Win Myat - Some Nargis Refugee abused after they complained the authority

မုန္တုိင္းသင့္ေဒသတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ အလြဲသုံးမႈ တုိင္တန္းသူမ်ားအား အၿငိွဳးထား ဒုကၡေပး
၀င္းျမတ္
ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၉

          ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေလေဘးသင့္အကူအညီမ်ားကို အျပည့္အ၀ မေပးေသာ ရ.ယ.က အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တုိင္ၾကားသူမ်ားအား ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားက အၿငိဳးထားကာ အေႏွာက္အယွက္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
          အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားမွ   food for work ပံုစံျဖင့္ ေက်းရြာလမ္း ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ရြာသားမ်ားအားေပးရန္ရိွေသာ လုပ္အားခေငြမ်ားကို ေက်းရြာ ရ.ယ.က အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရြာသားမ်ားအား မေပးဘဲ အလြဲသံုးလုိက္ျခင္းကို ရြာသားအခ်ိဳ႕က ေက်းရြာအစည္းအေ၀းတြင္ လာေရာက္ အကူအညီေပးေသာ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားအား တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။
          စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာသားအခ်ိဳ႕ကေၾကာက္လန္႔ၿပီး သက္ေသ မလိုက္ေသာေၾကာင့္ အမႈမွန္မေပၚေပါက္ခဲ့ဘဲ တိုင္ၾကားေသာရြာသားကို မွတ္သားထားကာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္သည္ဟု ရြာသားမ်ားကဆုိသည္။
          “ၿပီးခဲ့တဲ့လက ဟိုဖက္ရြာက ဘုရားပြဲကိုသြားေတာ့ ဥကၠဌေမြးထားတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရန္စၿပီး တုတ္နဲ႔ရိုက္တယ္။ သူတို႔ကေတာ္ေတာ္မူးေနၾကတယ္။ အဲဒါနဲ႔ရန္ျဖစ္ေတာ့ သူတို႔ဖက္က ႏွစ္ေယာက္ေခါင္းကြဲသြားတယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိပ္တုံ္းေျခာက္ေပါက္ထဲ ထည့္ၿပီး ဥကၠဌက ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္သီးနဲ႔၁၂ခ်က္ ထုိးတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြလည္း အထိုးခံရတယ္”
          ဟု အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
          ၄င္းရြာသားသည္ ေက်းရြာအစည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ား၏ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အျငိဳးထားခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားကေျပာၾကသည္။

          မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မိသားစုလုိက္ေသဆံုးသြားၾကသူမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာေျမေနရာမ်ားအား ၾကံ့ခိုင္ေရးအတြင္းေရးမွဴးမွ အိမ္ယာလွဴဒါန္းသည့္ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ အခေၾကးေငြျဖင့္ေရာင္းစားသည္ ဟုလည္းရြာသားမ်ားကေျပာၾကသည္။
          အခမဲ့လွဴဒါန္းေသာ အိမ္ရာမ်ားအတြက္လည္း ရြာသားမွလက္ခံရရွိေၾကာင္း သက္ေသခံစာရြက္ေပၚတြင္ ရပ္ရြာအာဏာပိုင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးရန္အတြက္လည္း ေငြက်ပ္သံုးေသာင္းမွ ကိုးေသာင္းအထိ ေျမေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ေပးရသည္ဟုဆိုသည္။
          “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔မဟုတ္တာလုပ္တာေတြကို လူေတြေရွ႕မွာဖြင့္ေျပာျပတတ္ေတာ့ ရြာကိုလာတဲ့ အခြင့္အေရးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မရတာမ်ားတယ္”
          ဟု အျငိဳးထားခံရေသာရြာသားတစ္ဦးကေျပာျပသည္။
          ရြာသားမ်ားမွာ ရံုးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားကို နားမလည္ၾကဘဲ တုိင္တန္းသည့္အခါတြင္လည္း အေရးမယူမီၾကားကာလ၌ မိမိကိုအျငိဳးထားကာ ရန္ျပဳမူမည္စုိးသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ေစခုိင္းသမွ် ျပဳမူရသည္ဟုေျပာၾကသည္။
          ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ားကိုတုိင္တန္းရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚမွအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားက တိုင္တန္းလွ်င္လည္း ထူးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ့္ရပ္ရြာလူႀကီးသာအလုပ္ရႈပ္ၿပီး ေက်းရြာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ျပန္ခိုင္းေလ့ရွိေၾကာင္း သြားေရာက္တုိင္တန္းဖူးေသာ ရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။
          “အမ်ားနဲ႔လုပ္ရတာ ဆိုေတာ့လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေလးေတြမွာ လစ္ဟာသြားတာေလးေတြေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဆန္ႏို႔ဆီဗူးေလး တစ္လံုးေလာက္ ေလ်ာ့တာကအစ လာေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အကုန္လံုးအတြက္ ေစတနာနဲ႔ အညီအမွ်လုပ္ေပးတာပါပဲ”
          ဟု ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းမွ ေက်းရြာကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ အလားတူ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အလြဲသံုးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား နာဂစ္ဒဏ္ခံ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒးဒရဲအပိုင္
ေဂြးကုန္းေက်းရြာတြင္လည္း နာဂစ္ဒဏ္ခံရသူ မိသားစုမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ အလွဴရွင္အဖြဲ႕က ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းရာတြင္ အလွဴရွင္လွဴဒါန္းသည့္ ေငြပမာဏ က်ပ္ ၄ သိန္းကို ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္သူမ်ားက ၂သိန္း ၇ေသာင္း၊ ၈ေသာင္းတန္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူၿပီး ေပးေ၀ခဲ့သည္ဟု ေငြျပန္အပ္ႏွံခဲ့သူ တဦးကေျပာဆိုသည္။

          အဆိုပါ ေငြျပန္အပ္ခဲ့သူက ``ေက်းရြာလူႀကီးေတြက အလွဴရွင္ေပးတဲ့ ေငြကိုသူတို႔နဲ႔ နီးစပ္သူနဲ႔ ေပါင္းၿပီးၿမိဳ႕က အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္လာတယ္။ အဲဒီပမာဏကို ေပါက္ေစ်းနဲ႔တြက္ၾကည့္ေတာ့ ၂သိန္း ၇ေသာင္း၊ ၈ေသာင္း အမ်ားဆံုးပဲ၊ ဟိုကလွဴတာက ၄သိန္းဆိုေတာ့ အဲဒီပမာဏမဟုတ္ပဲနဲ႔ေတာ့ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္မထိုးေပးႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ျပန္အပ္မလားဆိုေတာ့ ျပန္အပ္လိုက္တယ္၊ အဲဒီကိစၥကို ၿမိဳ႕ေပၚက သူေတြကို တုိင္ဖို႔ စိတ္ကူးေပမယ့္လည္း  ေနာက္ဆံုး မတိုင္ျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မရတာထက္ကို ေပးတဲ့ပမာဏနဲ႔ လက္ခံရယူတဲ့သူေတြဆီ ေရာက္တဲ့ ပမာဏက အမ်ားႀကီးကြာဟေနတာကို လက္မခံႏိုင္လို႔ပါ´´ ဟုဆိုသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး ၃၊ ၄လအၾကာ ေစတနာရွင္အခ်ိဳ႕ လွဴဒါန္းသည့္ အိမ္ရာကို ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ရွိ  ရပ္ကြက္တခုအတြင္း ေတြ႕ျမင္ရစဥ္၊ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အၾကာ ယေန႔အထိ တာေပၚလင္ (ပလပ္စတစ္) အမိုးအကာမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ေနရသည့္ မိသားစုမ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရေသးသည္။

Comments