Than Win Hlaing - Burma's current politic status and 2012 forecasting

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလားအလာသံုးသပ္ခ်က္
သန္း၀င္းလႈိင္
ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂
`၈၈´ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တက္လာေသာ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိေသာ NLD ၏ရလဒ္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ အႏိုင္ရရွိသည္ဟု နအဖအစိုးရကေၾကညာ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္ကို ၂၀၁၁ခု မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ သမၼတျဖစ္လာသည့္ေန႔၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ ခြန္းထဲ၌ ... “အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရသစ္ အေန ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးစု ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အထူးအေလးထားၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔အထိ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံလိုၾကေသးသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒျပင္ပရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ မတူညီသည့္သေဘာထားအျမင္မ်ားရွိၾကမွာျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူညီသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တရားနည္းလမ္းက်နစြာျဖင့္ ရယူၾကမည္ဆိုလွ်င္ လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚၾကမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကိုဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိစိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီသည္ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္တြဲဘက္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္အစတြင္တာ၀န္ယူရသည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏ အနာဂတ္ဘ၀သာယာလွပေအာင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေရ႐ွည္တည္တံ့႐ွင္သန္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသ မွ် ႀကိဳးပမ္းျမႇင့္တင္စြမ္းေဆာင္သြားပါမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားရင္း တဖက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ႏွင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားၾကပါဟု ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းပါေၾကာင္း” ဟု ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသြားသည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၁၉ ညေန ၄ နာရီတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ အိမ္ေတာ္႐ုံးခန္း၌ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းဆႏၵျပခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးခဲ့ျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္စံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလုိက္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တည္ေထာင္ခြင့္အပါအ၀င္ ပညာေရးက႑အခ်ဳိ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေျဖ ေလ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ရာစုႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္မူ၀ါဒေရးရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥ တာခိအိခ်ိ႐ိုဂင္းဘဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး ခရစ္စတီးယန္းဖရစ္ ဘာ့ဒ္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဟိတ္ စသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလည္အပတ္ခရီးေရာက္ရွိကာ ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ျခင္း စသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မည့္အရိပ္အေယာင္ဟု ဆိုရေပမည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ကလည္း ... “အေျပာင္းအလဲရဲ႕သဘာ၀ကိုသံုးသပ္ရရင္ စစ္မွန္တဲ့အေျပာင္း အလဲပါ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္တဲ့အေျပာင္းအလဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲမွာ ႐ႈေထာင့္တခုကၾကည့္ရင္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ရွိ တယ္။ ဥပမာေပးရရင္ သမီးရည္းစားအဆင့္ေပါ့။ ေနာက္တဆင့္က ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီးစီးျခင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခြင့္ သိပ္နည္း သြားၿပီ။ ေနာက္ဆံုးတဆင့္က လက္ထပ္ၿပီးစီးျခင္းပဲ။ အခုအဆင့္က အဆင့္ (၂) ကို ေရာက္လုနီးၿပီလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ကာလမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လို႔မရတဲ့ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းအဆင့္ကို ေရာက္ေတာ့မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒီပံုစံအတုိင္း ေျပာင္းလဲၿပီး စီမံကိန္း နဲ႔ အစီအစဥ္ေကာင္းေတြကို ေရးဆြဲႏိုင္ရင္ (၁၅) ႏွစ္ေလာက္ဆို ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံအသိုင္းအ၀န္းကို မီႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရားကို ျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အစိုးရိမ္ဆံုးကေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြပါပဲ။” ဟူ၍ သူ႔အျမင္ကို သံုးသပ္ျပခဲ့သည္။

မွန္ေပသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံ ၏ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မား၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းကာ၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေပသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရာ၌လည္း ျမန္မာ့ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀လံုျခံဳမႈ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူတစ္ ဦးစီ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အထူးသတိထားရေပမည္။

ထို႔အျပင္ စနစ္ေျပာင္းသည္ကို နားမလည္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီအသိဒုန္းေ၀းေနသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားေအာက္ေျခတြင္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနေသးရာ “၀ါး႐ုံခုတ္ခ်င္လွ်င္ ၀ါးတက္ကို အရင္ရွင္း” ဆိုသည့္အတိုင္း ႀကိဳးနီစနစ္ကို ခံုခံုမင္မင္က်င့္သံုးေနသည့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ၫႊန္မွဴး၊ မန္ ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာမ်ား စသည္တို႔ႀကီးစိုးေနေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရားကိုလည္း ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္ရေပမည္။

၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုစိန္၀င္းကလည္း ...“သိသာတဲ့အေျပာင္းအလဲကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုကိစၥ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကို အစိုးရက လုိက္ေလ်ာလာတယ္။ ဒါကလည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေတြေရာက္သလဲဆိုတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ရွိေနရင္ တိုင္းျပည္လည္းမတိုးတက္ႏိုင္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ အဓိကက ျပည္တြင္းစစ္လံုး၀ရပ္စဲၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ပါပဲ” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယခုအခါအစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိ က ေရစီလမ္းစဥ္အတြက္ တိုးတက္လာသည္ဟု အမ်ားစုက ႐ႈျမင္ၾကသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း လက္ခံလာေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လာ မည့္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးကို လက္ရွိအစိုးရအားျပဳလုပ္ေပးရန္ တြန္းအားေပးတိုက္ တြန္းလ်က္ရွိသည္။

စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူအခြင့့္အေရးရျခင္း၊ စီးပြားေရးအရာ တန္းတူ အခြင့္အေရးရျခင္း၊ လူမႈေရးအရ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တန္းတူအခြင့္အေရး ရျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈကင္းရွင္းျခင္း ရွိ မရွိအေပၚတြင္ တည္မီေနေပသည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖ႐ွာရန္ ျပ႒ာန္းေပးသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္မဆို ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ရန္ တားျမစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ေျဖ႐ွင္းရန္ ျပ႒ာန္းျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ကသာ ထိုႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ခိုင္မာမႈကို အာမခံခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားရန္ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈသီအိုရီသေဘာတရား (Social Contract Theory) အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္ခံယံုၾကည္မႈ အေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ လူသည္ တစ္ဦးတည္းရပ္တည္ျခင္းမျပဳႏိုင္သျဖင့္ အမ်ားႏွင့္စုေပါင္းေနထိုင္လာရသည္။ မိမိ၏လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းသြားရမည့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း မပ်က္မကြက္ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာပါမွ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သေဘာတရားအရ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေနထိုင္တတ္ေသာလူျဖစ္လာမည္။ မည္သူမဆို ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကထား ေနလွ်င္ ပဋိညာဥ္ျပဳထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ရန္သာျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေနထိုင္သူတုိင္းသည္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္ (Rights & Obligation) သဟဇာတျဖစ္စြာ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္း ျပဳရေပမည္။ ထိုသေဘာတရား အေျခခံမွ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အတြက္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ သီအိုရီမွာ အမ်ားစု၏ဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အနည္းစုဆႏၵကို ေလးစားျခင္း ဆို သည့္ သီအိုရီျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိဆႏၵသေဘာထားကို တင္ျပခြင့္၊ ထိုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို လိုလားၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို တင္ျပမႈ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ေပးထားသည္။

သမိုင္းေနာက္ခံျပန္လွန္ၾကည့္ပါက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ဒီမိုကေရစီမဲ့ လူမႈ ပဋိညာဥ္ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ေနခဲ့ရသည္။ လူမႈပဋိညာဥ္အျပည့္အ၀မခံစားရေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရၿပီး ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးသည္ အတိဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးတို႔သည္ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရ သည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာလက္ရွိအစိုးရသစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အတိုက္အခံဘက္မွ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ျငင္း ခံုေနၾကရမည့္အခ်ိန္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျပစ္ရွာ အျပစ္ေျပာေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ ႏိုင္ငံ ေရးကို မိမိတို႔တဖက္တည္းျဖင့္ ပံုေဖာ္ဖန္တီး၍မရႏိုင္။ တဖက္လူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ မိမိတို႔လိုလားေသာ ဒီမိုက ေရစီပန္းတိုင္ ရရွိႏိုင္မည္ကို ယံုၾကည္ဖို႔လိုေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္၌ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး၍ အျမစ္စြဲေနသည့္ ႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ျခစားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳမူေနေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၱရားကို႐ိုက္ခ်ိဳးႏိုင္မွသာ လူထုတရပ္လံုး ယံုၾကည္ကိုးစားေသာေကာင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ (Good Governance) ႏွင့္ သန္႕႐ွင္းေသာ အစိုးရ (Clear Government) ေပၚေပါက္လာၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈအတြင္း “ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္” ဟူေသာစကားအတုိင္း အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကမာၻ႕အလယ္တြင္ ထည္ထည္၀ါ၀ါ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ လူတိုင္းဘ၀ကိုယ္စီ အလွကိုယ္စီ အျမန္ဆံုးေပ်ာ္ရႊင္ခံစားႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကစို႔ဟု “မိုးမခ” မွ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

Comments