Than Soe Hlaing - Sanction on Burma - Question Revisited


စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ဘာလဲ ဘယ္လဲ

သန္းစိုးလိႈင္

မတ္လ ၄၊ ၂၀၀၉

အပိတ္တခု အေျပာ ႏွစ္မ်ဳိး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဆင္ေျခဖံုးဟု ေခၚဆိုသည့္ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ထဲ ရွိစက္ရံုတရံု၊ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမမ်ား ခံုတန္းနိမ့္နိမ့္ေပၚတြင္ ထမင္းခ်ိဳင့္ကိုယ္စီျဖင့္ စီတန္းကာ ထမင္းစားေနၾကသည္။ ရုတ္တရက္ၾကည့္လ်င္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ား ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္ခံုတန္းမ်ားတြင္ တန္းစီကာ ထိုင္စားေနၾကသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႕ရာတြင္ ခပ္နိမ့္နိမ့္ ခံုတန္းရွည္ေပၚ ထမင္းခ်ိဳင့္တင္ၿပီး စားေနၾကသူမ်ားမွာ ကေလးေတြ မဟုတ္ပဲ လူငယ္ပိုင္း၊ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ မိန္းမသားမ်ား ျဖစ္သည္။

သူတို႔၏ ဇာတိမွာ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ မနီးမေ၀း ရွိရြာမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အထက္ဘက္ ေျမလတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ မႏၱေလး မိတၳိလာေဒသမ်ားမွ အထိပါ၀င္သည္။ ယခင္ကေတာ့ ရြာ၊ ယခုေတာ့ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမအလယ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေရဥကၠံ အမည္ရွိ ရြာကေလးထဲတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမမ်ား ငွားေနၾကသည္။

၈ေပ၊ ၁၀ေလာက္ အက်ယ္ ရွိသည့္ အိမ္၏ အဖီေလးထဲမွာ ၃ေယာက္ မွ်ေနၾကရာ အေဆာင္ခ အေနျဖင့္ တေယာက္ကို ၄၀၀၀ က်ပ္ ေပးရသည္။ တေယာက္စာ အိပ္ဖုိ႔ ဖ်ာငယ္ တခ်ပ္စာ ေနရာရၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္ကို အိမ္ထဲမွာ အျခားေနသူမ်ားႏွင့္ အတူမွ်ေ၀ သံုးရသည္။

သူ႔တို႔၏ လစာမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၄,၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၈,၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရၾကၿပီး၊ အေဆာင္လခေပး၊ က်န္သည့္ေငြကို ခ်ိဳးၿခံေခၽြတာစြာ စားေသာက္ၿပီး တၿမိဳ႕တနယ္မွာရွိသည့္ မိဘေမာင္ႏွမမ်ားကို တလလ်င္ ၁ေသာင္း၊ ၁ေသာင္းခြဲ ၀န္းက်င္ ႀကိဳးစား ျပန္ပို႔ၾကသည္ ဟုဆိုသည္။

ထိုအေျခအေနမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒကို တရစ္ ထပ္တင္းၿပီး ၃ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၆ ခု၀န္းက်င္က ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈဟု ဆိုလ်င္ နအဖ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီသည့္ အေျပာႏွစ္ မ်ိဳးျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္ ကိုအျမဲေတြ႕ရသည္။ တမ်ိဳးမွာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မႈစရာမလို။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ရေနၿပီ ဆိုသည့္ အေျပာမ်ိဳးကို နအဖ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အၿမဲထုတ္ေဖၚသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုသေဘာထားႏွင့္ ကြဲလြဲၿပီး၊ ေနာက္အေျပာတမ်ဳိးမွာ - ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ လိုက္ၿပီးေနာက္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီကာ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေပါင္း ၈ ေသာင္း၀န္းက်င္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဆိုသည့္ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ိဳးကိုလည္း ထိုစဥ္က ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။

တၿပိဳင္နက္ထည္းမွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မႈစရာမလိုဆိုသည့္ သေဘာေျပာေနရင္းႏွင့္ တဘက္မွာလည္း ဘယ္ေလာက္ ထိခိုက္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပေနျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားသည့္ အထည္ခ်ဳပ္သမမ်ား “လမ္းေပၚ”ေရာက္သြားလ်င္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔သူမ်ားမွာ တာ၀န္ရွိသည့္ သေဘာမ်ိဳးလည္း အစိုးရ သတင္းစာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ “ဇာတ္ဆန္ဆန္” ေရးသား ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။

(ကမ္းရိုးတမ္းသြား ငါးဖမ္းသေဘာၤတစင္း၏ပုံ)

ပိတ္ဆို႔မႈက တကယ္ ထိေရာက္၊ မထိေရာက္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္လိုက္သည့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈသည္ နအဖ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ဘက္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကိုအနည္းႏွင့္ အမ်ားထိခိုက္သည္မွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။

ထိုသို႔ေသာ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေစ်းကြက္ကန္႔သတ္မႈကို ရင္ဆိုင္ရၿပီး ေကြ႔ပတ္ကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္ကို မၾကာခဏ ၾကားသိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုကုမၸဏီမ်ား နည္းတူ နအဖႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အလတ္စားနွင့္ အေသးစား ပို႔ကုန္္သြင္းကုန္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေကြ႔ပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအားလံုး၊ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္အားလံုး နအဖႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟူ၍ေတာ့ သိမ္းက်ံဳး ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေပ။

အထူး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားသူ၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အားလံုးကေတာ့ နအဖႏွင့္ တနည္းမဟုတ္ တနည္း အက်ိုးစီးပြားဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ပဲတင္ပို႔သူတိုင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔သူတိုင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုပိုင္ရွင္တိုင္းကိုေတာ့ နအဖလက္ေ၀ခံကုမၸဏီဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

ထိုသို႔ေသာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေကြ႕ပတ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အျဖစ္မ်ား ရွိမည္မွာ ဧကန္ပင္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိပ္ကမ္းတခုမွ ၀န္ထမ္းတဦးက -

“စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာကေတာ့ အကုန္လံုး ခံရတာပါပဲ။ အစိုးရအႀကီးပိုင္းေတြထဲမွာလည္း သူတို႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထိတာပဲ။ တေလာက အေကာင္ႀကီးႀကီးေတြထဲကပဲ ႏုိင္ငံျခားကေန သေဘၤာေတြ ၀ယ္တယ္။ သူတို႔နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက လူေတြ အဲဒိသေဘၤာေတြမွာ ျပန္အလုပ္လုပ္ၾကမယ္။ အဆင့္လုိက္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တစီးပဲ ေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ထပ္အစီးေတြကို ေငြေခ် ခြင့္မေပးလို႔ဆုိၿပီး စကၤာပူက မပို႔ေတာ့ဘူးတဲ့။ သံုးစီး၀ယ္တာလို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔မွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စီးပြားျဖစ္ေနၾကလဲ မသိဘူး။ ႏုိင္ငံျခားကေနေတာင္ သေဘၤာ၀ယ္ႏုိင္တယ္။ ဒါက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးကို ထိတာ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာက ဒီဟာလုပ္လို႔မရလို႔ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သူတို႔ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္မွာ လုပ္ေနရေတာ့၊ သူတို႔ကို အျပင္ကၾကပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူတို႔က ျပန္ၾကပ္မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၾကပ္စရာ ဘာမွမရွိဘူး …”

ဟု ဆိုသည္။

(ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းက ျပည္ပပို႔ သစ္မ်ား)

စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ရႈေထာင့္ အသီးသီးမွ တုံ႕ျပန္ပံုမ်ား

ဤသည္မွာ ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ရလဒ္တခု ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ဘယ္လို ျမင္ၾကသလဲ။ ဘယ္လိုနားလည္ ၾကသလဲဆိုသည္ကို ေမးျမန္းတီးေခါက္ၾကည့္ရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ရွိသူ၊ လက္ရွိ စာေရးသားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေနသည့္ စာေရးဆရာတဦးက -

“ကၽြန္ေတာ့္ကေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာကို ေထာက္ခံတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အေမရိကန္ကို ေထာက္ခံလို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဟိုးငယ္ငယ္ကတည္းက လက္၀ဲ၀ါဒ ယံုၾကည္လာတဲ့သူ၊ အေမရိကန္အစိုးရကို ႀကိဳက္လို႔၊ ေထာက္ခံလို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ တခုပဲ … စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စား၀တ္ေနေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမယ္ဆို ရွိပါေစဦးေတာ့ အဲဒီဒဏ္ကို ခံၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆို႔မႈကို ကၽြန္ေတာ္ကေထာက္ခံတာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဒီစစ္အစိုးရကို အျပင္ကေန လုပ္ႏိုင္တာ ဒါပဲရွိလို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စေတးၿပီး နအဖ စစ္အစိုးရကို ပိတ္ဆို႔ေစခ်င္တာပါ …”

ဟု ဆိုသည္။

အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေဟာင္းတဦးကလည္း သူ႔လိုပင္ -

“ဒီစစ္အစိုးရကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာ သူတို႔ ထိသလား၊ ျပည္သူပဲ ထိသလားဆိုတဲ့ ျငင္းခုန္တာေတြ ၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပိတ္ဆို႔တာကို ေထာက္ခံတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီလိုပိတ္ဆို႔မႈ မရွိရင္ နအဖက ျပည္သူေတြအေပၚ ဒိထက္ကို ပိုၿပီး ဖိႏွိပ္ဦးမွာ မို႔လို႔ပဲ …”

ဟု ဆိုသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘက္ထရီျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဘြဲ႕ရ လူငယ္တဦးကလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ လူထုမွာပါ ထိခိုက္မႈရွိသည္ ဆိုဦးေတာ့ သူ႔တဦးခ်င္းအေနျဖင့္မူ ပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံသည္ဟု ေျပာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္အစိုးရကို ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္မည့္ နည္းလမ္းေတြအနက္က တခုအျဖစ္ သူ ယူဆေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာသည္။

ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားဟု ဆိုလ်င္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အက်ိဳးဆက္ေတြထက္ စစ္အစိုးရ၏ လာဘ္စားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ တသမတ္တည္းမရွိဘဲ မၾကာခဏေျပာင္းလဲသည့္ စီးပြားေရးဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္၊ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရး ေဖၚေဆာင္သည့္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲ မ်ားက သိသာစြာ ပိုလိမ့္မည္ဟု စီးပြားေရးေလ့လာသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ မရွိရင္ ဘာျဖစ္မလဲဲ ..

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ဖြင့္ေပးလိုက္လ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ပိုေကာင္းလာမည္လား။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက်ဆင္းမႈအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းလား ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္တို႔မွ အျမင္အသီးသီး ရွိႏိုင္ပါသည္။

အေမရိကန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ကၽြန္းသစ္၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ ေရထြက္ပစၥည္းတို႔ကို ျပည္ပ မတင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့ၿပီလား။ တင္ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘာၤာႀကီးမ်ားျဖင့္ေရာ နယ္စပ္မွ ကားမ်ားျဖင့္ပါ ၀ယ္အားရွိသေလာက္ တင္ပို႔ေနသည္ကို အားလံုး သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္က မ၀ယ္လ်င္၊ ဥေရာပက မ၀ယ္လ်င္ တရုတ္ေစ်းကြက္၊ အိႏၵိယေစ်းကြက္ ကို လွည့္ေရာင္း၊ အေမရိကန္ကို အထည္ခ်ဳပ္ပစၥည္း တင္ပို႔ခြင့္မရလ်င္ ဂ်ပန္သို႔၊ ဥေရာပသို႔ိ တင္ပို႔ေနၾကသည္ ကို သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခုေတာ့ရွိသည္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ားတြင္ မေဆာင္ရြက္ေပးၾကသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ကိုင္ရ ၾကပ္လာ၊ အဆင့္ေတြ ပိုလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အကယ္၍သာ အေမရိကန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ရပ္ဆိုင္းေပးလိုက္လ်င္ စစ္အစိုးရအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ၾကြား၀ါစရာတခု ျဖစ္လာမည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈက သိသာမ်ားျပားသည့္ပမာဏျဖစ္လာမည့္ အလားအလာ မျမင္ေတြ႔ရေသးေပ။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ကုန္သြယ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားစာရင္းအရ ေဒၚလာသန္း ရာဂဏန္း မွ်သာရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ အဓိကထြက္ကုန္မွာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ျဖစ္ေနသည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မွာလည္း ၀ယ္ယူလိုသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တဦးထက္ မနည္း ရွိသျဖင့္ ၀ယ္သူ မရွိမွာ မပူရ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာဖို႔ထက္ကို စစ္အစိုးရနွင့္ နီးစပ္သူ အက်ိဳးတူကုမၸဏီႀကီးမ်ားသာ ေပၚထြက္လာသည့္အခြင့္အေရးကို အျမန္ဆံုးရယူဖို႔ ႀကိဳးစားၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သာမန္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ထိုကုမၸဏီမ်ားေနာက္တြင္မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ အစစ္အမွန္အခြင့္အလမ္းကေတာ့ နအဖ၏ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးမူ၊ စီးပြားေရးဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တသမတ္တည္းရွိဖို႔က ပိုအေရႀကီးသည္ဟု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈသည္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္သက္သက္ထက္ စစ္အစိုးရကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္ခ်က္တခုလည္း ျဖစ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္။

ျပည္တြင္းမွ လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာတဦးကေတာ့

“စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာကေတာ့ အကုန္လံုးထိတာပဲ။ အစိုးရေကာ ျပည္သူေတြေရာပဲ။ ဒီလိုပိတ္ဆို႔ထားတာ ေကာင္းလည္းေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းလည္း မေကာင္းဘူး။ သူတုိ႔ကို အေမရိကန္ကပိတ္ထားေတာ့သူတို႔က အျပင္ထြက္မရတဲ့အတူတူ အထဲမွာ ပတ္ေမႊေတာ့တာေပါ့။ အခုျပည္တြင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးႀကီးေတြလုပ္ေနတဲ့ သူေတြအားလံုးဟာ ဒီစစ္အစိုးရေခတ္မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းႀကီးထြားလာတဲ့ သူေတြပဲ။ အဲပိတ္ထားတာ မေကာင္းလို႔ ဖြင့္ေပးလုိက္မယ္ ဆုိရင္ေကာ … အခုလက္ရွိ ႀကီးထြားေနတဲ့ေကာင္ေတြပဲ ပိုၿပီးႀကီးသြားမွာ။ သူတို႔မွာက အရင္းအႏွီးေတြေရာ လုပ္ငန္းေတြေရာ လက္ရွိ ရွိေနေတာ့၊ ဟုိက ဖြင့္လိုကျ္ပီဆုိတာနဲ႔ သူတို႔ကပဲ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲနဲ႔ ေရွ႔က ေျပးမွာ။ ပိတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းမွာ ရွိရွိသမွ်လုပ္ငန္းေတြ သယံဇာတေတြအကုန္လံုး သူတို႔လက္ထဲေရာက္ ေအာင္ လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ ရိုးရိုးကုန္သည္ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ က်န္ခဲ့မွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာ ဘယ္လို ေျပာရမွန္းကို မသိေအာင္ပါပဲ”

ဟု ဆိုသည္။

(ဓာတ္ပုံ - သန္းစိုးလႈိင္၊ မိုးမခ)

Comments