Mann Win Maung - Ludu U Hla according to me

က်ေနာ္သိေသာ လူထုဦးလွ
မန္းဝင္းေမာင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝဝ၉

အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အေပါင္း အပါမ်ား က်ဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ က်ေနာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ေန႔ မွစ ၁၉၅၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိး ႏွစ္ ခုႏွစ္ လ ေက်ာ္ ဆယ္ ႏွစ္ နီးပါးမ်ွ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထိ ဆက္လက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ငါးႏွစ္ တိတိ ျပည့္ရန္ ဆယ္ ရက္သာ လုိပါသည္။

လူထုဦးလွကို က်ေနာ္ ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္က စတင္ သိခဲ့ရပါသည္။ မႏၱေလးသုိ႔ စာေရးစကၠဴမ်ား စာေရး ကရိယာမ်ား ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္ေဆာင္သြားရန္ အတြက္ က်ေနာ္က ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္္ႀကီး ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ က်ေနာ့္ဆီ လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွ စ၍ သူႏွင့္ စတင္သိပါသည္။ က်ေနာ္ သမၼတ ျဖစ္ေသာအခါ သူႏွင့္ ပိုမို ရင္းႏွီးသြားပါသည္။ သမၼတ ဘဝႏွင့္ က်ေနာ္ မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္သို႔ မၾကာခဏ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးလွသည္ မႏၱေလးမွာ ေနထိုင္သူ ျဖစ္သျဖင့္ က်ေနာ္ မႏၱေလး ေရာက္တုိင္းလုိလို သူႏွင့္ ေတြ႔ပါသည္။

တခါက က်ေနာ္ မႏၱေလး ေရာက္ေသာအခါ သူ အၾကံေပးပါသည္။ အၾကံကေတာ့ က်ေနာ္ မႏၱေလး ေရာက္ေနစဥ္ ႏုိိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းေသာ အဘိဓဇ မဟာရ႒ ဂုရု အဂၢမဟာ ပ႑ိတ အစရွိေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားကို ရရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ သီတင္းသုံးရာ ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ရန္ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားကို သမၼတက အစုိးရ ကိုယ္စား သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ အခမ္းအနားႏွင့္ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းရပါသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ က်ေနာ္ ေတြ႔ဖူး ျမင္ဖူး ပါသည္။ ဦးလွ၏ အၾကံေပးခ်က္ကို က်ေနာ္ လက္ခံၿပီး သူႏွင့္ အတူ မစုိးရိမ္ ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ႀကီး အပါအဝင္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ ၾကပါသည္။

သမၼတအျဖစ္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသာ မကဘဲ ပထမျပန္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားကိုပါ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိဘုရားအနီး၊ ၄၅ေတာမွာ သြားေရာက္ၿပီး ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းရပါသည္။

သမၼတအျဖစ္ က်ေနာ္ ေနာက္ဆုံးအေခါက္ မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္သို႔ သြားၿပီး အျပန္မွာ မႏၱေလးမွ မီးရထားျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လာပါသည္။ မႏၱေလးဘူတာမွ မီးရထား နံနက္ ၆ နာရီ ထြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ နံနက္ ၅း၃ဝ နာရီ အခ်ိန္ မႏၱေလး ဘူတာသုိ႔ ဦးလွ ေပါက္လာပါသည္။ က်ေနာ့္ကို လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး က်ေနာ့္ကို တခု ေမးပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေသာအခါ ႏုိင္ငံေရး ျပန္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသလားလုိ႔ ေမးပါသည္။ မေမွ်ာာ္လင့္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္၍ ရုတ္တရက္ မေျဖတတ္ပါ။ အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားရမည္ဟုသာ ျပန္ေျဖလုိက္ပါသည္။

မႏၱေလး ဘူတာမွာ ဦးလွႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ သမၼတ ဘဝႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ေတြ႔ဆုံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးလွႏွင့္ ေနာက္ထပ္ မေတြ႔ၾကေတာ့ဘဲ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔မ်ွ ခြဲခြာသြားၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္လာသျဖင့္ က်ေနာ္ အထိန္းသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္သည္ အထိန္းသိမ္းခံဘဝမွ ၁၉၆၇ ခု ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ လြတ္ေျမာက္လာပါသည္။ အခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျပင္ဦးလြင္သို႔ ျပန္သြားကာ ငါးႏွစ္မ်ွ ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။

ျပင္ဦးလြင္မွာ ေနထုိင္စဥ္အတြင္း လူထုဦးလွႏွင့္ ျပန္လည္ ဆုံစည္းၾကျပန္သည္။ မႏၱေလးသုိ႔ အလည္သြားတုိင္း လုိလိုပင္ ဦးလွဆီ ဝင္လည္ပါသည္။ သူထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မ်ားကို က်ေနာ္ ဖတ္ရန္ ေပးပါသည္။ မွတ္မိသမ်ွေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ `သတင္းစာက ေျပာေသာ ဂ်ပန္ေခတ္၊ က်ေနာ္ျဗဴရုိကရက္၊ က်ေနာ္ ေလွသူႀကီး၊ က်ေနာ္ အရက္သမား၊ က်ေနာ္စတီးပြဲစား၊ မနီးတဲ့ဘဝခရီး’ - အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုဦးလွေရးေသာ “မနီးေသာဘဝခရီး” စာအုပ္ထဲတြင္ ေထာင္အေၾကာင္း ခပ္မ်ားမ်ား ပါရွိပါသည္။ အဆုိပါ စာအုပ္တြင္ပါေသာ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ကို ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေျပာသည္မွာ တေလာက ရန္ကုန္မွ အသိ မိတ္ေဆြ တေယာက္ လာမည္ ျဖစ္၍ မႏၱေလး ေလဆိပ္မွာ သြားႀကိဳပါသည္။ သူ႔မိတ္ေဆြပါလာမည့္ ေလယာဥ္ မဆိုက္မီ အထူးေလယာဥ္တစင္း ဆုိက္ေရာက္လာၿပီး ေလယာဥ္ေပၚမွ သူသိေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္ တေယာက္ ဆင္းလာသည္ကို သူ ေတြ႔သျဖင့္ သြားေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္က သူ႔ကုိ ေတြ႔ေသာအခါ သူေရးေသာ မနီးတဲ့ဘဝခရီး စာအုပ္ထဲမွာ ပါရွိေသာ ေထာင္အေၾကာင္းမ်ားသည္ အဟုတ္ပဲလားလို႔ ေမးပါသည္။ ဦးလွက ဟုတ္မွန္သည့္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည္။

ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္က အဆုိပါ စာအုပ္ ရွိေသးလွ်င္ သူ႔မိတ္္ေဆြမ်ားကို ေပးဖတ္္ ရန္ ၄-၅ အုပ္ အလုိရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဦးလွက ရွိေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ သူ ယခု ကေလးျမဳိ႕သုိ႔ အသြား မႏၱေလး ေလဆိပ္မွာ ခရီးတေထာက္ ခဏဆင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ ကေလးျမဳိ႕မွ အျပန္ မႏၱေလးေလဆိပ္မွာ ခဏဆင္းဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ စာအုပ္ကို လူတေယာက္ လႊတ္ၿပီး လာေပးခုိင္းရန္ ဦးလွကုိ မွာၾကားသြားသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္ ခ်ိန္းဆုိေသာ ေန႔မွာ ဦးလွကိုယ္တိုင္ စာအုပ္မ်ားကို ေလဆိပ္သို႔ သြားပို႔ေပးေၾကာင္း ဦးလွ ေျပာျပပါသည္။

လူထုဦးလွကုိ က်ေနာ္ စတင္သိရွိသည့္ ေန႔မွ စ၍ ေသာက္စားသည္ကုိ က်ေနာ္ မေတြ႔ရွိပါ။ သူကိုယ္ႏိႈက္ ေသာက္စားျခင္း မျပဳေသာ္လည္း သူ႔အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းမ်ား အိမ္သုိ႔ လာလည္ေသာအခါ အရက္္ျဖင့္ ဧည့္ခံသည္ကုိ က်ေနာ္ တခါေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မႏၱေလးမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲ က်င္းပေသာ အခ်ိန္ ဦးလွအိမ္သို႔ က်ေနာ္ ေန႔လည္ဘက္ ေရာက္သြားပါသည္။ သူ႔အိမ္ဧည့္ခန္းထဲမွာ အုိးေဝဦးညဳိျမႏွင့္ သတင္းစာဆရာ သုံးေလးေယာက္ ပုလင္းေထာင္ေနသည္ကို က်ေနာ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ က်ေနာ္ ေလထီးျဖင့္ ဆင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးေသာအခါ ျဖစ္ရပ္တခုကုိ ထည့္သြင္း သင့္မသင့္ လူထုဦးလွထံ က်ေနာ္ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံဖူးပါသည္။

၁၉၄၄ ခု ၾသဂုတ္လေလာက္မွာ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ အိႏၵိယျပည္မွာ ဌာနခ်ဳပ္ လုပ္ထားေသာ မဟာမိတ္ စစ္တပ္ ထံမွ လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ား ရယူရန္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေျမေအာက္အဖြဲ႔က လူ ေျခာက္ ေယာက္ ပါေသာ အဖြဲ႔တဖြဲ႕ကုိ ေစလႊတ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗုိလ္ (က်ဆုံး၊ ေညာင္တုန္းသား) ျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္က ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယသို႔ ျမစ္ႀကီးနားမွ တဆင့္ သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိသျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားဘက္သို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဦးတည္ၿပီး သြားၾကပါသည္။ မႏၱေလး ေရာက္ေသာအခါ မူလ အစီအစဥ္အတုိင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးဗထူး တပ္မွာ တည္းခို ရပ္နားပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားဘက္ကုိ သြားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဗထူး တပ္မွာ စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ေနေသာ ျမစ္ႀကီးနားသား ဗိုလ္လွေဖကို အေဖာ္အျဖစ္ ေခၚသြားပါသည္။

မႏၱေလးမွ ထြက္ၿပီး ကသာေတာနက္ထဲ၊ ကသာျမဳိ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ဆယ့္ငါးမုိင္ခန္႔ အကြာ ဂဟဲရြာသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ဗုိလ္လွေဖသည္ အျပင္း ဖ်ားပါေတာ့သည္။ ဗိုလ္လွေဖကို သူ႔ေဆြမ်ဳိး အနီးဆုံး ရွိရာ တေကာင္းသုိ႔ ပို႔ရန္ ကိစၥ ေပၚပါသည္။ က်ေနာ္ကပဲ တာဝန္ယူၿပီး လိုက္ပို႔မည့္အေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ က်ေနာ္ ေျပာျပပါသည္။ ကုိခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ကိုအုန္းေမာင္တို႔က က်ေနာ့္ ေနာက္သုိ႔ လိုက္ၾကမည္ဟု ေျပာပါသည္။

ဗုိလ္လွေဖကို တေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ရန္အတြက္ ပထမ က်ေနာ္တို႔ ဂဟဲရြာမွ ေန႔လယ္မွာ ထြက္ၿပီး မဲဇာျမစ္ကမ္းပါးမွာ တည္ရွိေသာ ဂ်ဳံးဂ်ဳံးက်ရြာသို႔ သြားရမည္ျဖစ္၍ ဗုိလ္လွေဖကုိ ထမ္းစင္ျဖင့္ ယူေဆာင္သြားပါသည္။ ဂ်ဳံးဂ်ဳံးက်ရြာမွေန၍ မဲဇာေခ်ာင္းအတုိင္း စုန္ဆင္းၿပီး မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံေသာ ေညာင္ပင္သာရြာကုိ ေရာက္ေသာအခါ ဧရာဝတီျမစ္အတိုင္း တေကာင္းအထိ ဆက္လက္ စုန္ဆင္းရန္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ဳံးဂ်ဳံးက်ရြာကုိ ညေနဘက္ေရာက္သြားသည္။ အဆင္သင့္ ဝါးေဖာင္တေဖာင္ေတြ႔၍ ဝယ္လုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ကုန္းလမ္း ေရလမ္း ေန႔ဘက္ သြားလာေသာ ယာဥ္မ်ားကို မဟာမိတ္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားက လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေန႔ဘက္ အသြားအလာ မရွိပါ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာလည္း ဝါးေဖာင္ျဖင့္ ညဘက္က်မွ စုန္ဆင္းႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ မဲဇာေခ်ာင္းတေလ်ွာက္ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္မ်ား ထူထပ္ ေပါမ်ားသျဖင့္ ညဘက္ အေအးပုိေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ရာဇဝင္မွာလည္း လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ ေရးသားထားေသာ မဲဇာေတာင္ေျခ ရတုမွာ ဆီးႏွင္းက်ေသာအခါ မုိးေပါက္ပမာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။ ညအေအးဒဏ္ ခံႏိုင္ရန္ ကိုခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ကုိအုန္းေမာင္ တို႔က ေဖာင္ေပၚမွာ မီးဖုိရန္အတြက္ သံျပားႏွင့္ ထင္းမ်ား လိုက္လံရွာေဖြ စုေဆာင္းထားၾကပါသည္။ က်ေနာ္က မဲဇာေခ်ာင္း၏ ညအေအးဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရန္အတြက္ အတြင္းေစာင္ ဟု ေခၚၾကေသာ အရက္ကို လိုက္ရွာ ဝယ္ယူပါသည္။ အျမည္းအျဖစ္ ဆတ္သားေျခာက္ကုိ ရပါသည္။

ညဘက္ေရာက္ေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႔၏ ဝါးေဖာင္သည္ ဂ်ဴံးဂ်ဳံးက်ရြာမွ စတင္ ထြက္ခြာသြားပါသည္။ ေဖာင္ေပၚမွာ လူမမာ ဗုိလ္လွေဖ၊ ကိုခ်စ္ေကာင္း၊ ကိုအုန္းေမာင္နွင့္ က်ေနာ္ ပါသြားသည္။ ၄င္းျပင္ ေဖာင္ထုိးသမား ႏွစ္ေယာက္ပါ ငွားရမ္းၿပီး ေခၚေဆာင္သြား ပါသည္။ အစီအစဥ္အတုိင္း ညအေအးဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရန္ ကိုခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ကိုအုန္းေမာင္တုိ႔ မီး စတင္ ဖုိၾကပါသည္။ သူတို႔ဖိုေသာ မီးသည္ က်ေနာ့္အတြက္ပါ အသုံးဝင္သြားသည္။ အျမည္း အျဖစ္ က်ေနာ္ဝယ္လာေသာ ဆတ္သားေျခာက္ကုိ မီးဖုတ္လို႔ ရပါသည္။ ေဖာင္သည္ မဲဇာေခ်ာင္းအတုိင္း စုန္ဆင္းကာ ကုိခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ကိုအုန္းေမာင္တုိ႔သည္ ခ်မ္းတုိင္း မီးလႈံသလို က်ေနာ္လည္း ခ်မ္းတုိင္း အတြင္းေစာင္ ျခဳံပါေတာ့သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ မဲဇာေခ်ာင္းအတုိင္း စုန္ဆင္းေသာအခါ က်ေနာ္က ပုလင္းေထာင္သည့္ အေၾကာင္း ေလထီးျဖင့္ ဆင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးေသာအခါ ထည့္သြင္း ေရးသားရန္ သင့္မသင့္ ဦးလွကို က်ေနာ္ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းေသာအခါ ဦးလွက `ထည့္ရမွာေပါ့။ ဒါမွ သဘာဝက်မယ္…’ လုိ႔ သူ အၾကံဥာဏ္ ေပးပါသည္။

(ဗုိလ္လွေဖသည္ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ လူထုဦးလွ၏ ခယ္မ ေဒၚတင္တင္ႏွင့္ အေၾကာင္းပါပါသည္။ ႏုိင္ငံ ဂုဏ္ရည္ဘြဲ႔ တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။

(ကိုအုန္းေမာင္သည္ ေလထီးအုန္းေမာင္္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံဂုဏ္ရည္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။)

(ကုိခ်စ္ေကာင္းသည္ ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ယခုက်ဆုံး) ျဖစ္္ၿပီး က်ေနာ္ သမၼတျဖစ္စဥ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရသည္။ က်ေနာ္က သူ႔ကို ကြင္းလုံးကၽြတ္ လႊတ္လုိက္သည္။ က်ေနာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဝဖန္ၾကသည္။ က်ေနာ္ မွားသည္ မွန္သည္ကုိ ရာဇဝင္က အဆုံးအျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။)

(တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကုိ ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ား သိရွိရန္ က်ေနာ္ စာအုပ္ ေရးသားထားပါသည္။ က်ေနာ္ မရွိသည့္ေနာက္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝရန္ က်ေနာ္၏ သား အငယ္ဆုံး ေဌးဝင္းေမာင္ကုိ တာဝန္ ေပးထားပါသည္။ စာအုပ္အမည္ကေတာ့ ေဌးဝင္းေမာင္ေျပာေသာ ေလထီးသမၼတ။)

လူထုဦးလွသည္ အေျပာအေဟာ ေကာင္းသည္ သာမက အေရး အသားမွာလည္း ေျပာင္ေျမာက္ပါသည္။ ပါတီ ဥကၠႀကီး ဦးေနဝင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္စဥ္ မႏၱေလး ေရာက္ေသာအခါ ဦးလွႏွင့္ဇနီး ေဒၚအမာ(လူထု)ကို ေခၚေတြ႔ေလ့ ရွိၿပီး စာေပေရးရာမ်ားကုိ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးသည္။ သမၼတႀကီး မႏၱေလးသုိ႔ ၾကြေရာက္လာေသာအခါ ဦးလွႏွင့္ေတြ႔လုိပါက လြယ္ကူစြာ ေခၚယူ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ သမၼတႀကီး မေရာက္မီ သက္ဆုိင္ရာက ဦးလွကို ေဝးေဝးမသြားရန္ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ဦးလွ ေျပာျပသျဖင့္ သိရွိရပါသည္။

လူထုဦးလွသည္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားၿပီး သစၥာသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံပါသည္။ လူမ်ဳိးတုိင္းႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတန္းစား အသီးသီးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ တတ္သည္။

ယခု လူထုဦးလွ မရွိေတာ့ၿပီ။ လူထုဦးလွ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ လားပါေစ။ လူထုဦးလွကို ယခု က်ေနာ္ေရးသားေသာ `က်ေနာ္သိေသာ လူထုဦးလ’ွ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါသည္။

[ ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသူကို ဦးဝင္းေမာင္(မန္းဝင္းေမာင္) လို႔ ေရးထုိးထားပါတယ္။ ပိေတာက္ပြင့္သစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝဝ၈ က ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။ မိုးမခက မန္းဝင္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမယ္။ ]

Comments