U Tun Lwin, weather man of Burmese regime, to be honored by the junta


စစ္အစိုးရ၏ မိုးေလ၀သ ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ဟု ဆို

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈

၂၀၀၈ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကိဳတင္သိရွိေစရန္ သတိေပး အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစုိးရက ၎၏ မိုးေလ၀သဌာနက တာ၀န္ရွိသူ ဦးထြန္းလြင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးခၽြန္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႔က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနသည္ဟု ဆိုသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းကို ၾကိဳတင္သတိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ မုန္တိုင္းမွာ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စဥ္ အားေပ်ာ့သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျမန္မာအသံက ေၾကညာခဲ့ရာ ျပည္သူတို႔အမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အင္အားၾကီးသည့္ ေသမင္းတမန္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တိုက္ခတ္မႈကို အကာအကြယ္မဲ့ လည္စင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အတြက္ လူေပါင္း ၁ သိန္းခြဲ စာရင္းအရ ေသဆုံးျပီး၊ လူေပါင္း ၁ သန္းခြဲေက်ာ္ စာရင္းအရ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားက စစ္အစိုးရ မိုးေလ၀သဌာနက ညြန္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ကို ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့ရာတြင္ ၎က စစ္အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုကာကြယ္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အျပင္ ၎အေနႏွင့္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အင္တာဗ်ဳးမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ပရိသတ္မ်ားအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ မိုးေလ၀သဌာနတို႔အေပၚတြင္ သံသယျဖစ္မႈမွာ ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

မုန္တိုင္းအျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရဟန္းျပည္သူတို႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စစ္အစုိးရက ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္၊ ထိေရာက္မႈမရွိေအာင္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ့သျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။

ဦးထြန္းလြင္သည္ ၁၉၄၈ ဇႏၷ၀ါရီ ၁၇ တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္တခုက မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ ပါရဂူဘြဲ႔ စာတမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎ကို ျမန္မာရုပ္ျမင္သံၾကား ေပၚထြန္းလာျပီး (၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား) ေနာက္ပိုင္း မိုးေလ၀သ လစဥ္ ခန္႔မွန္းသူအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ မ်က္မွန္းတန္းမိခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက စက္မႈထူးခၽြန္ ဒုတိယဆင့္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေပးသည္။ ၂၀၀၆ တြင္ ႏိုင္ငံတကာမုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒအသင္းၾကီး၏ အျမဲတမ္း အသင္းသား ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၇ တြင္ အာရွ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာင္စီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ယခု ေနျပည္ေတာ္ မိုးေလ၀သဌာန၏ ညြန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းအလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားကို ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳၾကေၾကာင္း၊ ယခင္က ေ၀ဖန္သူမ်ား သတင္းျပန္ၾကားသူမ်ား (ကိုဇာဂနာ၊ ကိုေဇာ္သက္ေထြးႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား) ကို စစ္အစုိးရက ဖိႏွိပ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ အေရးယူခဲ့သည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္းသတင္းမဆိုထားႏွင့္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာင္ သတင္းတင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္မွ် ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရနည္း စစ္အစုိးရဟန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာလ်င္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတို႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ေရြးခ်ယ္ရာ ျဖစ္သည္ဟု ျပသရန္အတြက္ စစ္အစုိးရ ၀ါဒျဖန္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္လာပုံရေၾကာင္း ျပည္တြင္းက မိုးမခ စာဖတ္သူတဦးက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

Comments