Burma's population


သတင္းထဲက ဂဏန္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရိွသလဲ
ေအာက္တုိဘာ ၂၊ ၂ဝဝ၉

၅၈ သန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ လူဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၅၈သန္း ရိွသည္။
အသက္အႀကီးဆုံး အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကုိ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္း ေတြ႔ရသည္။
အသက္ ၁၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚျမႀကီး ႏွင့္
အသက္ ၁ဝ၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးျမသြင္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

(ကုိးကား - ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၊ ၂ဝဝ၉)

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ေတာ္စုေက်းရြာရိွ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ အဖြား ေဒၚျမႀကီး။ (ဓာတ္ပုံ - mmtimes.com)

Comments