Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

LCCI သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္)
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လူ႔ဘ၀မွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားအတြက္ (အခမဲ့) ကူညီေပးဆပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို လူ႔ဘ၀တြင္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာလူနာမ်ားအတြက္လည္း (အခမဲ့) ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔ဘ၀ထဲသို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္သင္ၾကားရေသာ ပညာေရးက႑ာအားလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိ သလို ဘြဲ႔ရပညာတက္မ်ားအား ဘ၀တြင္ရပ္တည္မႈခိုင္မာလာေအာင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးထမ္းရြက္ႏိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ား၊ ေစတနာ႐ွင္ ဆရာ/မမ်ား တို႔မွ မိမိတို႔တတ္ေျမာက္ ထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူလူထုတို႔အား ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလိုသည့္ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ရွိ ပညာေရးအခန္းက႑တရပ္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမ လဆန္းပိုင္း၌ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ ပညာဒါန (အခမဲ့) သင္တန္းမ်ားအျဖစ္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ 4 Skills သင္တန္း၊ Computer သင္တန္း၊ Hotel သင္တန္း အစရွိသည့္ သင္တန္းတို႔ကို လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးသည့္အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိေပသည္။

ျပည္တြင္း/ပ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ LCCI စာရင္းကိုင္သင္တန္း အား ၂၃.၁.၂၀၁၂ ရက္မွစ၍ ဆရာဦး ေနလင္းေအာင္ (LCCI သင္တန္းေက်ာင္း)၊ ဆရာမ ေဒၚယုယုႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးစုတို႔မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ (အခမဲ့) သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Level 1,2 တြင္ Book Keeping and Accounts ဘာသာရပ္အား (၆) လ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စား၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားရွာေဖြလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၊ အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴး ဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပတ္စပို႔ဓါတ္ပံု (၂) ပံုႏွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ပံုစံမ်ားျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

LCCI ဘာသာရပ္ကို အဆင့္မွီတတ္ေျမာက္ထားပါက ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ား႐ွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းစြာ ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဘာသာရပ္သာမက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုပါ ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီ ရ႐ွိေစႏိုင္သည္အထိ မိမိတို႔ဆက္လက္သင္ယူေလ့လာေစႏိုင္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမ်ား တာ၀န္ယူရေသာ စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းသည္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမွအစ NGO မ်ားအထိ လိုအပ္ကာ လုပ္ငန္း ငယ္ မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ LCCI Level 1,2 တတ္ေျမာက္ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း ပိုမိုအဆင္ေျပလွ်က္႐ွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ အလုပ္ အကိုင္ ေခၚယူမႈမ်ားတြင္ စာရင္းကိုင္ရာထူးအတြက္ ေတာင္းဆိုေသာအရည္အခ်င္းတြင္ B.com, LCCI စသျဖင့္ ေခၚဆို လာ လွ်က္႐ွိေပ သည္။ ေျဖဆိုသူေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ႐ွိေနသည့္ ဘာသာရပ္စာေမးပြဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ LCCI စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပး လွ်က္႐ွိရာ တစ္ႏွစ္တြင္ ဧၿပီလ၌ Series 2၊ ဇြန္လတြင္ Series 3 စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း၊ Series 4 စာေမးပြဲမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလတို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလွ်က္႐ွိၾကသည္။ ထိုစာေမးပြဲမ်ားအား ေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ LCCI ဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆင့္လိုက္၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေန႔ရက္ - (၁၇.၁.၂၀၁၂) မွ (၂၀.၁.၂၀၁၂) အထိ
ပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ား - LCCI Level 1, 2 (Book Keeping and Accounts)
သင္တန္းကာလ - (၆) လ
တက္ေရာက္ရမည့္ေန႔ရက္ - ၂၃. ၁. ၂၀၁၂ (တနလၤာေန႔)

Comments