Suu and Bill Richardson talk ( 04

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဘီလ္ရစ္ခ်ဒ္ဆန္ စကား၀ုိင္း အပုိင္း (၄)
မတ္ ၁၇၊ ၂၀၀၉
" - - တပ္မေတာ္ အေပၚမွာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းကလြဲၿပီး ဘယ္လုိမွ သေဘာမထားပါဘူး။ - - - - အဲဒီအစြဲဟာ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ က်မေဖေဖ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ - - "

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ သမၼတႀကီး ကလင္တန္ ကုိ ဘာမ်ား မွာစရာ ရွိပါသလဲ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျပတ္သားတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ က်မ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။ အဘက္ဘက္က တုိက္ခုိက္တာ ခံေနရတဲ့ ‘ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ’ တခုကုိ ေထာက္ခံ အားေပးမယ္ ဆုိရင္ အင္မတန္ ျပတ္သားမႈ ရွိရပါ့မယ္။ က်မအေနနဲ႔ မၾကာခင္က အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ပါတ့ဲ အခ်က္အလက္ အသံုးအႏႈန္းေတြကို သိပ္သေဘာက်ၿပီး အလြန္ပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံ အားေပးတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္သမွ်ကုိ အားတက္သေရာ ႀကိဳဆုိပါတယ္။

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ခင္ဗ်ားအတြက္ ေပးလုိက္တဲ့ သမၼတႀကီး ကလင္တန္ရဲ႕ စာထဲမွာ ဒီလုိ အားေပး ေထာက္ခံခ်က္ေတြကုိပဲ ေရးသားလုိက္တာပါပဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ မစၥတာ ရာဟင္မ္ရွင့္ - ကုလသမဂၢက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲက ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး က႑’ မွာ ‘ျပန္လည္ ညိွႏႈိင္းယူျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးတို႔ အေၾကာင္း’ ကုိ က်မ ေလ့လာၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီ အစီရင္ခံစာဟာ အင္မတန္ တိက် မွန္ကန္စြာပဲ ‘တိုးတက္မႈႏႈန္း’ နဲ႔ ‘ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ’ တို႔ရဲ႕ ကြာဟခ်က္ကို အေလးထား ခြဲျခားၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကိုေတာင္ အႏၱရာယ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းျပထားပါတယ္။ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တ့ဲနည္းနဲ႔့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တနည္းတလမ္းက ကူညီလုိၾကတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ဒီအခ်က္ကုိ ေလ့လာသင့္ၾကတာေပါ့။

မစၥတာရာဟင္မ္ (UNDP)။ ။ ႏိုင္ငံတခုရဲ႕ အင္အားဟာ သူ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြင္းမွာသာ ရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု တခုဟာ လူေတြအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ မရိွဘူးဆိုရင္ ဒီႏုိင္ငံအတြက္ ေရွ႕ႏုိင္ငံေရး အလားအလာ သိမ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ မႏွစ္ေႏြရာသီက နယးူေယာက္ၿမိဳ႔မွာ စီစဥ္ခ်က္အရ ဒီမွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေက်းလက္အဆင့္ လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးဖုိ႔ ရည္မွန္းခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိ က်ေနာ္တို႔ဟာ လုပ္ငန္းေတြကို လူေတြေပၚမွာသာ အေျခခံၿပီးမွ “ေနာက္ျပန္သြား” ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ဟုိတုန္းကတည္းက ရွင္တို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ မွန္တယ္လုိ႔ က်မထင္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ အတြင္းကုိပဲ ၾကည့္ေနတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရကေတာ့ တမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မွာေပါ့။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို က်မ အမွာစကား ပါးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ က်မ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို အေလးေပး (ေဇာင္းေပး) ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စီးပြားေရးစနစ္တခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာဟာ တဦးအေပၚတဦး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈအေပၚမွာ တည္ပါတယ္ လို႔၊ အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ဟာ တဦးအေပၚတဦး ဘယ္ေလာက္ ယံုၾကည္ႏုိင္သလဲ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။

ဘယ္သူမွ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈ မရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို က်င္းပေနတာဟာလည္း ဘာမွ အသံုးက်လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ မရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ မပါတဲ့ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းဟာလည္း တကယ့္တုိးတက္မႈဆီကုိ ဦးတည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး တြက္ခ်က္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္သူမ်ားနဲ႔ မလုိခ်င္သူမ်ားအၾကားမွာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီဟာလည္း တုိင္းျပည္အတြက္ ေထာက္ထားၿပီး က်မတို႔ လုိအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ဆြီဒင္၊ ၾသစေတးလ်နဲ႔ တုိင္းျပည္တခ်ဳိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ (လက္ရွိ မတင္မက် ျဖစ္ေနတဲ့) ျပႆနာအတြက္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖသူေတြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တယ္ရယ္လုိ႔ အၾကံျပဳၾကပါတယ္။ ၾသစေတးလ် ကြန္ဖရင့္တခုမွာ ပါေမာကၡ စတုိင္းဘတ္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကြန္ဖရင့္က ၾကားဝင္ ျဖန္ေျဖမႈက႑အတြက္ ၾသစေတးလ်ကုိ ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္အတြက္ ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ က႑ကုိလည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာေတြဟာ တန္ဖိုးရွိတယ္လိ႔ု (အေရးပါတယ္လုိ႔) ထင္ပါသလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖေပးတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အက်ိဳး မယုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာေတြ အခ်င္းခ်င္းပဲ ေျဖရွင္းၾကရမွာပါ။ အခုကိစၥဟာ အရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာလုိ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပဋိပကၡမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အဲလုိ အေရးအခင္းမ်ဳိးမွာေတာ့ ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖမႈဟာ အျမဲလုိလုိ အသံုးတည့္ေနတာေပါ့။

ဒီေနရာမွာ က်မ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ (က်မ အျခားသူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားကုိေတာ့ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္) က်မရဲ႕ ပုဂၢလ ဓိ႒ာန္အေနနဲ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္ အေပၚမွာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းကလြဲၿပီး ဘယ္လုိမွ သေဘာမထားပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို တခ်ိန္က ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ ေရာက္ေနစဥ္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ က႑ကုိ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္တုန္းက က်မ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကေတာင္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တေစာင္ထဲမွာ က်မရဲ႕ အဲဒီရပ္တည္ခ်က္ကို ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ တပ္မေတာ္ေပၚမွာ ထားတဲ့ အဲဒီ စိတ္ဓာတ္ကုိေတာ့ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မ အဲဒီလို ေတြးေတာတာေတြဟာ သစၥာဂတိလုိ႔ ေခၚတဲ့ ဆႏၵစြဲေတြရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအစြဲဟာ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ က်မေဖေဖ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တျခား အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လည္း က်မစိတ္ထဲ ဒီလုိ ခံယူခ်က္ျဖစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
(ဆက္ရန္)
( ဘာသာျပန္သူ - တာရာေ၀ယံ )

Comments