၈ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပြဲစိတ္ဓာတ္ ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား

၈ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပြဲစိတ္ဓာတ္ ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား
ဒီဗီဘီရုပ္သံ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ၾသဂုတ္ ၁၀၊၂၀၁၂
၈ေလးလုံး ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ အမွတ္တရအျဖစ္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ကို ဒီဗီဘီမွ တင္ဆက္ထားသည္ကို ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ျပန္လည္ေျပာၾကားသူမ်ားမွာ - ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး၊ ကိုျပဳံးခ်ဳိ၊ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္၊ ကိုေဇာ္မင္း၊ မနီလာသိန္း၊ မမီးမီး၊ ကိုအံ့ဘြယ္ေက်ာ္၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္၊ ကိုေ႒းၾကြယ္၊ ကိုမာကီ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

Comments