Than Win Hlaing - Articles

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ျခင္း - အပိုင္း (၉)
သန္းဝင္းလႈိင္
ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၂၁၉၈၈ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕တျဖစ္ လဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ၂၂ ႏွစ္အၾကာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအေျခခံ၍ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားေသာ ဦးသိန္း စိန္ေခါင္း ေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းေန႔မွာပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဖြဲ႕ အစည္းဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီဝင္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(၁) ဦးသိန္းစိန္ - ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
(၂) သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး - ဒုတိယသမၼတ
(၃) ေဒါက္တာစိုင္းေမာင္ခမ္း (ခ) ေမာင္အုန္း - ဒုတိယသမၼတ
(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း - ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၅) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို - ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၆) ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒း - ဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး႒ာန
(၇) ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ - ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
(၈) ဦးေက်ာ္ဆန္း - ဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး႒ာန
(၉) ဦးျမင့္လႈိင္ - ဝန္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန
(၁ဝ) ဦးဝင္းထြန္း - ဝန္ႀကီး၊ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၁) ဦးလွထြန္း - ဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၂) ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ - ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၃) ဦးတင္ႏိုင္သိန္း - ဝန္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၄) ဦးဝင္းျမင့္ - ဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၅) ဦးသိန္းထြန္း - ဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၆) ဦးေအာင္ၾကည္ - ဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၇) ဦးသိန္းထိုက္ - ဝန္ႀကီး၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၈) ဦးအုန္းျမင့္ - ဝန္ႀကီး၊ သမဝါယမဝန္ႀကီး႒ာန
(၁၉) ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္ - ဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန
(၂ဝ) ဦးတင့္ဆန္း - ဝန္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး႒ာန
(၂၁) ဦးေက်ာ္စြာခိုင္ - ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာန၊ (၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး႒ာနသို႔ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္သြားသည္။)
(၂၂) ဦးစိုးသိန္း - ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္ (၂) စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာန၊ (၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၁ဝရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္)
(၂၃) ဦးေအာင္မင္း - ဝန္ႀကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန။
(၂၄) ဦးသန္းေဌး - ဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႒ာန။
(၂၅) ဦးေဇာ္မင္း - ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး႒ာန။
(၂၆) ဦးခင္ေမာင္စိုး - ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး႒ာန။
(၂၇) ေဒါက္တာျမေအး - ဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန။
(၂၈) ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ - ဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးးဝန္ႀကီးဌာန။
(၂၉) သူရဦးျမင့္ေအာင္ - ဝန္ႀကီး၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီး႒ာန။
(၃ဝ) ဦးေအးျမင့္ - ဝန္ႀကီး၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး႒ာန။
(၃၁) ဦးခင္ရီ - ဝန္ႀကီး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာန။
(၃၂) ဦးသိန္းၫႊန္႔ - ဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး႒ာန။
(၃၃) ဦးစိုးေမာင္ - ဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး႒ာန။
(၃၄) ေဒါက္တာထြန္းရွင္ - ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး။
(၃၅) ဦးတင္မ်ဳိးၾကည္ - အတြင္းေရးမွဴး၊ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး။


အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ - ဦးသိန္းစိန္
(၂) ဒုတိယသမၼတ - သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး
(၃) ဒုတိယသမၼတ - ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း (ခ) ေမာင္အုန္း
(၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ - သူရဦးေရႊမန္း
(၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ - ဦးခင္ေအာင္ျမင့္
(၆) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ (ယခု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး)
(၇) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္း (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)

ဦးစီးခ်ဳပ္
(၈) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး - ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း
(၉) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး - ဦးဝဏၰေမာင္လြင္
(၁ဝ) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို
(၁၁) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒း

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ - ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္း
(၂) ကယားျပည္နယ္ - ဦးခင္ေမာင္ဦး (ခ) ဦးဘူးရယ္
(၃) ကရင္ျပည္နယ္ - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း
(၄) ခ်င္းျပည္နယ္ - ဦးဟုုန္းငိုင္း
(၅) စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး - ဦးသာေအး
(၆) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး - ဦးခင္ေဇာ္
(၇) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး - ဦးဉာဏ္ဝင္း
(၈) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး - ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ
(၉) မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး - ဦးရဲျမင့္
(၁ဝ) မြန္ျပည္နယ္ - ဦးအုန္းျမင့္
(၁၁) ရခိုင္ျပည္နယ္ - ဦးလွေမာင္တင္
(၁၂) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး - ဦးျမင့္ေဆြ
(၁၃) ရွမ္းျပည္နယ္ - ဦးေအာင္ျမတ္ (ခ) စဝ္ေအာင္ျမတ္
(၁၄) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး - ဦးသိန္းေအာင္

ထိုစဥ္အတြင္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ၇ ရက္အၾကာ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို မလိုလားေသာစစ္အာဏာရွင္အခ်ဳိ႕က ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မည္သူမွ် စိတ္မဝင္စားေတာ့ေခ်။ သူ႔ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထိန္းသိမ္းထားလုိက္သည့္ အတြက္ လူထုႏွင့္ ေဝးကြာသြားၿပီ။ ကင္းကြာသြားၿပီဟု ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူလြတ္ခဲ့သည့္ေန႔က သူ၏ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ အေျပးအလႊား သြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုပရိသတ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မိမိတို႔ ဦးေႏွာက္မွ ေမ့ေပ်ာက္သြားသည့္တုိင္ ႏွလံုးသားထဲမွ အစဥ္ထာဝရရွိေနေၾကာင္း သိသာလွေပသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရ႐ွိထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရ႐ွိဘဲ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပကတိအရွိတရားကို ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ အစိုးရဧည့္ေဂဟာ စိမ္းလဲ့ကန္သာတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၂ နာရီ ၁ဝ မိနစ္အထိ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးအၿပီး၌ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥ၊ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ရက္တြင္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ကိုလည္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ (၉) ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေၾကညာခ်က္မွမထုတ္ခဲ့၍ ယခုပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မႈသည္ ထူးျခားသည္ဟုဆိုၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာဆရာမ်ား၏ အေမးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ...
“က်မတို႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ရလဒ္ေတြပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာစကားပဲေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူနဲ႕ပဲ ေတြ႕ေတြ႕က်မတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံႏွင့္တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကိုအက်ိဳးျပဳဖို႔ပါပဲ။ အဲဒါကိုပဲ က်မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားသည္။

ယင္းေနာက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦး ေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စိမ္းလဲ့ကန္သာအစိုးရဧည့္ေဂဟာ၌ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍၊ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄) ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(၁) ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုး တက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆက္လက္တိုးတက္ထြန္းကားလာေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း အျပဳသေဘာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃) ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကၿပီး အျပန္အလွန္ကူညီေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (reciprocal basis) အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၄) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္။

ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ ေတာ္႐ွိသမၼတအိမ္ေတာ္႐ုံးခန္း၌ ညေန ၄ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တို႔ေတြ႕ဆံု၍ မတူကြဲျပားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိး ရွိေစမည့္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအသစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို တရားဝင္ျပ ႒ာန္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ဥပေဒ၌ ယခင္ဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအစား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာေရးဟူ၍ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ ၌ ပါတီဝင္မ်ား စည္း႐ုံးရာ၌ ပုဒ္မခြဲ (င)အရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ မဟုတ္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၂ (က) (၁) ၌ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္တို႔၌ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ (၃) နယ္တြင္ မိမိပါတိမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္းဆိုသည့္အခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္စီ အတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရ႐ွိေသာပါတီမ်ားသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ေစ ရဟူေသာရွင္းလင္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။အစိုးရသစ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၉၇/ခ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း႐ွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး၌ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဦးစီးအစည္းအေဝးက်င္းပကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္မည္ဟုဆံုးျဖတ္၍ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု အထူးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ...

အထူးေၾကညာခ်က္အမွတ္- ၁/၁၁/၁၁
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္႐ွိပါ သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏မူမ်ားျဖစ္ေသာ အာဃာတကင္းစင္ေသာ အေထြေထြ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ေရွး႐ႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေခ်ာ ေမြ႕ေသာနည္းကို အသံုးခ်ေရး၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကိုလည္း စြဲလ်က္႐ွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္တကြ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကလည္း ၎တို႔လိုလားႏွစ္သက္ၿပီး အားကိုးအားထားျပဳေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေစလိုေသာ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ၾကား သိေနရပါသည္။

သို႔ပါ၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို (၁၈-၁၁-၂ဝ၁၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းအစည္း အေဝးသို႔ ျပည္နယ္/တိုင္း ၁၄ ခုမွ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီေနာင္ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔မွ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူငယ္လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ တက္ ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၁ဝ၆ ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ဤဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ တညီ တၫြတ္တည္း ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
(၁) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္မည္။
(၂) ေနာင္လာမည္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည္။

၁၈-၁၁-၂ဝ၁၁ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္က်င္းပသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆၁/၂ဝ၁၁) ျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ လစ္လပ္ေနေသာမဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုလည္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လစ္လပ္လ်က္႐ွိေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ...

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္- ၆ ေနရာ
(၁) ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃
(၂) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ ၁ဝ (ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ)
(၃) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ (အုတ္တြင္း၊ ထန္းတပင္)
(၄) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (ေရဦး၊ တန္႔ဆည္၊ ကန္႔ဘလူ၊ ကြၽန္းလွ)
(၅) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (ေတာင္တြင္းႀကီး)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၄ဝ ေနရာ
(၁) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္
(၂) မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္
(၃) ဗန္းေမာ္
(၄) စစ္ကိုင္း
(၅) ပုလဲ
(၆) မင္းကင္း
(၇) ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္
(၈) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္
(၉) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္
(၁ဝ) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)
(၁၁) သနပ္ပင္
(၁၂) လက္ပံတန္း
(၁၃) မေကြး
(၁၄) ေရစႀကိဳ
(၁၅) ၿမိဳင္
(၁၆) ပခုကၠဴ
(၁၇) ပြင့္ျဖဴ
(၁၈) ဇမၺဴသီရိ
(၁၉) ပုဗၺသီရိ
(၂ဝ) ဒကၡိဏသီရိ
(၂၁) ဥတၱရသီရိ
(၂၂) ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
(၂၃) ႏြားထိုးႀကီး
(၂၄) မဟာေအာင္ေျမ
(၂၅) တံတားဦး
(၂၆) မိတၳီလာ
(၂၇) ျပင္ဦးလြင္
(၂၈) ေမာ္လၿမိဳင္
(၂၉) ေကာ့မွဴး
(၃ဝ) သံုးခြ
(၃၁) ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
(၃၂) မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔
(၃၃) လွည္းကူး
(၃၄) မရမ္းကုန္း
(၃၅) ကေလာ
(၃၆) ပုသိမ္
(၃၇) မအူပင္
(၃၈) ေျမာင္းျမ
(၃၉) ဝါးခယ္မ
(၄ဝ) ျမန္ေအာင္

တိုင္းေဒသႀကီး - ၂ ေနရာ
(၁) ကဝၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂
(၂) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂ တို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အင္ဂ်န္းယန္- ၂၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္- ၂၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းလား၊ နားဖန္း၊ ပန္ဝိုင္၊ မိုးေမာ၊ ပန္ဆန္း (ပန္စမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၅ ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၁၇ ေနရာသည္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ပါဝင္သည့္ ၂၁ ဦးအမည္စာရင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။

၂၁ ဦး နာမည္စာရင္းမွာ
(၁) ဦးတင္ဦး
(၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(၃) ဦးဝင္းတင္
(၄) ဦးဉာဏ္ဝင္း
(၅) ဦးဟံသာျမင့္
(၆) ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္
(၇) ဦးစိုးဝင္း
(၈) ဦးမ်ဳိးၫႊန္႔
(၉) ဦးလဆိုင္း (ကခ်င္)
(၁ဝ) ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ (ကရင္)
(၁၁) ဦးဇိုဘြဲ (ခ်င္း)
(၁၂) ေဒၚခင္စန္းလႈိင္
(၁၃) ေဒၚခင္ေအးမူ (တနသၤာရီ)
(၁၄) ေဒၚလွလွမ်ဳိး (ပဲခူး)
(၁၅) ေဒၚခင္ေစာေ႒း(မေကြး)
(၁၆) ေဒၚအုန္းၾကည္ (မႏၱေလး)
(၁၇) ေဒၚခင္ေ႒းႂကြယ္ (မြန္)
(၁၈) ဦးေက်ာ္ခိုင္ (ရခိုင္)
(၁၉) ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ (႐ွမ္း)
(၂ဝ) ေဒၚခင္မိုးမိုး (႐ွမ္း)
(၂၁) ဦးခင္ေဇာ္လင္း (ဧရာဝတီ) တို႔ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရျခင္းကို ...

“အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဘယ္အေပၚမွာအေျခခံသလဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ အေရးအႀကီးဆံုး ဘာေတြျမင္ရသလဲဆိုတာ က်မတို႔တင္ျပသြားပါမယ္။ သံုးခ်က္ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး။ ဒီလိုႀကိဳးစားေနတာဟာ က်မတို႔အဖြဲ႕အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔ယံုၾကည္တဲ့ ဒီမိုက ေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္သြားႏိုင္ဖို႔လုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္လို႔ က်မတို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”

`ၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပထမဆံုးထားသလဲဆိုေတာ့ တျခားကိစၥေတြက အဲဒါနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိရင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။

ဥပေဒစိုးမိုးမႈမ႐ွိလို႔႐ွိရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုတာလည္း ခက္ပါတယ္။ က်မတို႔တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္တာေတြကို စံုစမ္းၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာထိန္းႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲလို႔ ေမးတာေတြဟာ ဒီဟာနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ က်မတို႔ဟာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထားရမွာပါ။´

ယင္းေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၉ ႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁/၂ဝ၁၂) ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္႐ုတ္သိမ္းလိုက ႐ုတ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဆက္လက္တည္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္းမွာ (၃၇) ပါတီရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ပါတီမ်ားမွာ (၁ဝ) ပါတီသည္။ ၎တို႔မွာ
(၁) ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ
(၂) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္
(၃) ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
(၄) ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္ပါတီ
(၅) ၈၈ ျပည္သူ႔အင္အားစုပါတီ
(၆) ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၇) ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္
(၈) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၉) ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၁ဝ) ၿမိဳတုိင္းရင္းသားပါတီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၉ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဝါဒ သေဘာ တရားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာပတိအဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သဘာပတိအဖြဲ႕တြင္ ဦးတင္ဦး (နာယက)၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးၫႊန္႔ေဝ တို႔ပါရွိၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ဥကၠ႒
ဦးဉာဏ္ဝင္း - အဖြဲ႕ဝင္
ဦးဝင္းျမင့္ - အဖြဲ႕ဝင္
ဦးအုန္းႀကိဳင္ - အဖြဲ႕ဝင္
ဦးဟံသာျမင့္ - အဖြဲ႕ဝင္
ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ - အဖြဲ႕ဝင္
ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္ - အဖြဲ႕ဝင္

ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕တြင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဦးဟံသာျမင့္တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ကာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦးပါ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။

ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ...
(၁) ဦးတင္ဦး - တာဝန္ခံ
(၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(၃) ဦးဝင္းတင္
(၄) ဦးသန္းထြန္း
(၅) ဦးလွေဖ
(၆) ဦးၫႊန္႔ေဝ
(၇) ဦးဉာဏ္ဝင္း
(၈) ဦးဝင္းျမင့္
(၉) ဦးအုန္းႀကိဳင္
(၁ဝ) ဦးဟံသာျမင့္
(၁၁) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္
(၁၂) ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္
(၁၃) ဦးစိုးဝင္း
(၁၄) ဦးဝင္းထိန္
(၁၅) ဦးသိန္းဦး
(၁၆) ေဒၚခင္ေ႒းႂကြယ္
(၁၇) ကိုမ်ဳိးၫႊန္႔
(၁၈) မျဖဴျဖဴသင္း
(၁၉) ကိုသိန္းေဆြ
(၂ဝ) ေဒၚခင္ေစာမူ
(၂၁) ဦးေစာတင္ဝင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ထို႔နည္းတူစြာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာ၊ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ငါးပါတီအပါအဝင္ ညီၫြတ္ေရး ၁ဝပါတီက ၂၂ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သလို၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ကလည္း ၁၂ ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကသည္။ က်န္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) မွ ၃ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ၃ ေနရာ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) မွ ၁ ေနရာ၊ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (PSDP) မွ ၁ ေနရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ၁ ေနရာ၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ၄ ေနရာ၊ အသီးသီးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄ဝ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၆ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၄၈ ေနရာ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၇ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၆ဝ ဦး၊ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး အပါအဝင္၊ စုစုေပါင္း ၁၆၈ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမည္ဟု ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ လာေရာက္ေလ့လာရန္ ျပည္ပမွေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ဝ ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိက် စြာလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္
(၁) ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို (၆-၂-၂ဝ၁၂) ရက္မွ (၁ဝ-၂-၂ဝ၁၂) ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက စိစစ္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ယင္းသို႔စိစစ္အတည္ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မၾကာမီကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔အႏိုင္ရရွိေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ မိမိတို႔၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္း စဥ္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူလူထုအား ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

(၃) ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုေဝးေဟာေျပာခြင့္၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးတို႔ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းႏွင့္ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို (၁၈-၈-၂ဝ၁ဝ) ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္၏ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၉၁/၂ဝ၁ဝ) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

(၄) ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္အတြက္ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းကို မိမိတို႔၏ ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါတီ႐ုံးခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္သို႔ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားရန္သာလိုေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ (ပါတီ႐ုံးမွအပ အျခားေနရာမ်ား၌ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသို႔ (၇) ရက္ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ေရာက္ရွိမွသာ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္ရွိေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

(၅) သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ေၾကညာခ်က္ (၉၁/၂ဝ၁ဝ) ကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္၍ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း၊ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ၾကပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ ေန႔ ခ်င္းျပန္ခရီးသြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာခဲ့သလို၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပပင္တုိက္ေက်း ရြာႏွင့္ က်စ္တီေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ုံး၍၊ ထိုမွတဆင့္ ေညာင္ဦး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သို႔ အျမန္ေရယာဥ္ျဖင့္သြားေရာက္ခဲ့ရာ သူ၏ပါတီစည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလး၊ က်ိဳက္လတ္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဝါးဘေလာက္ေသာက္ေက်းရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခြၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဟဲဟိုး၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မိတၳီလာ၊ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူ၊ ထန္းတပင္သို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ၁ဝရက္ေန႔ တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၁၇၊ ၁၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ ္(ေျမာက္ပိုင္း) လား႐ႈိး၊ သိႏၵီၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ လံုးဝအနားမယူဘဲ သြားေရာက္မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာခဲ့ သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရဒီယိုႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မွ ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ကို ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့သည္။
..................

“ယခုလို က်မရဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕မူဝါဒသေဘာထားေတြကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တင္ျပျခင္းဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးတရပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူအရ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမွာျဖစ္တဲ့ က်မတို႔ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူေတြအတြက္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြကို အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ကိုင္စြဲခဲ့တဲ့မူေတြနဲ႔တြဲၿပီး ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြအနက္ ထိပ္တန္းတင္ထားတဲ့ကိစၥသံုးရပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အစိုးရယႏၱရားေအာက္သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီး မီဒီယာေတြကို အစိုးရပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းကာ ခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္း၊ တင္းက်ပ္တဲ့ မီဒီယာနဲ႔ ဆင္ဆာစည္းကမ္းေတြကိုျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေျပာပိုင္ခြင့္၊ ၾကားပိုင္ခြင့္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ႐ုတ္သိမ္း ပစ္ျခင္းစတဲ့ နည္းလမ္းစံုနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေခ်ဖ်က္ပစ္ခဲ့တာ၊ ျပည္သူလူထုဘဝမွာ အေၾကာက္တရားကသာ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ျပည္သူလူထုဘဝ၊ အေၾကာက္တရားကလြတ္ေျမာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမရေသးတဲ့အထိေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားခိုင္ၿမဲႏိုင္မွာ မ ဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွသာ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ကို အမွန္တကယ္ရႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္မႈရဲ႕အရသာကို အမွန္တ ကယ္ ခံစားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး႐ွိျခင္း သည္ သာမာန္ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလံုးကို မိမိတို႔ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အကာအကြယ္အေစာင့္အေ႐ွာက္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအကဲေတြက တခ်က္ လႊတ္အမိန္႔နဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေရးယူအႏိုင္က်င့္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါမွ ဒီမိုကေရစီလည္း ခိုင္မာထြန္းကားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ က်မတို႔က ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ျပည္သူေတြကိုဖိႏွိပ္ထားတဲ့ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို မဆိုင္း မတြ ဖ်က္သိမ္းပစ္ၾကရပါမယ္။ ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းေရးဆြဲၾကရပါမယ္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္ေအာင္ထားရွိၿပီး သမာသမတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ရပါမယ္။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးရပါမယ္။

ျပည္သူလူထုကို ကူညီေပးမယ့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ရပါမယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ ဒီမိုကေရစီသေဘာ တရားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔နဲ႔ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနေစရပါမယ္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕အေပၚမွာပဲ အၿမဲ႐ွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ်ကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိေစရပါမယ္။ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားၿပီး စီရင္ျခင္းမ႐ွိေသးရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အျပစ္ကင္းတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။

လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဖြားဖက္အျဖစ္ပါလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔အထိ ေလာင္ၿမိဳက္ေနဆဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႐ုတ္တရက္လုပ္ၾကံခံရၿပီးကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲျပားျခင္း စတာေတြကို စာပြဲဝိုင္းမွာ ေတြ႕ဆံုၫႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈမျပဳႏိုင္ၾကေသးဘဲ လက္နက္အားကိုး အင္အားသံုးေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းဟာ က ေန႔ အထိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိတာကလည္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အရွိန္ျမင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုသာ ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ပထမအဆင့္အေနနဲ႔က တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရပါမယ္။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္း ပၿပီး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာၾကရပါမယ္။

တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြလိုလားေနတဲ့အတုိင္း ပင္လံုရဲ႕အေျခခံမူျဖစ္တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ စတာေတြကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ဘံုဦးတည္ ခ်က္ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းရပါမယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းထြက္ခဲ့ၿပီးကတည္းက ဒီဥပေဒကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကသေဘာမတူတာေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပါတီစြဲ၊ အဖြဲ႕စြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲေတြမထားဘဲ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုသာ ေရွး႐ႈတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ တပ္မေတာ္အင္အားစုအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုးက ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္း လုပ္သြားၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စစ္တပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕စစ္တပ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအင္အား စုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကို အျငင္းပြားဖို႔ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ တပ္မေတာ္ဟာ မပါမျဖစ္ပါရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ က်မယံုၾကည္ပါတယ္။

က်မရဲ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစဥ္အၿမဲ အဆင္သင့္ရွိ တယ္လို႔လည္း က်မယံုၾကည္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူနဲ႔အုပ္စိုးသူတို႔ၾကားမွာထား႐ွိတဲ့ ပဋိညာဥ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အတုိင္း လိုအပ္တဲ့အခါ ေတြမွာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထင္႐ွားတဲ့ ဥပမာတစ္ခုေပးရမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြကို ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြက အုပ္စိုးျခင္းကသာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနတာကို ျပည္သူေတြအသိျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ျပည္သူေတြေရြးေကာက္ထားျခင္းမဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီမူမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါဘူး။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ အဖိႏွိပ္ခံဘဝနဲ႔ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ခဲ့တာကို ျပည္သူေတြ အသိျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ သစၥာရွိအဖြဲ႕ဝင္ေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရတာ၊ ေရွ႕ေနမ်ားလိုင္စင္႐ုတ္သိမ္းခံရတာ၊ ဆရာဝန္မ်ား လုိင္စင္႐ုတ္သိမ္းခံရတာ၊ မတရားဖမ္းဆီးခံရၿပီး အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမႈဘဝေတြ ပ်က္စီး၊ မိသားစုစီးပြားေရးေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လြတ္လပ္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈတို႔ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုအေျခခံတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔လုပ္ရပါမယ္။

က်မတို႔ ပညာေရးအဆင့္အတန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းကိုလိုက္မီဖို႔ အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ မွာလည္း လက္ရွိပညာေရးစနစ္မွာ ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရတဲ့ အတားအဆီးအဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးပိုင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အရည္အေသြးျပည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ရွိရပါမယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရဖို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါး အပါအဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႀကိတ္ခြဲ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရဖုိ႔နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားရဖို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္။

အလုပ္သမားတိုင္း တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရ႐ွိမႈ၊ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္အေျခအေန၊ တူညီေသာအလုပ္အတြက္ တူညီ ေသာ အခေၾကးေငြရ႐ွိခြင့္၊ လုပ္ခလစာရ႐ွိခြင့္၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ရရွိခြင့္ရေစရပါမယ္။ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) ရဲ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ညီၫြတ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ျဖစ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ခိုင္မာတဲ့စြမ္း အားစုအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားပါမယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ ျပဳသြားရပါမယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမက အင္အားျဖစ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကို တိုးခ်ဲ႕ေရးတို႔ကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုက်မတင္ျပသြားခဲ့တဲ့ မူဝါဒသေဘာတရားေတြအမ်ားအျပားကို က်မရဲ႕စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားတေလွ်ာက္မွာ ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေတြက နားေထာင္လို႔ေတာ့ေကာင္းပါရဲ႕။ တကယ္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ျပည္သူမ်ားက ေတြးေနၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ က်မတို႔ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

က်မတို႔အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတၱ၊ ပညာဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရားေလးပါးကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားၾကရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔ က်မယံုၾကည္ပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္တာဝန္ေတြကို ဇြဲ၊ လံု႔လနဲ႔လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိလာခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံအတြက္ ေနာက္တဆင့္တိုးၿပီး ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ေတြ ေအာင္ျမင္စြာထမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔ တာဝန္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ က်မတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံေ႐ါးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”
..................

ယင္းေနာက္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံဝင္းအတြင္း၌ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီး စဥ္အတြင္း ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ မဲစာရင္းမမွန္ကန္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအပုတ္ခ်တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား၊ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ၏ မူမမွန္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းစာဆရာမ်ား၊ သ တင္း မီဒီယာသမားမ်ားအား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က (၄၄) ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ၊ (၄၃) ေနရာျဖင့္ (၉၈) ရာႏႈန္းနီးပါးျဖင့္အႏိုင္ရရွိၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔က တစ္ေနရာစီအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသား လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာလႈိင္အား ကသာခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္က အရည္အခ်င္းမျပည့္မီသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အမည္စာရင္းပယ္ဖ်က္ခဲ့၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရသလို၊ ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ဦးစိုင္းျမင့္ ေမာင္သည္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ကပ္၍႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိမႈမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

အမည္ မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားျပဳပါတီ
(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ေကာ့မွဴး - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂) ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း - မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃) ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ - မရမ္းကုန္း - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄) ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း - လွည္းကူး - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၅) ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ - ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၆) ေဒၚစုစုလြင္ - သံုးခြ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၇) ေဒၚစႏၵာမင္း - ဇမၺဴသီရိ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၈) ဦးႏိုင္ငံလင္း - ဒကၡိဏသီရိ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၉) ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ေဇယ်ာေသာ္ - ပုဗၺသီရိ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၀) ဦးမင္းသူ - ဥတၱရသီရိ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၁) ဦးခင္ေမာင္သိန္း - စစ္ကိုင္း - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၂) ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ - ပုလဲ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၃) ဦးေအာင္စိုး - ေလာင္းလံု - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၄) ဦးေအာင္စိုးျမင့္ - ေတာင္ငူ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၅) ဦးစိန္ထြန္း - ထန္းတပင္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၆) ဦးေက်ာ္မင္း - လက္ပံတန္း - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၇) ဦးျမင့္ဦး - သနပ္ပင္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၈) ဦးပိုက္ကို - ပခုကၠဴ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၁၉) ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ - ပြင့္ျဖဴ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၀) ဦးျမင့္သိန္း - မေကြး - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၁) ဦးတိုးေရႊ (ခ) ဦးတင္ေ႒းေအာင္ - ေရစႀကိဳ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၂) ေဒၚခင္သႏၱာ - တံတားဦး - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၃) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ - ေက်ာက္ပန္းေတာင္း - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၄) ဦးေပါခင္ - ႏြားထိုးႀကီး - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၅) ဦးအုန္းႀကိဳင္ - မဟာေအာင္ေျမ (မႏၱေလး) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၆) ဦးဝင္းထိန္ - မိတၳီလာ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၇) ဦးေက်ာ္သီဟ- ျပင္ဦးလြင္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၈) ေဒၚခင္ေ႒းႂကြယ္ - ေမာ္လၿမိဳင္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၂၉) ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ - ကေလာ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၀) ဦးဝင္းျမင့္ - ပုသိမ္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၁) ဦးစိန္ဝင္းဟန္ - မအူပင္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၂) ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ - ေျမာင္းျမ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၃) ဦးေက်ာ္ျမင့္ - ျမန္ေအာင္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၄) ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း - ဝါးခယ္မ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၅) ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ - မင္းကင္း - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၆) ဦးမင္းဦး - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၇) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၇) ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ - မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္ (၄) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၈) ဦးသိမ္းေဆြ - ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအမွတ္ (၁၀) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၃၉) ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္(၃) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄၀) ဦးမ်ဳိးခုိင္ - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ကဝ (၂) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄၁) ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး - ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ (၂) - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄၂) ေဒၚတင္တင္ရီ - ကြၽန္းစု - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄၃) ဦးျမင့္ေအာင္ - ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄၄) ဦးစိုင္းစံမင္း - ရွမ္းျပည္နယ္ အမွတ္(၃) - ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၄၅) ဦးတင္ျမ - စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအမွတ္(၇) - ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

မည္သို႔ဆိုေစ… “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ရာျပည့္နီးပါး အႏိုင္ရ႐ွိမႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေအာင္ျမင္မႈ” ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေနာက္တေန႔ (ဧၿပီလ ၂ ရက္)တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားကို ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ စနစ္က်စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္၏သတၱိႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသြားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ထို႔ အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ဥေရာပသမဂၢကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အ ႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာက အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳရန္ ကတိသစၥာျပဳခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္” ဟူေသာ စာသား အစား “ေလးစားလုိက္နာရမည္”ဟူ၍ ျပင္ဆင္ရန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကတင္ျပထားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာကခြင့္မျပဳသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရး အခက္ၾကံဳလ်က္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း “အခုက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရာမွာ ျပင္ဆင္ေစခ်င္တဲ့စကားလံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ရပ္တည္ခ်က္ကို နားလည္ေပမယ့္ လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲကို အရင္ေရာက္ေအာင္မသြားဘူးဆိုရင္ေတာ့ တခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ စိတ္ပ်က္ရမွာအမွန္ပဲ။ အားလံုးက NLD ကို လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေစခ်င္လို႔ မဲေပးခဲ့ၾကတာ” ဟူ၍ ၎တို႔၏အျမင္ကို ေျပာျပၾကသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ လက္ရွိတာ၀န္ရွိအစိုးရ ကလည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္ေသာ စိတ္ေကာင္းေစတနာမ်ားထားရွိပါက ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕၌ ကတိသစၥာျပဳရာတြင္ ျပင္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုသည္မွာလည္း သဘာဝမက်ေပ။

အမွန္မွာ အစိုးရသစ္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ယခုကဲ့သို႔ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရ႐ွိ လိမ့္မည္ဟု လံုးဝမထင္မွတ္ခဲ့ေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေပၚထြန္းလာၿပီးမွ “မစားရသည့္အမဲသဲႏွင့္ပက္” ဆိုသလို ျပဳမူေနပါ က အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည့္ကိစၥကို ပုဆိန္ႏွင့္ေပါက္ရကိန္း ဆိုက္ေနသည္မို႔ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ရင္ေလးလွပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကိုစစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ခါကေျပာခဲ့သည့္ “ဗမာေတြဟာ မဟုတ္တဲ့ေနရာ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနတယ္” ဟူ ေသာစကားကို နားဝယ္ၾကားေယာင္ေနမိပါေတာ့သည္ ခင္ဗ်ား ....။

(ၿပီး)

Comments