Maimi - 04


အမွတ္တရ မုိင္ယာမီ (၄)
ဉာဏ္ဦးေမာင္

ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈

မုိင္ယာမီ၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ မီယာမီ-တဲ့။ ဘယ္လုိပဲ ေခၚ ေခၚ၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ မုိင္ယာမီ ဆုိတာ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး လွလည္းလွတဲ့ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔။ ရာသီဥတု အစြန္း မေရာက္တာကုိ ႏွစ္သက္သူေတြ အတြက္လည္း ေနေပ်ာ္ဖြယ္ၿမိဳ႔ ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မၾကာမၾကာ အလည္လာတတ္တဲ့ မုန္တုိင္းရဲ႕ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေပြ႔ဖက္ဟန္ကုိ လက္ခံရဲတဲ့ သတၱိေတာ့လည္း ရွိဖုိ႔လုိမေပါ့။
မုိင္ယာမီက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္မွာ တည္ရွိတဲ့ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ေဒသက ၿမိဳ႔ တၿမိဳ႔။ ရာသီဥတုက အပူပုိင္းေဒသ။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ နည္းပညာဆုိင္ရာေတြကုိပါ စုေဆာင္းထားတဲ့ ဝီကီပီဒီယာေခၚ အင္တာနက္ဝက္ဘဆုိက္မွာ မိုင္ယာမီကုိ Global City လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေခတ္ႀကီးမွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး စတာေတြေပၚမွာ အေရးပါတဲ့ၿမိဳ႔ တၿမိဳ႔ ပုိပုိျဖစ္လာတယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ညႊန္းပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဘဏ္ႀကီးေတြ၊ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ရုံးခ်ဳပ္ေတြ အေျခ စုိက္ရာၿမိဳ႔တၿမိဳ႔ေပါ့။ အထူးသျဖင့္ လွပတဲ့ကမ္းေျခေတြနဲ႔ ေႏြးေထြးတဲ့ရာသီဥတုစတဲ့ အားသာမႈေတြေၾကာင့္ မုိင္ယာမီက အေပ်ာ္စီး (cruse) သေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားရဲ႕ ဗဟုိခ်က္မ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔ ျဖစ္ပါသတဲ့။ နယူးေယာက္၊ ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္ နဲ႔ ရွီကာဂုိၿမိဳ႕ေတြၿပီးရင္ မုိင္ယာမီက အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးမားဆုံး ၿမိဳ႔ျပလူေနမႈ ဝန္းက်င္တခုလည္း ျဖစ္လာပါသတဲ့။ ဒီဧရိယာအတြင္းမွာ မုိင္ယာမီိဒိတ္ေကာင္တီ၊ ဘေရာဝါဒ္ေကာင္တီနဲ႔ ပန္းဘိခ်္ေကာင္တီတုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ေတာင္ပုိင္းဖေလာ္ရီဒါလုိ႔လည္းေခၚတဲ့ ဒီဝန္းက်င္မွာ ၂ဝဝ၅ ခု သန္းေခါင္စာရင္းဌာန ခန္႔မွန္းစစ္တမ္းအရ ၅၂ ရာႏႈန္းက အိမ္မွာ အဂၤလိပ္စကားေျပာၿပီး ၄၈ ရာႏႈန္းက အျခားဘာသာစကား ေျပာၾကတယ္တဲ့။ အျခားဘာသာ စကားဆုိရာမွာ စပိန္ဘာသာစကားေျပာသူက ၇၂ ရာႏႈန္း ရွိပါတယ္တဲ့။ မုိင္ယာမီၿမိဳ႔တၿမိဳ႔ထဲမွာဆုိရင္ အမိ ဘာသာစကားအျဖစ္ စပိန္စကားကုိ ေျပာဆုိသူက ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိသူက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါသတဲ့။

လက္တင္အေမရိကဘက္က ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်လာသူေတြ အမ်ားဆုံးေနတဲ့ၿမိဳ႔။ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔လာတဲ့ က်ဴးဘားအမ်ားစု ေနထုိင္တဲ့ေဒသ။ ၁၉၅၉ ခု၊ ဖီဒယ္လ္ ကက္စထရုိ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ က်ဴးဘားပညာတတ္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ အေျမာက္အမ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆီ ထြက္ေျပးလာရာမွာ ဖေလာ္ရီဒါက သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အဓိက အေျခစုိက္ရာ ျဖစ္လာပါတယ္တဲ့။ က်ဴးဘားေတြအေနမ်ားတဲ့ဝန္းက်င္ကုိေတာ့ လစ္တဲလ္ ဟာဗာနား၊ ေဟတီကလာသူေတြ အမ်ားစုေနရာကုိေတာ့ လစ္တဲလ္ ေဟတီ၊ နီကာရာဂြာေတြ အေနမ်ားတဲ့ ရက္ကြက္ကုိေတာ့ လစ္တဲလ္ မန္နဂြာ စသျဖင့္ေခၚေဝၚၾကတယ္။ အလားတူပဲ လစ္တဲ ဘရာဇီး၊ လစ္တ္လ္ ေမာ္စကုိ၊ လစ္တဲလ္ ဆန္ဟြမ္ စသျဖင့္ လူမ်ိဳးစုေတြ ေနထုိင္ၾကတာေတြကုိ စြဲေခၚထားတဲ့ေနရာေလးေတြက မ်ားမွမ်ား။ သူ႔ေနရာမွာ သူ႔ဘာသာစကား၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူ႔အစားအစားေလးေတြနဲ႔ သီးသန္႔ႏုိင္ငံေလးေတြ သဏၭာန္။ တကယ္လုိ႔ ဖေလာ္ရီဒါသာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အလုံးအရင္းနဲ႔ ထြက္ေျပးၾကရ၊ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ၾကရတဲ့ ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ လစ္တ္လ္ ဘားမား၊ ဒါမွမဟုတ္ လစ္တ္လ္ ရန္ကုန္ ဆုိတာလည္း ေဟာဒီမုိင္ယာမီမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာတယ္လုိ႔ ကုိယ္က ေတြးမိေသးတယ္။

ႏုိင္ငံတကာေျပာင္းေရႊ႔လာသူေတြ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ အသားအေရာင္ေတြနဲ႔ ေနာက္ခံအေျခအေနေတြ ဘယ္လုိပင္ ကြဲျပားျခားနားပါေစ၊ အေမရိကန္ကုိေရာက္လာရင္ အဲဒီမတူညီမႈေတြကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး အရာအားလုံး ေရာစပ္ထားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံသစ္တမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိ္င္မယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြက အရင္က ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကတာ။ သူတုိ႔အသုံးအႏႈန္း အရ Melting Pot ယဥ္ေက်းမႈေပါ့။ သုိ႔ေပမယ့္ သူတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသလုိ သူတုိ႔ထင္ထားသလုိ ျဖစ္မလာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခုေတာ့ သူ႔လူမ်ိဳးစုရဲ႕ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈပုံစံငယ္ေလးေတြနဲ႔ သီးသီးျခားျခား လွပစြာ တည္ရွိေနတဲ့ လူေနမႈပုံစံကုိပဲ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပလာၾကတယ္။ ဒါကုိ Multiculturalism လူေနမႈပုံစံတဲ့။ အေရာင္အေသြးစုံတဲ့ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္သဏၭာန္ လူေနမႈပုံစံေပါ့။ ဒီစကားက ေဟာဒီမုိင္ယာမီမွာ ပုိၿပီးလုိက္ဖက္ညီသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီၿမိဳ႔ျပဧရိယာမွာ ေနထုိင္သူလူဦးေရက ငါးသန္းခြဲခန္႔လုိ႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ မုိင္ယာမီကုိ ၂ဝဝ၈ အတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အသန္႔ရွင္းဆုံးၿမိဳ႔အျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္ ေဖာ့ဘီမဂၢဇင္းႀကီးက သတ္မွတ္ပါတယ္။ အျခား သူမ်ားရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းေလ့ရွိတဲ့ ဆြစ္ဇလန္အေျခစုိက္ the Union Bank of Switzerland (UBS)ကေတာ့ မုိင္ယာမီဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ တတိယေျမာက္ အခ်မ္းသာဆုံးၿမိဳ႔၊ ကမၻာမွာေတာ့ နံပါတ္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ အခ်မ္းသာဆုံးၿမိဳ႔လုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ခုေတာ့ ဒီမုိင္ယာမီရဲ႕ ကမ္းေျခတေနရာ။ အုိင္လန္းကြင္းဆုိတဲ့ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာငယ္ေတြ စတင္ထြက္ရွိတဲ့ ဆိပ္ကမ္းေနရာေလးကုိ ကုိယ္တုိ႔ ေရာက္ရွိလုိ႔ေနၿပီ။ ဒီက အေပ်ာ္စီးသေဘၤာငယ္ေလးကုိ စီးလုိ႔ မုိင္ယာမီရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ကမ္းေျခအနီးက အလွေတြကုိ စူးစမ္းၿပီး ၾကည့္ၾကမယ္ေပါ့။ ဘယ္ေနရာေတြဆီိကုိ ဒီသေဘၤာငယ္ေလးက ကုိယ္တုိ႔ကုိ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး မုိင္ယာမီရဲ႕ ဘယ္လုိအလွေတြကုိမ်ား ျပသကာ ေဖ်ာ္ေျဖေလမလဲလုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနမိတယ္။

ကုိယ္ရပ္ေနတဲ့ ကမ္းစပ္အနီးက ေရျပာျပာပင္လယ္ျပင္ေပၚမွာေတာ့ ညီညာစြာ ရပ္နားထားတဲ့ သေဘၤာငယ္ေလးေတြနဲ႔ ရြက္ေလွေလးေတြက အရြယ္စုံ ဆုိက္စုံ။ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီမွာေတာ့ ကြၽန္းႏွစ္ခုကုိ ကူးယွက္ထားတဲ့ တံတားႏွစ္စင္း။ အေပၚမွာလည္း ကားေရာင္စုံေတြ လွစ္လွစ္ေျပးလ်က္။ ဟုိခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေတာ့ အျခားကြၽန္းတခုေပၚမွာပဲ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ မုိးေမွ်ာ္တုိက္တာေတြက တိမ္လႊာျပင္ထဲမွာ အၿပိဳင္လုတက္လုိ႔။ တုိက္ေတြေရွ႕က လမ္းမက်ယ္နဲ႔အၿပိဳင္ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္မွာလည္း ကားႀကီးကားငယ္က ဥဒဟုိ။ အစီအရီစုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ အုန္းပင္နဲ႔ ထန္းပင္ေတြၾကားမွာ စိန္ေျပးတမ္း ကစားေနသည့္ႏွယ္။ ကုိယ္ရပ္ေနတဲ့ေဘးက အကာမဲ့ တဲငယ္လွလွေလးတေဆာင္ရဲ႕ စင္ျမင့္ေပၚမွာေတာ့ ဂစ္တာ တလုံးနဲ႔ ကာရစ္ဘီယံေတးကုိ အားရပါးရဟစ္ေၾကြးေနတဲ႔ အဆုိရွင္တဦးက ျမဴးျမဴး ၾကြၾကြ သီဆုိလုိ႔။ သူ႔ေတးသြားနဲ႔အတူ စီးခ်က္မွန္စြာ ခုန္ေပါက္လုိ႔ ကလုိက္ခ်င္စရာ။ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေတြ ေျမာက္ၾကြမသြားေအာင္ပင္ သတိထားေနရတယ္။ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ ဂိတ္ဝမွာ ၁ဝ မိနစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ တန္းစီကာ ေစာင့္ေနရတာကုိပဲ သိပ္ၾကာလြန္းလွတယ္ ထင္ေနမိပါရဲ့။ ေဟး- မုိင္ယာမီ၊ I can't wait to see you!

Comments