Maung Ga Nan Sein - The Future Cannot be Tied to Burmese Regime

ျမန္မာျပည္အနာဂတ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔အတြက္ ေနရာမရွ္ိ

ေမာင္ဂဏန္းစိန္

ဇူလိုင္ ၂၃၊ ၂၀၀၉

(ဇူလိုင္လ ၁၆ ထုတ္၊ အေမရိကန္က ဟတ္ဖင္တန္ပို႔ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ - ဗာဂ်ီးနီးယား အမ္ မြန္ကရစ္ ေရး - ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလိုအပ္ - ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ တုံျပန္ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ )

ျမန္မာျပည္၏ စစ္အုပ္စုကို အားလုံးက အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၎တို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူတို႔၏ ထိပ္ေခါင္၊ ဟစ္တလာလက္သစ္အျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေန၊ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ၾကေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေမွးမိွန္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ စစ္အုပ္စုမ်ား၊ အလုိေတာ္ရိမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက လူၾကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆို၊ ျပစ္တင္ရႈပ္ခ်ျခင္းတို႔မွာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အာေပါက္ျပီး ကမ္းကုန္လ်က္ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေနရပါသည္ဟု အသံေကာင္းဟစ္ေနျခင္းျဖင့္ တပါးသူတို႔၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈတို႔ကို ဥပကၡာျပဳေနသလို ျဖစ္၏။ ၎သည္ ျမန္မာျပည္ၾကီး အလုံးစုံ ပ်က္သုဥ္းေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္၏။ ၎တို႔ တပ္မေတာ္ၾကီးက တိုင္းျပည္ကို မည္သို႔မည္ပုံ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္၊ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေနသည္ဟု ခ်ဲ႔ကား၊ လိမ္ညာျပီး မဟုတ္မဟတ္မ်ား ေျပာဆိုေစကာမူ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္သည္ ၎တို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေလာက္ေအာင္ အေမွာင္တိုက္က်ေနသည္မွာ သိသာလွသည္။ ၎တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို လုပ္ၾကံဖ်က္ဆီးေနၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ထိုစစ္အာဏာရွင္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပို၍ တိုးလုပ္ၾကဖို႔သာ ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္၏ သန္း ၅၀ ေသာ ဒုကၡသည္ျပည္သူတို႔ဖက္က ႏိုင္ငံတကာက လူထုက ၀ိုင္း၀န္းရပ္တည္မႈမ်ား တိုးၾကရန္သာ ရွိသည္။

အမွန္တကယ္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဖက္ကို လိုက္ျခင္းသည္ နည္းဗ်ဴဟာအေျခခံမွစ၍ မွားယြင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အုပ္စုက အထီးက်န္ေအာင္၊ အားနည္းေအာင္ လုပ္ေနသည္ကို အားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရအလိုက် စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားေပးလိုက္ျခင္းကို ထြက္ေပါက္တခုဟု စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ပိုမိုအားေပးရာေရာက္ျပီး အကာအကြယ္မဲ့ေနေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအားလုံးကို ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီ ဟစ္တလာက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကို မ်ဳိးျဖဳတ္၊ သုတ္သင္ခဲ့သလုိမ်ဳိး ေသတြင္းသို႔ ပို႔သလို ျဖစ္လိမ့္မည္။

စစ္အုပ္စုအတြင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားကလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ သူတို႔၏ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အာဏာရူးသြပ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို သိရွိေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အမွားမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္ရန္၊ တားျမစ္ရန္ကိုမူ ၀န္ေလးေနၾကသည္။ စစ္အုပ္စုက ၀ါဒမႈိင္းတိုက္ေနသည္မွာလည္း တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးတြင္ သူ႔ေနရာကို ဘယ္သူမွ အစားထိုး ၀င္မယူႏိုင္ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳရုံသာမက ဖိႏွိပ္ နင္းေျခ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို မရင္ဆိုင္ရဲ၍ ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္သည့္အခ်ိန္အထိ တိုင္းျပည္၏ အၾကပ္အတည္းအားလုံးကို စာပြဲ၀ိုင္းတြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆိုေနသူမွာ စစ္အာဏာရွင္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသာ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္စစ္အစိုးရဟု ခံယူျပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ကမ္းလွမ္းမႈမွန္သမွ် ျငင္းဆိုေနျခင္းမွာ အမ်ား ျပက္ရယ္ျပဳစရာ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားက အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္ကို လုံး၀ ျငင္းဆိုေနသည္မွာလည္း ထိုတပ္မေတာ္စစ္အစုိးရျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တဖက္သတ္ ျငင္းဆိုေနလ်င္ ျမန္မာ့အေရးသည္ မည္သို႔မွ် မတိုးတက္ႏိုင္ပါ။

စစ္အုပ္စု၏ အလိုေတာ္ရိမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တရားရုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ မတရားၾကံစည္လုပ္ၾကံေနသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။ သန္း ၅၀ ေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၎ မိသားစုမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ႏိုင္ငံတကာက လူသားခ်င္းစာနာေသာ လူပီသသူမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ တထပ္တည္းျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ျဖစ္ပါသည္

Comments