Than Soe Hlaing - Intelligence leaks - signs of Burmese Regime break down ?

အတြင္းစည္းက်ိဳးပ်က္ျခင္းသည္္ နအဖအတြက္ ေန၀င္ခ်ိန္ေပလား

သန္းစိုးလိႈင္
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၀၉

ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရတရပ္အတြက္ပင္လ်င္ အတြင္းစည္း၊ အျပင္စည္း ဆိုသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္သည့္ အရာ၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ မထုတ္ျပန္သင့္သည့္ အရာ၊ မေပါက္ၾကား သင့္သည့္ အရာဟူ၍ ရွိၾကသည္။

နအဖ အစုိးရလို အာဏာရွင္ အစိုးရတရပ္အတြက္မူ အတြင္းဆံုးစည္း၊ ထိုမွတဖန္အတြင္းစည္း၊ ၿပီးေနာက္အျပင္စည္း စသျဖင့္ ပို၍လိုအပ္သည္။ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မႈ အတြင္း မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိသည္၊ အျခားေသာႏိုင္ငံ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိသည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္အခါကမွ် ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း၊ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔မွ စတင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ အေရွ႕ရိုးမ ေတာင္ေျခတြင္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လိႈင္ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္း အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္ တေစာင္တြင္ စတင္ေဖၚျပ လိုက္ျခင္းသည္ နအဖ၏ အတြင္းဆံုးစည္း က်ိဳးေပါက္ေနၿပီဆိုသည္မွာ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တရပ္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး အဆိုပါ ေျမာက္ကိုးရီးယား နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ ေဖာက္လုပ္သည့္ လိႈင္ေခါင္းမ်ားကို ဓါတ္ပံုနွင့္ တကြ ထြက္ရွိလာသျဖင့္ မွန္းဆေျပာဆိုသည္ ဟုမည္သူကမွ် သေဘာမထားႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ တဖန္ အေရွ႕အာရွကို ေလာေလာဆယ္ စစ္ေရးအရ အႏၱရာယ္ အေပးႏိုင္ဆံုး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနျပန္သျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရအေရးသည္ ေဒသႏၱရ ဆိုင္ရာ ျပႆနာ အျဖစ္ေရာက္ရွိ လာေနသည္ကိုေတြ႕ရ၏။

ထိုလိႈင္ေခါင္း စတင္ေဖာက္လုပ္သည္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ယခုႏွစ္လယ္တြင္ မွ ေပါက္ၾကားခဲ့ရၿပီး ထိုသို႔ ေပါက္ၾကားခ်ိန္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား လက္နက္တင္ သေဘၤာက ရန္ကုန္သို႔ ဦးတည္ လာေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနျပန္သျဖင့္ လတ္တေလာ စိုးရိမ္ေနသည့္ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုးရီးယား ဆက္ႏြယ္မႈကို ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့ျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ လိႈင္ေခါင္း ကိစၥထြက္ေပၚၿပီး မၾကာမီပင္ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၏ ေျမာက္ကိုးရီးယား ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး၏ တရုတ္ခရီးစဥ္ ႏွင့္ ရုရွား ခရီးစဥ္စည္းေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏ စည္းေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား တခုၿပီး တခု ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အင္တာနက္ေပၚမွ တဆင့္ ေဖၚ၀ဒ္(forward) လုပ္ၿပီး ေ၀ငွၾကသျဖင့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုးရွိ ျမန္မာအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားထံသို႔ ျပန္႔ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။
နအဖ ၏ တရုတ္အစုိးရ၊ ရုရွႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားကို ကမၻာ့အလယ္ ခ်ျပလိုက္သလို ျဖစ္သြားသျဖင့္ နအဖအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ အရႀကီးမားသည့္ ဆံုးရံႈးမႈ တရပ္အျဖစ္ အကဲခတ္သူမ်ားက နားလည္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွင့္ နအဖအစိုးရတို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ႏူးကလီးယား နည္းပညာ လက္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား အထိ ႏိုင္ငံတကာက သံသယ ေပၚထြက္လာျခင္းသည္ နအဖ အစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာ အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခံရမည့္ အေရးမ်ားအထိ အလားအလာရွိေနသည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္သည္။

နအဖ အစိုးရသည္ မိမိျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ၿပီး အာဏာ ခုိင္ျမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို မည္သည့္အခါမွ်ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာ အျဖစ္ယူဆျခင္း မခံလိုေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာအေရးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္း မရွိပဲ လက္ေရွာင္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။
ယခု ကိစၥရပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ျပႆနာသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္လာမည့္ ပထမဆံုး အရိပ္အေရာင္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ အခ်က္အလက္၊ ဓါတ္ပံုမ်ား ေပါက္ၾကားျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးမည္မွာ မလြဲေပ။

အတြင္းစည္း က်ိဳးေပါက္ၿပီလား

ထိုသို႔ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ အနီးကပ္ဆံုး ၀န္ထမ္း စစ္အရာရွိမ်ားပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔က ယခုလိုမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀လိုက္ျခင္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မႈကို မယံုၾကည္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ အားမလို အားမရျဖစ္လ်က္ရွိျခင္းကို ျပသသည့္ သေဘာဟု ေလ့လာသူအမ်ားက ယူဆၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ပင္ ကမၻာ့အလယ္သို႔ ထုတ္ေဖၚကာ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပဳတ္က်ေအာင္ တိုင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

ထိုသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေပၚထြက္ၿပီး မၾကာမီပင္ ေနျပည္ေတာ္ လိႈင္ေခါင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူမ်ား၊ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါခြင့္ရသူမ်ားကို သတင္းေပါက္ၾကားသည့္ ကိစၥ ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆး လ်က္ရွိသည္ဆိုသည္ ့သတင္းမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထဲတြင္ အရပ္ဘက္ ၀န္ထမ္းမပါရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မွ အနိမ့္ဆံုး အရာရွိ အဆင့္ရွိသူမ်ားသာ ထိုသို႔ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္း၊ မွတ္ရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ ရၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား လက္မွ သတင္းေပါက္ၾကား ျခင္းသည္ စစ္္အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကပင္ လက္ရွိအေျခအေနကို မေက်နပ္သည္မွာ ထင္ရွားလာသည္။

တနည္းအားျဖင့္ နအဖ၏ အတြင္းစည္း စတင္က်ိဳးပ်က္လာသည့္ လကၡဏာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

မၾကာေသးမီ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရံုးမွ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ ပြဲစားဒါဇင္မ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းသည္ ရုရွျပန္စစ္ဗိုလ္လူထြက္ အခ်ိဳ႕ ေငြေပးၿပီး ပတ္စ္ပို႔လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု လည္းၾကားသိရသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ သတင္းေပါက္ၾကားျခင္းႏွင့္ တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု အကဲခတ္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာရန္ ရည္ရႊယ္ၿပီးေနာက္ လက္၀ယ္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖၚလိုက္ျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖၚလုိက္ၿပီးေနာက္ ေပၚထြက္လာသည့္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္တိမ္းရန္ ျပည္ပထြက္ခြာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလား ဆိုသည္မွာေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေပ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား ေပါက္ၾကားျခင္းသည္ အတြင္းစည္း က်ိဳးေပါက္ေနၿပီဆိုသည္ကို ေဖၚျပသည့္ သာဓက ပင္ျဖစ္သည္။ နအဖ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အာဏာရွင္ေတြကို အနီးကပ္ေနသူ စစ္အရာရွိေတြ ထဲကပင္ မယံုၾကည္သူမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႀကီးစြာေသာ တုန္လႈပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည္ အမွန္ပင္။ ဤသည္ကပင္ နအဖ စစ္အစိုးရအဖို႔ ေန၀င္ခ်ိန္နီးကပ္လာၿပီလားဟု စဥ္းစားသံုးသပ္စရာ အေထာက္အထား တခုျဖစ္ပါသည္။

စာညႊန္းမ်ား - ေမာင္ဦး၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း http://freeburma.info/index.php/Maung_Oo

ေရႊမန္းႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ခရီးမွတ္တမ္း http://freeburma.info/index.php/Thura_Shwe_Mann_-_Personal_Page

ေမာင္ေအးႏွင့္ ျပည္ပဆက္ဆံေရး မွတ္တမ္း - http://freeburma.info/index.php/Vice_Senior_General_Maung_Aye_-_Personal_Page

http://www.freeburma.info မွာ အျခား မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Comments