14 years under house arrest

သတင္းထဲက ဂဏန္းမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည့္ ႏွစ္ေပါင္း
စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၀၉
၁၄ ႏွစ္

ေရွ႕လ ၂၄ ရက္ေန႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္ ကာလစုစုေပါင္း ၁၄ ႏွစ္ ျပည့္သည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။
ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၁ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ သက္တမ္း အတြင္း စစ္အစုိးရက ေဒၚစုကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ႏွစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၅ အထိ - ႏွစ္
၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၂ အထိ - ႏွစ္
၂၀၀၃ မွ ယေန႔ အထိ - ႏွစ္
စုစုေပါင္း - ၁၄ ႏွစ္

Comments