမလိုလားေသာ္လည္း စစ္ႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခါေကာင္းႀကံဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားကာ စိတ္အား တတ္ႂကြေနၾကသည္။

ပထမကမၻာစစ္တုန္းက ႐ုုရွားျပည္သူတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ကို ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ေျပာင္းပစ္ကာ ဆိုဗီယက္အာဏာကို အရယူလိုက္ၾကသည္။ အိုင္ယာလန္္သည္ ပထမကမၻာစစ္တြင္ အဂၤလိပ္ အက်ပ္ အတည္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဤစစ္ႀကီးတြင္ အဂၤလိပ္ အက်ပ္အတည္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မိမိတို႔ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထား ၾကေလသည္။

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးသည္ "အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္" ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စစ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လြတ္လပ္ေရးကိုအရယူရန္ လြတ္လပ္ေရးအင္အားစုမ်ားကို စုစည္းေလသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးႏွင့္ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဗမာ့လက္႐ံံုးတပ္၊ ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္၊ ရဲတပ္၊ ၿမိဳ႕မအေပ်ာ္တမ္းတပ္၊ အမ်ဳိးသားသူနာျပဳတပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ (Underground Unit) ဖြဲ႕ျခင္း၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုးက သာယာဝတီ ညီလာခံက်င္းပကာ စစ္မကူေရး၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အာဏာဖီဆန္ေရးကို ဆံုးျဖတ္၍ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေနသည္။ ဥေရာပစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္တို႔ စစ္အ႐ံံႈးႀကီး ႐ံံႈးေနသည္။

နာဇီဂ်ာမနီသည္ စစ္စျဖစ္ကတည္းက လွ်ပ္တစ္ျပက္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တရစပ္တိုက္ခိုက္ရာ ၁၉၄၁ ခု ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လမ်ားတြင္ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဘဲလ္ဂ်ီယံ၊ ေဟာ္လန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ျပင္သစ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ နာဇီဂ်ာမနီလက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ကုန္ၾကသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဒန္းကပ္ၿမိဳ႕မွ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ စစ္သားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္၍ အဂၤလန္ကြၽန္းသို႔ ဒေရာေသာပါး ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္ျပည္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ နာဇီဂ်ာမနီသည္ သူ၏စစ္ျမားဦးကို အဂၤလန္ဘက္သို႔လွည့္ လိုက္ေလသည္။ အဂၤလန္ကိုတိုက္ရန္အတြက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ေလေၾကာင္းမွေန၍ ေန႔ေရာညပါ အဆက္မျပတ္ ဗံုးႀကဲေနသည္။

အဂၤလိပ္သည္ သူ၏မဟာမိတ္ ျပင္သစ္က်ဆံုးသြားေသာအခါ မဟာမိတ္မရွိသေလာက္ျဖစ္ သြားသည္။ ဂ်ာမနီ၏ရန္ကို သူတစ္ဦးတည္း ခုခံကာကြယ္ေနရသည္။ အဂၤလိပ္ ဂ်ာမနီစစ္ပြဲတြင္ မိမိတို႔သာ႐ႈံးနိမ့္သြားပါက မိမိတို႔၏ကိုလိုနီမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာႀကီးသည္ လည္းေကာင္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံံႈးသြားရမည့္အေရးကို အဂၤလိပ္တို႔ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္မက်ဆံုးေရးအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေနရာ အဂၤလန္ကို မိမိတစ္ဦးတည္း အေသအလဲ ခုခံကာကြယ္ေနရသည္။ အဂၤလိပ္ စစ္ေရး႐ႈံးနိမ့္ေနရေသာအခ်ိန္သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ဆို သလို အဂၤလိပ္အက်ပ္ဆိုက္ေလ၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အခါေကာင္းဆိုက္ေလဟု သေဘာထားကာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲအတြက္ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ုဦးစီးေရွ႕ေဆာင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျမေအာက္ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႕(ယူနစ္)မ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိေပၚလာသည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေျခအေနမွာ တစ္ေန႔တျခား နီးကပ္လာေလၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္ သခင္လင္း (သထံုတြင္ ဂ်ပန္အသတ္ခံရသူ) သည္ သခင္ဗဟိန္း အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ထံ ေရာက္လာသည္။ ဖ်ာပံုတြင္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ (ယူနစ္) ဖြဲ႕ရန္ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ၾကေသာ သခင္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အရမ္းကာေရာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနသည္။ ဘုရင္ခံ၏ တစ္ခ်က္လႊတ္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၂၆ ကိုလည္း ထင္သလို သံုးေနသည္။

အဖမ္းမခံရေသးသူမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး လုပ္ေနရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေျမေအာက္လွ်ဳိးသြားကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေနရသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ သခင္လင္းမွာလည္း အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးမည့္စာရင္းထဲတြင္ ပါေနသူတေယာက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထူးသတိထားၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားေနရသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္း သခင္လင္းမွန္း မသိေအာင္ ႐ုုပ္ဖ်က္ထားရသည္။ နာမည္ကို ဦးစံဦးဟု ေျပာင္းထား သည္။ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုကိုလည္း ေျပာင္းလဲထားသည္။ ပင္နီေပၚအက်ႌအစား သကၠလက္တိုက္ပံု အက်ႌ၊ ခ်ည္လံုခ်ည္အစား ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ကို ဝတ္ထားသည္။ ေရႊမ်က္မွန္တပ္ၿပီး ညႇပ္ဖိနပ္အစား ႐ွဴူးဖိနပ္စီးထားသည္။ ျဗဳန္းခနဲၾကည့္လိုက္လွ်င္ သခင္လင္းမွန္း မသိရ၊ စက္သူေ႒းလိုလို ကုန္သည္လို လို ထင္ရသည္။

သခင္လင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ဦးသိန္းေမာင္(တေယာ)အိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထား လိုက္သည္။ တေယာဦးသိန္းေမာင္အိမ္မွာ ကြက္သစ္ပိုင္းရွိ လူအသြားအလာျပတ္ေသာ ေနရာျဖစ္ သျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ပုလိပ္က မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၿပီး ၾကည့္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ သခင္လင္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈကို ညညမ်ားတြင္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဖ်ာပံုေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သခင္ခ်ည္းပါေသာ အဖြဲ႕အစည္း မျဖစ္ေစဘဲ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဖြဲ႕တခုျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း သခင္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါရန္လိုေၾကာင္းမ်ားကို သခင္လင္းက ရွင္းျပသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ကို မွာၾကားသည္။

ဖ်ာပံုေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕

ဗဟိုေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကာခ်က္မ်ားအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ဖ်ာပံုေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္

၁။ဦးလွေအာင္ (ကြယ္လြန္ တစ္သီးပုဂၢလ၊ ေနာင္ဖ်ာပံုဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဥကၠ႒) ၂။ သခင္အုန္းေမာင္ (တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုး) ၃။ သခင္ျမလိႈင္ (တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံံုး) ၄။ ကိုေက်ာ္သိန္း (ေက်ာင္းသားသမဂၢ) ၅။ ကိုစိန္လိႈင္ (ကိုေ႒းၿမိဳင္) (ေက်ာင္းသားသမဂၢ) ၆။ ကိုတင္ေအာင္ (ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္) တို႔ပါဝင္သည္။

ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေနာင္တြင္ ယူနစ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ယူနစ္ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ သခင္လင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပသည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား အဆက္အသြယ္ရွာေဖြခဲ့ရာ ယခုအခါ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေငြ၊ လက္နက္မ်ား အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ကို ျပည္တြင္းမွေတာ္လွန္ရန္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ေခၚယူ၍ စစ္ပညာသင္တန္းမ်ားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္သင္တန္းတက္ၿပီးေသာ မ်ိဳးခ်စ္ လူငယ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး အတြင္းသူပုန္ထရန္ စီစဥ္စိုင္းျပင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ားကို သခင္လင္းက အသံခပ္တိုးတိုးျဖင့္ ေျပာျပသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ စိတ္အားတက္ႂကြလာၾကသည္။ စင္စစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာေနရေသာ္လည္း လက္ထဲတြင္ လက္နက္ တစ္လက္မွ မရွိေသး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္တြင္ လက္နက္သည္ အဓိကလိုျဖစ္ေနရာ လက္နက္မရွိဘဲႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ လက္နက္အင္အားႀကီးမားေသာ အဂၤလိပ္ကို မည္သို႔ေတာ္ လွန္ၾကမည္နည္း။ ဤလက္နက္ျပႆနာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခါင္းထဲတြင္ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနသည္။

ဂ်ပန္က လက္နက္အကူအညီေပးမည္ဟုသိရမွ စိတ္ၾကည္လင္ အားတက္လာမိၾကသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အလင္းေရာင္ကို လက္ခနဲျမင္လိုက္ရသလုိ ခံစားမိၾကရသည္။

Comments