Gimana - The Geek - Burmese Summer Programs

အေမရိကန္ေႏြရာသီႏွင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား အခ်ိန္ဇယား

ဂိမွာန - သာဂိ

ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၀၉

အေမရိကန္ျပည္၏ ေႏြရာသီမွာ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ မည္သုိ႔ မည္ပုံ အခ်ိန္သုံးစြဲၾကမည္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားနယ္ ေဘးဧရိယာကေလးသူငယ္မ်ား ေႏြရာသီ အားလပ္ရက္အခ်ိန္စာရင္းကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာတင္ျပလိုေပသည္။ ( Photo - Ethnics Karen Children at Oakland's Dhamma Aye Yeik Monastery)

အင္တာနက္လိပ္စာမ်ားအဆုိအရ အေမရိကန္ျပည္တြင္ ၁၀ သန္းေသာ ကေလးသူငယ္တို႔သည္ မိဘအိမ္မွ ခြဲခြာျပီး ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ရွိ ေႏြရာသီစခန္း ၁ ေသာင္း ၂ ေထာင္သို႔ ၁ ပတ္ ၁၀ ရက္ခန္႔ သြားေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္း ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ထိုအတြက္ အသုံးစာရိတ္မွာ မိဘတို႔ ၀င္ေငြကို လိုက္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ရာ ဂဏန္းမွ ေထာင္ ဂဏန္းသို႔ သြားသည္ဟု ဆိုသည္။

ညအိပ္ညေန ေႏြရာသီစခန္းမ်ားအျပင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ေႏြရာသီအစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရး၊ အားကစား၊ ဘာသာေရး၊ ဂီတ၊ အႏုပညာ၊ သိပၸံ ၀ိဇၨာ၊ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ၊ ၾကံ့ခိုင္ေရး၊ စြန္႔စားေရး စသည့္ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ရွိ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပရိဟိတလုပ္ငန္းမ်ားက ၾကည့္ၾကပ္ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလး ၃ ဦး ရွိသည့္ အေမရိကန္မိဘတဦးက ရွင္းျပသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ကေလးသူငယ္တို႔ကို မူလတန္းကစတင္ျပီး ကင္းေထာက္သင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ ျမိဳ႔နယ္အလိုက္ ၀ါသနာပါရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို သြတ္သြင္းထားၾကေလ့ရွိရာ ထိုကြန္ယက္မ်ားက တဆင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သို႔မဟုတ္ ရက္အနည္းငယ္ ညအိပ္ခရီးတို႔ျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီး အသီးသီးထြက္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏိုပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

မိမိတို႔ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္မူ နီးစပ္ရာ မိသားစုမ်ား စုေ၀းၾကျပီး ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသြားၾကျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းအိမ္မ်ားတြင္ ညအိပ္ထြက္ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေႏြရာသီ ဗုဒၶဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တရားစခန္းမ်ားသို႔ မိမိတို႔ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ၾကေလ့ရွိေၾကာင္း မိုးမခ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ ျမန္မာမိသားစုအခ်ဳိ႔က ေျပာၾကားသည္။

ယခု ေဘးဧရိယာရိ ျမန္မာတို႔အၾကား ေရပန္းစားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေႏြရာသီစခန္းကို စုံစမ္းၾကည့္ရာ - ဖရီးေမာင့္ျမိဳ႔ ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရေက်ာင္း၊ ဟတ္ဖ္မြန္းေဘးျမိဳ႔ ဓမၼနႏၵ၀ိဟာရေက်ာင္းႏွင့္ ဆန္ဟိုးေဇးျမိဳ႔ - တထဂတတရားရိပ္သာတို႔မွာ ထင္ရွားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုေက်ာင္းတိုက္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္တို႔ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရာ ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပို႔ခ်သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာကေလးငယ္တို႔မွာ မိဘမ်ား၏ မ်က္ေစာင္းက ကင္းလြတ္ရာ၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ သီးခံစိတ္ရွည္မႈ ေမတၱာေစတနာတို႔ေအာက္တြင္ စိတ္တိုင္းက် ေပ်ာ္ရႊ႔င္လြတ္လပ္ၾကသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္သြားလိုၾကသည္ဟု အမ်ားစုသေဘာဆႏၵအရ သိရသည္။ ဘာသာေရး သင္ခန္းစာ၊ ဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ တရားအားထုတ္နည္း အနည္းငယ္ကို သင္ၾကားခြင့္ရရွိသည္ျဖစ္ရာ အားလပ္ရက္ရွည္ ဆင္းရဲေသာ မိဘတို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္ ထုိဘာသာေရး ေႏြရာသီစခန္းတို႔သည္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ အတိျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ထိုလက္ဆင့္ကမ္းအေမြကို ထိမ္းသိမ္းၾကပုံအျဖစ္ ထိုသင္တန္းမ်ားသို႔ တဖန္ျပန္လာျပီး ေစတနာ၀န္ထမ္း ေဗာ္လန္တီယာမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာလူငယ္၊ လုံမငယ္တို႔က ေနာက္ေပါက္ကေလးသူငယ္တို႔ကို ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းၾကပုံမွာလည္း ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း စုစည္းမႈအတြက္ တအားျဖစ္ေၾကာင္း မိုးမခမိတ္ေဆြ တဦးက ေျပာျပသည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တခုတည္းတြင္ပင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတို႔ ၃ ေသာင္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသူက ခန္႔မွန္းထားၾကရာ ထိုမိသားစုက ေပါက္ဖြားလာမည့္ ျမန္မာကေလးငယ္တို႔၏ ျမန္မာလူုေနမႈစနစ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမည့္ ေႏြရာသီစခန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ခ်ည္း စဥ္းစားခန္းဖြင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါလ်င္ ေမယုကိုတဲ့ စုတ္တံခ်ီျပီး အာကာကို လႊာပုံ ျပဳၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အျခား အာရွသားလူမ်ဴိးစုတို႔က ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းႏိုးရာရာ စုေ၀းၾကလ်က္ တရုတ္ေက်ာင္း၊ ကုလားေက်ာင္း၊ ဂ်ပန္ေက်ာင္း၊ ထိုင္းေက်ာင္းမ်ား တပိုင္တႏိုင္ ၀ိုင္း၀န္းၾကျပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈတို႔ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္ဟု အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ ၾကားသိေနရသည္ျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႔မ်ဳိး ျမန္မာတို႔ ေရွ႔သို႔ ေျခလွမ္းတိုးၾကလ်င္ျဖင့္ ထိုေဒသရွိ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီတို႔ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္ၾကမည့္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္းျပည္နယ္တခုျဖစ္သည့္ ကိုလိုရာဒိုနယ္၊ ဒင္းဗားက ေရြ႔ေျပာင္းျမန္မာတို႔က ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းကို တပိုင္တႏိုင္ ဖြင့္လွစ္မတည္ၾကေၾကာင္း၊ နီးစပ္ရာ အိမ္ျခံေျမတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားကေလးသူငယ္တို႔ကို စုေ၀းၾကျပီး ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း၊ ဆရာမေဟာင္းတို႔က ေၾကာင့္ၾကစိုက္လ်က္ ျမန္မာစာ အေရးအဖတ္ သင္ေပးၾကေၾကာင္းကို မိုးမခ၀ိုင္းေတာ္သား ကုိဦးႏွင့္ မသႏၱာတို႔မိသားစုက တဆင့္ ၾကားခဲ့ဖူးျပီး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေရာက္ ပထမမ်ဳိးဆက္ ျမန္မာတို႔က အေမရိကန္အဂၤလိပ္စကားေျပာကို ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ဒြတ္ ဒက္ ရႊတ္ ရွက္ ေျပာဆို သင္အံရင္းက ၎တို႔ရင္ေသြးငယ္တို႔ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေသြး မေအးစိမ့္ငွာ ျမန္မာဘာသာခ်ည္း သက္သက္ႏွင့္ ဖိအားေပး သင္ေနသည္ကို မကန္႔ကြက္လိုပါေသာ္လည္း သူတို႔ကေလးေတြ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျပီး ဘာသာျခားစကားကတဆင့္လည္း ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာမႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို ပို႔ခ်ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးမခမိတ္ေဆြ ပညာရွင္တဦးက အၾကံေပးထားသည္။

ျမန္မာျပည္ၾကီးႏွင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းကို မူလပကတိ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ - Aung San Suu Kyi – Letters from Burma ကို ျမန္မာကေလးငယ္တို႔ကို ဖတ္ရႈေစခိုင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ငယ္လြန္းေသးပါကလည္း မိဘႏွင့္အတူ ဖတ္ရင္း ပုံျပင္သဖြယ္ ေျပာျပႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထိုစာအုပ္ကေလးသည္ ေခတ္ျပိဳင္ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအေၾကာင္းကိုသာမက ေခတ္ေပၚႏိုင္ငံသမိုင္းကိုပါ မိမိတို႔၏ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ မ်က္လုံးမ်ားကတဆင့္ ျပန္လည္ တင္ျပထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထင္ျမင္ခ်က္ကို အမႊန္းတင္သြားပါသည္။

ျမန္မာျပည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအတြက္ကိုမူ ယခင္ကတည္းက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ ေရးသားခဲ့သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာေရးဆရာမၾကီး (ေဒၚ) ခင္မ်ဳိးခ်စ္၏ စာအုပ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားသာမက လူၾကီးသူမမ်ားအတြက္ပါ ညြန္းဆိုလိုေၾကာင္း မိုးမခက တာ၀န္ခံ ေမာင္ရစ္က ၀င္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၎၏ စာအုပ္စင္က ထုတ္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားအရ - Colorful Burma, Wonder Land of Burmese Legend, Flowers & Festivals, Burmese Scene & Sketches, Gift of Laughter တို႔မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္ရိုက္ရေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပသြား ျမန္မာမိသားစုမ်ားသာမက ျပည္တြင္းလည္ ျပည္ပခရီးသြားတို႔ကလည္း ထိုထို စာအုပ္တို႔ကို ဖတ္ျပီး ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံတို႔ကို သေဘာေပါက္၊ နားလည္ၾကည့္ၾကေၾကာင္း သူက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးထားသည္။

ျမန္မာကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ ဖတ္စရာ အဆိုင္းမင့္မ်ားကို မိဘဆရာတို႔က တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၾကရမည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဖတ္ရႈဖြယ္ရာတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ စာရင္းျပဳတင္ျပေပးမည္ဟု ဒီေနရာက ကတိျပဳလိုက္ရေပသည္။

ယခု ေဆာင္းပါး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိခင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ခြဲခြာလာခဲ့ရျပီးေနာက္ မိမိတ္ို႔ ရင္ေသြးငယ္၊ ညီအကို ေမာင္ႏွမတို႔အတြက္ ေႏြရာသီ အားလပ္ရက္မွာ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ သြားစရာ၊ လည္စရာ၊ ေလ့လာသင္ယူ စရာ ျပီးေတာ့ မိခင္ျမန္မာျပည္ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ရင္းႏွီးမႈ အေၾကာင္းတို႔ ပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္စရာတို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ ဦးေႏွာက္ႏႈိးစာတပုဒ္ ေရးသားလိုက္ရေပေၾကာင္း။

Comments