Than Win Hlaing - Articles

သမိုင္းတေကြ႕မွ ဂ်ီစီဘီေအေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးခ်စ္လိႈင္
သန္းဝင္းလိႈင္
ဇူလုိင္ ၁၄၊ ၂၀၁၂


၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ မွ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကို က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဝိုင္အမ္ဘီ ေအကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအသင္းမ်ား၏ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးဟု ေျပာင္းလည္းေခၚေဝၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ႀကီးကို အဂၤ လိပ္ဘာသာျဖင့္ General Council of Burmese Association ဟု ေခၚေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားလံုးေလးလံုးမွ ထိပ္ဆံုးအကၡရာမ်ား ကိုယူ၍ အတိုေကာက္ ဂ်ီစီဘီေအ (G.C.B.A) ဟု အတိုေကာက္ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ဝိုင္အမ္ဘီေအမွ ဂ်ီစီဘီေအဟုေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာအခါ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပို၍ တက္ႂကြလာၿပီး ျပင္းထန္လာသည့္လုပ္သားျပည္သူတို႔၏ ပါဝင္အားေပးမႈ၊ စည္းလံုးမႈႀကီးထြားလာခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ဂ်ီစီဘီေအသည္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳပမ္းမႈသမိုင္း၌ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ဂ်ီစီဘီေအကို ဝံသာႏုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ဟု လည္း အခ်ဳိ႕ကေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ီစီဘီေအ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခၚ တာဝန္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရွိေရး၊ အစိုးရထူးႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ခန္႔ တားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလုပ္ခြင့္အေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး နည္းဗ်ဴ ဟာမွာ အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာဖီဆန္ေရး နည္းဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ကတိုင္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ီစီဘီေအ၏ပထမဆံုးဥကၠဌမွာ ဦးခ်စ္လိႈင္ျဖစ္သည္။ ပထမတြင္ ဂ်ီစီဘီ ေအ၏ဥကၠဌကို သမၼတဟုသံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္မွာ ဥကၠဌဟုေခၚေဝၚၾကသည္။ ဂ်ီစီဘီေအကို ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားမွာ ေခတ္ပညာတတ္ လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဂ်ီစီဘီေအ၏ပထမဆံုးဥကၠဌျဖစ္သည့္ ဦးခ်စ္လိႈင္ကို ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ တနဂၤလာေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မုပြန္ရပ္၌ အဖသစ္ကုန္သည္ သူေဌးဦးသာညွင္း၊ အမိေဒၚရင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၆ ေယာက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။ ဖခင္ဦးသာညႇင္းမွာ မြန္ျမန္မာသူေဌးဦးေပ်ာ့၏သားျဖစ္၍ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သာသနဓရအသင္း (၁၈၉၉) ကို ေငြအင္အားျဖင့္ အဓိကပံ့ပိုးသူတဦးျဖစ္သည္။ မိခင္ေဒၚရင္မွာ ၿမိဳ႕ဝန္ေမာင္စပ္ေခၚ သမိန္ဘ႐ူး၏ေျမးျဖစ္သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္၏ ႏွမေဒၚႏွင္းျမမွာ ဒိုင္ဟာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြဲေရးအမတ္အျဖစ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ အေရြးခံ၍ ထင္ရွားေသာအမ်ဳိးသား ဝံသာႏုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျမန္မာစာသင္တန္းေက်ာင္း၌ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဆက္ လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၈၉၄ တြင္ ကာလကတၱားဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္၌ပင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္၌ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကား၍ အက္ဖ္ေအေခၚ ဥပစာတန္း ေအာင္၍ ဝိဇၨာတန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ ၂၈၉၈ တြင္ အဂၤလန္ျပည္သို႔သြား၍ ဝတ္လံု ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ အဂၤလန္မွ ဝတ္လုံဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္း (ဝိုင္အမ္ဘီေအ) သို႔ဝင္ေရာက္၍ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာေရးတို႔ကို ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၁၄ ေမလ ၁၀ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဒုတိယ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ မွ ၂၄ ရက္အထိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ အသသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးခ်စ္လိႈင္အား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၀ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ထိ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဌမေျမာက္ညီလာခံတြင္ ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းကို ဂ်ီစီဘီေအသို႔ ေျပာင္း လဲခဲ့ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ႀကးီ၏ ပထမဆံုးဥကၠဌအျဖစ္ ဦးခ်စ္လိႈင္ကိုပင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ဦးခ်စ္လိႈင္ကိုပင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ဒုတိယဥကၠအျဖစ္ ဦးဘစီႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ဦးစိန္လွေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဝတ္လံုဦးသင္းေမာင္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၂၁ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ မွ ၂၄ ထိ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီးခ်ဳပ္ႀကီး၏ နဝမအႀကိမ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဥကၠအျဖစ္ဦးခ်စ္လိႈင္ကိုပင္ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ မႏၱေလးညီလာခံတြင္ ဦးခ်စ္လိႈင္က ေရႊတိဂံုေစတီကုန္းေတာ္ေပၚမွ အဂၤလိပ္ခံ တပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္၊ ဝိႈက္ေကာ္မတီႏွင့္ ေဝလမင္းသားအား သပိတ္ေမွာက္ရန္ အမ်ဳိးသားေန႔သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ “ဟုမၼ႐ူး”ေခၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုေတာင္းဆိုရန္ အဆိုတင္သြင္းရာ အသင္းႀကီးကအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီး၏ဥကၠဌကို အလွည့္က်တာဝန္ ေပးအပ္လိုရာမွ ဦးဘေဘႏွင့္ ဦးခ်စ္လိႈင္တို႔ သေဘာကြဲလြဲခဲ့ရသည္။

၁၉၂၂ ဇန္နဝါရီလ ၂ တြင္ ၿဗိတိသွ်အိမ္ေရွ႕စံေဝလမင္းသား တိုင္းခန္းလွည့္လည္ရာမွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေဝလမင္းသားမ လာမီကပင္ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ႀကီးက ၿဗိတိသွ်အိမ္ေရွ႕မင္းသားအားမႀကိဳဆိုဘဲ သပိတ္ေမွာက္မည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ရာ ဥကၠဌဦး ခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ ဂ်ီစီဘီေအေခါင္းေဆာင္ (၉) ဦး အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္အား ၁၉၂၁ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ နယ္ႏွင္ ဒဏ္အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျမန္မာျပည္အား ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးခဲ့သည္။ ၁၉၂၂ ဇူလိႈင္လ ၁၅ မွ ၁၆ ထိ ဂ်ီစီဘီေအ ဗဟိုအသင္းခ်ဳပ္အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံသင့္၊ လက္မခံသင့္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၆ မွ ၂၇ ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ ဦးခ်စ္လိႈင္၊ သာယာဝတီဦးပု၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ႀကီးမွဴး၍ ဂ်ီစီ ဘီေအ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံသည့္ ဦးဘေဘေခါင္းေဆာင္သည့္ ၂၁ ဦး (ဦးဘေဘ၊ ဦးေမာင္ႀကီး (အမ္ ေအ)၊ ဦးသိမ္းေမာင္၊ ဦးပု၊ ဦးကြန္း၊ ဦးသိန္းေမာင္၊ ဦးကိုကို၊ ဦးဘဦး၊ ဦးေမာင္ႀကီး၊ ဦးငယ္၊ ဦးစိမ္း(ျမန္မာ့အလင္း)၊ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး၊ ဦးဘ ရင္၊ ဦးဘလိႈင္ (လြယ္အိတ္ႀကီး)၊ ဦးထြန္းေဝ၊ ဦးသင္းေမာင္၊ ဦးထြန္းလိႈင္၊ ဦးသာလင္း၊ ဦးဘစိန္၊ ဦးလြန္းေမာင္၊ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းခိုင္)အဖြဲ႕ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃) အရ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ႀကီးမွ ထုတ္ပယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ဦးခ်စ္လိႈင္၊ သာ ယာဝတီဦးပု၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ ႀကီးမွဴးသည့္ ဂ်ီစီဘီေအကို လိႈင္၊ ပု၊ ေက်ာ္ ဂ်ီစီဘီေအ (ဝံသာႏု ဂ်ီစီဘီေအဟုလည္းေခၚ) ဟု အမည္ တြင္ခဲ့ေလသည္။

၁၉၂၂ ႏိုင္ဝင္ဘာ ၉ မွ ၁၀ ထိ လိႈင္ပုေက်ာ္ ဂ်ီစီဘီေအ (ဝံသာႏု ဂ်ီစီဘီေအ) က ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒသမအႀကိမ္ညီလာခံကို သရက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္း ပခဲ့ရာ ညီလာခံ၌ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမက ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Home Rule) ကို ေတာင္းဆိုသည့္အဆိုတင္ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဦးခ်စ္လိႈင္ဦးေဆာင္ေသာ လိႈင္ပု ေက်ာ္ ဂ်ီစီဘီေအသည္ အစိုးရႏွင့္မဆက္ဆံေသာနည္းျဖစ္သည့္ ဘူးအသင္းမ်ား (ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသိအမွတ္မျပဳဘူး၊ အခြန္မ ေပးဘူး၊ အစိုးရႏွင့္ မဆက္ဆံဘူး) ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ “ဘူး” အသင္းမ်ားသည္ ဟသၤတနယ္မွစ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ ငဝန္ေရကာတာက်ဳိး၍ ေရးေဘးဒုကၡအတြက္ ဂ်ီစီဘီေအက အလွဴေငြမ်ားေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ အလွဴေငြမ်ားစာ ရင္းရွင္းရာ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရာ သံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူႀကီးမ်ားက ဘ႑ာေငြမ်ားကိုင္တြယ္ပံု ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ဦးခ်စ္လိႈင္ အား အျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ ဦးခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ သာယာဝတီဦးပုတို႔သည္ သံဃာ့ၾသဝါဒကိုဆန္႔က်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ၁၉၂၅ တြင္ ဂ်ီစီ ဘီေအဥကၠဌအျဖစ္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ တြင္းစားမ်ဳိး႐ုိး ဦးစိုးသိမ္းကို သံဃာမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္ကလည္း “အညမည သမၺႏၶအဖြဲ႕” ေခၚ စင္ၿပိဳင္ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္၏အဖြဲ႕ကို သာယာဝတီဦးေညးယ် ဦးေဆာင္ေသာ သံဃသာမဂၢီအဖြဲ႕က အားေပးခဲ့ရာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီစီဘီေအႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို ၁၉၂၄ ေမ ၁၀ မွ ၁၃ ထိ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၌က်င္းပရာ ညီလာခံတြင္ ဦးခ်စ္လိႈင္အား “သမၼတ” ဘြဲ႕ျဖင့္ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဥကၠဌတင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ ၁၉၂၅ ဇြန္ ၂၄ မွ ၂၆ ထိ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ီစီဘီေအ၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ၌ ဦးခ်စ္လိႈင္အား အျမဲတမ္းဂ်ီစီဘီေအဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုလည္း ဦးခ်စ္လိႈင္ဆႏၵအတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ျမန္မာတဝွမ္းဝံသာႏု တရားပြဲမ်ား လွည့္လည္ေဟာေျပာစဥ္ ေရာက္ရာအရပ္၌ အမ်ဳိးသားမ်ားက ေရႊထီးမ်ား၊ ထီးျဖဴမ်ားမိုးေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ားက ဆံပင္မ်ား ကိုျဖန္႔၍ လမ္းခင္းေပးျခင္း၊ ကရဝိတ္ ေဖာင္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္အထိ ေလးစားၾကည္ညိဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ သရဖူမေဆာင္းေသာဘုရင္ဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ၁၉၂၈ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဒိုင္အာခီ ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနအရ က်င္းပခဲ့ေသာ တတိယအႀကိမ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

၁၉၂၉ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ဆိုင္မြန္ေကာ္မရွင္အား ဦးခ်စ္လိႈင္ ဂ်ီစီဘီေအသည္ ဦးစိုးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအႏွင့္ အတူ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

တြဲေရးခြဲေရးစတင္စဥ္က ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ပြဲစားႀကီးဦးျမတ္သာထြန္း၊ ဝတ္လံုဦးေပၚထြန္းတို႔ႏွင့္တြဲ၍ (လိႈင္ျမတ္ေပၚအဖြဲ႕) တြဲေရးဘက္ပါ ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးခ်စ္လိႈင္ ဂ်ီစီဘီေအမွာနာမည္ရင္းေပ်ာက္ၿပီး လိႈင္ျမတ္ေက်ာ္အဖြဲ႕ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ၁၉၃၁ ႏိုင္ဝင္ ဘာလမွ ၁၉၃၂ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္အထိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ အထက္လႊတ္ေတာ္၌က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒုတိယ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးႏွင့္အတူ တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၃၂ ႏိုင္ဝင္ဘာ ၉ တြင္ က်င္းပသည့္ တြဲေရးခြဲေရးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တြဲဘက္မွ ဦးခ်စ္လိႈင္ ဂ်ီစီဘီေအသည္ ၂၀ ဦး အႏိုင္ရ၍ ဦးခ်စ္လိႈင္ သည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၃၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ ထိုအ စည္းအေဝးတြင္ တြဲေရးခြဲေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲေရးအဆိုတစ္ခုႏွင့္ တြဲေရးအဆိုတစ္ခု တင္သြင္းသည္။ ခြဲေရးအဆိုတရပ္မွာ ယူနီဗာစီတီအမတ္ ဦးထြန္းေဖတင္သြင္းသည့္ ျမန္မာျပည္ကို အိႏၵိယျပည္မွအျမန္ခြဲခြာေပးရန္လိုလားၾက၍ ၿဗိတိသွ်အစိုးရစီမံေပး ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္ခံ လိုသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တြဲေရးအဆို ၅ ရပ္အနက္ အဆိုတစ္ရပ္မွာ တြဲေရးအမတ္ ရမ္းၿဗဲဦးေမာင္ေမာင္တင္သြင္းသည့္ အိႏၵိယျပည္မွ ျမန္ မာျပည္ကို ခြဲရန္စီမံျခင္းကို ဤလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သည္။ ထို႔အျပင္ အႏၵိယႏွင့္ အျမဲတြဲဖက္ထားျခင္းကိုလည္း ဤလႊတ္ေတာ္က အလို မရွိ ျမန္မာျပည္သည္ ခြဲထြက္လိုေသာအခါ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခ်စ္လိႈင္က ဦးထြန္းေဖ၏ ခြဲေရးအဆိုကိုလက္ခံၿပီး တြဲေရးအဆို ၅ ရပ္ကို ပယ္လိုက္သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္က ဦးထြန္းေဖ၏ ခြဲေရးအဆိုႏိုင္လွ်င္ ခြဲေရးႏိုင္မည္။ ခြဲေရးအဆိုရံႈလွ်င္ တြဲေရးႏိုင္မည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ တြဲေရးအမတ္မ်ားက ခြဲေရးအဆိုကို ကန္႔ ကြက္ပယ္ခ်လိုက္လွ်င္ တြဲေရးအလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၃၂ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ တြင္က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခ်စ္လိႈင္အား အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၇၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၅ ျဖင့္ အဆိုအႏိုင္ရရွိသျဖင့္ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္မွ ျပဳတ္က် ခဲ့ရသည္။

၁၉၃၆ ႏိုင္ဝင္ဘာ ၁၀ မွ ၁၄ ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအက္ဥပေဒ (၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အရ ပထမဆံုးေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝတ္လံုဦးေပၚထြန္းႏွင့္တြဲ၍ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ဦးခ်စ္လိႈင္ ဂ်ီစီဘီေအမွ ၁၂ ဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္း ေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ၁၉၃၇ မတ္လ ၁၅ တြင္ ငါးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕က ေဒါက္တာဘေမာ္ႀကီးမွဴးေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းရာ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၆ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၅၆ မဲ ရသျဖင့္ မဲအေရအတြက္တူေနရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခ်စ္လိႈင္က မိမိမဲကို အစိုးရဘက္သို႔ေပးလိုက္သျဖင့္ အဆို႐ႈံးနိမ့္ကာ ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရလည္း ျမဲခဲ့ေလသည္။

ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ၁၉၃၇ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဘက္ကင္ဟမ္နန္းေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဆဌမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္၏ ရာဇဘိ သိက္ခံယူပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္္တုိင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးစီစဥ္မႈေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ၁၉၄၃ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ အတိုင္ပင္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒျပဳေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၅၁ ဇြန္ ၁၂ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ေသာ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အတိုက္အခံအမတ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မြန္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ မြန္ဦးဖိုးခ်ဳိ ဦးေဆာင္ေသာ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဖဆပလအစိုးရအား သီးျခားမြန္ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီး ဓါတုေပဒဝန္ (အၿငိမ္းစား) ဦးခ်စ္ေသာင္တို႔ႏွင့္အတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ မြန္စာ ေပ၊ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ မေပ်ာက္ပ်က္ေရးအတြက္သာ ဖဆပလအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ တြင္ ဦးဘေဘ (ဘႀကီးဘေဘ)၊ ဦးပု (နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း) တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအဖြဲ႕ (The Union Of Burma League) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ၌ အတိုက္အခံအမတ္မ်ားက ဦးခ်စ္လိႈင္အား သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဖဆပလအစိုးရကပယ္ခ်၍ တရားလႊတ္ ေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဘဦးအားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဘတ္ဂ်က္အစည္း အေဝးသည္ ဦးခ်စ္လိႈင္ ေနာက္ဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပါလီမန္အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဦးခ်စ္လိႈင္သည္ ၁၉၅၂ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ နံနက္ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓမၼေစတီလမ္း အမွတ္ ၁၈၅ ေနအိမ္၌ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ ဇနီး ေဒၚအိႏွင့္ သမီးႏွစ္ဦး ေဒၚျမင့္ျမင့္ (ဦးေဖသန္း)၊ ေဒၚလွလွ (ဦးခင္ေမာင္ေမာင္)တို႔ က်န္ ရစ္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္လိႈင္၏ ပထမဇနီးမွာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေလသည္။

ကုိးကား
(၁) ျမန္မာ့ ရက္စဥ္သမိုင္း (ပတြဲ၊ဒုတြဲ) သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ပႀကိမ္ ၂၀၀၉။
(၂) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းတြဲ (၂) စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၇၇။
(၃) ေမာင္ေဇယ်ာ၊ ျမန္မာလူေက်ာ္ ၁၀၀ (ပထမအုပ္)၊ Unity စာေပ ၂၀၁၀။
(၄) သန္းဝင္းလိႈင္၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓါန္ (ပထမတြဲ) ပႀကိမ္ ပညာေရႊေတာင္၂၀၁၀။

Comments