Htain Linn - Let's Dream

အိပ္မက္လွလွ မက္ရေအာင္

ထိန္လင္း

ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၀၉

အိပ္မက္ဆိုသည္က အိပ္ရာထဲမွာ မက္သည့္အိပ္မက္ႏွင့္ စိတ္ကူးထဲမက္သည့္အိပ္မက္ဟူ၍ ၂ မ်ဳိးရွိသည္။ အိပ္ရင္းမက္သည့္ အိပ္မက္က အိပ္ရာမွ ထလိုက္သည္ႏွင့္ ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း စိတ္ကူးထဲ မက္သည့္အိပ္မက္က စိတ္အာရံုထဲတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္သလို အျပင္မွာတကယ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ဆန္ဖရန္စၥကို ေဘးဧရိယာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လူငယ္တို႔၏ ပြဲေတာ္တစ္ခုတြင္လည္း လူငယ္မ်ား အိပ္မက္မက္ဖို႔ ျပင္ေနၾကသည္။ ‘ေငြၾကယ္စင္ အိပ္မက္ပြဲေတာ္’ ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ျမန္မာ Community Center တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာရန္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကား ဧရာမ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။ ေဘးဧရိယာဟုေခၚသည့္ ပင္လယ္ေအာ္ေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႔အမ်ားအျပားရွိ ေနရာအႏွံ႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာမိသားစုတို႔ စုေ၀းႏိုင္၊ အခမ္းအနား ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္ေနရာဌာန ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

ရပ္တည္ေရး၊ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ရုန္းကန္ေနရသည့္ ဤေနရာမ်ဳိး၌ အေဆာက္အဦတစ္ခု၊ အခန္းတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ေရးဆိုသည္က တကယ့္အိပ္မက္ႀကီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိပ္မက္ မက္သူ မ်ားျပားလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ အိပ္မက္ကို ၀ိုင္း၀န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ မ်ားလာလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိ။

ရန္ပံုေငြပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္အိပ္မက္တစ္ခု မက္ထားၾကျပန္သည္။ ယင္းအိပ္မက္က ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ၂ ဘာသာျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ စာစီစာကံုး (အက္ေဆး) ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေခါင္းစဥ္မ်ားက ျမန္မာေခါင္းစဥ္ ‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရႊအိပ္မက္မ်ား’ ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Our Community Dreams ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို နံနက္ ၁၁ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရာ 1501 Magnolia Ave, San Bruno, CA 94066 တြင္ပင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အက္ေဆးၿပိဳင္ပြဲ၊ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းက အိပ္မက္မက္ျခင္း ဆို၍ အလြန္အၾကဴးေျပာသည္ ဟု ထင္စရာရွိသည္။ ဟုတ္သည္။ သည္မွာက ျမန္မာျပည္ႏွင့္မတူ။ ျမန္မာျပည္မွာက စာေစာင္မ်ဳိးစံုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္သူက အမ်ားအျပား။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူ မရွိမွာ မပူရ။

သည္မွာက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိမွာ၊ စိတ္၀င္တစားရွိသူ နည္းမွာ ပူရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူ မရွိမွာ ပူေနရသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ အတန္းပညာ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သည္မွာ ေက်ာင္းဆက္တက္ေနသည့္ ကေလးမ်ား ဆိုပါစို႔။ အစ၌ အဂၤလိပ္လို သင္ၾကားရသည့္ ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္လို နားမလည္မွာ ပူပင္ေနရေသာ မိဘမ်ားအဖို႔ ေနာက္ပိုင္း၌ ထိုကေလးငယ္မ်ားက ျမန္မာမေျပာမွာ၊ ျမန္မာလို အေရးအဖတ္ မျပဳလုပ္ေတာ့မွာကိုသာ ပူရေတာ့သည့္ အေျခအေန။ ယင္းကား အေမရိကေရာက္ ျမန္မာဆန္ခ်င္ေသာ၊ ျမန္မာမႈျမတ္ႏိုးေသာ မိဘတိုင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။

အက္ေဆးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ၂ ဘာသာမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဘာသာျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္သည္ဟု ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လူငယ္အမ်ားစုက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ယူဆရသည္။ စီစဥ္သူမ်ားကမူ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မ်ားေစခ်င္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၿပိဳင္ပြဲဟူသည္က ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္း ရွိသည္ပင္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားသည့္ အက္ေဆးျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားမည့္ စာစီစာကံုးျဖစ္ေစ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းက တူသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္တြင္ နိဒါန္း၊ စာကိုယ္ ႏွင့္ နိဂံုး တို႔ ပါ၀င္ရမည္။ နိဒါန္းသည္ စာစီစာကံုး ကို စတင္ရသည့္ စာပိုဒ္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ပါ အေၾကာင္းအရာကို မိတ္ဆက္ေပးရမည့္ စာျဖစ္သည္။ စာကိုယ္က နိဒါန္း၌ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး နိဂံုး၌ ယူဆခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စသည္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ရန္ျဖစ္သည္။ စာစီစာကံုးဟု အမည္ေပးထားသည့္အတိုင္း အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ စသည္မ်ား စီကာစဥ္ကာ စီကံုးေရးသားရန္၊ အဆက္အစပ္ ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုသည္ဆိုလွ်င္ စာစီစာကံုး အဂၤါရပ္ျပည့္စံုသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းဆိုရပါမည္။ ခြဲျခားထားေသာ ေရးသားနည္း ပံုစံအမ်ားအျပားကို ဤေနရာ၌ ရွင္းမျပေတာ့ပါ။

စာစီစာကံုးကို စာမ်က္ႏွာ ၂ မ်က္ႏွာမွ ၄ မ်က္ႏွာ၊ ၃ မ်က္ႏွာမွ ၅ မ်က္ႏွာ စသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တို႔၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး (ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့ အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းတို႔ျဖင့္ ခြဲျခားပါသည္။) သတ္ပံုမွန္ကန္မႈ၊ လက္ေရးလက္သား ရွင္းလင္းမႈ၊ အေရးအသားေကာင္းမြန္မႈ၊ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အမွတ္ေပးပါသည္။ သီးျခားသတ္မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကြဲျပားေသာ္လည္း အေျခခံကေတာ့ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္ လူငယ္မ်ား၏အိပ္မက္တြင္ အျခားသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေစခ်င္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားက ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္၊ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားအား တိုက္တြန္းျခင္းအားျဖင့္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းက အျခားသူမ်ား၏ အိပ္မက္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စာမူမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားကို ေ၀ငွႏိုင္သည္။

အမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေသာ အိပ္မက္မ်ားသည္ လွပေသာ အိပ္မက္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္မ်ားသည္ လူတိုင္းမက္ႏိုင္သည့္ အိပ္မက္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ လူတိုင္းလည္း မက္သင့္ေသာ အိပ္မက္မ်ားျဖစ္သည္။ စိတ္၀င္စားသည္ဆိုပါက ေနာင္မက္မည့္ အိပ္မက္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ယခုကပင္ စတင္ မက္လိုက္ဖို႔ပင္။

Comments