Gas pipeline diplomacy

သတင္းထဲက ဂဏန္းမ်ား၊ တရုတ္သုိ႔ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ စတင္ သြားမည့္ အခ်ိန္
စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၉

၂၀၁၃ ခုႏွစ္
လာမည့္ ၁၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားက ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ထုိသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ ရွမ္း စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ ပုိက္လုိင္းမ်ား စတင္သြယ္တန္းေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးပါက အာရပ္ေဒသမွ ၀ယ္ယူလာသည့္ ေရနံ မ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆုိက္ကပ္မည္၊ ထုိေနရာမွတဆင့္ တရုတ္သုိ႔ ပုိက္လုိင္းျဖင့္ ပုိ႔ျခင္းျဖင့္ တရုတ္အစုိးရအတြက္ စရိတ္ မ်ားစြာ သက္သာမည္ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ေဒသမွ ထြက္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုိလည္း ပုိက္လုိင္းမွတဆင့္ တရုတ္သုိ႔ ပုိ ႔မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရက ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံ ရရွိမည္ဟု ဆုိသည္။

ဤ မဟာ စီမံကိန္းအတြက္ တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိ ခုိင္မာလ်က္ရိွသည္ဟု အကဲခတ္တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေနသည္။

Comments