Political Parties and Individuals ready for 2010 Election

၂၀၁၀ အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလတို႔ ျပင္ဆင္ၾကျပီ

ဖိုးဂ်ံ

မတ္ ၂၅၊ ၂၀၀၉

ျပည္တြင္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက တသီးပုဂၢလ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ပါတီအမည္မ်ား ကိုယ္နည္းကိုယ္ဟန္ျဖင့္ အမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တသီးပုဂၢလ၀င္ေရာက္မည့္ လူအမည္စာရင္းမွာ ဦးေရ ၂၅ ဦး ရွိျပီး၊ အစုအဖြဲ႔ပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအမည္ေအာက္တြင္ အဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ လူ ၄ ဦးပါ၀င္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားက ၎တို႔ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္တရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အစုိးရတရပ္ေပၚထြန္းရန္၊ ထိုျပည္ေထာင္စုကို ျပည္ပႏိုင္ငံတကာအကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားေရး ဟူေသာ စကားလုံးမ်ား တတ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အလားတူပင္ တသီးပုဂၢလမ်ားကလည္း အခ်င္းခ်င္းကြန္ယက္ဖြဲ႔၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရန္၊ စည္းရုံးေရးကိစၥမ်ားကို တူရာ သန္ရာ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စသည္တို႔ကို သေဘာထားထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တသီးပုဂၢလ ၂၅ ဦးမွာ - ၁။ ကိုကိုႏိုင္ ၂။ ကိုကို ၃။ ေက်ာ္စုိးလင္း ၄။ ခင္ေမာင္ေထြး ၅။ စုိးၾကြယ္ ၆။ ညိဳမင္းလြင္ ၇။ ညြန္႔ေမာင္ ၈။ ေဌး၀င္း ၉။ တင္ေမာင္ေအး ၁၀။ တင္လွ ၁၁။ တင္ဟန္ ၁၂။ နန္းေရႊၾကာ ၁၃။ ေနမ်ဳိးေ၀ ၁၄။ ရဲမင္း ၁၅။ လွျမင့္ ၁၆။ ျမင့္ေအာင္ ၁၇။ မ်ဳိးခိုင္ ၁၈။ ၀င္းေဇာ္ ၁၉။ သန္မင္းစုိး ၂၀။ သိန္းတင္ေအာင္၂၁။ သန္းေအး ၂၂။ အုန္းလြင္ ၂၃။ ေအာင္ဘြား ၂၄။ ေအာင္မ်ဳိးဦး ၂၅။ ေအာင္သန္းတင့္ တို႔ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အမည္ေအာက္က ပါတီအစုအဖြဲ႔ ၁၄ ခုႏွင့္ လူ ၄ ဦး မွာ - ၁။ အမ်ဳိးသားျပည္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရး သုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ႔ထုတ္လုပ္ေရး ေက်ာင္းေတာ္သားစု ၂။ ေခတ္သစ္သိပၸံႏိုင္ငံေရး ေဘာကေဗဒေလ့လာေရး မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းေတာ္သားစု ၃။ ႏိုင္ငံေရးေဘာေဗဒ ေလ့လာေရးမ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းေတာ္သားစု ၄။ တသီးပုဂၢလအမတ္ႏွင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၅။ ညီလာခံႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံေရးအဖြဲ႔ ၆။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ေစ့ေဆာ္သူမ်ားအဖြဲ႔ ၇။ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ၈။ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၉။ ဒီမို အင္န္အယ္ဒီ (စစ္ကိုင္းတိုင္း) ၁၀။ ၀ံသာႏု အင္န္အယ္ဒီ (မႏၱေလး) ၁၁။ လူငယ္ အင္န္အယ္ဒီ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မိတၳိလာ) ၁၂။ မ်ဳိးခ်စ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအစည္းအရုံး (ေတာင္တြင္းၾကီး) ၁၃။ ဒီမိုကရက္တစ္ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ၁၄။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစု (ရခိုင္ျပည္နယ္) ၁၅။ ေအးလြင္ (၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား) ၁၆။ တကၠသိုလ္ျမတ္သူ ၁၇။ သိန္းတင္ေအာင္ ၁၈။ ခင္ေမာင္ျမင့္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၎တို႔ ျဖန္႔ခ်ိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေ၀လ်က္ရွိျပီး အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက အေႏွာက္အယွက္မေပးေပ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟူ၍ သီးျခား တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးသမွ် ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အတည္ယူျပီး ကိုယ္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ထိုသူတို႔က ေဆာင္ရြက္လာပုံရသည္ဟု ျပည္တြင္းက ၈၈ မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

၁၉၆၂ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတဦးက မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ - အစိုးရဖက္ကေကာ၊ အစိုးရ၀ါဒျဖန္႔ အလိုက် ပရိုက္ဗိတ္မီဒီယာမွ ကမကထျပဳ ေထာက္ပံ့ေနသူမ်ားကေကာ တိုက္တြန္းသျဖင့္ ထိုသို႔ ေရွ႔တိုးလာပုံရေၾကာင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက သူတို႔ကို အာရုံစိုက္လာေစရန္ မ်က္စပစ္လာၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေကာင္းျမင္ျပရင္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုင္စြဲသူမ်ားႏွင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ေ၀ဖန္လာမည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ျပသြားသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆရာတဦးက - “ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ရိုးသားတဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ျဖစ္ပုံရတယ္။ ဒါကို စစ္အစုိးရနဲ႔ ေငြရွင္ေတြက အသုံးခ်ပုံရတယ္။ ျပည္သူေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာကိုမွ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဟိုးတုန္းက ၾကံ့ဖြ႔ံေတြ စြမ္းအားရွင္ေတြ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္ေတြကို သူတို႔က ၾကိဳးကိုင္တယ္။ အခုက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကို တဖက္လွည့္နဲ႔ တြန္းအားေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီေပၚမွာ အေျခခံျပီး စစ္အစုိးရက လုပ္လာမွာပဲ …” ဟု ေျပာသည္။

အင္န္အယ္ဒီ ပါတီက ၂၀၀၈-အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႔ရႈ၍ ၀ိုင္း၀န္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အရာသြင္းျခင္း မရွိေပ။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ၏အာမခံခ်က္ရွိမႈကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႔ကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ခ်ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာက အစီရင္ခံစာတခ်ဳိ႔အလိုအရ ျမန္မာျပည္သည္ အေထြေထြ ခၽြတ္ခ်ဳံက်လ်က္ရွိျပီး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရျပီး ျဖစ္သည္။

Comments