More Medical Mistreatment surfaced after publicity

လတ္တေလာ အျဖစ္ေၾကာင့္ ကုသမႈ မွားယြင္းမႈမ်ား ထပ္မံသိရွိလာရ
မိုးမခအေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၉
ေဒၚခင္မာေက်ာ္ (၅၉ ႏွစ္)၊ ဆာကူရာေဆးရုံ၊ ေဒါက္တာေစာေနာင္
ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ မွားယြင္းကုသမႈ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ လူနာအသက္ဆံုးရံႈးရသည့္ မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ကိစၥ မီဒီယာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ လူအမ်ားသိရွိခြင့္ ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း ခံစားရသူမိသားစုမ်ားက မီဒီယာသို႔ အခ်က္အလက္ေပးပို႔ကာ ထပ္မံေဖၚထုတ္လာၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ခါနီးက ဆရာ၀န္၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္တခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း မိုးမခမီဒီယာသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔လာခဲ့သည္။
အဆိုပါအေထာက္အထားမ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းက ဆာကူရာေဆးရံုတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ေန ေဒၚခင္မာေက်ာ္ (၅၉ႏွစ္) သည္ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးရန္ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ လည္ပင္းမွ ပိုက္တပ္ရန္ ဆရာ၀န္မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေဒါက္တာေစာေနာင္က ပိုက္တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္စြာ မၿပီးဆံုးမီ အျခားေဆးခန္းတခန္းတြင္ ျပင္ပလူနာၾကည့္ရန္ရွိသျဖင့္ အျခားဆရာ၀န္တဦးကို ဖုန္းဆက္လႊဲထားခဲ့ၿပီး ထြက္သြားခဲ့သည္ဟု လူနာရွင္` သမီးျဖစ္သူက သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
အထက္ပါ ဆရာ၀န္က လူနာကို ထားရစ္၍ ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁နာရီေက်ာ္ၾကာသည္အထိ လႊဲထားသည့္ ဆရာ၀န္လည္း မေရာက္လာခဲ့ဟု စာတြင္ ေဖၚျပခ်က္အရသိရွိရသည္။
ေဒါက္တာေစာေနာင္မွာ လူနာအား လႊဲထားခဲ့ၿပီး ၃နာရီခြဲ ၄နာရီနီးပါးအၾကာတြင္မွ ျပန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆိသည္။ ၎ေနာက္ လူနာ၏ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ ဟု သက္ဆိုင္သူ မိသားစုကို ေခၚေျပာခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
လူနာမွာ ၂၅ရက္နီးပါး ေျမာေနခဲ့ရာမွ ၂၀၀ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၉တြင္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။
လူနာ အသက္ မဆံုးရံႈးမီကတည္းက လူနာ၏ သမီးျဖစ္သူက ဆာကူရာေဆးရံုသို႔ ထိုေန႔ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ၀န္ကို အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ေဆးရံုမွ ထိုေန႔ တာ၀န္က်သည့္ သူနာျပဳ၊ အျခားဆရာ၀န္အားလံုးကို ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ေသာ္ လူနာ၏ က်န္းမာေရး ကိစၥ အ၀၀ကို တာ၀န္ယူကုသေပးေသာ ေဒါက္တာ ဦးေစာေနာင္မွာ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္သူ မေရာက္လာမီ လူနာနားတြင္ အနီးကပ္ၾကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး လူနာ ႏွင့္ ၃နာရီ ၄၅မိနစ္ကင္းကြာၿပီးမွ ျပန္ေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကိစၥအတြက္ ေဆးရံုမွ ေဒါက္တာဦးေစာေနာင္အား အေရးယူေပးရန္မရႏိုင္ပါ၊ ေဆးရံုဆရာ၀န္ႏွင့္ အိုတီ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျဖစ္မွန္ ထြက္ဆိုရန္သာ ပံ့ပိုးႏိုင္ပါသည္။”
 ဟု ဆိုသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္ကို လူနာရွင္ထံသို႔ လူနာအသက္မဆံုးရံႈးမီ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ေဆးရံုဘက္မွ အၾကံေပးခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ေကာင္စီ၏ ၅-၄-၂၀၀၇ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ျပဌါန္းခ်က္ အခန္း (၁၆) ပုဒ္မ ၃၉(က) အရ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ ၏ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာသူသည္ မိမိ၏နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ တရားမနစ္နာမႈ ဥပေဒ (Law of Tort) အရစြဲဆိုခြင့္ရွိသည္ဟု ျပန္ၾကားထားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္ လူနာမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရၿပီး သက္ဆိုင္ရာမိသားစုက က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးသို႔ လိပ္မူၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလလယ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌါနတြင္ ေပါ့ဆသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးရသူ၏ မိသားစု၀င္တို႔ ၀န္ႀကီးအား ေတြ႕ဆံုၿပီး ၀န္ႀကီးက ေဒါက္တာဦးေစာေနာင္ကို ဆမ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားဖို႔နွင့္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအထိ တစံုတရာ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လတြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌါနသို႔ ထပ္မံအသနား ခံခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ လူတေယာက္၏ အသက္ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ ၊ ၀န္ႀကီးဌါနအထိ တုိင္ၾကားေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႕အေရးယူျခင္း၊ တရားဥပေဒ အကာအကြယ္ျဖင့္ နစ္နာေၾကး ေပးေဆာင္ျခင္းတို႔ အဆင္ေျပစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ထိုအျဖစ္ကို ၾကည့္လ်င္ ယခုေလာေလာဆယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ ကိစၥမည္သို႔ ေရွ႕ဆက္မည္ကို တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနသူတဦးက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
မီဒီယာတြင္ လတ္တေလာ မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္၏  အျဖစ္အပ်က္ကို ေဖၚျပခြင့္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး လူအမ်ား မသိရွိေသးသည့္ လူနာမ်ားအေပၚ ေပါ့ဆမႈ၊ မွားယြင္းမႈ၊ တာ၀န္မဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္၊ အေရးအခင္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ကို သက္ဆိုင္သူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္တို႔က တင္ျပေဖၚထုတ္လာၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 

Comments