Than Soe Hlaing - Eleven Media, Whisky & Burmese Censorship

အလဲဗင္းမီဒီယာ၊ ၀ီစကီႏွင့္ စာေပစိစစ္ေရး

သန္းစိုးလိႈင္

ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၀၉

စာေပစိစစ္ေရး ခုံရုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ မည္သို႔မွ် လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးခြင့္မရခဲ့ သည့္ျပင္ စစ္အာဏာရွင္ တည္ျမဲေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ပံုဖ်က္ကာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္႔ သာဓကေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

ထိုစစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ ဖိႏွိပ္ေရးလက္နက္ ကိရိယာတခုျဖစ္သည့္ စာေပစိစစ္ေရး သည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ေဖၚျပခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ ၊ လြတ္လပ္စြာ အႏုပညာ ဖန္တီးခြင့္မ်ားကို တားဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည့္ ေနရာ ဌါနတခု ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တားဆီး ခ်ဳပ္ခ်ုယ္ေနသည့္ စာေပစိစစ္ေရးကို သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ အႏုပညာလြတ္လပ္ခြင့္ လိုလားသူတိုင္း မည္သူမွ် မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ပုဂၢလိက မီဒီယာ ေလာကမွ သတင္းေထာက္ အယ္ဒီတာ အားလံုး စာေပစိစစ္ေရး၏ ယုတၱိလည္းမရွိ၊ ေရွ႕ေနာက္မညီသည့္ သည့္အျပင္ စာရြက္ေပၚတရား၀င္ ေရးသားထားျခင္း မရွိသည့္ မူမ်ား အၾကားတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေရးသား လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။

ဂ်ာနယ္တိုက္တခုက စိစစ္ေရး မႀကိဳက္သည့္ ကိစၥတခုခု လုပ္မိ၍ အျပစ္ေပးသည္ကိုပင္ မည့္သည့္အခါမွ် စာရြက္ႏွင့္ ေရးသားကာ ေၾကျငာ ထုတ္ေ၀ေလ့မရွိပဲ။ ႏႈတ္ျဖင့္သာ ေခၚယူေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ အျပစ္ေပးသည္ကို စာမတင္ေစခ်င္သည့္ သေဘာႏွင့္ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိေစလိုသည့္ သေဘာလည္းျဖစ္သည္။

ယခုတေလာ ျဖစ္ပ်က္သည့္ ကိစၥတခုတြင္ ပုဂၢလိက မီဒီယာ တခုျဖစ္သည့္ အလဲဗင္းမီဒီယာက မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္သည္ဟု ယူဆသည့္ ကိစၥရပ္အတြက္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပဲ စာေပစိစစ္ေရးကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

ကံမေကာင္းတဲ့ ၁၁ မ်ဳိး ၀ီစကီ

လပ္ကီးအလဲဗင္း ၀ီစကီဆိုသည့္ အရက္ကုမၸဏီ ေၾကာ္ျငာကို ဂ်ာနယ္ ၃ေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အလဲဗင္းမီဒီယာမွ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေၾကာ္ၾကားသည့္ စာေပစိစစ္ေရးကိုခ်ည္းကပ္ကာ အဆိုပါ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေစခဲ့သည္။ ၀ီကလီး အလဲဗင္း ဂ်ာနယ္တြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ိဳး ထပ္မံ ေဖၚျပပါက ဆိုင္ရာမွ တရားစြဲဆိုမည္ဟု စာမ်က္ႏွာ၀က္ ခန္႔ေနရာသံုးကာ အျခားဂ်ာနယ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္။

စာေပစိစစ္ေရးအား ထိုသုိ႔ ခ်ည္းကပ္ရာတြင္ သိန္းရာဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ေငြေၾကးလဘ္လာဘ ထိုးခဲ့သည္ဟူသည့္ အတြင္းသတင္းမ်ား လည္းထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းဌါနမ်ားက စာေပစိစစ္ေရး၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္မွဴး တင့္ေဆြကိုယ္တိုင္ အလဲဗင္းမီဒီယာတြင္ ေဆာင္းပါး၀င္ေရး သလို အက်ိဳးအျမတ္ ကိုလည္း ခြဲေ၀ခံစားေနရသည္ ဆိုသည့္ ေရးသားမႈမ်ား လည္းေတြ႕ရ ဖတ္ေနရသည္။

စာေပစိစစ္ေရးဌါနသည္ အျခားအျခားေသာ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ၀ီကလီးအလဲဗင္း ၊ ဘိုင္၀ီးကလီး အလဲဗင္းဂ်ာနယ္မ်ား ကို ပိုမို အခြင့္ေရးေပး သည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈ မ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္ဂ်ာနယ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကတည္းက ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥတခု ျဖစ္သည္။

စတုတၱမ႑ိဳင္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ က်င့္၀တ္

ယခုအဓိက ေျပာဆိုလိုသည္မွာ စာေပစိစစ္ေရးကို ေငြထိုးသည့္ ကိစၥ၊ အက်ိဳးတူရွယ္ယာ လုပ္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥထက္ကို တိုင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟုဆိုသည့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာ တုိက္တတိုက္က မိမိ၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ထိခိုက္မႈ ရွိသည္ဆိုပါလ်င္ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ရံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုးမွေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္းတက် ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပဲ၊ လြတ္လပ္သည့္ သတင္း မီဒီယာ ေလာကကို ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ စာေပစိစစ္ေရးကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ျခင္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ထဲမွ ဂ်ာနယ္တုိက္တတိုက္အတြက္ မလုပ္သင့္သည့္ ကိစၥတခု ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ `မည္သည့္အရာကေတာ့ ထိေရာက္စြာ တားဆီးသင့္၊ မည္သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားက အမ်ားျပည္သူအတြက္ မျပဳသင့္´စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားကို သင္ၾကားျပသ သည့္သေဘာ ဆန္ဆန္ေရးသားလ်က္ရွိသည့္ မီဒီယာ တခုအေနျဖင့္ မိမိအက်ိဳးထိခိုက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားကိုလည္း နမူနာ ျပသႏိုင္လိမ့္မည္ ဟုထင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပဲ ကိစၥၿပီေျမာက္ေရးသည္ သာအဓိက နည္းလမ္းမွန္ျခင္း မမွန္ျခင္းသည္ သာမည ဟုယူဆကာ ေဆာင္ရြက္ၾကလ်င္ စတုတၳမ႑ိဳင္ထဲမွ မီဒီယာ၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း စာဖတ္သူမ်ားအၾကား မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အလဲဗင္း ေနာက္ေၾကာင္း

ေနာက္တခ်က္အေနျဖင့္ အလဲဗင္းမီဒီယာဆိုသည့္ နာမည္၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကို ျပန္လွန္ေသာ္ အလဲဗင္း ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ဖတ္စ္အလဲဗင္း(First 11) အားကစား ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ စတင္ေလွ်ာက္ထား သည့္ ေလတပ္ေထာက္လွမ္းေရး အမွတ္ ၁၁ ကိုအစြဲျပဳသည့္ အမည္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ဦးေဆာင္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား မျပဳတ္က်မီအထိ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္မွာ ေလတပ္ေထာက္လွမ္း ၁၁ အပိုင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တြင္မွ ပုဂၢလိက ပိုင္ဂ်ာနယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အလဲဗင္းမီဒီယာ၏ အဓိက ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ သည္ သူ၏ ဂ်ာနယ္ကို ေ၀ဘန္ေရးသား ေျပာဆိုသူ တို႔ကို မၾကာခဏ တရားစြဲဆိုေလ့ရွိသူ အျဖစ္ ျမန္မာမီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေၾကာ္ၾကားသူလည္း ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ယခု အခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူူ အားကစား ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ကိုေဇာ္သက္ေထြးႏွင့္ လည္း တရားမမႈ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ နွစ္ပိုင္းအတြင္းက စာေရးဆရာမာေဂ်ကို အသေရပ်က္ေအာင္ ေရးသားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္က သူ႔ အယ္ဒီတာ တဦးျဖစ္သူ ျမတ္သစ္ကိုလည္း ေစခိုင္းခဲ့ဖူးသည္။

Comments