U Pe Nge - Remembering San Toe


လြမ္းဖြယ့္ မိတ္ေဆြမ်ား

(ပန္းခ်ီ စံတိုး - ၁၉၄၁ - ၂ဝဝ၂)

ဦးေဖငယ္

ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉

ဒီေန႔ (တနဂၤေႏြ) ။ ဆရာ စံတိုးက ဆရာဝန္မ်ား အသင္းတုိက္မွာ … မွာ ညေန ၃ နာရီ ပန္းခ်ီကား ယူလာၿပီး ေစာင့္ေနမယ္လို႔ ခ်ိန္းထားတယ္။ မပ်က္မကြက္ ဆက္ဆက္ လာခဲ့ပါ။ သူ႔အတြက္ ပန္းခ်ီအပ္ဖုိ႔ ရွိရင္လည္း ယူလာခဲ့ပါတဲ့ ...

သင့္

ေမာင္ေခတ္ထြန္း

၈/ ၈/ ၉၉

၁၂:၃ဝ နာရီ


တေန႔က စာအုပ္ေတြ ရွင္းရင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ႀကီး ေမာင္ေခတ္ထြန္း ေရးလိုက္တဲ့ စာကို ေတြ႕လိုက္မိတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္တယ္။ လံုးခ်င္း စာအုပ္ေတြ ျပန္ေရး ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္သံုးဆယ္ ေက်ာ္ေလာက္ မေရးျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ကာလေဒသ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စာအုပ္ေတြ မထုတ္ျဖစ္ခဲ့ဘူး။


ဒါနဲ႔ပဲ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ 'ကၽြန္ျဖစ္ဖုိ႔ ၾကံဳလာေတာ့' စာအုပ္ကို အားမာန္သစ္က ထုတ္ေဝဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ကို အားမာန္သစ္က ထုတ္ေဝဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ အဖံုးကို ကုိစံတုိးပဲ အပ္ဖုိ႔ ထုတ္ေဝသူ ကိုညိဳမႈိင္း (အားမာန္သစ္) က အၾကံဳျပဳတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စာအုပ္ အဖံုးမ်ားကို ကိုစံတိုးပဲ ေရးဆြဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။


သည္တုန္းက ထုတ္ေဝသူမ်ား ေလာကမွာ ၾကာတုိး (ကိုစံတုိး)၊ ၾကာသုန္ (ကိုဝသုန္)၊ ၾကာသုိက္ (ကိုေမာင္ေမာင္သိုက္)၊ ၾကာညိဳ (ကိုညိဳဝင္း)၊ ၾကာမ်င့္ (ကိုတင္ေမာင္မ်င့္) ရယ္လုိ႔ ၾကာဆရာမ်ား ေက်ာ္ၾကားေနပါတယ္။ ဒါကို စာေရးဆရာမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား ကေတာ့ အမွတ္ မရွိၾကပါဘူး။ သူတုိ႔နဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ ပန္းခ်ီ ဆရာကိုေတာ့ သည္းခံၿပီး အပ္ၾကတာပဲ။ သူတုိ႔ ဆုိးမွန္း သိေပမယ့္ သူတုိ႔ ဘဝ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အခက္အခဲ ျဖတ္သန္းမႈေတြကို သိထားၾကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ၾကရတာပဲေလ။


ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ အားလံုးဟာ ကတိ မတည္ၾကဘူး။ ဆက္ေျခလက္ေျခ အမ်ားႀကီး ေပးႏုိင္ၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲေနာ့။


ကိုစံတုိး ဆုိရင္လည္း စကၠဴျဖဴ တ႐ြက္ေပၚမွာ 'ဒီလို ေရးျပလိုက္မယ္' ဆုိၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ၿပီးဖူးတယ္ သိသိနဲ႔ပဲ ခံရဖူးတယ္။ ဒါကိုပဲ ေက်နပ္ ေနရတာပဲေပါ့။ ဒါနဲ႔ပဲ ‘ကၽြန္ျဖစ္ဖုိ႔ ၾကံဳလာေတာ့' အဖံုးကို အပ္ဖုိ႔ ဆရာ ေမာင္ေခတ္ထြန္းနဲ႔ အတူ ကိုစံတုိးရဲ႕ အိမ္ကို သြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စာအုပ္ ျပန္ေရးၿပီ ဆုိတာ သိလုိက္တာနဲ႔ သူအဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ဝမ္းသာရွာတယ္။


ဝမ္းသာမႈ၊ ေက်နပ္မႈ၊ အားရမႈ အရိပ္မ်ားဟာ သူ႔ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အထင္းသား ရွိေနတယ္။


'ခ်ဗ်ာ မေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြထက္ သံုးဆေလာက္ ပိုးၿပီး ေရးစမ္းပါ' လို႔လည္း အားေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ အဖံုး အတြက္ ကိုစံတိုးက ႏွစ္ပတ္ အခ်ိန္ ေတာင္းတယ္။


ကိုစံတုိးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ဆံေရးက တမ်ိဳးပါ။ အလုပ္အပ္တာနဲ႔ ရက္အကန္႔အသတ္ကို ေပးတယ္။ ၿပီးမွ သူၿပီးႏိုင္မယ့္ရက္ကို ညႇိေပးတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္ပတ္ေတာ့ ၾကာလြန္းတယ္။ ၉ ရက္နဲ႔ ၿပီးေအာင္ ေရးေပး။ ၉ ရက္နဲ႔ ၿပီးရင္ ဆရာဝန္ အသင္းမွာ အဝ တုိက္မယ္လို႔ စိန္ေခၚလိုက္တယ္။


သည္တင္မွာပဲ ျဖဴျဖဴႏုႏု ပန္းေရာင္ေျပးေနတဲ့ သူမ်က္ႏွာဟာ ႐ုတ္ျခည္း နီေထြးသြားတယ္။


'ေကာင္းၿပီေလ စိန္လိုက္' ဆုိၿပီး ဆရာ ေမာင္ေခတ္ထြန္း သက္ေသတည္ၿပီး ရက္ခ်ိန္း ေပးလိုက္တယ္။ ခ်ိန္းသာ ခ်ိန္းလိုက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လံုးဝ မထင္ပါဘူး။ ဆရာ ေမာင္ေခတ္ထြန္းဟာ စာနဲ႔ ေရးၿပီး ဆရာဝန္ အသင္းမွာ ႀကိဳတင္ ခ်ိန္းေပမယ့္ မေသခ်ာပါဘူးေပါ့။


ဒါနဲ႔ပဲ ခ်ိန္းတဲ့ေန႔မွာ ဆရာဝန္ အသင္းတုိက္ကို သူတုိ႔ထက္ ေစာေအာင္ဆုိၿပီး နာရီဝက္ ႀကိဳေစာၿပီး ထြက္ခဲ့တယ္။ တကယ္ပါပဲ။ အဲဒီေန႔က ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ႀကိဳေစာၿပီး ကိုစံတုိးနဲ႔ ေမာင္ေခတ္ထြန္းတုိ႔ ေရာက္ႏွင့္ ေနခဲ့ၿပီေလ။


ကိုစံတုိးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ သိကၽြမ္း ခင္မင္လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္နီးပါး ရွိခဲ့ပါၿပီ။


ဒီတႀကိမ္သာ အျမန္ဆံုးနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ရက္ခ်ိန္းမ်ား လံုးဝ မပါရွိဘဲ ၿပီးဆံုး ခဲ့ပါတယ္။


ဒါေတြဟာ နိမိတ္ေတြမ်ားလား ဗိုလ္တုိးရယ္။


အဲဒီ ခ်ိန္းထားတဲ့ ေန႔မွာပဲ၊ ဆရာ ေမာင္ေခတ္ထြန္းရယ္၊ ဗိုလ္တုိး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေယာက္ ဆံုမိခဲ့ၾကတယ္ေနာ္။


အဲဒီေန႔က ဘီယာေတာင္ မေသာက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုိ ခင္းဗ်ား အားနာ ေနေရာ့သလားဗ်ာ။


ခါတုိင္းေလာက္ မေသာက္ဘဲ စကားမ်ားမ်ားသာ ေျပာေနတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႐ုပ္အသြင္ဟာ ခုထိ ျမင္ေယာင္ ေနမိပါတယ္။ 'တခုခုေတာ့ ခ်ဗ်ာ' ဆုိၿပီး ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနခဲ့တယ္ေနာ္။


အဲဒီေန႔က ခင္ဗ်ား အသြင္ဟာ တကယ္ပဲ တက္တက္ၾကြၾကြ ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္းပါပဲ။


ဒီေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးေယာက္ဟာ ဆရာဝန္ အသင္းမွာ မၾကာခဏ ဆံုခဲ့ၾကတယ္ေနာ္။ အုိရီယင့္မွာလဲ စေနတုိင္း ထိုင္ခဲ့ၾကတယ္ေနာ္။ ခုထိ အမ်ားဆံုး ဒုကၡေပးေနတဲ့ သူကေတာ့ ဆရာ ေမာင္ေခတ္ထြန္းပဲေလ။


သူ႔ရဲ႕ ဘီယာဗိုက္ကို ရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီး အေပၚဆံုး ထပ္မွာ ေနေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို လာၿပီး ဆြဲေခၚေနတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘီယာ တုိက္ခိုင္းေနတုန္းပဲ။


ဗိုလ္တုိးေရ ၁၉၇၅ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလက ခင္ဗ်ား ေရးေပးခဲ့တဲ့ 'ကေနာင္မင္းသားနဲ႔ ျမင္ကြန္းျမင္းခံုတုိင္' အဖံုးဟာ အခု 'ကံေကာ္ဝတ္ရည္' စာအုပ္တုိက္က ထုတ္ေဝၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ခင္ဗ်ား ဝမ္းသာပါေတာ့။


တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ပန္းခ်ီ ပညာရွင္သာ မကဘူး။ စာေရးဆရာ တေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္ေလ။


ေငြတာရီ မဂၢဇင္းမွာ ခင္ဗ်ား ေရးခဲ့တဲ့ 'ဆရာႀကီး ေဖေမာင္တင္ႏွင့္ နိဗၺာန္လမ္း' ေဆာင္းပါးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲမွာ စူးစူးနစ္နစ္ ဝင္ခဲ့တယ္။ တျခား မဂၢဇင္းေတြမွာလည္း ခင္ဗ်ား ေရးခဲ့ေသးတယ္ေနာ္။


ခင္ဗ်ား ေနာက္ဆံုးေရးခဲ့တဲ့ ပံုတူ ဆီေဆး ပန္းခ်ီကားကေတာ့ တကယ့္ကို မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝဝ၂ ေအာက္တုိဘာလမွာ ကုလသမဂၢ ပိုစတာ ျပပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီက အပ္ႏွံခဲ့တဲ့ ပံုတူကားပဲ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ပထမဆံုး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ 'မစၥတာ ထရီဗီလီ' ပံုတူ ဆီေဆး ပန္းခ်ီကားပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ပန္းခ်ီကားဟာ ခင္ဗ်ား အတြက္ ေနာက္ဆံုးေရးခ်က္။ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ရသလုိ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ကေတာ့ ရင္ထဲမွာ တေျမ့ေျမ့ ျဖစ္ေနရတာပါပဲဗ်ာ။


လြမ္းတယ္ဗ်ာ။


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးစြာ ေနခဲ့ၾကတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ နားလည္မႈ အသိေတြနဲ႔ ေနခဲ့ၾကတာေနာ္။ မ်က္ႏွာဖံုး ပံုတပံုကို လႏွင္ခ်ီၿပီး တေမ့တေမာ ၾကာတတ္ခဲ့တဲ့ ခင္ဗ်ားဟာ ခုေတာ့ လူ႔ေလာကမွာ ဘာျဖစ္လို႔ အၾကာႀကီး မေနခဲ့ရတာလဲ ဗိုလ္တိုးရယ္။


ဒါကလည္း ကိုေခတ္ထြန္း ေရးေပးခဲ့တဲ့ စာေလးကို ျပန္ဖတ္ရင္းက၊ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲမွာ မခ်ိေတာ့လို႔ ေရးလိုက္တာပါ ဗိုလ္တုိးရယ္ …။


(ပန္းခ်ီ စံတိုး - ၁၉၄၁ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ ေတာင္စြန္း ေပါက္ေတာ ေက်း႐ြာမွာ အဖ ဦးဘိုးစီ၊ အမိ ေဒၚေစာေ႐ႊတုိ႔က ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ၂ဝဝ၂ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ ညေန ၃:၄၅ မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဇနီး ေဒၚခင္လွျမင့္နဲ႔ သား ႏွစ္ဦး၊ သမီး တဦး က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။)


(ေမတၲာျဖင့္)


ေမာင္ေဖငယ္

(Credit – Article made courtesy from BIT Team, India)


Comments