Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

အေၾကာက္တရားမ်ား ဖယ္ရွားၾက
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္)
မတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၂ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ အမ်ားျပည္သူ လူမ်ဳိးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြးတို႔၏ နာေရးကိစၥ၊ က်န္းမာေရးကိစၥ၊ ပညာေရးကိစၥ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ကိစၥရပ္မ်ားအား (အခမဲ့) ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ အသင္းမွတ္ပံုတင္အသစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္အသစ္ကို ျပည္ထဲေရး႒ာနမွ ျပန္လည္ခ်မွတ္ေပးျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကူညီေဖး မမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ခဲ့ရာတြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား သြားေရာက္ကူညီရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း အစိုးရ႒ာနမ်ားမွ တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ ဟန္တားမႈ မ်ား ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီး ျပဳလုပ္သူမ်ားမဟုတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တဖက္ တလမ္းမွ ပံ့ပိုးကူညီေနသူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ျဗဟၼစိုရ္တရားအားလက္ကိုင္ျပဳ၍ သီလလံုစြာေပးဆပ္ေနေသာ လူမႈေရးသမားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ မွတ္ပံုတင္မက်ေသးေသာ၊ တရားမဝင္ေသးေသာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ လာေရာက္၍ အသင္း ဝင္လိုေသာ လူမႈေရးသမား လူငယ္/ရြယ္အခ်ဳိ႕သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူတို႔၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈျဖင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ အသင္းသားအျဖစ္ ဝင္ ေရာက္လုပ္အားေပးျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း မိမိတတ္စြမ္းေသာပညာရပ္တို႔ျဖင့္ ကုသိုလ္ယူ လုပ္အား ေပးခ်င္ ေသာ ဆရာ/မမ်ား၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ဇီဝိတဒါနကုသုိလ္ျဖစ္လာေရာက္၍ ေဆးဝါးကုသေပးလိုေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားတို႔သည္လည္း တရာဝင္းမွတ္ပံုတင္မက်ေသးသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္တို႔အား ထိခိုက္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေနျခင္း၊ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္မက်ေသး ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အား ျပည္တြင္း/ပမွ ကုသုိလ္ရွင္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လွဴဒါန္းလိုေသာ္လည္း အေၾကာက္တရားျဖင့္ယွဥ္တြဲကာ လူၾကံဳျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းလွဴဒါန္းေနျခင္းတုိ႔ကို မ်ားစြာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ယခု ၁၂၊ ၃၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ထဲေရး႐ံုးခ်ဳပ္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္အား ျပန္လည္ခ်မွတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ျပည္သူလူထုတို႔အား ေပးဆပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ လုပ္အားေပးလိုေသာ လူမႈေရးမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား လာေရာက္ကုသိုလ္ျဖစ္ပညာသင္ၾကား လိုေသာ ဆရာ/မမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသေပးလိုၾကေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုေသာ အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးတို႔သည္ အ ေၾကာက္တရားအား ျပတ္ျပတ္သားသားဖယ္ရွားကာ ကုသုိလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ရဲရဲဝင့္ဝင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

Comments

Mr. Koe said…
ကိုေက်ာ္သူ သမၼတၾကီးဆီစာေရးတုန္းကက်ေနာ္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္ရမွာပါမၾကာပါဘူးလုိ ့။ ခုေတာ့တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳလုိက္ပါျပီ သိပ္ဝမ္းသာပါတယ္ ဒီထက္ပုိျပီးအဖြဲ ့ဝင္ေတြလည္းတုိးလာပါလိမ့္မယ္ ပံ့ပိုးသူေတြလဲတုိးလာပါလိမ့္မယ္။
ဒိထက္ပုိ၍ပို၍ေအာင္ျမင္ပါေစ....
ေအာင္ကိုး