မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ - Oct 19th 2008

မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈

ဂီတ အေမြ ဆက္ခံေစ - ဦးပန္တ်ာ (ဂီတလုလင္ ေမာင္ကိုကို ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အလြမ္းေျပ)

သတင္းပေဒသာ

ခြက္ေစာင္းခုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား - ေခတ္ျပိဳင္

ျမန္ျပည္တလႊား အနိဌာရုံမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႔ အတြင္းေရး - ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္၊ ဒီဗီြဘီ

မင္းကိုႏိုင္ ၄၆ ႏွစ္ ေမြးေန႔ သတင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ

မိုးဒီ၊ ေမာစ့္ ဟာသ သတင္းလႊာ

ကမာၻေငြေၾကး ျပသနာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အိမ္ေငြေခ်းေစ်းကြက္ - ဦးညြန္႔ေ၀ႏွင့္ ေဒၚခင္မာ၀င္း

ဂီတလုလင္ ေမာင္ကိုကို ေတးမ်ားႏွင့္ ယေန႔ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ထားပါသည္။

စီစဥ္သူ - ဦးပန္တ်ာ၊ ေမရီ

Comments