Maung Yit - Towards People Power


စစ္အာဏာရွင္တို႔က ျပည္သူ႔အာဏာကို စိန္ေခၚျပီ

ေမာင္ရစ္

ႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈

စစ္အာဏာရွင္တို႔က ၎တို႔ ပိျပားေအာင္ဖိႏွိပ္ထားေသာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို စိန္ေခၚျပီးရင္း စိန္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ သံဃာေတာ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ျပီး၊ အျပစ္မဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားျပည္သူတို႔ကို နာဂစ္မုန္တိုင္းတည္းဟူေသာ ေသတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ျပီးေနာက္၊ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံအင္အားစုတို႔ကို သာမန္လူတဦးအသက္ႏွင့္ မဆန္႔ေသာ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား၊ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ လက္ျပန္ၾကိဳးတုတ္ျပီး ဒူးတုတ္ထိုင္ေနရေသာ မိဘျပည္သူတို႔ ရင္၀ကို စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ကန္လိုက္သည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။


ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားကို၎၊ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားသူ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို၎ ဖုတ္ေလသည့္ ငပိ ရွိသည့္ဟုပင္ မထင္ေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ သက္ေသျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။


စစ္အာဏာကို တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္းေရးတြင္ ျပည္သူ႔အာဏာလမ္းေၾကာင္းသည္သာ ေရြးခ်ယ္စရာ ရွိေတာ့သည္ဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ျပည္သူတို႔သည္ ငါသာလ်င္ ငါ့ကံၾကမၼာ၏ အရွင္သခင္သာ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ သခင္စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴလ်က္ စစ္ကၽြန္စိတ္ဓာတ္ကုိ ေခြးေလွးသန္းမ်ား ခါခ်သကဲ့သို႔ ျပင္းထန္စြာ ခါခ်ရေတာ့မည့္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းျမဲျမဲတြဲၾကလ်က္ တစုတေပါင္းတည္း ညီညာထၾကြၾကရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေပျပီ။


ေသတြင္းသုိ႔ ရင္ေကာ့ျပီး ခ်ီတက္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ သာသနာျပဳ သံဃာ့အာဇာနည္မ်ားကို ရည္စူး၍၎၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းသုိ႔ အသက္စြန္႔၊ စည္းစိမ္စြန္႔၊ မိဘ ေမာင္ဘြား သားခ်င္းမ်ားကို စြန္႔လ်က္ ရင္ေကာ့ျပီး ခ်ီတက္သြားၾကကုန္ေသာ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္း ရဲေဘာ္၊ ရဲေဘာ္မအေပါင္းကို ဂုဏ္ယူေသာ စိတ္၊ အားေပးေသာစိတ္တို႔ျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ အမ်ဳိးသားေကာင္း အမ်ဳိးသမီးေကာင္းတို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ မတရားစြဲကိုင္ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနေသာ အာဏာကို - “ ဟိတ္ … အဲဒါ မင္းတို႔အာဏာ မဟုတ္၊ ဒါ ငါတို႔ အာဏာ၊ ျပည္သူ႔အာဏာ …” ဟု စိတ္ဒုန္းဒုန္းျဖတ္ ျပီး တေယာက္တလက္ ၀ိုင္း၀န္း သိမ္းပိုက္ၾကဖို႔သာ ရွိေတာ့၏။


ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္ က်ဆုံးကုန္ေသာ အာဇာနည္အေပါင္းတုိ႔ကို တိုင္းျပည္အာဇာနည္မ်ားအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ၾကပါစို႔၊ ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္ ေထာင္အတြင္းက သူရဲေကာင္းေပါင္းကို ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျပီး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဆြဲထုတ္ၾကပါစို႔။ ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အလုိေတာ္ရိ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ၾကလ်က္၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္ထုတ္ၾကပါစို႔။ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်ထားပါလ်က္ သူရဲေကာင္းတို႔၀ိဉာဏ္သည္ ျပင္ပေလာကတြင္ လြတ္လပ္စြာ က်က္စားႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း စစ္အာဏာရွင္မိသားစုမ်ား၊ အလုိေတာ္ရိမ်ား အသိုင္အ၀ိုင္းမ်ား၏ ဘ၀တို႔မွာ ေထာင္ျပင္တြင္ ရွိေနလ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လက္ညိဳးေငါက္ေငါက္ေအာက္၌ အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းေသာ ဘ၀အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာငး္ မီးေမာင္းထိုးျပၾကပါစို႔။


စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာက ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔က စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ဘ႑ာေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ တရား၀င္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈတို႔ျဖင့္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏႈတ္တို႔ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံထားရကုန္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ကိုယ္စား စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္နည္းတူ၊ ကာယကံရွင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတို႔ကလည္း ႏႈတ္ပိတ္ခံ၊ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံ သားခ်င္းတို႔ကိုယ္စား မတရားမႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ကန္႔ကြက္ၾကရန္၊ အားနည္းသူျပည္သူတို႔အား ၀ိုင္း၀န္းေဖးမ ကူညီ အားေပးၾကရန္၊ မတရားသျဖင့္ ရယူထားေသာ တိုင္းျပည္အာဏာကို ၎တို႔ထံက ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၾကလ်က္ ျပည္သူတို႔လက္၀ယ္မွာပင္ တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းဆည္းၾကရန္သာ ရွိေတာ့သည္။


ျပည္သူတို႔က စစ္အာဏာရွင္တို႔လက္၀ယ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္တကြ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ၾကမၼာဖန္တီးခြင့္တို႔ကို တလုံးတ၀တည္း ၀ကြက္ အပ္မထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္သူလူထုသာလ်င္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးၾကမည့္ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဆုံးကုန္ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔ႏွင့္တကြ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားက အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ သူရဲေကာင္း ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စား ျပည္သူအာဏာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ျပည္သူတို႔လက္ျဖင့္သာ ေရးထိုးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တခဲနက္ ဆုံးျဖတ္ၾကရေပေတာ့မည္။


စစ္ကၽြန္စိတ္ဓာတ္ကို စြန္႔လႊတ္လ်က္၊ ငါတို႔အားလုံး “မင္းကိုႏုိင္”၊ ငါတို႔အားလုံး “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္”၊ ငါတို႔အားလုံး “ဇာဂနာ”၊ ငါတုိ႔အားလုံး “အရွင္သခင္”ဟု စိတ္ဒုံးဒုံးခ်လိုက္သည့္ ဟိုမွာဘက္တြင္ “လြတ္လပ္ေရး”သာ ရွိေတာ့သည္။


Comments