The Sugar King - Worshipers of Poop in Burma - Last Part


ခ်ီးတံုးကို ကိုးကြယ္သူမ်ား - ေနာက္ဆက္တြဲ အရႈပ္အေထြးမ်ား

သၾကားမင္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈

ခ်ီးတံုးဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးအျမင္မ်ား

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ခ်ီးတံုးကို ကိုးကြယ္လိုက္ၾကတဲ့အတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီေတြေပၚမွာလည္း ခ်ီးတုံးက လႊြမ္းမိုးလာပါတယ္။ တပ္ရႈပ္ၾကီးရဲ့ က်န္းမာေရးဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ့ က်န္းမာေရး၊ နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ က်န္းမာေရးပဲ၊ တပ္ရႈပ္ၾကီးရဲ႔ က်န္းမာေရးမွာ အခရာအက်ဆံုးက ၀မ္းပဲ။ ဒီေတာ့ တပ္ရႈပ္ၾကီးရဲ့ ၀မ္းကိုေန႔တိုင္းစစ္ေဆးရမယ္လို့ တညီတညာတည္း ဆံုးျဖတ္ၾကလိုက္ေတာ့တယ္။

သူ႔၀မ္းကို ေန႔တိုင္း ဓါတ္ခြဲခန္းပို႔ျပီး စစ္ေဆးၾကတယ္။ ေဆးမွတ္တမ္းေတြအရ ေပါတာၾကီးရဲ ့ အသိဥာဏ္ဟာ မစင္ထဲမွာပဲ ရိွေနသတဲ့။ သူ႔မစင္ကို ကာကြယ္ရမယ္။ သူ႔မစင္ကို ကာကြယ္တာဟာ တပ္မေတာ္ကိုကာကြယ္တာ၊ တပ္မေတာ္ကိုကာကြယ္တာဟာ နုိင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္တာ၊ နုိင္ငံေတာ္ျပိဳကြဲမယ့္ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ “မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လံုျခံဳေရး အျမင္” ျဖစ္တယ္လို ့ တပ္မႈးေတြကို ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

ဦးေန၀င္းေခတ္က “ရွမ္းကုန္ေျမျမင့္ကိုစိုးမိုးသူ”ဟာ “အနာဂတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စိုးမိုးသူ … ျမန္မာျပည္ကို စိုးမိုးသူ …” ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သီအိုရီအေဟာင္းကို ဒီေန႔ ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္က ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလိုက္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ “တပ္ရႈပ္ၾကီးခ်ီးပံုကို စိုးမိုးသူဟာ အနာဂတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စိုးမိုးသူျဖစ္မယ္ …” ဆိုတဲ့အျမင္ကို စိုက္ထူလိုက္ၾကေတာ့တယ္။

ဒါကိုမသိတဲ့ ျပည္ပကစစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူေတြဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အင္အားက ဘယ္ေလာက္၊ လက္နက္က ဘယ္သို ့၊ ဗ်ဴဟာကဘယ္ႏွယ္၊့ ရမ္းသမ္း ပံုၾကီးခ်ဲ ့သံုးသပ္ေနၾကတယ္။ အလြန္အပ်င္းထူလွတဲ့ သတင္းသမားေတြကလည္း သတင္းတပုဒ္ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္ ့အိတ္ထဲ အလြယ္တကူ ထည့္ခ်င္တာနဲ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြကို ကမန္းကတန္း လွမ္းျပီး အင္တာဗ်ဴးလိုက္ရင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေပၚလစီကို မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္မိကုန္ၾကသတဲ့။ သူတို႔မွာ ဘာ ေပၚလစီမွ မရိွဘူး ရမ္းသမ္း လုပ္ေနၾကတာသာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေပၚလစီအမွန္က ေပါတာၾကီးခ်ီးပံုကို စိုးမိုးသူဟာ တပ္မေတာ္ကိုစိုးမိုးသူ ျဖစ္လာမယ္ ဒါပဲ။ ေပါတာၾကီးခ်ီးတံုးကို ကိုးကြယ္တာဟာ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ သန္းေရႊၾကီး ေန႔စဥ္သြားတဲ့၀မ္းကို သူ႔ရဲ႔ဆရာ၀န္ကိုယ္တိုင္ လက္နဲ႔ေခ်ျပီး စမ္းသပ္ရတယ္။ ဒီေန႔ေပ်ာ့တယ္။ မေန႔က မာတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာေဆးကို ေသာက္ရမယ္။ ဒါ့အျပင္ ခ်ီးေတြကို၊ ဖန္ဗူးထဲထည့္ျပီး ဓါတ္ခြဲခန္းမွာ တံဆိပ္ရိုက္ျပီး စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ဒီလို မွတ္တမ္းတင္လာလိုက္တာ သူအာဏာရလာတဲ့ အခ်ိန္က စတယ္။

ေပါတာၾကီးက ခိုး၀ွက္စားတာေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ အီးေတြဟာလည္း အရမ္းကို မ်ားလာတယ္။

အခုဆိုရင္ လွ်ဳိ႔၀ွက္အေဆာက္အဦတခု တည္ေဆာက္ျပီး သိမ္းဆည္း မွတ္တမ္းတင္ၾက တယ္လို႔ သိရတယ္။ အီးတံုးတတံုး အေပ်ာက္မခံနိင္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ သူ႔အီးတံုးကို အေမရိကန္ရသြားရင္ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မယ္။ စမ္းသပ္လိုက္ရင္ သူ႔အားနည္းခ်က္ကို သိသြားမယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပည္ပက ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ေနျပည္ေတာ္က ခံလာရနိင္ဖြယ္ရိွတယ္လို႔ အေျခာက္တိုက္္ စိုးရိမ္ေနၾကသတဲ့။

ဒါကို တခ်ိဳ႔က မသိေတာ့ ႏွ်ဴူကလီးယား ထုတ္ေနတယ္လို႔ ့ထင္ေနၾကတယ္။ တကယ္က သန္းေရႊြမစင္ေတြမွ်သာ ျဖစ္တယ္။

သူ႔မစင္ေတြကို သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ဓါတ္ခဲြခန္းအ၀မွာေတာ့ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ၊ အျပင္လူ မ၀င္ရလို႔ အရိုးေခါင္း၊ ၾကက္ေျခခတ္ တံဆိပ္ ခတ္ထားတယ္။ တပ္ရင္းတရင္း ေစာင့္ၾကပ္ တာ၀န္ခ်ထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လံုျခံဳေရးအထူထပ္ဆံုးေနရာကေတာ့ သန္းေရႊအိမ္ျပီးရင္ သ႔ူမစင္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦျဖစ္ပါတယ္။

လံုျခံဳေရးကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ မစင္ပံုကို ေစာင့္ရတဲ့ အေစာင့္ကို စမတ္က်က် တပ္ဆင္ေပးထားတယ္။ အီကြစ္မင့္၊ လက္နက္ တိုရွည္၊ ဖိနပ္အေကာင္းစား၊ ယူနီေဖါင္း အသစ္၊ စကားေျပာစက္၊ သန္းေရြၾကီး အရူးထတိုင္း တပ္ဆင္ထားတယ္။ ဒီစစ္သားေတြက ၾကည့္လိ႔ုေတာ့ ေကာင္းေပမယ့္ ဥေရာပအလယ္ေခတ္က ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာေတြမ်ိဳးစံု တပ္ဆင္ထားတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဇီးရိွတဲ့ ဆိတ္မလုိ ေလးလံေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမင္းေသးေသး၊ လူေသးေသး၊ ေလးျမွားနဲ ့ဓါးတိုတေခ်ာင္းသာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္တပ္က စစ္သားေတြနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ ဥေရာပအလယ္ေခတ္သူရဲေကာင္းေတြဟာ ဖိနပ္နဲ႔ တင္ပါး တသားတည္းက်ေအာင္ ထြက္ေျပးၾကရသလို ျဖစ္ေနတယ္။

ဒါကို ဉာဏ္တစက္မွမရိွတဲ့ စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ႔က ေက်ာင္းဆင္းကာစဆိုရင္ လံုျခံဳေရးတပ္ခြဲမႈး သိပ္ျဖစ္ခ်င္ေနၾကသတဲ့။ ခ်ီးပံုကို ေစာင့္ရမွာကို သူတို႔ခမ်ာ မသိရွာၾကေပဘူး။

ေပါတာၾကီးက်န္းမာေရးဟာ သူတို႔အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာတမ်ွ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေက်ာ္ဆန္းရဲ႔အလုပ္က ေပါတာၾကိီးက်န္းမာေရးေကာင္းေၾကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ စကားေျပာနိင္ေၾကာင္းကို သတင္းစာ၊ တယ္လီေဗရွင္းနဲ ့ေရဒီယိုကေန ၀ါဒျဖန္႔ေပးေနရတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေပါတာၾကီးက်န္းမာေနဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲလိ႔ု သူတို႔ စဥ္းစားၾကတယ္။ ဦးေန၀င္းက သူအသက္ရွည္ဖို႔အတြက္ အဂၤလန္ကိုသြားျပီး ေသြး ပံုမွန္ လဲေပးရတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ့ ေသြးေတြကို သြင္းတယ္လို႔ မွတ္တမ္းေတြ႔တယ္။ ေပါတာၾကီးကိုလည္း လူငယ္ေတြ ေသြးကိုသြင္းဖို႔ လိုလာတယ္။ ျမန္မာျပည္ကေသြးေတြကို သြင္းရင္ လူ ၁၀၀ မွာ ၃၀ က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖစ္ေနတယ္။ မေတာ္တဆ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ပိုးက တပ္ရႈပ္ၾကီးထဲ ၀င္သြားရင္ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းျဖစ္မယ္။ ျမန္မာျပည္ကလူငယ္ေတြေသြးကို သြင္းဖို႔ အၾကံ လက္ေလ်ာ့လိုက္ၾကတယ္။

နိင္ငံျခားမွာသြားျပီး ေသြးသြင္းရင္ေရာ၊ ျပသနာက အေမရိကန္နဲ ့အေနာက္နိင္ငံေတြက သူတို ့ တဖြဲ႔လံုးကို “ဗိီဇာ” ပိတ္ထားတယ္။ ဒီၾကားထဲ နယ္သာလန္နိင္ငံ “သည္ဟိတ္”ျမိဳ႔က နိင္ငံတကာတရားရံုးမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက အမႈဖြင့္ျပီး တရားစြဲဖို႔လုပ္ေနတယ္။ အေနာက္တိုင္းကို သြားဖို႔ မျဖစ္နိင္။ စကၤာပူကလည္း စိတ္မခ်ရ။

ဒီေတာ့ လူငယ္ေလးလို က်န္းမာသန္စြမ္းေနဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အျဖစ္ႏုုိင္ဆံုးတခုကို သူတို႔ သြား ေတြ႔တယ္။ ဒါကေတာ့ ေပါတာၾကီးကို တရုတ္ျပည္ကလာတဲ့ “ႏို႔မႈန္႔” တိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ျမန္ျမန္ က်န္းမာဖို႔အတြက္ တေန႔ကို ကေလးႏို႔မႈန္႔ မနက္ တဂါလံ၊ ေန႔လည္ တဂါလံ၊ ညအိပ္ရာ၀င္ခါနီး တဂါလံ တိုက္ဖို႔ အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။

ဒါနဲ႔ ေပါတာၾကီးဟာ တေန႔ကို ႏို႔မႈန္႔ ေဖ်ာ္ျပီးသား သံုးဂါလံ ေသာက္ရေတာ့တယ္။ ေသာက္ရံုတင္မကဘူး။ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုးလည္း လိမ္းေပးတယ္။

ေမာင္ေသာင္းက အာေခ်ာင္လိုက္တဲ့အတြက္ ေပါတာၾကီးဟာ ေသာက္လည္း ေသာက္၊ လိမ္းလည္းလိမ္း လုပ္လိုက္ရတယ္။

ႏို႔မႈန္႔ေတြ ေသာက္၊ ႏို႔မႈန္႔ေတြ လိမ္းထားတဲ့ ေပါတာၾကီးဟာ ကေလးမသာလို ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့။ နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္ေတာ့ ကေလးေတြကိုေပးလိုက္တဲ့ ႏို႔မႈန္႔ေတြကိုလည္း ေပါတာၾကီးက ငါ့ဖို ့ဆိုျပီး သိမ္းလိုက္ေသးသတဲ့။

“Made in China” ျဖစ္သြားျခင္း

ျပသနာတက္ခ်င္ေတာ့ တရုတ္္ႏို႔မႈန္႔ေတြမွာ မယ္လမင္းလို႔ေခၚတဲ့ ပလပ္စတစ္ပန္းကန္ေတြကို လုပ္ရင္ အဓိက သံုးရတဲ့ ဓါတုအမႈန္႔ေတြပါေနတယ္။ ကေလးႏို႔မႈန္႔ေတြကို မဟားဒယား ေသာက္ထားတဲ့ သန္းေရႊၾကီးဟာ အီးအီး ပါလို႔မရ၊ ရႈးရူးေပါက္လို႔မရ ျဖစ္သြားေတာ့သတဲ့။ အီးအီးမပါႏိုင္လို႔ ၀က္တေကာင္လို ေန႔စဥ္ ေအာ္ဟစ္ေနရသတဲ့။ ေနျပည္ေတာ္က ၀န္ထမ္းေတြဆိုရင္ ၀က္ေပၚေနတယ္ေတာင္ ထင္ၾကတယ္။

“တေယာက္စကား၊ တေယာက္နား” ဆိုသလို ေပါတာၾကီး အီးအီးမပါနိင္တဲ့သတင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔စ ျပဳေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေပါတာၾကီးကို ရန္ကုန္ကိုေခၚလာျပီး ေဆးရံုတင္ၾကတယ္။ ဗိုက္ကို ဓါတ္မွန္ ရိုက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ပန္းကန္လုပ္တဲ့ မယ္လမင္း ဓါတုေဗဒ အမႈန္႔ေတြက အစြမ္းသတိၱေတြျပျပီး ပန္းကန္ျပားေတြေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ ပန္းကန္ျပားမွ ၉ ခ်ပ္ တိတိ ဖင္၀မွာ ပိတ္ဆို႔ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသတဲ့။ ဒါအျပင္ ပန္းကန္ေတြမွာ - “Made in China” - လို႔ေတာင္ စာတန္းေရးျပီးသား ျဖစ္ေနသတဲ့။

ေဆးဓါတ္မွန္ကို ၾကည္ ့ျပီး “Made in China” ဆိုတဲ့ ဖင္၀ကစာတန္းကို ေတြ႔လိုက္ေတာ့ ေပါတာၾကီးဟာ- '' ဟာ … ငါ မိတ္အင္ ခ်ိဳင္းနားျဖစ္သြားျပီ '' လို႔ အလန္ ့တၾကားေအာ္လိုက္ရင္း ေမ့့လဲသြားေလေတာ့သတည္း။

ေပါတာၾကီးကို ႏွာနပ္ ယူရျခင္း

အျမွဴပ္တစီစီျဖစ္ေနတဲ့ ေပါတာၾကီးကိုၾကည္ရင္း၊ သူတို႔အားလံုး မ်က္လံုးျပဴး၊ မ်က္ဆန္ျပဴး ျဖစ္ေနၾကတယ္။ သူတို႔အားလံုး ေခါင္းနားပန္္းၾကီးသြားၾကတယ္။ တရုပ္ႏို႔မႈန္႔ေတြေၾကာင့္လို႔ ေပါတာၾကီးသိသြားရင္ သူတို႔ေခါင္းနဲ႔ကိုယ္ အိုးစားကြဲမယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္ ေမ့လဲသြားတဲ့ ေပါတာၾကီးကို ႏွာနပ္ၾကတယ္။ စိတ္သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း ၀ိုင္းေျပာၾကသတဲ့။

ေမာင္ေသာင္းက

“တပ္ရႈပ္ၾကီးရယ္ စိတ္မပူပါနဲ႔။ “မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား”ျဖစ္တာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး တေယာက္ထဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ အေမရိကန္အလံေတာင္ မိတ္အင္ခ်ိဳင္နားျဖစ္ေနပါျပီ …”

ေရႊမန္းက

“ဘုရားသခင္က ေကာင္းကင္နဲ႔ ေျမၾကီးကိုသာ ဖန္တီးခဲ့တာပါ။ တရုတ္ကမွ တကမၻာလံုးကို ဘာပစၥည္းကိုမဆို ဖန္တီးေနပါျပီ …”

လို႔ အားေပးတယ္။

“အခု တို႔တပ္ရႈပ္ၾကီး “မိတ္အင္ ခ်ိဳင္းနား” ျဖစ္ေနေတာ့ေရာ ဘာအေရးစိုက္စရာလဲ။ တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေတာင္ ခိုင္မာေစတာပဲ ခင္ဗ် …”

လို ့ ၾကံဖန္ ဂုဏ္ယူလိုက္တယ္။

ေပါတာၾကီးကေတာ့ မေပ်ာ္နိင္ဘူးေပါ့။ သူ႔ဖင္၀က “မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား” စာတန္းကိုပဲ ျမင္ေနသတဲ့။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနားျဖစ္လည္း ဘာျဖစ္လဲ … အေလးျပဳေနမွာပဲ၊ ကိုးကြယ္ေနမွာပဲ …” လို ့ ေမာင္ေအးက ေျပာတယ္။

“ေရာ ့၀ီစကီေလးတခြက္ ေမာ့လိုက္ …”

ေမာင္ေအးေပးတဲ့ ၀ီစကီတခြက္ ေမာ့လိုက္ေတာ့ ေပါတာၾကီးဟာ ေနသာထိုင္သာ နည္းနည္းျဖစ္လာတယ္။ အစည္းအေ၀းကိုရပ္ျပီး လူစု ခြဲလိုက္တယ္။ ေပါတာၾကီးလည္း စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ေနျပည္ေတာ္ေစ်းကို သြားတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေစ်းထဲ သြားရင္ ေပါတာၾကီး မလုံမလဲ ျဖစ္ေနသတဲ့။ ဘာပစၥညး္ ကိုင္လိုက္ ကိုင္လိုက္ မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား ျဖစ္ေနတာကိုး။ သူဖင္၀ကို မသိမသာ စမ္းမိတယ္။ ေစ်းသည္က “လာေနာ္ … မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနားေတြ ရမယ္ …” လို႔ ေအာ္ဟစ္ေရာင္းတာကိုက သူ႔ကို ပုန္ကန္ေနတယ္လို႔ ေဒါသထြက္ေနတယ္။

ေပါတာၾကီးလည္း စကၤာပူကိုေဆးကုဖို႔ နိင္ငံေတာ္ဧည့္သည္အျဖစ္ ဖိတ္ပါလို ့ စကၤပူအစိုးရကို ေမတၱာရပ္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ စကၤာပူက ျငင္းတယ္။ စကၤာပူအစိုးရက လံုျခဳံေရး တာ၀န္မယူနိင္လို႔ ျငင္းတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ တကယ္က ေရာဂါကိုေတာ့ ကုေပးလို႔ ရေပမယ့္၊ မိတ္အင္ခ်ိဳင္းနား ဆိုတဲ့ စာတန္းကိုေတာ့ သူတို႔ ဖ်က္ခြင့္မရိွဘူး တဲ။့ နိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အရ “Country of Origin” ကို ျဖဳတ္ခြင့္မရိွလို႔ပါ ဆိုျပီး အေၾကာင္းျပန္လို႔ ဆိုပဲ။

ေပါတာၾကီးလည္း အလြန္ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းသြားေတာ့တယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၾကျခင္း

ေအာင္ေသာင္းတို႔ လူသိုက္လည္း ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ တပ္ရႈပ္ၾကီးဖင္၀မွာ တရုတ္ပန္းကန္ ၉ ခ်ပ္ပိတ္ေနတဲ့ သတင္းကို လ္ိုက္ဖုံးေပမဲ့ ေရွ႔ကဖံုး၊ ေနာက္ကေပၚ ျဖစ္ေနတယ္။

ေအာင္ေသာင္းကေတာ့ ဒီသတင္းကို ျပန္႔လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္လ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်ာ္ဆန္းက - ေနျပည္ေတာာ္မွာ ၀န္းထမ္းတခ်ိဳ႔ ရိပ္မိကုန္ျပီ၊ အင္တာနက္ေတြ၊ ဘေလာက္ေတြမွာလည္း တပ္ရႈပ္ၾကီး “ခ်ာမပီးႏိုင္တဲ့ကိစၥ”က ေရးေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တခုခုေတာ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္လို ့ ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာတယ္။

ဒါနဲ႔ ေအာင္ေသာင္း၊ ေက်ာ္ဆန္း၊ ျမင့္ေဆြ၊ ခင္ရီတို႔ ဦးေဆာင္ျပီး တပ္မွဴးးၾကီးမ်ား အေရးေပၚ အစည္းေ၀းေခၚယူျပီး တပ္ရႈပ္ၾကီး ခ်ာမပီးႏိုင္တာဟာ စီအိုင္ေအနဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက အဖ်က္သမားေတြ လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလငး္ပြဲလုပ္ဖို ့ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တယ္။ သံတမန္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက သတငး္စာသမားေတြကို ဖိတ္လိုက္တယ္။ ေက်ာ္ဆန္းက ဧရာမ ဇယားကြက္ၾကီးတခုကိုဆြဲထားရင္း စီအိုင္ေအ၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ေကအင္ယူ၊ အန္အဲလ္ဒီ၊ ေအဘီအက္စ္ဒီအကဖ္္ ၊ လူအိုရံု၊ မိခင္နဲ႔ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ေန႔ကေလးထိမ္းေက်ာင္းေတြကပါမက်န္ စီအိုင္ေအက ၀င္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ျပီး နိင္ငံေတာ္ကိုလုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္ေနေၾကာင္းကို ေဖၚထုတ္လိုက္တယ္။

ေသာင္းက်န္းသူေတြရဲ႔ ဆက္သြယ္ပံုကို ဇယားကြက္နဲ႔ အဆင့္ဆင့္ မ်ဥ္း ဆြဲလာတယ္။ မ်ဥ္းေၾကာင္းကိုေတာ့ တပ္ရႈပ္ၾကီးဖင္၀မွာ အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။

စီအိုင္ေအနဲ႔ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအဖ်က္သမားေတြ ဆက္သြယ္ပံု၊ ကြင္းဆက္ေတြကို ဇယားကြက္ၾကီးနဲ႔ ေရးဆြဲျပသတယ္။ ေက်ာ္ဆန္း တုတ္တေခ်ာင္းနဲ႔ ဟိုေထာက္၊ ဒီေထာက္လုပ္၊ ေလွ်ာက္ျဖီးေနပါေတာ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းသိတဲ့ ေပါတာၾကီးကေတာ့ ကရင္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ လက္ကုန္ စိတ္ဆိုးေနျပီ။ သူ အီးမပါနိင္ျဖစ္သြားရတာ၊ ဒီ ေခြးမသားေတြေၾကာင့္ကိုး။ တေန႔ တေန႔ အီးမပါနိင္တဲ့အတြက္ အရမ္းကို စိတ္ဆိုးျပီး ဘယ္သူႏွယ့္မွွလည္း အေတြ႔မခံဘူး။

ဘယ္လူထု အခမ္းအနားေတြ၊ သံတမန္ေတြနဲ႔၊ ေက်ာင္းဆင္းပြဲေတြမွာ စကားေတာင္ မေျပာႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနသတဲ့ ။အဆိုးဆံုးကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ မရ ၊ စကားေျပာလို႔ မရျဖစ္ေနတယ္။

သူတို႔ထဲမွာ ဉာဏ္ နည္းနည္းရိွတဲ့ သိန္းစိန္ကေတာ့ အီးပါေအာင္လုပ္ဖို႔က လြယ္ေၾကာင္း၊
“ျဂိဳလ္တု ၀မ္းႏႈတ္ေဆး” သံုးထုတ္ေလာက္ တိုက္လိုက္ပါက အီး တင္မက အသက္ပါ ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၀န္ၾကီး ေမာင္ေသာင္းက ေပါတာၾကီးအတြက္ စိုးရိမ္တဲ့ အမူအယာနဲ႔

“ဟာ - ျဂိဳလ္တု၀မ္းႏႈတ္ေဆး တိုက္လို႔ ဘယ္ျဖစ္မတံုး။ စီအိုင္ေအ ျဂိဳလ္တုျဖစ္ေနရင္ ဘယ္ႏွယ့္ လုပ္မလဲဗ် …”

“တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဘာလုပ္တယ္၊ ဘာေျပာတယ္ ဆိုတာေတြ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ အေမရိကန္ သိကုန္မယ္။ ခင္ဗ်ား သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာအေၾကာင္းကို မသိရင္ မေျပာပါနဲ႔”

လို႔ ဖမ္း ေဟာက္လိုက္တယ္။ သိန္းစိန္လည္း ေျပာင္ေနတဲ့ထိပ္ကို တခ်က္သပ္လိုက္ရင္း ဆက္မေျပာရဲဘူး ျဖစ္သြားတယ္။


သူတို႔ဟာ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘဲဲ တေယာက္တေပါက္နဲ႔ အခ်ိန္ ကုန္ ေနၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ ဒါဟာ နိင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈၾကီးလို႔ လွ်ာရိုးျမက္ေပါက္ ေအာ္ေနၾကသတဲ့။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေမာင္ေသာင္းကပဲဲ -

“နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာတာကလည္း တပိုင္းေပါ့ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ဗ်ား။ ေစ်းသံုးလည္း မလြယ္နဲ႔၊ ေရွးထံုးလည္း မပယ္နဲ႔။ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာ့ရိုးရာ အစဥ္အလာရိွပါတယ္။ တပ္ခ်ုဳပ္ၾကီးရ႔ဲ လိပ္ခဲ တည္းလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ၀မ္းပိတ္ေနမႈကို ၀မ္းခ်ဳပစ္ဖို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။”

ေပါတာၾကီးသန္းေရႊြက သူ႔အၾကပ္တည္းကို ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ေမာင္ေသာင္းကို ေလးစားတဲ့အၾကည့္နဲ႔ ၾကည္ ့ေနတယ္။

“ကဲ …ကဲ က်ေနာ္တို ့တေယာက္တလွည္ ့ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲကို ၀မ္းခ်ဳေပးၾကပါစို ့'' ဆိုျပီး သူတို႔အားလံုးဟာ ဧရာမ ဆပ္ျပာေတာင့္ၾကီးကို ယူျပီး၊ ေပါတာၾကီးဖင္၀ကို ထိုးသြင္းလိုက္ၾကေလကုန္သတည္း။

ေပါတာၾကီးသန္းေရႊြလည္း

"ေအာင္မေလးဗ် … ရထားျဖစ္ပါတယ္ … ရထားျဖစ္ပါတယ္ …”

လို ့ေအာ္ဟစ္ ငိုေၾကြးးေနပံုက ၀က္ေပၚသလို ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး ၾကားေနရေတာ့တယ္။

(မွတ္ခ်က္ - “ရထားျဖစ္ပါတယ္” ဆိုတာ။ “ရပါတယ္၊ အဆင္ေျပပါတယ္” ဆိုလုိရင္း။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္သံုး စကား။)

( ၁၉၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈)

Comments