SPDC loves to point the finger

ေရၾကည္ေနာက္သတဲ့ … ေမစုေရ
မိုးေသာ္သိန္း
ဇူလုိင္ ၃၁၊ ၂ဝဝ၉

ဝံပုုေလြက အျပစ္မဲ့သူ သိုးငယ္ကို ေရၾကည္ေႏွာက္သည္ဟု အျပစ္ရွာသည္။ သိုး ငယ္ ကျပန္၍ ေျပာသည္။ ‘ေရၾကည္ေႏွာက္ဖုိ႔ ေနေနသာသာ- ေရထဲသုိ႔ပင္ မဆင္းရေသး’ ဝံပုေလြကအျပစ္ ရွာၾကံ ညစ္တြန္း တြန္းၿပီးသားေပမုိ႔ ‘မင္းမေႏွာက္လည္း မင္းအေမက ေႏွာက္မွပဲ’ ဟု မရွိေသာအျပစ္ အတည္သေဘာ ျဖစ္ေအာင္ ရွာၾကံလီဆယ္သည္။ ဝံပုေလြ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်င့္စရိုက္ (psycho-logical propensity) မွ ျပဌာန္းခ်က္ အရ သိုးငယ္မွာ အျပစ္ရွိေလၿပီ။ ေမာဟအေမွာင္ကို အားကိုးလုိ႔ ဥပေဒျပဳ စီရင္သည္ကား ‘ လွဳပ္လွဳပ္ - မလွဳပ္လွဳပ္ မင္းမွာ အျပစ္ ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ကိုမွ မေထာက္၊ ဝံပုေလြတုိ႔ အခုလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရမ္းကားရိုင္းစိုင္း ထင္ တိုင္းၾကဲ ေနရတာလုိ႔ သူတုိ႔ နားမလည္ပါ။ ေမာဟ၏ အမွန္ကို မျမင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ကြယ္ေပ်ာက္ရသည္။ ေဒါသ၏ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္မဲ့ ကုန္ဆံုးရသည္။ ဘယာ၏ ထိတ္လန္႔ျခင္းေၾကာင့္ အခါခါ ေသရသည္။ ဆႏၵ၏ ေတာင့္တ မဆံုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖည္ဆည္ရာ ရွာမရ ျဖစ္ရသည္။

အမွန္ကိုမျမင္ႏိုင္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ရဲေသာေမာဟဂတိ၊ အကိ်ဳးမရွိ ပ်က္စီးျခင္း အဆံုးရွိေသာ ေဒါသဂတိ၊ မလြတ္မလပ္ အခါခါေသရေသာ ဘယာဂတိႏွင့္ ထင္တိုင္းၾကဲ ျပဳတိုင္းလြဲေသာ ဆႏၵာဂတိ စသည့္ အဂတိေလးပါးကို တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး မရိုးရေလေအာင္ က်င့္ေဆာင္သည္။ အမွားၿပီးေတာ့ အမွန္ မေတြ႕၊ အမွန္မေတြ႕လုိ႔ အမွားထပ္ရွာ ေက်ာက္ဆည္က မ်က္ကန္းကြ်ဲ ဘယ္သူဆဲဆဲ ဂ်ိဳတြဲတြဲႏွင့္ လည္ပုိ႔ခဲေအာင္ ေပေဆာင္ၿပီ။ ဘယ္တင္းကုတ္က လႊတ္သနည္း။ ငယ္နားရင္း အုပ္လုိ႔ ဖစ္ေခ်မည္။

ရွိေစဦးေတာ့ ဇာတ္ရည္ လည္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြ။ အခုလည္း အျပစ္မရွိသူ၊ တုိ႔ရန္သူ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ တုိ႔ေဖာက္ဖ်က္။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ရင္ ငကြ်ဲတုိ႔ က်န္ေနခဲ့မယ္၊ အျပစ္မရွိရင္ ငကြ်ဲတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရ ခက္ေနမယ္။ သည္ေတာ့ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အျပစ္ရွာ အနာဖုိ႔၊ ဆံပင္နီေၾကာင္ေၾကာင္ႏွင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကို မဟုတ္တာေတြ လုပ္ၾကံေပး။

ဒုိ႔ျပည္ႀကီးကို ျမင့္ျမတ္တဲ့ တေနရာက စိတ္ကူးႏွင့္ ျပန္ၾကည့္မိစမ္းပါ။ ထမင္းဆာလုိ႔ ဆန္မရွိ ငိုေကြ်း ဟစ္ေအာ္ေနတဲ့ ႏွပ္ေခ်းတြဲေလာင္းေတြ၊ ျခံတိုင္ကိုခြ်တ္ ျမင္းလုပ္စီးေနတဲ့ တကိုယ္ရည္ တကာရေတြ၊ အိမ္အေပၚထပ္က ေခါင္မိုးခြာ အိမ္တိုင္ခြ်တ္ ဘယ္သူ႕ကို အျပစ္ဖုိ႔ဖုိ႔ ဘယ္သူ႕ကို ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ ဆင္ၾကံ ၾကံရင္း ေသနတ္ေပၚ နဖူးတင္လိုက္ အၾကံအိုက္ရင္ နဖူးေပၚ ေသနတ္ျပန္တင္ အံမဝင္ ဂြင္မက်- ျဖစ္သမွ် အဓိက လိုေနတဲ့ အိမ္ရဲ႕စည္းကမ္းကို ျဖီးျဖန္းေနတဲ့ ေဂ်ာင္ထဲကသူခိုး ဟဲ့ ေအာင္တိုးဆို ဗ်ာထူး၊ အခါခါ ေသဖူးတယ္ (ဘယာဂတိစားလုိ႔) ေမာ္မၾကည့္ဘဲ ခင္ဗ်ာ ခင္ဗ်ာ ထူးတတ္တယ္။ (သူ႕အမ်ိဳးလည္း သူ႕လိုဘဲ အဂတိေလးပါးကို ကိုးကြယ္စါးေသာက္ခဲ့သည္ခ်ည္း။)

အခုလည္း ျပႆနာ အသစ္ ၾကံစည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ရွာသည္။ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေနတာ ဒင္းအသိ၊ ေၾကာက္ သလိုလို ေခ်ာက္သလိုလို ေနာက္ကြယ္မွ ကိုယ္က်ိဳးရွာသည္။ ဘုရား မကိုးကြယ္၊ တရားမကိုးကြယ္၊ သံဃာဆို လက္သိပ္ထိုး နတ္ကိုကိုး ေဗဒင္ဆရာကိုး အိမ္မွာ တရားဥပေဒအမိုးေတာ့ မရွိၿပီ။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတဲ့စကားလံုးစု ေတာ္ဖုိ႔ေတာ့ မမွီ ႏိုင္ဘုိ႔ေတာ့ ေဝးလုိ႕ ေခ်ငံသည္ေတာ့ မရွိေတာ့ၿပီ။ ဘယ္မွာလည္းကြဲ႕ အနာဂတ္ဆိုတဲ့ခရီး၊ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလာက္ေတာ့ နားေထာင္ ၾကည့္ေပါ့၊ အျပစ္ေလ်ွာ့ျခင္း။ တစ္ အခ်စ္ေမတၱာ၊ ႏွစ္ အက်င့္သိကၡာ၊ သံုး ေလး ငါး စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြ နဲ႕ ရိကၡာ၊ ေျခာက္ အတတ္ပညာ၊ ခုနစ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ဒါေတြအားလံုး နားလည္ၿပီးရင္ ေအာက္ဆင္းခဲ့…။ လိုအပ္ေနတာ စြမ္းအင္၊ ၾကံစည္လိုက္တာ ႏ်ဴးကလီးယား၊ ဆန္ဝယ္ခဲ့ပါဆို ဆီဝယ္ခဲ့တယ္ (ေခါင္းေတာ့ အေခါက္ခံရေတာ့မယ္)။ အေမစုအတြက္ကေတာ့ေလ မွန္ကန္ျခင္းသည္ ရဲရင့္ျခင္းအတြက္ ခြန္အား၊ ယံုၾကည္တယ္အေမ။ ခံႏိုင္ရည္ဟာ ဗ်တၱိ ဇြဲႏွင့္ ယွဥ္ထား၊ စံနမူနာတင္ ယံုၾကည္တယ္ အေမ။ ကဲ .. ထမင္းအိုးေလး တည္ပါရေစဦး။ ။

Comments