ဇင္းမယ္မွာ တင္ဆက္တ့ဲ တို႔အားလံုးရဲ႕ ဧရာဝတီ

ဓာတ္ပုံသတင္း
ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၁

ယမန္ေန႔က ထုိင္းနုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ "တို႔အားလံုးရဲ႕ ဧရာဝတီ"
ဂုဏ္ျပဳတင္ဆက္မႈ (ဓာတ္ပုံမ်ား -မုိးမခ)

ပန္းသီး၊ ျမစပယ္ငုံ

ပန္းသီး၊ ျမစပယ္ငုံ
ပန္းသီး၊ ၾကယ္သီး

သီးညီေနာင္ေမာင္ႏွမမ်ား

Comments