Maung Kyaung - Dialogue only in the air

ေလပတ္ကား ကမ္းလွမ္းေဆြးေႏြးမႈ သတိျပဳ
ေမာင္ေက်ာင္း။ ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၂
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ ေပးပို႔တဲ့ “သမၼတသဝဏ္လႊာ” ကုိဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အခ်က္အမွတ္ (၅) န႔ဲ (၆) ကိုသတိျပဳမိ ပါတယ္။ အခ်က္အမွတ္ (၅) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးေျပာၾကတာေပါ့။
သေဘာကေတာ့ ယေန႔အထိၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၁) ဖြဲ႔လံုးနဲ႔ ထိေတြ႔ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္း ၿပီး အဖြဲ႔ (၆) ဖြဲ႔နဲ႔  အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ က်န္အဖြဲ႔ (၅) ဖြဲ႔နဲ႔  ထိေတြ႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။
            အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ (၆) ဖြဲ႔က -
၁။ “ဝ” အထူးေဒသ (၂)
၂။ အထူးေဒသ(၄) မုိင္းလား
၃။ DKBA ေစာလားပြယ္အဖြဲ႔
၄။ RCSS/SSA ယြက္ဆစ္အဖြဲ႔
၅။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)
၆။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) --- တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
က်န္အဖြဲ႔ (၅) ဖြဲ႔ဆိုတာ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြကို ေျပာေနတာလဲေတာ့မသိပါဘူး။ ေလ့လာလုိ႔ရတဲ့ အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ကေတာ့ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။
၁။ KIO/KIA
၂။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
၃။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)
၄။ SSA/SSPP ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ --- တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

“ယခင္ကႏွင့္မတူသည့္မူမ်ား”ကို က်င့္သံုးေနတယ္လို႔ သမၼတသဝဏ္လႊာမွာပါရွိပါတယ္။ ယခင္ကနဲ႔ဘယ္လိုမတူညီတာလဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔နဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးကလုပ္ခဲ့တဲ့ “နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပၚလစီ” နဲ႔မတူဘူးလို႔ေျပာခ်င္တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ နယ္ေျမ တစ္လက္မ၊ က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္မွအပ္စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ေပၚလစီမဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ေျပာလုိက္တာလား။
 ဒါမွမဟုတ္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္(BGF) ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေရးေပၚလစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးလက္နက္အရင္ခ်ၿပီးမွ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲ (၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲ) ဝင္ခြင့္ျပဳ ေတာ့ မယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာလား။
ဒီေမးခြန္းေတြကိုေတာ့ ပထမဦးစြာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ကုိတက္ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို ေမးရမယ့္/ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္္ဆိုင္ရာလက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ၄င္းတို႔ ကိုယ္စားျပဳရာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ႔တုိင္းျပည္ကို အသိေပးအစီအရင္ခံဖို႔သာျဖစ္တယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။

အခ်က္အမွတ္ (၆) ကိုၾကည့္ၾကပါစို႔။
ဒီအခ်က္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အခုလိုေဖၚျပထားတဲ့ “အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ေနၾကေသာႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္လက္ကမ္းဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္” တဲ့။ ဒီေတာ့ အခ်က္အမွတ္ (၅) မွာေဖၚျပ ခဲ့တဲ့ “တုိင္းရင္းသားလက္္နက္ကိုင္အဖြဲ႔”ေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူးဆိုတာထင္ရွားပါတယ္။
 ဘယ္သူေတြျဖစ္တယ္၊ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။ဒါေပမယ့္အခုလိုေတာ့ ေဖၚျပထားပါတယ္။
“အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးေဖာင္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အျမင္သေဘာထားမတူသည္မ်ားကို ထားၿပီး အျမင္သေဘာထားတူညီ သည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး အတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္” တဲ့။
“အျမင္သေဘာထားမတူသည္မ်ားကိုထားၿပီး”ဆုိတာမွာ အျမင္သေဘာထားမတူသည္မ်ားက “ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ” ျဖစ္ ေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။
“အျမင္သေဘာထားမတူသည္မ်ား” ထဲက အေျခခံက်ၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကိုသာေဖၚထုတ္ျပသရမည္ ဆုိ လွ်င္
-       ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လက္မခံႏုိင္တဲ့ သေဘာထားအျမင္
-       ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဖြဲ႔စည္းေရး သေဘာထားအျမင္

တစ္ခ်ိန္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ရဲ႕ “နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး/အပစ္ခပ္ရပ္စဲေရးေပၚလစီ” ကုိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာမူလိုက္တဲ့အခါမွာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ သက္ေတာ္ရွည္တပ္ေပါင္းစု(NDF) တစ္စစီျဖစ္သြားပါတယ္။
“ယခင္ကႏွင့္မတူသည့္မူမ်ား” ကို က်င့္သံုးေနတယ္ဆိုတဲ့ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ေပၚလစီေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားရဲက ဆံုခ်က္ (UNFC)ရဲ႕အျဖစ္ဟာလည္း  ေနာင္ေတာ္(NDF) သြားရာလမ္းသုိ႔ လိုက္ရေတာ့မယ့္ ကိန္းဆုိက္ ေနၿပီး၊ “မ်က္ခံုးလႈပ္”ေနပါတယ္။
(UNFC) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၂ ၊ အေျခခံရမည့္မူမ်ား၊ ပုဒ္မ (၆) ခုခံေတာ္လွန္ေရးမူ (Resistance Movement Concept ) မ်ားထဲက အခ်က္ (ဂ)၊ (ဃ) တို႔ဟာ ေန႔လား/ညလား အသည္းအသန္ျဖစ္ေနပါတယ္။
“ခိုင္မာက်ယ္ျပန္႔ေသာတပ္ေပါင္းစု” ဆုိတဲ့ စကားကလည္း ေလထဲမွာလာၿပီး ေလထဲမွာပဲ ပ်ံဝဲေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။
(DAB)နဲ႔(NCUB) တပ္ေပါင္းစုညီေနာင္ကေတာ့ (ICU) ထဲမွာ စကားေမးမရေတာ့ပါဘူး။ အသက္ရွဴစက္၊ ႏွလံုးခုန္စက္တုိ႔ တပ္ ထားရၿပီး ေဆြမ်ိဳးေတြအလာေစာင့္ေနပါတယ္။
လူငယ္ေျခတက္ (FDB) ကလည္း လတ္တေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ “မီးရထားအက္ဆီးဒင့္”ေၾကာင့္ (COMA)“ကိုမာ”ဝင္သြားၿပီး စကားေမး မရျဖစ္ေနပါတယ္။
အခုလိုနိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲမွာ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ခုပါရွိလာပါတယ္။
ေရႊေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေျပာင္း၊ စပါး၊ ဆန္၊ ဆားအစရွိတဲ့ေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြ၊ ပစၥည္းတို႔ကို လက္ငင္း ေပးေခ်ျခင္းမျပဳဘဲ “ေလပတ္ကား” ေရာင္းဝယ္ေနတာေတြ ၾကားသိေနရလို႔ ယင္းကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္းတုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ျပည္ပေရာက္ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္သမၼတႀကီးဦးသိန္းအစုိးရနဲ႔  ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကတဲ့ေနရာမွာ (ပြဲစား/လက္ခြဲမ်ားကတဆင့္)တန္းတူရည္တူမရွိတဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔မေျဖရွင္းလုိတဲ့  “ေလပတ္ကားကမ္းလွမ္းမႈ/ေဆြးေႏြးမႈမ်ား”ကို သတိရွိၾကပါရန္ ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီး တုိက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။


Comments