mobile phone in a very Burmese way

ျမန္မာနည္းျမန္မာ့ဟန္ မိုဘိုင္းဖုန္း
သန္းစိုးလိႈင္
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တခါသံုး ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဆင္းကဒ္ (GSM Sim Card) မ်ားကို ေဒၚလာ ၁၀၊ ၂၀ ႏွင့္ညီမွ်သည့္ အက္ဖ္အီးစီျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီဟု ဆိုသည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ရတနာပံုစီးတီးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အိုင္စီတီသီတင္းပတ္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ရႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အက္ဖ္အီးစီ ၁၀ေပးရသည့္ကဒ္မွာ တပတ္အတြင္း သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀ေပးရသည့္ကဒ္မွာ ၂ပတ္အတြင္း ကုန္မည္ဟု ဆိုသည္။

ေစာေစာပိုင္းက သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သတင္းက့ဲသုိ႔ ေဒၚလာ ၅၀တန္ ဆင္းကဒ္မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး ေျပာဆိုခကို ေဒၚလာ ၁၀၊ ၂၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူျဖည့္သြင္းကာ ၾကာရွည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္၊ ဆင္းကဒ္အတြက္ ေျပာဆိုခ ထပ္ျဖည့္သြင္း၍လည္း ရမည္မဟုတ္၊ အဆုိပါအုိင္ကဒ္ သက္တမ္း ကုန္သည္အထိသာ သံုးစြဲႏိုင္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဆင္းကဒ္ကို ေဒၚလာ ၁၀၊ ၂၀၊ ၅၀ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေငြျဖင့္ေရာင္းမည္ဆိုသည့္ သတင္းထြက္ ေပၚလ်င္ေပၚျခင္း ယခင္ငွားရမ္း ေပးထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ေစ်းေလ်ာ့က်သြား ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း သိရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အထြက္ေခၚဆိုခ ယခင္ တမိနစ္ ၂၅က်ပ္ ေပးရသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ားေနဦးမည့္ အရိပ္အေရာင္မ်ား ျမင္ေနရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အ၀င္(ေခၚဆိုမႈ လက္ခံျခင္း) အတြက္ တမိနစ္လွ်င္ ေငြလဲႏႈန္းအရ က်ပ္၆၀ က်သင့္ၿပီး အထြက္ေခၚဆိုမႈအတြက္ တမိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀ ၀န္းက်င္က်သင့္မည္ျဖစ္၍ ယာယီ တပတ္ ၂ပတ္ သံုးစြဲလုိသူမွအပ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူ၊ မိသားစုဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႀကီးေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈ သေဘာေဆာင္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနွင့္ကား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား၀ယ္ယူျခင္းမွာ အျခားအျခားေသာနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ သေဘာေဆာင္ကာ လစဥ္အသံုးစရိတ္ သက္သာႏိုင္သမွ် သက္သာရန္၊ တခါတရံမွာ အက်ိဳးအျမတ္ပင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္ကိုးထားၾကသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းလံုးကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ သိန္း ၂၀၊ ၂၅ ျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကသည္။ အေရးတႀကီး အသံုးမလိုပါက တလ ၄ေသာင္းခြဲျဖင့္ ငွားရမ္းကာ အိမ္စရိတ္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ၾကသည္။ ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္မိုဒယ္ ေမာ္ေတာ္ကားတစီးကို သိန္း ၂၀၀၊ ၃၀၀ေက်ာ္ ေပး၀ယ္ထားၾကသည္။ ကားပိုင္ရွင္တို႔က တေန႔ ၂ဂါလံ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ ခြဲတမ္းေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ က်ပ္၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ရသည့္ အျမတ္ကို အားထားေနရ၍ျဖစ္သည္။

သိန္း၅၀၀၊ ၁၀၀၀တန္ကား စီးေနသည့္ ကားပိုင္ရွင္မ်ားပင္လွ်င္ သံုးရက္တခါ ၆ဂါလံထုတ္ရသည့္ ဆီခြဲတမ္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္စြန္းမွ ေျမာက္ဘက္စြန္းသို႔ တကူးတက အခ်ိန္ေပးကာ သြားေရာက္ ထုတ္ယူၾကရသည္။ ဦးပုည၏ ေရသည္ျပဇာတ္ထဲမွ ေရသည္ေယာက္က်ားႏွင့္ တူေနသည္။ ဘုရင္က မည္မွ်ပင္ ဆုေတာ္ေငြခ်ေစကာမူ ေရသည္က သူ၏ေခၽြးနည္းစာ အေႀကြတမတ္ကို ၿမိဳ႕ရုိးတဘက္မွ တဘက္သုိ႔ ေနပူႀကီးထဲတြင္ ေျခလ်င္သြားေရာက္ ယူလုိသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ သတိရ ႏိႈင္္းယွဥ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ကားပိုင္ရွင္ေတြက ရင္းႏွီးထားသည့္ သိန္း ငါးရာ တေထာင္မွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြား၊ ေလ်ာ့သြား၍ မျဖစ္၊ ဤေငြမမာဏရဖို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ၊ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အခါေကာင္းတခုကို ႀကံဳခဲ့၊ မိဘလက္ထက္က စုေဆာင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တယ္လီဖုန္းသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပ ပစၥည္းတခုျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လင္မယားကြာရွင္းသည့္ သတင္းစာေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ အိမ္၊ ကား၊ လက္၀တ္လက္စားႏွင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ - - - တို႔ကို သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ေၾကညာၾကသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ပိုင္ဆိုင္မႈ တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို မသိရွိေသးသည့္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ား နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရ၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ၿပီး ပါမစ္ေရာင္းစားသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ ထြက္ကုန္တရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ယခုလိုအေျခအေနေအာက္တြင္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားၾကရသည္။ ယခုလုိအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ညိွၿပီး ေနထိုင္ ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ တခါတရံတြင္ ဓါတ္ဆီ ၂ဂါလံအတြက္ အခ်ိန္ ၁နာရီခန္႔ေပးကာ တန္းစီသည့္ ကားပိုင္ရွင္မ်ား၏ အျဖစ္၊ ေနာက္က်သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားက ယခင္နံပါတ္မ်ားထက္ က်ပ္ ၁သိန္းမွ ၂သိန္း၀န္းက်င္ ေစ်းပိုသည့္ အျဖစ္၊ ကားပြဲစားတန္းတြင္ အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္၀န္းက်င္မိုဒယ္ တပတ္ရစ္ ကားမ်ား၏ နံပါတ္၊ အကၡရာအနိမ့္အျမင့္ ေပၚမူတည္ကာ ေစ်းေျပာင္းလဲေနျခင္းအျဖစ္တို႔ကို အဓိပၸာယ္မရွိဟု ေျပာရမွထက္ ထိုအေျခအေနေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ထားသည့္ နအဖ စစ္အစိုးရကိုသာ ပိုၿပီး စိတ္နာေနၾကေလသည္။

မိုဘုိင္း တယ္လီဖုန္းနွင့္ စစ္အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရးအျမင္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဆင္းကဒ္တကဒ္ကို ၄၊ ၅ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၂၀၀န္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရကဘာေၾကာင့္ ယခုလို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလဲ ဟူသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ လြယ္လြယ္ေျပာႏိုင္သည့္ အခ်က္တခ်က္မွာ စစ္အစိုးရ၏ သတင္းလံုၿခံဳေရး အျမင္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းဟုပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားကို အေမွာင္ခ်လိုသည့္ အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အမ်ားသူငါ လြယ္လြယ္ႏွင့္ လက္လွမ္းမမွီသည့္ ပမာဏတြင္ ထားလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း တခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး သတင္မီဒီယာႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္သည့္ ကုန္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆီမွလည္း ဖုန္းတလံုးအတြက္ ေဒၚလာ ေထာင့္ေလးငါးရာေပး၀ယ္ရသည့္ အတြက္ အဆိုပါ လူလတ္တန္းစားမ်ားထံမွ ေငြျဖင့္ စစ္အစိုးရ ယႏၱရား၊ စစ္တပ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာလွ်င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သတင္းမ်ား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ အလြယ္တကူ ေပါက္ၾကားမည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အေရအတြက္ႏွင့္ တန္ဘိုးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကန္႔သတ္ထားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရထံမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ပါမစ္ရသည့္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားတြင္ မိသားစု၀င္တိုင္း မိုဘိုင္းတလံုးစီ ကိုင္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပိုေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို တလ ၄ေသာင္းခြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၆လ၊ ၁ႏွစ္ အငွားခ်ထားၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ကာလမတိုင္မီ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ သတင္းမီဒီယာ သမားအခ်ိဳ႕၏ ဖုန္းမ်ားကိုပါ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လိုင္းပိတ္ခဲ့သည္။ ပိတ္သည့္အေရအတြက္ ၁၀၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေနထိုင္သည့္ စစ္ဗိုလ္ကေတာ္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ အငွားခ်ထားသည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ လြန္ဆြဲေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အန္ဂ်ီအိုအလုပ္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႕၏ ပထမဆံုး ရင္းႏွီးမွတ္မိသည့္ ျမန္မာ စကားလံုးသည္ “ၾကားလား၊ ၾကားလား” ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ ဆိုရေလာက္ေအာင္ တဘက္ႏွင့္ တဘက္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေျပာရာတြင္ လုိရင္းကို မေျပာမီ သူအသံကိုယ္ၾကားလား၊ ကိုယ္အသံသူၾကားလား ေရွးဦးစြာ အတည္ျပဳၾကရသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔မွ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဖုန္း၀င္လာလွ်င္၊ ဖုန္းေခၚလိုလွ်င္ ေျမညီထပ္ဆိုပါက အိမ္အျပင္သို႔ ထြက္ေျပာရသည္။ အေပၚထပ္ဆိုပါက ၀ရန္တာသို႔ထြက္ကာ ေျပာၾကရသည္။ ထိုမွ်မက ဟုိဟုိဒီဒီ လွည့္ကာ ၾကားလား၊ ၾကားလား၊ ၾကားလားဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ၾကားသည္ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ရပ္ၿပီး ေျပာၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးသူမ်ားက “ဖုန္းလာရင္ အိမ္ကိုပတ္ေျပးေနရတယ္။ ဘယ္ေနရာက လိုင္းမိသလဲဆိုတာ နားေထာင္ရင္း ၀ရန္တာထြက္လိုက္၊ ေနာက္ေဖးေျပး၊ အိမ္ေရွ႕ေျပးနဲ႔” ဟု ဆိုၾကသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းသည္ စစ္အစိုးရကိုယ္တုိင္ လြန္ဆြဲေနသည့္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္။ ဆယ္ေဒၚလာ၀န္းက်င္သာရွိမည့္ ဆင္းကဒ္တကဒ္ကို ေဒၚလာ ေထာင့္ေလးငါးရာႏွင့္ ေရာင္းသည့္အတြက္ စစ္အစိုးရအတြက္ ေငြရအလြယ္ဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု ျဖစ္သည္။ ဆင္းကဒ္မ်ားေရာင္းစားၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုလည္း အရည္အေသြး တိုးတက္လာရန္ ဟုတၱိပတၱိ မလုပ္ေဆာင္ေပ။ သံုးစြဲသူမ်ားလာသည့္အတြက္ ကြန္ယက္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ႏွစ္ ၀န္းက်င္ကႏွင့္စာလွ်င္ က်ဆင္းသြားသည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရက ဖုန္းေရာင္းရာမွ ရသည့္ေငြမ်ားကို အိတ္ထဲသာထည့္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မယ္မယ္ရရ မလုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ေျပာဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ပိတ္ခါနီး ေဖေဖၚ၀ါရီကုန္၊ မတ္လအစတြင္ လိုသည့္ေငြကိုျဖည့္ရန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ပါမစ္ေပါင္း ငါးေထာင္ မွ တေသာင္း ၾကား အျမန္ခ်ေပးေလ့ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္က ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေပးမည္ဟုဆိုကာ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ တလံုးလွ်င္ က်ပ္ ၁၅သိန္းခြဲႏွင့္ အလံုးေရ ငါးေထာင္ ေရာင္းၿပီး တလအတြင္း သိန္း ၇ ေသာင္းခြဲ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလည္း ႏိုင္ငံျခားေငြ လိုအပ္၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေ၀မွ်စားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ တခါသံုး ဂ်ီအက္စ္အမ္ကဒ္မ်ားကို ခ်ေရာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လမ္းေဘး ဟင္းရြက္ေရာင္းသည့္ေစ်းသည္၊ ကုန္တိုက္တံခါးေစာင့္တို႔အထိ မိုဘိုင္းဖုန္းေျပာႏိုင္သံုးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ဖို႔ ေ၀းကြာလြန္းေနသည္။ တလက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲမွ် လစာရသည့္ စတိုးဆိုင္အေရာင္းစာေရး၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတဦးက သူ၏ လခႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ၂ပတ္ခံ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဆင္းကဒ္တကဒ္ကို ၀ယ္ယူဖို႔ရာ စိတ္မကူးႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ ရတနာပံု ျမန္မာ့ အိုင္စီတီ သီတင္းပတ္နည္းပညာျပပြဲ (အမွန္ကေတာ့ ေစ်းေရာင္းပြဲ)တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ တခါသံုးဆင္းကဒ္မ်ားကို ၀မ္းသာစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမလား၊ အမ်ားစုတြက္ မဟုတ္ေသး၍ ၀မ္းနည္းရမလား ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားကမူ ယခုလို အေျခအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသားျဖစ္သည္။ အစိုးရဘာေျပာေျပာ၊ ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ ဘာေျပာေျပာ မယံုရဲေသးဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ ၀ယ္ယူသူမ်ားမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ။

Comments