US Embassy post advisory on DV lottery announcement

ရန္ကုန္ရွိေမရိကန္သံရုံးက ဒီဗီမဲစနစ္အေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာထုတ္ျပန္
မိုးမခထံေပးစာ၊
ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၁၁
ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္သို႔ ေျပာင္းေရႊခြင့္ မဲေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအထဲက မဲေပါက္သူမ်ား ေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လိမ္ညာမႈမ်ား၊ မသမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သံရုံးက ျပန္ၾကားစာထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါ ဘာသာျပန္ကို လက္ခံရရွိသည့္အတိုင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

 Dear American citizens,
 ခင္မင္ရပါေသာ အေမရိကန္နုိင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ာ
 *The U.S. Department of State will announce winners of the 2012 Diversity
Visa (DV) Program starting on May 1, 2011. * The *only* means by which
selectees may find out if they are selected for DV 2012 will be via the
Department of State’s Electronic DV Entrant Status Check Web Site:
လာမဲ့ *ေမလ (၁) ရက္ ၂၀၁၁* ေန႕မွာ အေမရိကန္ DV ေပါက္မဲဆုရွင္မ်ားကုိ ေၾကျငာပါမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ား မိမိတုိ႕ ၂၀၁၂ DV program မွာ ေရြးခ်ယ္ ခံရ မခံရ ကို္ www.dvlottery.state.gov ထဲမွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈစုံစမ္းနုိင္ပါတယ္။
 Please be sure to have the entrant's *Confirmation Number,* *Last  Name/Family Name, *and *Year of Birth *in order to check the entrant status  online.
 ေလွ်ာက္လႊာတင္သူက မိမိေလွ်ာက္လႊာ မွာေရးသားျဖည့္သြင္းခဲ့တဲ့ Confirmation  Number, မိမိအမည္ last name/family name, ေမြးသကၠရာဇ္ (ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေရးသား  ထည့္သြင္း ထားတဲ့အတုိင္းအတိအက်) ေဖၚျပလ်က္ အြန္လုိင္းေပၚမွာ စစ္ေဆးနုိင္ပါတယ္။
 If you are selected as a DV winner you must respond by following the instructions on the Entrant Status Check Web Site.  After responding you will receive follow-up instructions from the State Department about processing your case to completion. U.S. Embassy Rangoon will not be providing these follow-up instructions. 
 ေပါက္မဲရွင္ (DV Winner) အျဖစ္ အေရြးခံရေၾကာင္း သိရလွ်င္ Entrant Status Check Web Site မွာေပးထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာလ်က္ အြန္လုိင္းမွပင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားပါ။ အေၾကာင္းျပန္ၾကားပီးရင္ ေတာ့ အေမရိကန္ State Department က အျပီးသပ္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ကိစၥ ရပ္ေတြအတြက္  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရပါလိမ့္မယ္။  ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရုံးက ဒီ အျပီးသပ္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (follow-up instructions) ကို ထုတ္မေပးပါဘူးတဲ့။
 Currently, many DV applicants in Burma and around the world are receiving fraudulent emails notifying them that they have won the DV lottery.
ခုခါမွာ ျမန္မာနုိင္ငံ အပါအ၀င္ တကမာၻလုံး က DV ေလွ်ာက္လႊာရွင္ေတြ ဟာ မမွန္မကန္  အီးေမးလ္ေတြ လက္ခံရရွိေနၾကတယ္။ အဲဒီ အီးေမးလ္ ေတြထဲမွာ လိပ္စာရွင္ေတြဟာ DV  ေပါက္ျပီလုိ႕ လိမ္ညာထားၾကပါတယ္။
 *Please note that those selected in the random drawing will NOT be notified  of their selection by email or regular mail.*  *Also, entry in the DV program is free!  Selectees are not required to send money to find out if they have been selected.
*သတိျပဳရမွာက ေရြးခ်ယ္မႈဟာ random စံနစ္ ျဖစ္သလုိ ဘယ္သူ႕ ကုိမွ  ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္းကုိ e-mail ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုံမွန္စာတုိက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း လုံး၀ (လုံး၀) ေပးပုိ႕ျခင္း  မျပဳပါ။  DV program ဟာအခမဲ့သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာလုိပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား ဟာ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ေငြေပးပုိ႕ စရာမလုိပါ။*
When the State Department announces DV winners on May 1, 2011, it will not  charge a fee for that information.  We caution all not to send money to  anyone asking for it from an unsolicited email.  
DV ေပါက္မဲမ်ားကုိ State Department က ေမလ ၁ ရက္ေန႕ ၂၀၁၁ မွာ ေၾကျငာတဲ့အခါ  မည္သည့္အဖုိးအခမွ မယူပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူ႕ဆီကုိမွ၊ ဘယ္လုိတာ၀န္ယူလုပ္ေပးပါ့မယ္လုိ႕ ေျပာတဲ e-mail ဆီကုိမွ *ေငြပုိ႕မေပးဖုိ*႕  က်ေနာ္မ်ား သတိေပးလုိပါတယ္။
 For more information about the DV notification process, please visit: http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html  ဒီထက္မက ပုိသိခ်င္ပါေသးရင္ေတာ့ ေဖၚျပပါ လိပ္စာမွာ ရနုိင္ပါတယ္။ http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html
 Please pass the word to your friends and colleagues!  Those with further questions should feel free to visit the Embassy website or the Consular Section’s Facebook page or email us at ConsularRangoon@state.gov
Consular Section Facebook Page:
 သင့္မိတ္ေဆြမ်ား နဲ႕လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သတင္းေပးၾကပါလုိ႕  ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ထပ္မံသိလုိတာေတြရွိေသးရင္ ေအာက္မွာေဖၚျပထားတဲ့  ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံရုံးရဲ႕ ေကာင္စစ္ ဌာန (Consular section) ရဲ႕  website သုိ႕မဟုတ္ facebook စာမ်က္ႏွာ ကုိ ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။
 Embassy Website:
 Consular Section Facebook Page:
ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္လဲ ေကာင္စစ္ဌာန ကုိ ေအာက္ပါ e-mail ျဖင့္  ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါေၾကာင္း

 Sincerely yours,
Consular Section
U.S. Embassy Rangoon
110 University Avenue
 Rangoon, Burma

Comments