university students in Burma

ယေန႔ ျမန္မာျပည္မွ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဓာတ္ပုံသတင္း
ႏုိဝင္ဘာ ၂၄၊ ၂ဝဝ၉
ေက်ာင္းသားကတ္မ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ိတ္ဆဲြထားၾကရသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မေကြး)မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား။ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မေကြး)သည္ မေကြးၿမိဳ႕မွ ခုနစ္မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးသည့္ ကန္ျပားေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရိွသည္။ ယခင္က အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ-ေၾကးမုံသတင္းစာ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃)

Comments