Than Soe Hlaing - Fire Out Break in Burma, disaster for people

လူထုအတြက္ မီး၊ အာဏာပိုင္အတြက္ အျခားအဓိပၸါယ္
သန္းစိုးလိႈင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၈

x x x

ေစ်းေရာင္းသူ၊ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တဘက္မွာ အာဏာပိုင္ကိုလည္း ေၾကာက္ရ၊ မတန္တဆ ဆိုင္ခန္းတန္ဘိုးလည္းေပးရသည့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရန္သူမ်ိဳး ၅ ပါးထဲမွ တပါးျဖစ္သည့္ မီးေၾကာင့္ ႀကိဳးစားရွာေဖြထားသမွ် ဆံုးရံႈးရျပန္ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အႀကီးဆံုးေစ်းျဖစ္သည့္ ေစ်းႀကီးတခုလံုးမီးေလာင္ျပာက်သြားလို႔မွ ၂ ပတ္သာ ရွိေသးခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ယုဇန ပလာဇာ မီးေလာင္ျပန္ၿပီဟု ၾကားသိရသည္။ မီးကလည္း ေလာင္ပဲေလာင္ႏိုင္လြန္းသည္ဟု ဆိုရမလိုျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕အသီးသီးရွိ ေစ်းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္အလုိက္၊ တခါတရံ တႏွစ္ထဲမွာပင္ ႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာမွ် အလွည့္က် မီးေလာင္ေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္၀န္းက်င္အတြင္း ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္းေစ်းမီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မေစ်းမီး တို႔ အလွည့္က်ဟု ဆိုရမလိုလို ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕အသီးသီးက ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္တြင္ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ပံုအရ မီးစေလာင္ၿပီဆိုလ်င္ ၿငိမ္းသတ္ရန္ခက္ခဲသည့္ အေနအထားျဖစ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းမႈ စနစ္ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ မၾကာခဏ လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္လိုက္ လာလိုက္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားျခင္း၊ ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးေနာက္တြင္လည္း မီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ မီးသတ္ကိရိယာ မလံုေလာက္မႈ၊ လြဲမွားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈ မမ်ားသင့္ပဲ မ်ားျပားရသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

မႏၱေလး ရတနာပံုေစ်းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ေအာက္ေစ်းႀကီး

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလကုန္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိထင္ရွားသည့္ ရတနာပံုေစ်းႀကီး ၁ရက္၊ ၂ရက္ပင္ ၾကာျမင့္သည္အထိ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။ ေခတ္မွီ အေဆာက္အဦပံုစံ ၄ ထပ္ ေစ်းႀကီး ေဆာက္ထားေသာ္လည္း ေခတ္မီ မီးျငိမ္းသတ္ေရး အစီအမံ၊ မီးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးတို႔ မရွိသျဖင့္ မီးထဲပိတ္မိေနသူအခ်ိဳ႕ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားစုလည္း မီးထဲပါသြားခဲ့ရသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးသူမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို မ်က္ေစ့ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံ အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားကမူ အသက္ဆံုးရံႈးမႈ ရွိခဲ့သည္ကို လံုး၀ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

လက္ကားေစ်းႀကီးလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ဖက္ရွင္ထည္မ်ား ေရာင္းခ်ရာ ေစ်းႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ဆံုးရံႈးမႈ တန္ဘိုးမွာ က်ပ္ဘီလ်ံႏွင့္ ခ်ီသည့္ ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးအာမခံထားရွိသည့္ အေလ့အထလည္း နည္းပါးသည့္အတြက္ ဆံုးရံႈးၿပီဆိုလ်င္ မည္သည့္အကာအကြယ္မွ မရွိေတာ့။

မီးအာမခံ ထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ားစားစား မရွိၾက။ အဆိုပါ ရတနာပံုေစ်းႀကီးဆိုလ်င္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ေစ်းေဆာက္လုပ္သူ ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေစ်းႀကီးေဆာက္၊ ဆိုင္ခန္းတန္ဘိုးကို မတန္တဆ ေစ်းတင္၊ ၀ယ္မည့္သူ နည္းပါးသည့္အခါ အျခားနီးနား၀န္းက်င္ မွာေရာင္းေနသည့္ေနရာမ်ားကို မေရာင္းရန္ပိတ္ပင္ၿပီး အသစ္ ေဆာက္ထားသည့္ ေစ်းႀကီး စည္ကားဖို႔ အာဏာသံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရာမွ ရတနာပံုေစ်းႀကီး စည္ကားသည္မွာ ၁ ႏွစ္သာသာတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစ်းေရာင္းသူ၊ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တဘက္မွာ အာဏာပိုင္ကိုလည္း ေၾကာက္ရ၊ မတန္တဆ ဆိုင္ခန္းတန္ဘိုးလည္းေပးရသည့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရန္သူမ်ိဳး ၅ ပါးထဲမွ တပါးျဖစ္သည့္ မီးေၾကာင့္ ႀကိဳးစားရွာေဖြထားသမွ် ဆံုးရံႈးရျပန္ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်းဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ ေအာက္ေစ်းႀကီးမွာ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၃၂ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ေစ်းႀကီး မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ မဆလ အစိုးရ လက္ထက္ ျပန္မေဆာက္ျဖစ္ဘဲ ၿမိဳ႕၏ အျခားေနရာလြတ္တြင္ ယာယီေစ်း ေဆာက္လုပ္ကာ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ၿပီး အဆိုပါေနရာကို မီးေလာင္ျပင္ ေစ်းႀကီး အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ အဆိုပါအတိုင္း ထားရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး အႏွစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ အၾကာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေလာင္ကၽြမ္း ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ပစၥည္းဥစၥာကို ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြ စုေဆာင္းထားပါေစ နာရီပိုင္းအတြင္း၊ ရက္ပိုင္းအတြင္း အခ်ိန္မေရြးဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္ ကိုသက္ေသျပသည့္ အျဖစ္အပ်က္ တခု ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

တႀကိမ္ ေလာင္ကၽြမ္းတိုင္း ဆိုင္ခန္းအားလံုး ကုန္လုနီးပါး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ရာ ေစ်းဆိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာဆိုသည္။

ယခုတႀကိမ္တြင္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ရာ ဆိုင္တဆိုင္ကုိ ပစၥည္းတန္ဘိုးပွ်မ္းမွ် သိန္း ၅၀၊ ဆိုင္ခန္းတန္ဘိုး သိန္း ၅၀၊ စုစုေပါင္း သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ တြက္ခ်က္လ်င္ပင္ သိန္းေပါင္း သိန္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

မီးေလာင္သည့္ေနာက္က ေတာေၾကာင္မ်ား

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အျမင္တြင္မူ ေစ်းမီးေလာင္ျခင္းကို ေငြေၾကးလဘ္လာဘ ရရွိဖို႔အခြင့္အလမ္း တခုအျဖစ္ ရႈျမင္ထားၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေစ်းမ်ား မီးေဘးကာကြယ္ေရး အစီအမံကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစ်းႀကီးမ်ားမီးေလာင္သည့္ အခါအားႀကိဳးမာန္တက္ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္သည္ကို မေတြ႕ရဘဲ၊ မီးေလာင္လ်င္ေလာင္ခ်င္း မီးသတ္ကား ေရာက္မလာတာ၊ ေရာက္လာေသာ္လည္း မီးၿငိမ္းသတ္ဖို႔ အထက္အမိန္႕ကို မိနစ္ ၂၀၊ နာရီ၀က္မွ် ေစာင့္ဆိုင္းရသည္ ဆိုသည့္ အျဖစ္မ်ားကို ၾကားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ၿငိမ္းသတ္ဖို႔ ေနာက္က်သျဖင့့္ ပတ္၀န္းက်င္ လူထုထံမွ လာဘ္ေငြေတာင္းသျဖင့္ စသည့္အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ မီးသတ္၀န္ထမ္းမွ် အေရးယူခံရသည္ဟု မၾကားခဲ့ရ။

ေစ်းမီးေလာင္ျခင္း၏ အျခား အဓိပၸါယ္

တႀကိမ္ မီးေလာင္ၿပီးတိုင္း ယာယီေစ်း ေဆာက္ေဆာက္၊ အျမဲတမ္းေစ်းပဲ ေဆာက္ေဆာက္ အာဏာလက္ရွိ စစ္တိုင္းမွ အရာရွိမ်ားအတြက္ ဆိုင္ခန္းခြဲတမ္း၊ ေရွ႕တန္းက်ဆံုးသည့္ အရာရွိ စစ္ဗိုလ္မ်ားအတြက္က်န္ရစ္သူ မုဆိုးမမ်ားအတြက္ ဟူ၍ ေနရာေကာင္းမ်ားကို ခြဲတမ္းဖယ္ထားေပးရသည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မီးေလာင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေဆာက္သည့္ ယာယီ အေပၚေစ်းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဆိုင္ခန္း အမ်ားအျပား ရယူကာ ျပန္ေရာင္းစားခဲ့ၾကသလို၊ ယခု မီးေလာင္သြားသည့္ ေအာက္ေစ်းတြင္လည္း ဆိုင္ခန္းမ်ား ရယူကာ ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ အားလံုး သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတႀကိမ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ ေစ်းႀကီးမီးေလာင္သည့္ေနာက္ ေစ်းျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကန္ထရိုက္ရရွိေရးအတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဆီ လာဘ္လာဘထိုးကာ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေတာ့မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲသလို၊ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေစ်း အကြက္ခ်ရတြင္ ဆိုင္ခန္းေနရာ ရယူေရးအတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ စစ္အရာရွိမ်ားလည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံတဦးက

"ေမာ္လၿမိဳင္က ၈၈ အေရးအခင္းကာလ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက စီးပြားေရး က်ဆင္းလာတာ အခုထိပဲ။ အဲဒီအထဲမွာ အခု ေစ်းမီးေလာင္တာဟာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကို ေတာ္ေတာ္အထိနာ သြားေစတယ္။ အဲဒီလို ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္လူထုကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး လုပ္စားေနတဲ့ ကန္ထရိုက္တာေတြနဲ႔ အာဏာရွိတဲ့ စစ္တပ္က ထပ္ၿပီး ႏွိပ္စက္ၾကဦးမယ္။ ေစ်းျပန္ေဆာက္ရင္ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြက ဆိုင္ခန္းေနရာ တေနရာ ျပန္ရဖို႔ မတန္တဆ ေစ်းေပးရဦးမယ္။ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ေငြေႀကးေတြကို ဘယ္လို ျပန္ရွာရမလဲ ဆိုတာထက္ကို ဆိုင္ခန္း လက္မလြတ္ေအာင္ သူတို႔ေတာင္းတဲ့ ေငြကို ရေအာင္ရွာ ရွာမရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရမယ့္ ေနရာကို သူမ်ားဆီ ေရာင္းခ်ရမယ့္ကိန္းပဲ"

ဟု ဆိုသည္။

ေစ်းေဆာက္သည့္အခါတိုင္း၊ ေျမကြက္ေနရာခ်ေပးသည့္အခါတိုင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက အခြင့္အေရး၀င္ယူကာ ေရာင္းစားၾကသည္မွာ ထံုးစံလိုလို ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းမီးေလာင္သည္မွာ လူထုအတြက္ ဆံုးရံႈးမႈ၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔စရာတခု ျဖစ္ေပမယ့္ ထိုအျဖစ္မွ အခြင့္အေရးရယူၾကမည့္ သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ၀င္ေငြရလမ္း တခုျဖစ္ေနသျဖင့္ စိတ္ထဲတြင္ ၀မ္းသာေနမည္လား မေျပာတတ္ေပ။

Comments