two set of deiiferent 11 group with 2 set of different demand

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီက စီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းခ်ိန္တြင္
ေျမေအာက္လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာင္းဆို
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဧၿပီ ၃၀၊ ရန္ကုန္
ျပည္တြင္းရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီစုေပါင္းၿပီး ဥေရာပ သမဂၢအား အေကာက္ခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်ိန္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးလႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းျခမ္းေရး တို႔ကို အရပ္၀တ္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားျခင္းကို သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ ထပ္မံတိုးၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီက  ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ အေထြေထြ သက္သာခြင့္ရ  ႏို္င္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ထားရွိပါရန္ ၂၈ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ အေထြေထြသက္သာခြင့္ကို ျပန္လည္ထားရွိေပးျခင္းျဖင့္ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးရွိႏို္င္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးရွိႏိုင္မည္ဟု အဆုိပါ ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕၀င္ နို္င္ငံေရးပါတီမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ အရပ္၀တ္ လဲလွယ္ထားသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မျပဳလုပ္မည္ကို အဆိုပါ ၁၁ ပါတီအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အထက္ပါ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ပါတီတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေရး၊ ဝံသာႏု NLD ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီတို႔႔၀င္သည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ရကၡအလင္းတန္း၊ Saffron Generation ၊ ၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အစရွိသည့္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕ ၁၁ဖြဲ႕က ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရအဖြဲ႕ကို သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥး္သားမ်ားအားလံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ ၁၁ဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယခုအသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၀င္ ၃၅ ေနရာအနက္ ၂၆ ေနရာကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက ရယူထားၿပီး က်န္ေနရာမ်ားအား ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားက ရယူထားျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ ၀န္ႀကိးခ်ဳပ္ ၁၄ ေနရာအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ႏွင့္လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ၁၀ ေနရာ ယူထားၿပီး ၄ ေနရာကို ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားက ရယူထားျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၀င္ ၁၀ ဦးတြင္လည္း ၉ ဦးမွာ လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဦးမွာ ႀကံ႕ဖြ႔ံပါတီ၀င္ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္တို႔ကိုေထာက္ျပထားသည္။

Comments