Thai Royal Family support the demonstrators

ထုိင္းအစုိးရဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဘုရင့္နန္းေတာ္ေထာက္ခံ
ဓာတ္ပုံသတင္း
ေအာက္တုိဘာ ၁၄
ယမန္ေန႔က အရပ္သားစ်ာပနအခမ္းအနား တခုသုိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ထုိင္းဘုရင္၏ မိဖုရားႀကီး သီရိေခတ္ (Sirikit)၊ သမီးေတာ္ ခ်ဴလာဘြန္(Chulabhorn)။
ၿပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပဲြအတြင္း ေသဆုံးသြားသူတဦး၏ စ်ာပန ျဖစ္သည္။
ဤက့ဲသုိ႔ စ်ာပနအခမ္းအနားသုိ႔ သြားေရာက္လုိက္ျခင္းသည္
အတုိက္အခံမ်ား၏ ၅ လၾကာၿပီျဖစ္ေသာ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာ္၀င္မိသားစုက ေထာက္ခံသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။


လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက ၎တုိ႔သိမ္းပုိက္ထားေသာ အစုိးရရုံးကုိ သဲအိတ္မ်ားခင္းၿပီး အကာအကြယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္။ တုတ္ရွည္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ၿပီး လုံၿခဳံေရး ယူထားၾကသည္။

အစုိးရေထာက္ခံသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ အေပၚပုံတြင္ တုိက္ခုိက္ရန္ ဟန္ေရးျပေနေသာ အစုိးရဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိ ေတြ႔ရမည္။

လြန္ခ့ဲသည့္ ၂ ရက္က ပန္းၿခံတခုတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစုိးရေထာက္ခံပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္။

ယေန႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၃၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တေနရာတြင္ ငုိေကြ်းေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦးကုိ အေပၚပုံတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အဆုိပါလႈပ္ရွားမႈတြင္ စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၇၇ ဦး ေသဆုံးခ့ဲၿပီး ၈၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္။ (photos: AP and AFP)

Comments