Burma makes diplomatic ties with Andorra

ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ ကမၻာ့အေသးဆုံးႏုိင္ငံတခု သံအဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္
ဓာတ္ပုံသတင္း
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၀၉ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ ဆ႒မေျမာက္ အေသးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ Andorra ႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္လုိက္သည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ စစ္အစုိးရသတင္းစာမ်ားက ဆုိသည္။ Andorra ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္မွ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စပိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္ နယ္စပ္ေပၚတြင္ တည္ရိွသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အက်ယ္အ၀န္းခန္႔သာရိွသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လူဦးေရမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု သိရသည္။

Comments