NCGUB and NCUB

စင္ၿပိဳင္အစုိးရနဲ႔ တပ္ေပါင္းစု
ဇာနည္၀င္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
ျမန္မာျပည္သတင္းေတြမွာ NCGUB နဲ႔ NCUB ဆုိတ့ဲ အဖဲြ႔ ၂ ခု နာမည္မၾကာခဏ ၾကားရမွာပါ။ ဒီ ၂ ဖဲြ႔က အတူတူပဲမဟုတ္ဘူးလား လုိ႔ ေမးတတ္သူမ်ားရိွလုိ႔ ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၁၀ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ့ဲၿပီး ျပည္ပကုိ တိမ္းေရွာင္လာသူေတြကလည္း ဒီေမးခြန္း ေမးတတ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ေပမယ့္ သတင္းေတြေစာင့္ဖတ္သူတခ်ဳိ႕ကလည္း ေမးတယ္။

ဒီ ၂ ဖဲြ႔က ျမန္မာျပည္ျပင္ပမွာ အေျခစုိက္တယ္။ ဆက္စပ္မႈ ရိွတယ္။ နာမည္ တူတယ္။ အတုိေကာက္နာမည္ေတြက ပုိတူတယ္။ ၾကည့္ပါဦး -

National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ

National Council of the Union of Burma (NCUB)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ

NCGUB
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူထုက ေရြးခ်ယ္လုိက္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္မတက္ရဘဲ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေတာထဲေရာက္သြားတယ္။ ေတာထဲေရာက္သြားသူေတြက ကရင္ျပည္နယ္ထဲက ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ (KNU)ရဲ႕ မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွာ NCGUB ကုိ ဖဲြ႔စည္းလုိက္တယ္။ စင္ၿပိဳင္အစုိးရလုိ႔ ေခၚတယ္။ KNU စခန္းက်သြားတ့ဲေနာက္ ျပည္ပမွာ အေျခသြားစုိက္ရတယ္။ ျပည္ပေရာက္အစုိးရ လုိ႔လည္း ေခၚၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေမာင္ႏွမ၀မ္းကဲြ ေတာ္စပ္တ့ဲ ေဒါက္တာစိန္၀င္းကုိ ေခါင္းေဆာင္တင္ထားၾကတယ္။

အစုိးရ၀က္ဘ္ဆုိက္ www.ncgub.net မွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြအရဆုိရင္ အခုလုိဖဲြ႔စည္းထားပါတယ္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္၀င္း
ဦးဘုိလွတင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး၀န္ႀကီး (USA)
ေဒါက္တာစန္းေအာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး၀န္ႀကီး (East)
ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး၀န္ႀကီး (West)
ဦးခြန္မားကုိဘန္း ဖက္ဒရယ္ေရးရာ၀န္ႀကီး
ဦးသိန္းဦး ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ၀န္ႀကီး

NCUB
ဒီအဖဲြ႔ႀကီးမွာ အင္အားစုေလးခု ပါ၀င္တယ္။
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (DAB)
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (NDF)၊
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (NLD-LA) ၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သမဂၢ (MPU)၊

အထက္ပါအင္အားစုေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ စုစုေပါင္း အဖဲြ႔ ၂၈ ဖဲြ႔ ရိွတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ (အဖဲြ႔အမည္ေတြကုိ ေဆာင္းပါးအဆုံး၊ ေနာက္ဆက္တဲြမွာၾကည့္ပါ)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၀ ကုိ အခုလုိ စုစည္းထားတယ္။
DAB မွ ၃၃ ဦး
NDF မွ ၁၀ ဦး
NLD-LA မွ ၁၀ ဦး
MPU မွ ၁၇ ဦး

ဒီအေယာက္ ၇၀ က ဦးေမာင္ေမာင္ကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားပါတယ္။

အတုိခ်ဳပ္
တခြန္းတည္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ NCGUB က စင္ၿပိဳင္အစုိးရျဖစ္တယ္၊ NCUB ကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔လုပ္ခ့ဲၾကတ့ဲ ဖဆပလ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ။

(ေနာက္ဆက္တဲြ)
www.ncub.org မွာ အင္အားစု ၄ ခုရဲ႕ အဖဲြ႔အစည္းအမည္ေတြကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

Democratic Alliance of Burma (D.A.B.)
၁၉၈၈ မွာ စုစည္းတည္ေထာင္တယ္။ ပါ၀င္တ့ဲ အဖဲြ႔စာရင္းက အခုလုိ ျဖစ္ပါတယ္။

1. A.L.P (Arakan Liberation Party ).
2. A.B.S.D.F (All Burma Students Democratic Front).
3. A.B.M.U (All Burma Muslim Union).
4. A.B.Y.M.U(All Burma Young Monks Union).
5. C.N.F (Chin National Front). Founder Member
6. C.R.D.B (Committee for Restoration of Democracy Burma)
7. D.P.N.S ( Democratic Party for New Society).
8. D.P.A (Democratic Party for Arakan).
9. F.T.U.B ( Federation of Trade Union Burma).
10. K.N.U ( Karen National Union). Founder Member
11. L.D.F (Lahu Drmocratic Front). Founder Member
12. M.L.O.B (Muslim Liberation Organization Burma).
13. M.D.U.F (Myeik Dawei United Front).
14. N.N.L.D( NaGa National League for Democracy).
15. N.D.D ( Network for Democracy and Development).
16. P.S.L.F( pa-laung State Liberation Front).
17. P.P.L.O ( Pa-O People Liberation Organization).
18. W.N.O (Wa National Organization).
19. O.B.L.F( Oversea Burmese Liberation Front).
20. O.K.O (Oversea Karen Organization).
21. P.P.P (People's Patriotic Party).
22. P.L.F ( People 's Liberation Front).
23. P.P.F ( People's Progressive Front).
24. P.D.F (People's Defence Force).

National Democratic Front (N.D.F)
လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ ေပါင္းစုထားတယ္။ ၁၉၇၆ မွာ စတင္ခ့ဲတယ္။ ဒီထဲကအဖဲြ႔ေတြက အထက္က DAB မွာလည္း ပါ၀င္ၾကတယ္။

1. A.L.P (Arakan Liberation Party ).
2. C.N.F (Chin National Front).
3. L.D.F (Lahu Democratic Front).
4. P.S.L.F( Pa-laung State Liberation Front).
5. P.P.L.O ( Pa-O People Liberation Organization).
6. W.N.O (Wa National Organization).
7. N.M.S.P( News Mon State Party).
8. K.N.L.P (Kayan New land Party).
9. K.N.U ( Karen National Union).

Members of Parliament Union (MPU)
၁၉၉၆ မွာ ဖဲြ႔စည္းတယ္။ ျပည္ပေရာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သီးသန္႔ ဖဲြ႔ထားတယ္။

National League for Democracy (Liberation Area) (NLD-LA)
ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အဖဲြ႔၀င္ေတြက ၁၉၉၁ မွာ ဖဲြ႔စည္းခ့ဲတယ္။

Comments