2 journalism trainers deported to Bangkok


ျမန္မာျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရသူ စာနယ္ဇင္း သင္တန္းဆရာ ႏွင့္ ဆရာမ
ဓာတ္ပုံသတင္း
ေမ ၁၂၊ ၂၀၀၉

မၾကာေသးမီက ျမန္မာအစုိးရက ႏွင္ထုတ္လုိက္သည့္ စာနယ္ဇင္း သင္တန္းဆရာ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ
ဂ်ယ္ရီရက္ဖန္း ႏွင့္ ကာရင္ကုတ္စ္ (ဓာတ္ပုံ - redcoates.net )

(ဘန္ေကာက္တြင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးက ေအာက္ပါအတုိင္းထုတ္ျပန္သည့္ စာကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ႏုိင္သည္။)


မိမိတုိ႔၂ဦး ေမလ ၆ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ႏွင္ထုတ္ခံရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ စင္တာ (American Center)က စီစဥ္သည့္ ေဆာင္းပါး အေရးအသား ႏွင့္ ဓာတ္ပုံပညာရပ္ ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအၿပီးတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ သင္တန္းမ်ားမွာ စိစစ္ေရးဌာနထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေတြ႔ခ့ဲရသည့္ အစုိးရ အရာရိွ ၂၀ ေက်ာ္က သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွလာသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဖမ္းဆီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ သူတုိ႔က မရွင္းျပေပ။ မိမိတုိ႔ ၂ဦး အဘယ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည္ကုိ သူတုိ႔အမ်ားစု မသိၾကပါ။ မိမိတုိ႔ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမရိွ၊ စကားေျပာျခင္းမရိွ၊ ရွာေဖြျခင္းမရိွ၊ သိမ္းဆည္းျခင္း မရိွေပ။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ မေတာ္မတရား ျပဳခံရျခင္းလည္း မရိွပါ။

ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ညစာစားအၿပီး ဟုိတယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာန အာဏာပုိင္တုိ႔ ဟုိတယ္ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ရထားျဖင့္ သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ထုပ္ပုိး ျပင္ဆင္ရန္ ေျပာပါသည္။ မိမိတုိ႔ကုိ ဖမ္းရန္ ေနျပည္ေတာ္က အမိန္႔ရၿပီးျဖစ္သည္ဟု သူတုိ႔က ဆုိသည္။ ထုိအမိန္႔မွာ သင္တန္းမ်ားၿပီးဆုံးၿပီး တနာရီအၾကာတြင္ ေရာက္လာသည္။

ေနာက္ထပ္ ၁၆ နာရီတိတိ အရာရိွ ၂ ဦးႏွင့္အတူ ရထား အိပ္စင္ တဲြတခုတြင္ လုိက္ပါသြားရသည္။ ရန္ကုန္ေရာက္သည့္အခါ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ သြားရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ လ၀က ရုံးသုိ႔ သြားရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလယာဥ္ကြင္းသုိ႔ သြားရျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘန္ေကာက္သုိ႔သြားသည့္ ေလယာဥ္ေပၚသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။

ေဆာင္းပါး ႏွင့္ ဓာတ္ပုံရိုက္ျခင္း ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ဖူးပါသည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီကတည္းက အစျပဳခ့ဲသည့္ သင္တန္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဆင္ဆာအဖဲြ႔ ႏွင့္ ရဲအထူးတပ္ဖဲြ႔က ခြင့္ျပဳထားသည့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္းကုိ ရဲ အထူးတပ္ဖဲြ႔ အရာရိွမ်ားပင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကသည္။ သင္တန္းအားလုံးမွာ ျပႆနာမရိွဘဲ အဆုံးသတ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ အရာရိွမ်ားလည္း ထပ္မံ လာေရာက္ျခင္း မရိွေပ။

မိမိတုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသည္ကုိ မသိရပါ။ ေကာလာဟလ မ်ားစြာကုိမူ ၾကားရပါသည္။
အျခား အေမရိကန္တဦး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ေရးအတြက္ ေရကူးၿပီး သြားေရာက္ခ့ဲခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ ထုိသူကုိ မိမိတုိ႔ သိကြ်မ္းျခင္း မရိွ၊ အဆက္အသြယ္လည္း မရိွပါ။ မိမိတုိ႔မွာ သင္တန္းဆရာ ေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ CIA ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ ထုိအခ်က္ မမွန္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ရိွသည္၊ သံဃာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္၊ မမွန္ပါ။ မႏၱေလးမွ လူရႊင္ေတာ္အဖဲြ႔ ႏႈတ္ခမ္္းေမြးညီေနာင္ႏွင့္ ေတြ႔သည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ထြက္လာသည္၊ မွန္ကန္ျခင္း မရိွပါ။

အမွန္တကယ္တြင္မူ မိမိတုိ႔သည္ သင္တန္းျပင္ပတြင္ လူအနည္းငယ္ကုိသာ ေတြ႔ခ့ဲသည္။ အစုိးရႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္မည္ကုိ ေရွာင္လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟူေသာ ေကာလာဟလ လည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ မမွန္ပါ။

မိမိတုိ႔ စိတ္ကူးထားသည္မွာ ရုိးရာ လက္ဖက္သုတ္ကုိ ျမည္းစမ္းၿပီး လက္ဖက္ အရသာ ႏွင့္ ထူးျခားသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိရန္သာ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမဂၢဇင္းတေစာင္၏ အစားအေသာက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

မႏၱေလးတြင္ မိတ္ေဆြတဦးက ၀ါရင့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္တဦးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းရွင္က မိမိတုိ႔ကုိ သူ႔ထံသုိ႔ ဖိတ္ေခၚသျဖင့္ သြားေရာက္ခ့ဲသည္။ သူက လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စုံ အေရာင္းဌာနကုိလည္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။ သူက ၀မ္းသာအားရ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႔မည္ဟု ခ်ိန္းလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဆုံျဖစ္ခ့ဲပါ။

မိမိတုိ႔ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမွာ ထုိအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ တစိတ္တေဒသ သက္ဆုိင္ေပမည္။

ရထားခရီးမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ မရိွပါ။ ရထားစီးရန္လည္း မလုိအပ္ပါ။ (ရန္ကုန္ျပန္မည့္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ကုိ ၾကာသပေတး မနက္အတြက္ ေျပာင္းႏုိင္ပါသည္။) သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ခ်ခံရမည္ မဟုတ္ ဆုိသည္ကုိေတာ့ အေသအခ်ာ သိေနသည္။

ျမန္မာျပည္သုိ႔ ထပ္မံ သြားေရာက္ခြင့္ မရေတာ့မည္ကုိ မ်ားစြာ စုိးရိမ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္အတြင္း ကူညီခ့ဲသူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ စုိးရိမ္သည္။ အစုိးရက စိစစ္ပိတ္ပင္မည့္ေဘးမွ ေရွာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ စာနယ္ဇင္းသမားပုံမေပါက္ရန္လည္း ထိန္းပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိတုိ႔ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံခ့ဲရမွန္း မေျပာတတ္ခ့ဲပါ။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆန္းက်ယ္လွသည္။ ျမန္မာအစုိးရကလည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆန္းက်ယ္လွသည္။

ဂ်ယ္ရီရက္ဖန္း (Jerry Redfern)
ကာရင္ကုတ္စ္ (Karen Coates)

Comments