SPDC praises cease-fire groups

အပစ္ရပ္ သူပုန္အဖဲြ႔မ်ားကုိ စစ္အစုိးရ ခ်ီးက်ဴး ေရးသား
မုိးမခ အေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၁
စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၉

ကခ်င္ ႏွင့္ မြန္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားက လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ထူေထာင္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေရးထားသည္။

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ စစ္ေရးအဖဲြ႔ တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိအဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔သည္ “အေကာငး္ဆုံး၊ အသင့္ျမတ္ဆုံး၊ အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုး လမး္ေၾကာငး္ကုိ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္” ဟု ခ်ီးက်ဴးထားသည္။

တျခားေသာ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း ထုိ ၂ ဖဲြ႔ နည္းတူ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ေနလိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ေရးထားသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္က ထုိသုိ႔ ေရးထားေသာ္လည္း အပစ္ရပ္ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ လုပ္ေလ့ရိွသူ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕၏ အဆုိအရ စစ္အစုိးရ၏ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ သေဘာမတူႏုိင္ၾကေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္မွာ ေက်ာ္ရဲမင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ မည္သူမည္၀ါမွန္း ထုံးစံအတုိင္း မိတ္ဆက္ထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း ေဆာင္းပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ စစ္အစုိးရ၏ အာေဘာ္ အျဖစ္ အမ်ားက ယူဆသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားသည့္ သူပုန္အဖဲြ႔မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းမွာ ထုိအဖဲြ႔မ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေရးထားသည္။

ၿငိမ္းအဖြဲ႕မ်ား၏ “ပုဂၢလိက ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ လုံၿခံဳေရးမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္က အျပည့္အဝ ေစာင့္ေရွာက္ တာဝန္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ၿငိမ္းအဖဲြ႔ႀကီး ၁၇ ဖဲြ႔ ရိွၿပီး အဖဲြ႔ငယ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ ရိွေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕မ်ားရဲ႕ “ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ အေရြးခံႏုိင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Win -Win Situation အတြက္ အေကာင္းဆုံး၊ အသင့္ျမတ္ဆုံးနဲ႔ အႏၲရာယ္ အကင္းဆုံး လမ္းေၾကာင္းပဲ မဟုတ္ပါလား” ဟုလည္း ေဆာင္းပါးရွင္က ေရးထားသည္။

“တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္သေဘာတည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအျဖစ္ လက္ခံၾကေစလုိပါတယ္” ဟု တုိက္တြန္းထားသည္။

အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား သူပုန္အဖဲြ႔မ်ားကုိ စည္းရုံး၊ တုိက္တြန္းခ်က္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ မည္သည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါ၀င္ေပ။

ထုိအခ်က္မ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔မ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းစဥ္က အသိေပးၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယူဆဖြယ္ရိွသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းရန္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားကုိ ယခုႏွစ္မွ စတင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပ အေျခစုိက္ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္အစုိးရ ေဆာင္းပါးတြင္မူ ထုိသုိ႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ အႏွစ္ ၂၀ ေစာင့္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

မၾကာေသးမီက ေခ်မႈန္းခံလုိက္ရေသာ ဦးဖုန္က်ားရွင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကုိးကန္႔သူပုန္ အဖဲြ႔ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေပ။ ထုိအဖဲြ႔အား လက္နက္စက္ရုံ အေၾကာင္းျပျပီး တုိက္ခုိက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးဖုန္က်ားရွင္၏ ျပိဳင္ဘက္ ကုိးကန္႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးကုိ ကုိးကန္႔ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းရန္ စစ္အစုိးရက စီစဥ္ေပးလုိက္သည္။

နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ စစ္အစုိးရ၏ ဆႏၵကုိ ကုိးကန္႔တပ္မ်ားကုိ ယခင္က လုိက္ေလ်ာျခင္း မရိွခ့ဲေပ။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ ထုိးစစ္ဆင္ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားက သံသယ ရိွေနသည္။ ထုိေဒသအား ထုိးစစ္ဆင္ျပီး ၂ ပတ္အၾကာတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ကုိးကန္႔ေဒသ အုပ္ေရးခ်ဳပ္ ေကာ္မတီသစ္က ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည္ဟု ေျပာၿပီး၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကုိလည္း လက္ခံလုိက္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာတြင္ ယေန႔ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးက ျပည္ပ သတင္းအဖဲြ႔မ်ားကုိ အျပစ္တင္လုိက္သည္။ ျပည္ပ သတင္းအဖဲြ႔မ်ားက အသြင္ေျပာင္းေရးကုိ မလုိလားသျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနသည္ဟု ဆုိသည္။

Comments