past and present

ယခင္ႏွင့္ ယခု
အရွင္ဉာဏိက
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉

ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္။ အဲဒီတုန္းက လူသားေတြ ေတြးခဲ့တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ အျပဳ အမူ။ လူ႔ျဖစ္စဥ္လအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲပုံကုိ ေျပာတဲ့အခါတုိင္း ပညာရွင္မ်ားက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုံသဏၭာန္နဲ႔အတူ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈေတြ တုိးတက္လာပုံကုိပါ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိေလ့ ရွိတတ္တယ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သလဲ။ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဦး။
မဃလုလင္ရဲ႕အေတြး - ေလာကမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ ေနရာမ်ိဳးဆုိတာ လူတုိင္း ႏွစ္သက္တယ္။ ဘယ္သူတဦးတေယာက္မွ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အရာကုိုိ မႏွစ္သက္သူ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီေန႔ကစၿပီး သူတပါးေတြ ေမြ႔ေလ်ာ္ ႏုိင္ေစဖုိ႔ မေကာင္းတဲ့ လမ္းေတြကုိ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္မယ္။ အုိေဟာင္းေနတဲ့ ဇရပ္ေတြကုိလည္း အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မယ္။ တဦးက ဒီလုိေတြးတယ္။

အျခားတဦးကေတာ့

ရြာသူႀကီးရဲ့ အျမင္ - အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္မွာ ေနတဲ့သူေတြဆုိတာ ခုလုိ ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းေတြခ်ည္းကုိသာ လုပ္ေနဖုိ႔ မသင့္ဘူး။ ေတာကေနၿပီး အမဲသားငါးေတြ ရေအာင္လုပ္ဖုိ႔၊ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားကာ အေပ်ာ္ ၾကဴးေနဖုိ႔၊ ဒါမွ မဟုတ္လဲ အထူးထူး အျပားျပား လုပ္ဖြယ္ရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကုိပဲ လုပ္ေနဖုိ႔သင့္တယ္။

စာေရးသူရဲ့ အေတြးအျမင္ - မနက္ဖန္မွာ သင္ၾကားေပးရမယ့္ ဆန္ဖရန္စစၥကုိ ေဗးဧရိယာရွိ၊ ေဒလီစီးတီးၿမိဳ႔၊ ေထရဒါဒဓမၼအသင္း ဓမၼသင္တန္းအတြက္ ဓမၼပဒလာ မဃဝတၳဳကုိ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီဝတၳဳထဲမွာပါတဲ့ ဇာတ္လမ္း တပုိင္းက ဒီလုိပါ။ သိၾကားမင္းေလာင္းျဖစ္တဲ့ မစလရြာသား မဃလုလင္နဲ႔ မိတ္ေဆြ ၃၃ ေယာက္အဖြဲ႔က အမ်ား ျပည္သူ အဆင္ေျပေျပ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေနထုိင္ႏုိင္ေစဖုုိ႔ ေကာင္းမႈေကာင္းရာ လုပ္ရပ္ေတြကုိ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ‘ေလာကမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ ေနရာမ်ိဳးဆုိတာ လူတုိင္းႏွစ္သက္တယ္။ ဘယ္သူ တဦးတေယာက္မွ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အရပ္ကုိုိ မႏွစ္သက္သူ မရွိဘူး။ ဒီေန႔ကစၿပီး သူတပါးေတြ ေမြ႔ေလ်ာ္ႏုိင္ေစဖုိ႔ မေကာင္းတဲ့ လမ္းေတြကုိ ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္မယ္’ ဆုိတဲ့ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အေတြးကုိ ေရွ႕တန္းတင္လုိ႔ေပါ့။

ဒါကုိ မၾကည့္လုိ မျမင္လုိတဲ့ မစလရြာသူႀကီးက သူတုိ႔လုပ္ရပ္ေတြကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူႀကီးက ‘အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္မွာ ေနတဲ့ သူေတြ ဆုိတာ ခုလုိ ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းေတြခ်ည္းကုိသာ လုပ္ေနဖုိ႔ မသင့္ဘူး။ ေတာကေနၿပီး အမဲသားငါးေတြ ရေအာင္လုပ္ဖုိ႔၊ ေသရည္ေသရက္ေတြ ေသာက္စားကာ အေပ်ာ္ၾကဴးေနဖုိ႔၊ ဒါမွ မဟုတ္လည္း အထူးထူး အျပားျပား လုပ္ဖြယ္ရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကုိပဲ လုပ္ေနဖုိ႔ သင့္တယ္’လုိ႔ ေျပာတယ္။ မဃတို႔အဖြဲ႔ မူးယစ္ေသာက္စားကာ ေပ်ာ္ပါးေနစဥ္က သူတုိ႔ကုိ အမွီျပဳလုိ႔ မူးယစ္ခြန္ေတြ ရတယ္။ အမႈအခင္းျဖစ္ေတာ့ လဘ္ လက္ေဆာင္ပ႑ာလည္း သူႀကီးမွာရတယ္။ ခု မဃတုိ႔ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနေတာ့ ဒါေတြ မရႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေကာင္းမႈ ေကာင္းရာ လုပ္တဲ့သူဆုိတာ ခ်စ္ခင္သူမ်ားမယ္။ အမ်ားတကာရဲ႕ ေလးစားမႈကုိလည္း ခံရမယ္။ ဒါက သဘာဝပဲဟာ။ ဒါေပမယ့္ တဦးတေယာက္ ခုလုိ မိတ္ေဆြမ်ားလာတာ၊ ခ်စ္ခင္သူ ေပါလာတာက သူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္တခုလုိ႔ သူႀကီးက ျမင္ဟန္ရွိတယ္။ သူေျပာတဲ့အတုိင္း မလုိက္နာေတာ့ မဃလုလင္တုိ႔အဖြဲ႔ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းအတြက္ ‘ဒီလူေတြဟာ ခုိးဆုိးတုိက္ခုိက္ လုယက္ေနသူေတြပါ’ ဆုိၿပီး အာဏာရွိတဲ့ ဘုရင္ကုိ သူႀကီးက မဟုတ္မမွန္ သတင္းေပးကာ ေခ်ာပစ္ဂုန္းတုိက္တယ္။

ရွင္ဘုရင္ကလည္း ရြာသူႀကီးေျပာတဲ့စကားကုိ စူးစမ္းစစ္ေဆးမႈမျပဳဘဲ မဃလုလင္တုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး ဆင္နဲ႔နင္းသတ္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွင္ဘုရင္ဆုိတာ တဖက္စကားကုိသာ နားေထာင္ရမွာေတာ့ မဟုတ္ေပဘူးေပါ့။ ဒီလုိ ရွင္္ဘုရင္က အျပစ္ေပးေတာ့ မဃလုလင္က အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ ရွင္ဘုရင္ကုိေရာ၊ မဟုတ္မမွန္ ေခ်ာပစ္ဂုန္းတုိက္တဲ့ ရြာသူႀကီးကုိေရာ၊ နင္းသတ္ဖုိ႔လာတဲ့ ဆင္အေပၚမွာပါ အမ်က္မထြက္ဖုိ႔ သူ႔မိတ္ေဆြေတြကုိ ေျပာတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေမတၱာမွတပါး အားကုိးရာ မရွိၿပီမုိ႔ အားလုံးအေပၚမွာ သန္႔စင္စြာ ေမတၱာပြားမ်ားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ နင္းရန္လာတဲ့ဆင္က သူတုိ႔ကုိ နင္းသတ္ဖုိ႔ မဝံံ့ရဲဘဲ ပထမအႀကိမ္ ျငင္းဆန္တယ္။ ဒါကုိ ရွင္ဘုရင္က ဆင္က လူအုပ္ကုိျမင္လုိ႔ ေၾကာက္လန္႔ကာ မနင္းတာျဖစ္မွာ။ လူေတြ မျမင္ရေအာင္ အဝတ္နဲ႔လုံေအာင္ အုပ္ၿပီး ထပ္မံနင္းသတ္လုိ႔ မိန္႔ျပန္တယ္။ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ ဒီ ဒုတိယ အမွားကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ခက္တဲ့အမွားပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ဒီတႀကိမ္မွာလည္း ဆင္က နင္းဖုိ႔ ျငင္းဆန္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္။ ဒီေတာ့မွ ရွင္ဘုရင္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးျမန္းၿပီး အျဖစ္မွန္ကုိ သိလုိ႔ မဃလုင္တုိ႔အဖြဲ႔ကုိ လႊတ္ေပးကာ မစလရြာသူႀကီး ရာထူးေပး ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ သူ႔ကုိယ္သူလည္း တိရိစၧာန္ ျဖစ္တဲ့ ဆင္ကမွ သိတတ္ေသး။ သူက အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ရွင္ဘုရင္တပါးျဖစ္ေနၿပီး တိရိစၧာန္တေကာင္ေလာက္မွ မဆင္ျခင္ မစဥ္းစားႏုိင္ဘူးဆုိၿပီး သူ႔ကုိယ္သူ အျပစ္တင္တယ္။ မဃလုလင္တုိ႔အဖြဲ႔ကုိလည္း သူ႔အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ေတာင္းပန္တယ္။

ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ ပါဝင္ၾကသူေတြရဲ့ ေျပာစကားေတြ၊ ေတြးေခၚယူဆပုံေတြကုိ ဖတ္ေနတဲ့စာ ခဏရပ္ၿပီး ဆင္ျခင္မိ တယ္။ ဒီလုိဆင္ျခင္ေနမိတာက ဖတ္တဲ့အခ်ိန္ထက္ အမ်ားႀကီး ပုိၾကာသြားခဲ့တယ္။ ေလာကမွာ အျမင္မတူၾကသူေတြဆုိတာက ေနရာတကာမွာ ရွိပါတယ္။ အျမင္မတူေတာ့ အသိမတူ။ အသိမတူေတာ့လည္း ခံစားပုံျခင္း မတူေတာ့ဘူးေပါ့။ ခံစားပုံျခင္း မတူေတာ့ အႀကိဳက္ကမတူ၊ အႀကိဳက္မတူေတာ့လည္း သေဘာထား တူဖုိ႔က မလြယ္ကူျပန္ပါဘူး။ သေဘာထား မတူေတာ့ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ဖုိ႔က ခက္ခဲသြားတတ္ျပန္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္စဥ္မွာ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ အခက္အခဲေတြကုိ ေျဖရွင္းတတ္ၾကတဲ့ သတၱိမ်ိဳးႏြယ္စုေတြသာ ရပ္တည္ရွင္သန္ရစ္ၾက၊ အသိဉာဏ္ အဆင့္လည္း တုိးျမင့္လာၾကတယ္လုိ႔ ပညာရွင္မ်ားက လက္ခံထားၾကပါတယ္။ (Evolutionary Process ကုိ ေလ့လာၾကည့္ေပ့ါ)။

သေဘာထား မတူတဲ့အရာကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ တူေအာင္ ညိွဖုိ႔ ဆိုတာကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ခဲပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ကုိယ္နဲ႔ သေဘာထားမတူသူဟာ ကုိယ့္ရန္သူပဲဆုိတဲ့ လြဲမွားတဲ့ အေျခခံ ယူဆခ်က္ မရွိဘူးဆုိလွ်င္ မတူတဲ့ သေဘာထားေတြကုိ အနီးကပ္ဆုံး တူညီေအာင္ ညိွယူဖုိ႔က မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အရာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အနည္းဆုံး ဦးတည္ခ်က္တူတဲ့ လုပ္ငန္း တခု ပူးေပါင္းလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တူညီတဲ့အထိ ညိွယူႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က ျမင္တဲ့အျမင္ထက္ အျခားဖက္က အျမင္ကုိပါ ထည့္စဥ္းစားေပးဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပါ့။ အသိဉာဏ္ျမင့္မႈ ဂုဏ္ရည္ထဲမွာ အျခားသူမ်ားရဲ့အျမင္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း၊ နားလည္ေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီဝတၳဳမွာ ထုံးစံအတုိင္း အဆုံးမေတာ့ မဃလုလင္တုိ႔အဖြဲ႔ရဲ့ လုပ္ရပ္မွန္ေတြကုိ ရွင္ဘုရင္က နားလည္သြားတယ္။ မဃလုလင္ကို္လည္း မစလရြာသူႀကီးခန္႔အပ္ကာ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ေကာင္းမႈေကာင္းရာ အလုပ္ေတြကုိ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ မဃလုလင္တို႔အဖြဲ႔ကလည္း အသက္ထက္ဆုံး လူသားေကာင္းက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္သြားၾကတယ္။ ကြယ္လြန္တဲ့အခါမွာလည္း တာ၀တိ ံသာကုိ အစုိးရတဲ့ သိၾကားမင္း ျဖစ္လာတယ္။ စည္းစိမ္ ဥစၥာ အျခံအရံေတြလည္း အလ်ံအပယ္နဲ႔ေပါ့။ မစလရြာသူႀကီးကေတာ့ သူ႔ရဲ့အျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ရြာသူႀကီးအျဖစ္က ေလ်ာခ်ကာ တေဆြမ်ိဳးလုံး မဃလုလင္တုိ႔ထံမွာ တသက္တာ ကြၽန္ခံၾကရတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိေတာ့ မသိရပါဘူး။

ဒီဇာတ္လမ္းကေန ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေပမယ့္ သေဘာမက်ႏုိင္သူေတြ ရွိတတ္တယ္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံကာ ကုိယ့္ အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္က အဆုံးမွာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သခၤန္းစာကုိ ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္မွာ မေကာင္းတဲ့ တန္ျပန္ဆုိးက်ိဳး ရွိတတ္တယ္၊ ဖုံးကြယ္ လွည့္စားထားေပမယ့္ အမွန္တရားက အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေပၚလာတတ္တယ္၊ မေကာင္းမႈဆုိတာ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ လူသားေတြ မဆုိထားနဲ႔ တိရိစၧာန္ေတြေတာင္မွ မႀကိဳက္ဖူးဆုိတဲ့ အသိကုိလည္း ဆင္ျခင္ပါက ရႏုိင္ပါတယ္။

မဃလုလင္တုိ႔အဖြဲ႔နဲ႔ မစလရြာသူႀကီးအမႈမွာ စီရင္ခ်က္ ဆုံးျဖတ္သူက ရွင္ဘုရင္ႀကီးေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ မဆင္မျခင္ မွားယြင္း စြာစီရင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အသက္ေသလုမတတ္ ျဖစ္ရသည္အထိ မဃလုလင္တုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ တကယ္လုိ႔သာ တိရိစၧာန္တေကာင္ျဖစ္တဲ့ဆင္က ရွင္ဘုရင္အမိန္႔အတုိင္း နင္းသတ္ခဲ့လွ်င္ ဇာတ္လမ္းက ဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္သြားေလမလဲ လုိ႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ေနာက္ၿပီးလည္း ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ေတြ တုိးတက္လာပါတယ္ဆုိတဲ့ ေခတ္သစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႔က လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးဘူးလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ေရွးေခတ္က ဆင္တေကာင္ စဥ္းစားသလုိမ်ိဳး စဥ္းစားေစခ်င္မိတယ္။ ခုိင္းသမွ် အမွားကုိ ေခါင္းညိတ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိတာ လူ႔စံႏႈန္းထဲက အနိမ့္က်ဆုံးေသာ မုိက္မဲျခင္း လကၡဏာ တရပ္ပါ။ အျပစ္မရွိတဲ့သူေတြကုိ အျပစ္ရွိတဲ့သူေတြလို ဘာေၾကာင့္ မုိက္မဲစြာ ဆက္ဆံၾကရမွာလဲ။

အျပစ္မဲ့တဲ့ လူေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ကုိ သတ္ေစလုိ႔ မွားယြင္းကာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ရွင္ဘုရင္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္က ဘာလဲလုိ႔ ေရးသားတာ မပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရွင္ဘုရင္ႀကီး ဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္သြားေလသလဲလုိ႔ သိခ်င္ေနမိတယ္။

မစလရြာသူႀကီးအသစ္ မဃလုလင္က ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အေဆာင္အေယာင္အျပည့္နဲ႔ တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္ကုိ အစုိးရတဲ့ သိၾကားမင္း ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္သခင္ရွင္ဘုရင္ႀကီးက တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္ရဲ့ အရွင္ မျဖစ္ဘူး ဆုိတာေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ သိရတယ္။ ရြာသူႀကီးက နတ္ဘုရင္ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္အရွင္ ဘုရင္ႀကီးက ဘာဘုရင္မ်ား ျဖစ္သြားပါလိမ့္။ တေနရာက ဖတ္မိလုိ႔ ဒီအေျဖကုိ သိလွ်င္ျဖင့္ ေျပာျပစမ္းပါဘိ။ သိခ်င္စမ္းလွခ်ည့္။ ။

ေမတၱာျဖင့္

အရွင္ဉာဏိက
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝဝ၉

Comments