Than Soe Hlaing - The Nargis Story - 9

သတင္းေထာက္တဦး၏ နာဂစ္ ဒိုင္ယာရီ - ၉

သန္းစိုးလိႈင္

ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၀၉

နာဂစ္ႏွင့္ လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာ

နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာ၏ အျမင္တြင္လည္း စိတ္လက္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ကိစၥရပ္ႀကီး တခုရွိခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားၾကရသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းနွင့္ သၿဂိဳဟ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

နအဖ အစိုးရက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာ ကိန္းဂဏန္းအရပင္ ၅ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၈ေသာင္းေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အဓိပၢါယ္သည္ ေသဆံုးၿပီး မိသားစုမ်ားက အေလာင္းျပန္လည္ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည့္ အေရအတြက္က ၅ေသာင္းေက်ာ္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုတို႔ အေနျဖင့္ မရွာေဖြႏိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ရွိရေသာ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၈ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနသည္ကို ေဖၚျပေနသည့္ သေဘာလည္းျဖစ္သည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွ စတင္ကာ တလ၊ တလခြဲေက်ာ္သည္အထိ ဧရာ၀တီတိုင္း ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၏ လယ္ကြက္မ်ားထဲတြင္ တင္က်န္ရစ္ေနသည့္ အေလာင္းမ်ား၊ ျမစ္ထဲ ေခ်ာင္းသြယ္ ေခ်ာင္းငယ္ မ်ားထဲတြင္ ေမ်ာပါေနသည့္ အေလာင္းမ်ားကို ကူညီရန္သြားေရာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ကိုင္သည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။

(နတ္သမီးကၽြန္း၊ တလ အၾကာ၊ အေလာင္းမ်ား တင္ရစ္ေနဆဲ)

အေလာင္းကိုဖယ္ၿပီး သြားလာခဲ့ရတဲ့ရက္မ်ား

မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး မၾကာမီရက္ပိုင္းေတြမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ လပြတၱာ၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ျမစ္သြယ္ ေခ်ာင္းသြယ္မ်ားထဲမွာ အေလာင္းမ်ား ေမ်ာေနၿပီး ေလွျဖင့္ ခရီးသြားလာသည့္အခါ ေလွေမာင္းသူတို႔က ၀ါးျဖင့္ထိုးဖယ္ရွားၿပီး သြားခဲ့ၾကရသည္ဟု ထိုနယ္မွ ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုရက္ပိုင္းက ပဲ့ေထာင္ဟု ေခၚသည့္ စက္တပ္ေလွသမားမ်ားမွာ ထိုျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ အေလာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားသြားလာရသည့္ အျဖစ္ကို စိတ္မသက္သာ၍ အငွားေခၚေသာ္မွ မလိုက္လိုၾကဟု လည္းၾကားသိရသည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ နာဂစ္ျဖစ္ခါစရက္ပိုင္းက ေဒသခံတို႔ ရိုက္ယူထားသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္လည္း အေလာင္းမ်ား ေရထဲတြင္ တန္းစီေမ်ာေနသည့္ပံု၊ ကုန္းေပၚတြင္ တန္းစီခ်ထားသည္တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုပံုမ်ားကဲ့သုိ႔ အေလာင္းမ်ား မ်ားျပားျခင္းမရွိေတာ့ ေသာ္လည္း သီတင္းပတ္ အတန္ၾကာထိ ဟိုေနရာ သည္ေနရာေတြမွာေတာ့ ရုပ္အေလာင္းေတြ ျပန္႔က်ဲေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး တပတ္တိတိအၾကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕အထြက္ ရဲစခန္းအေနာက္ လူေနအိမ္မ်ား အနီးတြင္ပင္ ရုပ္အေလာင္းတေလာင္း တင္က်န္ရစ္ေနေသးၿပီး ေစ်းအေရွ႕ ေတာ္ပုလဲေခ်ာင္း ထဲတြင္လည္း ေရတက္လ်င္ အေလာင္းမ်ား ပါလာေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ တခါတရံ ကမ္းနားအုန္းပင္ၾကား၊ သစ္ပင္ၾကား အေလာင္းတင္ က်န္ေနသျဖင့္ ေရျပန္တက္လာလ်င္ ၀ါးျဖင့္ ျပန္၍ထိုးခ် ၾကရသည္ဟု လည္းေျပာဆိုသည္။

ထိုေန႔ရက္မ်ားတြင္ အေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူစုၿပီး လယ္ကြင္းမ်ားထဲမွ အေလာင္း ရြာအနီးခ်ဳပ္စပ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျမျမွပ္ ခဲ့သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း နအဖစစ္တပ္သည္ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူၿပီး ရွင္းလင္းသၿဂိဳဟ္သည့္ အစီအစဥ္ တခုမွ် မၾကားသိခဲ့ေပ။

သိမ္းဆည္းသူမ်ား အဖမ္းခံရတဲ့အျဖစ္

ထိုသို႔ အစုိးရက တာ၀န္ယူ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳလုပ္သည့္ အျပင္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမျမဳပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မီးသၿဂိဳဟ္ ေပးလိုသည့္ ျပည္တြင္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေပၚေပၚထင္ထင္ မျပဳလုပ္၀ံ့ၾကေပ။ အေလာင္း မီးရိႈ႕ျခင္း၊ ေျမၿမွဳပ္ျခင္းကို နအဖ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

နာဂစ္အေလာင္းမ်ား ေကာက္ယူေျမျမွပ္ေပးလို႔ စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သူ ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ား

ဇြန္လ ပထမပတ္၀န္းက်င္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နာဂစ္ဒဏ္ခံရသည့္ ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ အေလာင္းမ်ားကို ေကာက္ယူကာ အိတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးေျမျမွဳပ္ေပးသည့္ ေဒါက္တာေန၀င္းနွင့္ သမီးျဖစ္သူ၊ ျမန္မာထရီဗ်ဴန္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း အပါအ၀င္ ၆၊ ၇ ဦးကို ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွ အျပန္တြင္ စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တရားစြဲဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ရွည္အျပစ္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွ အေလာင္းအိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုတို႔မွ အေလာင္းအိတ္မ်ား ၀တ္စံုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

(နာေရးကူညီမႈအသင္း ယာယီေသာက္ေရကန္ျပဳလုပ္ေနစဥ္)

သံဃာေတာ္ အခ်ိဳ႕ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ တဖြဲ႕နွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္ဘက္တြင္ ရုပ္အေလာင္း သၿဂိဳဟ္ျခင္းကို အတိုင္းအတာတခုထိ သိုသိုသိပ္သိပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ သိမ္းဆည္းဖယ္ရွား ရမည့္ပမာဏႏွင့္ စာလ်င္ မေျပာပေလာက္သည့္ အတိုင္းအတာျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ နာဂစ္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီသူမ်ားက ေသဆံုးသြားၿပီးသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းေကာက္ယူ သၿဂိဳဟ္ေရးထက္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနေသးသူမ်ား၏ စားေရး၊ ၀တ္ေရးေနေရးက ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆမႈမ်ားရွိသည္ဟု လည္းၾကားသိရသည္။

ထိုကာလက ဘိုကေလးၿမစ္အတိုင္း ေအာက္ဘက္သို႔ စုန္ဆင္းသြားလ်င္ မိန္းမလွကၽြန္း၏ အေနာက္ဘက္ကမ္း တေလွ်ာက္တြင္ တင္က်န္ရစ္ေနသည့္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ အေလာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးသည္မွာ တလတင္းတင္းျပည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္းကမ္းပါးတေလ်ာက္ ေနအိမ္အပ်က္အစီးမ်ား၊ သစ္ပင္အက်ိဳးအစမ်ား အၾကားတြင္ ကၽြဲႏြားရုပ္အေလာင္းမ်ားႏွင့္ အတူ လူအေလာင္းေပါင္းမ်ားစြာမွာကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေဘာင္းဘီ၀တ္လ်က္ အမ်ားစုမွာ ေရငံထဲစိမ္ၿပီး ေနေလာင္ထားသည့္ လိေမၼာေရာင္ႏုႏုသို႔ေျပာင္းေနသည့္ ေက်ာျပင္ ၊ ထို႔ေနာက္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေျခေခ်ာင္းမ်ား၊ ဦးေခါင္းမ်ား ပံုမပ်က္ေသးသူ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

လူနဲ႔ တိရိစၧာန္ အၾကား ျခားထားတဲ့စည္းတခု

တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ လူသားတို႔၏ ဂုဏ္အဆင့္အတန္း ကြဲျပားမႈသည္ ထိုေနရာတြင္ ေသးငယ္ေသာ မ်ဥ္းတေၾကာင္းသာ ျခားနားေတာ့သည္ဟု ျမင္ေတြ႕ရသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ အပ်က္အစီးလြန္စြာ ႀကီးမားသည့္အေၾကာင္း တခုထည္းျဖင့္ ေသဆံုးသြားသူ လူသားတေယာက္၏ ရုပ္အေလာင္းကို သၿဂိဳဟ္ ေပးဖို႔ ၀တၱရားမရွိေတာ့ၿပီလားဟု အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တို႔က ေစာဒက တက္ၾကသည့္ အခါ လူသားတေယာက္ဂုဏ္သိကၡာ ဆိုသည့္အခ်က္ သည္ျမင္ရသူမ်ား အၾကားေဆြးေႏြး ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္း အရာ တခုျဖစ္လာသည္။

(အက်ီ္အ၀ါ၊ ေဘာင္းဘီအနီကြက္၀တ္ဆင္ထားသည့္ နာဂစ္ဒဏ္ျဖင့္
ေသဆံုးခဲ့ရသူတဦး ကို တလအဳကာ တြင္
မိန္းမလွကၽြန္းကမ္းနံေဘးတြင္ ျမင္ရစဥ္)

ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္း တခုတြင္ ၀န္ထမ္းလုပ္ကိုင္သူ တဦးက ဆင္းရဲသူ၊ ခ်မ္းသာသူ ရာထူးရွိသူ ရာထူးမရွိသူ မည္သူမဆို လူသားတဦးျဖစ္ေနသ၍ ေသဆံုးသည့္အခါ ေျမျမွဳပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မီးသၿဂိဳဟ္ျခင္း တခုခုကိုေတာ့ ရရွိထိုက္သည္ဟု ရႈျမင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ နာဂစ္အေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ လနွင့္ခ်ီၿပီး ရုပ္အေလာင္းေတြ ျပန္႔က်ဲေနခဲ့သည္ဟု ဆိုလ်င္ မယံုႏိုင္သည့္ အၾကည့္မ်ိဳးျဖင့္ၾကည့္ၿပီး ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ သလားဟု အံ့ၾသကာေမးျမန္းၾကသည္။

နာဂစ္ မုန္တိုင္း ဆိုသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကပ္ေဘးက်ေရာက္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ နအဖသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရ တရပ္အေနျဖင့္ ရွင္က်န္ေနရစ္သူမ်ား စား၀တ္ေနေရးကိုပင္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းမရွိသလို ေသဆံုးသြားသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းသိမ္းဆည္းေရး တြင္မည္သည့္ အားထုတ္မႈမ်ိဳးမွ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတည္တက် မရွိသည့္ အာဖရိကလို ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမဟုတ္သည့္ အျပင္ နအဖအစိုးရမွာ ေသေရး၊ ရွင္ေရးထက္ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရးကို ပိုအေရးတႀကီးထားေနခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ဟန္တူသည္။

Comments