Tu Maung Nyo - Law & Order in Burma - Which Way?

ဘာလဲ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကိစၥ
တူေမာင္ညိဳ
ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၁၁
“ဇူလုိင္ ၂၅ ေတြ႔ဆံုမႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး NLD ကထုတ္ျပန္မယ့္ ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ယခုလို ဆက္လက္ ေလ့လာ ၾကည့္ၾက တာေပါ့” ဆိုတဲ့ဝါက်နဲ႔ ဇူလုိင္၂၅ေတြ႔ဆံုမႈ” ေဆာင္းပါးကုိ က်ေနာ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားခဲ့ပါတယ္။
ဇူလုိင္၂၅ေတြ႔ဆံုမႈ”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ အေသး စိတ္ တင္ျပခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းၾကားသိရပါတယ္။
တင္ျပခ်က္ေတြအားလုံးဟာ မေန႔က ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီီးျဖစ္တဲ့အတုိင္းပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကလည္း လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လုိက္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ က်ေနာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ စရာမရွိပါဘူး” (ဒီခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရ ဦးအုန္းႀကိဳင္ - အာအက္ဖ္ေအ သို႔ေျပာၾကားခ်က္/၂၆ ဇူလုိင္ )
          “ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ က်ေနာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္စရာမရွိပါဘူး” လို႔ ဆိုထားေလေတာ့ က်ေနာ့္အဖို႔လည္း ဆက္လက္ေလ့လာ စရာမလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။
          ဒီေတာ့ “ႏွစ္ဦးသေဘာတူသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ထဲမွာေဖၚျပထားတဲ့ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကိစၥ၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိစၥ၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမႈကိစၥ” ေတြထဲက “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကိစၥ” ဆိုတာကို ေရြးထုတ္ေလ့လာၾကည့္ ၾကပါစုိ႔။

ဘာလဲ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကိစၥ
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္၊ စာအမွတ္ ၀၃၅ (စည္း) /၀၆/၁၁) ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံသုိ႔ ေပးပို႔တဲ့ စာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာဟာ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစာထဲမွာ  မတ္လ ၃၁ ရက္ သမၼတမိန္႔ွခြန္း (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း) ႏွင့္  (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၄၀၇) (၄၀၉) (၄၄၆) တုိ႔ကို အဓိက ရည္ၫြန္းေဖၚျပထားပါတယ္။
“တူညီေသာလိုလားခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းလုိပါသျဖင့္ စီစဥ္ေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္” ဆိုတဲ့ ဝါက်ျဖင့္ စာကိုအဆံုးသတ္ထားပါတယ္။
 ဒါ့အျပင္ NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ေန႔ က (ဗြီအိုေအ) သုိ႔ေျပာၾကားရာမွာ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ရပ္တည္ေနတဲ့ကိစၥ၊ ေနာက္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ ကိစၥလည္း တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးကိစၥလို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ျမင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း အဲဒီလုိ ျမင္ပုံရပါတယ္
ဒီလိုေျပာဆိုခ်က္ေတြထဲကေနထုတ္ယူလုိက္မယ္ဆိုရင္ NLD ဘက္ကရႈျမင္၊ ေျပာဆိုေနတဲ့ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” ဆုိတဲ့ ကိစၥထဲမွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ပါဝင္ေနတယ္လို႔ မွတ္ယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၁။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေရး
၂။  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုအေပၚ NLD ဘက္ရႈျမင္ေနသလို၊ ေျပာဆိုေနသလုိ လက္ရွိအစိုးရဘက္က ရႈျမင္ပါ့မလား။ ဦးအုန္းႀကိဳင္ေျပာတဲ့အထဲမွာေတာ့ “သူတုိ႔ဘက္ (လက္ရွိအစုိးရ) ကလည္း အဲဒီလုိ ျမင္ပုံရပါတယ္” လို႔ မတင္မက်ေျပာထားတာပါ။
အခ်က္အမွတ္ (၁) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရဘက္ကေျပာမယ္ဆိုရင္ NLDကို “၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉၇/၂၀၁၀) ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း” ေၾကညာထားပါတယ္။ ယင္းအခ်က္သည္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
          ဒါ့အျပင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕အယူခံကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ႏုိဝင္ဘာလ၂၂ရက္ေန႔မွာ တရားရံုးခ်ဳပ္(ေနျပည္ေတာ္) က ပလပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းဆံုးသြားပါၿပီ” လို႔ NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဉာဏ္ဝင္း ကမီဒီယာ ေတြကုိေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒီကိစၥကုိဆက္လက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ဆက္လက္တင္ျပမယ္လို႔လည္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက မီဒီယာေတြကို ဇူလိုင္ လ ၁၄ ရက္ေန႔ အခုလုိေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ၾသဂုတ္လဆန္းေလာက္ ေနာက္ဆုံးပါဘဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျဖစ္မွာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အရ ျပည္တြင္းမွာ လမ္းဆုံးလုိ႔ ရွိရင္ အဲဒီမွာ သက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါကုိ တင္ ဖုိ႔ပါ”
အခ်က္အမွတ္ (၂) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရဘက္ကေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒုတိယသမၼတသီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက  “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မရွိပါေၾကာင္း” ဆီးနိတ္တာဂၽြန္မက္ကိန္းနဲ႔ေတြ႔ဆံုရာမွာ တရားဝင္ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအခ်က္သည္ ဒုတိယသမၼတကေျပာၾကားသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ လက္ရွိအစိုးရေျပာေနတဲ့ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” ဆိုတာ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ နဲ႔ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုတယ္ ဆိုရင္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာပါမယ္ ဆုိတဲ့လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။
လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဖြင့္ေပးထားတဲ့ အေပါက္ ဆိုတာကလည္း (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို လက္ခံၿပီး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF) ဖြဲ႔စည္းၾကဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။
          လက္ရွိအစိုးရဘက္က တုန္႔ျပန္မႈေတြဟာ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြနဲ႔ အကြက္ေစ့တယ္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။
          “တူညီေသာလိုလားခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းလုိပါသျဖင့္ စီစဥ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္” ဆိုတဲ့ စာကို  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို ထံသို႔တင္ျပခဲ့တာပါ။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို က လက္ခံေတြ႔ဆံုျခင္းမရွိပါဘူး။  
          ဘာေၾကာင့္လဲ။
          ၁။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ဆိုတဲ့ စကားရပ္ပါရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါဘဲ။ လက္ခံေတြ႔ဆံုလိုက္မယ္ဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ (သူတို႔ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒအရ) ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပါတီတစ္ခု နဲ႔ဖ်က္သိမ္းၿပီးပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္သလို ျဖစ္သြားေစႏုိင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 ဒီအခ်က္က  သူတုိ႔ဥပေဒကို သူတုိ႔ျပန္ခ်ိဳးေဖာက္သလုိ/ေခ်ဖ်က္သလို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်င္း တူေပမယ့္။ ဝန္ႀကီးဌာနအရ အေရးပါမႈခ်င္းမတူပါဘူး။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ (အကလ) အဖြဲ႔ဝင္ အမွတ္စဥ္ (၁၀) ျဖစ္ပါတယ္။  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တုိက္ရုိက္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ဝန္ႀကီးပါ။  လက္ရွိ စစ္ဘက္ရာထူးရယူထားသူပါ။
          ဒါေၾကာင့္ ယခင္သံုးေနၾက “ဆက္သားေဟာင္း”ျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ၾကည္ ကို ျပန္လည္ပြဲထုတ္လုိက္တဲ့သေဘာလို႔ သံုးသပ္ ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဥပေဒရဲ႕စုိးမိုးမႈကိုေျပာတာလဲ။
          (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ စုိးမိုးမႈကိုေျပာတာလား။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တရားမဝင္/ လက္မခံေၾကာင္း ကမၻာသိ ေၾကညာထား တာပဲ။
          “အရွိကိုအရွိတုိင္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္”လို႔ NLD ဘက္ကေျပာဆိုခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အဖြဲ႔ဟာ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ အဲဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ "ဥပေဒ" ကို ထိပါးလာမယ္ဆိုရင္  အသက္ေပး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္လို႔ က်မ္းက်ိန္ထားၾကသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
(ဓာတ္ပုံ - ဇူလိုင္ ၂၅ ေန႔က ေတြ႔ရတဲ့ ေဒၚစုနဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္။ DVB Photo)

Comments