One Year Before and After Nargis - comparing photos in the Delta

နာဂစ္အျပီး ၁ ပတ္ နဲ႔ ၁ ႏွစ္အၾကာ ကြမ္းျခံကုန္းျမင္ကြင္း

ဓါတ္ပံုသတင္း - ၀င္းျမတ္

ေမ ၈၊ ၂၀၀၉

နာဂစ္ျဖစ္ပြားၿပီး တပတ္အၾကာ ႏွင့္ တႏွစ္အၾကာ ကြမ္းၿခံကုန္း - နာဂစ္ျဖစ္ၿပီး တႏွစ္အၾကာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားအရ နဂို အိမ္ယာ၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအေျခအေန ျပန္လည္ေရာက္ရွိဖို႔ ေနာက္ႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီၾကာျမင့္ဦးမည့္ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

နာဂစ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ တပ္မ (၇၇) ကကြပ္ကဲေရး စခန္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕လယ္ ခန္းမ


ထိုခန္းမကို တစ္ႏွစ္ အၾကာေတြ႕ျမင္ရပံု

နာဂစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း

တႏွစ္အၾကာ ေတြ႕ရသည့္ အဆိုပါ ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း

သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ မျပင္ဆင္ရေသးသည့္ ၊ျပန္လည္ မတည္ေဆာက္ရေသးသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး က်န္ေနေသးသည္ ဟုသိရွိရသည္။

နာဂစ္ဒဏ္ ခံစားထားရသည့္ ကြမ္းၿခံကုန္း သြားရာ ကားလမ္းနေဘးရွိ ေစတီႏွင့္ တန္ေဆာင္း

ေစတီ၏ ထီးေတာ္ျပန္လည္ တင္ၿပီးေသာ္လည္း တန္ေဆာင္းႏွင့္ အုတ္ရိုးမ်ားကို ျပန္လည္မျပင္ဆင္ ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မ၀တရံုး (ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ)


ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ေတြ႕ရသည့္ မ၀တ ရံုး

Comments