ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစ

ဂ်ာနယ္ျဂိဳလ္ သာဂိ

စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၉

ျပည္ပက လႊဲေငြ ျမန္မာဘဏ္မွာ ၂ ရက္အတြင္း ထုတ္ႏိုင္ျပီ

ျမန္မာျပည္ အျမင့္ဆုံး ထိုင္ေတာ္မူ က်ိန္သစၥာရွင္ဘုရားၾကီး ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေတာ့မည္

အိႏၵိယၾကက္သြန္မ်ား ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ တင္သြင္းမည္

အယ္နီညိဳႏွစ္ ျမန္မာျပည္ ပိုပူမည္

စက္တင္ဘာတြင္ စားသုံးသူခြန္ေပးရေတာ့မည္၊ ရုံးေျပစာမပါက ေပးစရာမလို

ျမန္မာျပည္အမ်ဳိးသမီးအေရာင္းစာေရး လစာ ၆ ေသာင္းနဲ႔ ေနစရာပါ ေပးသည္၊ ၂၅ ႏွစ္

ကိုရီးယားအသားကင္ စားသင့္ မသင့္၊ စစ္ေဆးဦးမည္

၂၀၀၉ ကံခၽြန္ ေၾကြလြင့္ျပီ

ေဒး၀ူးက ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ သန္း ၁၇၀၀ ေဒၚလာ ရင္းဦးမည္

ေစ်းနိမ့္ႏုတ္ဘြတ္မ်ား အျပိဳင္တင္သြင္းေနျပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ကို ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္

ဒီေနရာမွာ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါျပီ

Comments