Moe Yan Ma Ka - Ludu Daw AMar Memorial erected at Pyin Oo Lwin


ျပင္ဦးလြင္က အေမလူထုေဒအမာ အထိမ္းအမွတ္
အမွတ္တရ ပန္းပုေက်ာက္စာတိုင္
မိုးယံမခ
ရန္ကုန္ ၂၂ိုဝင္ဘာ၊ ၂ဝဝ၉
          အခုလာမယ့္ ိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္၊ ၂ဝဝ၉ေနဟာ စာေရးရာ၊ သတင္းစာဆရာမကီး အေမလူထုေဒအမာရဲ ၉၄ ွစ္ျပည္ ေမြးေန ျဖစ္ပါတယ္။ အေမလူထုေဒအမာဟာ ၂ဝဝ၈၊ ဧပီလ ၇ ရက္ေနမွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ေပမယ့္ အေမ့ကို ေလးစားခ်စ္ခင္ကတဲ့ တပည့္သားေျမးမ်ားက အေမလူထုေဒအမာ ၉၄ ွစ္ျပည့္ေမြးေနကိကန္ေတာ့ပြဲကို က်င္းပခဲ့ကပါတယ္။
          ကန္ေတာ့ပြဲကို ျပင္ဦးလြင္မိဳ႕စိမ္းလန္းေအးခံမွာရွိတဲ့  အေမ လူထုေဒအမာ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရ ပန္းပုေက်ာက္စာတိုင္တည္ရွိရာမွာ ၂ဝဝ၉ ိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ စေနေနေနလည္ ၁ နာရီက က်င္းပခဲ့ကတာပါ။
          တကယ္ေတာ့ အေမ့ရဲ အမွတ္တရပန္းပုေက်ာက္စာတိုင္ဖြင့္ပြဲဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ေြရာသီ ဆိုရင္ အေမ အနားယူခဲ့တဲ့ ျပင္ဦးလြင္က စိမ္းလန္းေအးခံမွာ အေမလူထုေဒအမာရဲ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းပုေက်ာက္စာတိုင္ကို တည္ငိမ္ေလးနက္စြာ ေတြျမင္ိုင္ပါတယ္။


          အေမလူထုေဒအမာဟာ ဆရာကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိင္း စ်ာပနနဲဂူဗိမာန္အတြက္ ဆရာလူထုဦးလွနဲအတူ ေရွတန္းက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာ သိပံေမာင္ဝ၊ လယ္တီဦးေကာဝိဒ (ပုပါးဦးေက်ာ္ရင္)တိုရဲ ကမည္းေက်ာက္စာတိုင္ အုတ္ဂူအတြက္လည္း ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အမရပူရ ေတာင္ေလးလံုး ေက်ာင္းတိုက္မွာ ထာဝရတည္ရွိေနကတဲ့ စာေပအုပညာရွင္ အမွတ္တရ ေက်ာက္စာ တုိင္ေတြအားလံုးအတြက္လည္း ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သလို အမိျမန္မာိုင္ငံေတာ္ကီးရဲ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ရိုးရာဓေလ့ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ မဆုတ္မနစ္ထမ္းရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

          
 အေမဟာ တိုင္းျပည္ အတြက္ ိုင္ငံေရးအရ၊ စာေပအုပညာ ယဥ္ေက်းမအရ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ကတဲ့သူေတြကုိ သမိုင္းထဲက ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို ကိးစားေနကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးကီးရဲ ေအာက္မွာ ''မေမ့အပ္သူေတြကို မေမ့ကဖို'' လက္ေတြက်က် ဦးေဆာင္ခဲ့သူပါ။ ဒါေကာင့္မို အေမ့အတြက္ အမွတ္တရေက်ာက္စာတိုင္စိုက္ထူဖို ပည့္သားေျမးေတြက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
          အေမ့အမွတ္တရေက်ာက္စာတိုင္ စိုက္ထူျဖစ္ခဲ့တာနဲ ပတ္သက္ပီး ေဒသခံစာေရးဆရာ တစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။
          ''အေမ့အတြက္ အမွတ္တရေက်ာက္စာတိုင္စိုက္ထူဖိုပီးစိတ္ကူးရခဲ့တာက အေမ့စ်ာပနက်င္းပတဲ့ ၉၊ ၄၊ ၂ဝဝ၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဧရာဝတီျမစ္ထဲ အေမ့အရိုးျပာေတြ ေမွ်ာတုန္းက ဦးမ်ိးထြဋ္(ျပည္သူရဲေဘာ္)၊ ဆရာဦးကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္)၊ ေဒခင္ခင္ဝင္း(ကလ်ာမဂဇင္း)၊ ီးနီတြတ္ (သမုိင္းပါေမာကၡ)၊ ကိုေမာ္လင္း၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းနဲ ကိုေက်ာ္သီဟတို တိုင္ပင္ျဖစ္ခဲ့ရာက ဆရာလူထုစိန္ဝင္း၊ အေမ့ မိသားစုဝင္မ်ားနဲ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ကပီး အေမ့အမွတ္တရေက်ာက္စာတိုင္စိုက္ထူဖို ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ကတာပါ။''
          အေမ့အမွတ္တရ ေက်ာက္စာတိုင္ အတြက္ ဒီဇိုင္းအပ္ျဖစ္ခဲ့ပံုနဲ ပန္းပုေက်ာက္စာတိုင္ ထုလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပံုကို အဆိုပါစာေရးဆရာက အခုလိုဆက္ပီး ေျပာျပပါတယ္။


          ေက်ာက္စာတိုင္ဒဇိုင္းကို ၃၊ ၄၊ ၂ဝဝ၉ ေနက ျမန္မာ့ရိုးရဇိုင္းပညာရွင္ ဆရာကီး ဦးေအးျမင့္(အမရပူရ)ထံမွာ သြားပီးအပ္ကတယ္။ ဆရာကီးက ၆၊ ၄၊ ၂ဝဝ၉ ေနမွာ အပီးဆြဲေပးတယ္။ ေမတာနဲ ေရးဆြဲေပးတာပါ။ ဒီဇိုင္းက ဆရာဦးဝင္းတင္(ဟံသာဝတီ) ရဲ အေမ့အတြက္ေရးေပးထားတဲ့

ေျခတစ္လွမ္း၊ က်မ္းတစ္ေစာင္
ွစ္တစ္ေထာင္၊ ခရီးျပင္း
ေရေဒါင္းေတာင္၊ စိန္ကေလာင္နဲ
ေတာင္ကိုဖိမည့္၊ ျမစ္တစ္စင္း
         
          ဆိုတဲ့ကဗ်ာကို ခံစားပီးသရုပ္ေဖာ္ထားတာလို ဆိုပါတယ္။ အဲဒကဗ်ာကို ဆရာလူထုစိန္ဝင္းက အဂလိပ္လို ဘာသာျပန္ေပးတယ္။ ဆရာကီးဦးေအးျမင့္က ဒီဇိုင္းကိုဖန္တီးထုလုပ္ဖို ပန္းခ်ီပန္းပုဆရာ စူးျမင့္သိန္း (အလင္းတံခါး၊ ပန္းခ်ီပန္းပုသင္တန္းေက်ာင္း၊ မႏၱေလး)ကို ညန္းခဲ့တယ္။
          ဆရာ စူးျမင့္သိန္းက ဆရာကီးဦးေအးျမင့္ရဲ ဒီဇိုင္းကို အေျခခံပီး တာရာဇိုနဲျပလုပ္ထားတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္စာတိုင္ကို ေခတ္သစ္အုပညာ ရသအျမင္နဲ ဖန္တီးထုလုပ္ခဲ့ တာပါ။
          အမွတ္တရေက်ာက္စာတိုင္အျမင့္က ၉ ေပ၊ ၉ လက္မနဲ ေအာက္ေျခက ၁ ေပ၊ ၃ လက္မရွိပီး စုစုေပါင္း ၁၁ ေပ၊ ၁၁ လက္မ အျမင့္ရွိပါတယ္။ ၂၉၊ ၉၊ ၂ဝဝ၉ ေနမွာ အုတ္ခံုပီးခဲ့ပီး ၄၊ ၁ဝ၊ ၂ဝဝ၉ ေနမွာ အလံုးစံု ေအာင္ျမင္စြာ ပီးစီးခဲ့ပါတယ္။''
          အေမလူထုေဒအမာရဲ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရေက်ာက္စာတိုင္ဟာ ျပင္ဦးလြင္က စိမ္းလန္းေအးခံထဲမွာ ေရအိုေရာင္အဆင္းနဲ ွင္းဆီေတြ ဝန္းရံေနတာ ေတြရပါတယ္။
          ''ေျခတစ္လွမ္း၊ က်မ္းတစ္ေစာင္''ဆိုတဲ့ စာသားအတိုင္း အေမေရးသားထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ တင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာအုပ္ေတြကို အထပ္လိုက္၊ အထပ္လိုက္ဆင့္ပီး တိုင္လံုးကို ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။
          စာအုပ္တိုင္ေပမွာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထက္ဝန္းက်င္က ျမစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာင္ေတြကို ရိုးရာပန္းခ်ီဟန္နဲ ကုတ္ေတြကုိ ဖြဲစည္းထားပံုက ဥေဒါင္းတစ္ေကာင္ ေကာင္းကင္ကို တိုးထြက္ေတာ့မယ့္ဟန္ကို ေပလြင္ေစပါတယ္။
          ကုတ္ေတြကားထဲမွာ ေနမင္းအသြင္ တိုးလွ်ိေပါက္အဝိုင္းတစ္ခုပါရွိပီး ကုတ္ပန္း ေက်ာက္ေတာင္ေတြကားမွာ ပိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိးငွက္ ထိုးေဖာက္ပ်ံသန္းေနတဲ့ဟန္လည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
          ေနမင္းရဲေအာက္ဖက္မွာေတာ့ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ရဲ ကဗ်ာစာသား လက္ေရးမူကို သင္ပုန္းအထက္မွာ ကေလာင္တံပါတဲ့ ေရွးျမန္မာသင္ပုန္းေပမွာ အဂလိပ္လိုတစ္ဖက္၊ ျမန္မာလိုတစ္ဖက္ ေဖာ္ျပထားပီး ရုပ္ထုေက်ာက္စာတိုင္ဟာ ေနထြက္ရာ အေရွအရပ္ ကို ဦးတည္လွ်က္ရွိပါတယ္။

 

          ရာသီဥတုက ေအးျမပီး ပန္းအလွေတြနဲ စိမ္းစိမ္းစိုစိုရွိလွတဲ့ ျပင္ဦးလြင္မိဳ႕ေလးကို မဆလနဲ စစ္အစိုးရေခတ္ေတြမွာ စစ္တကၠသိုလ္ဖြင့္ပီး စစ္မိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့တာမို ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အေမလူထုေဒအမာ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ျပင္ဦးလြင္မိဳ႕မွာ စိုက္ထူိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ တပင္ေရထီးက စစ္ၿပိဳင္ေဒသမွာရွိတဲ့ မြန္ေတြရဲ ေရေမာ္ောဘုရားကိုတက္ပီး နားထြင္းမဂလာလုပ္ခဲ့သလို အင္မတန္ သိမ္သိမ္ ေမြေမြနဲ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေကာင္း ေဒသခံစာေရးဆရာတစ္ဦးက သံုးသပ္ ခဲ့ပါတယ္။
          အဲသည္က အမွတ္တရ ထုတ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ကေလးကို ဒီမွာ ရယူပါ။
http://www.scribd.com/doc/22922281/Daw-AMar-Memorial-Status-marked-at-Pyin-Oo-Lwin

Comments