စက္တင္ဘာ ၂ - မိုုးမခေရဒီယိုု

စက္တင္ဘာ ၂ - မိုုးမခေရဒီယိုု
ၾသစေၾတးလ်ႏိုုင္ငံ အေဖမ်ားေန႔ အထူးအစီအစဥ္
သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ
ဂရိတ္ဦးဖိုုးစိန္ ႏွစ္ ၁၃၀ ျပည့္ အစီအစဥ္
(ကက္နက္စိန္၊ ရဲစိန္၊ အလကၤာေက်ာ္စြာ ဆိုုင္းဦးဘေမာင္
ဘလက္လစ္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ - တူေမာင္ညိဳ၊ ေမာင္ညိဳ၊ မိုုးမခ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုုင္ငံနဲ႔ ကမာၻသတင္းတခ်ဳိ႔
က်န္စစ္သားကိုု ငါခိုုးျပီ - ကဗ်ာ၊ ရဲရင့္သက္ဇြဲ၊ ယေန႔ျမန္မာ
ေဒါက္တာျမင့္ခ်ဳိနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခန္းနဲ႔ ကိုုယ့္ေျမ၊ ကိုုယ့္ေရ၊ ကိုုယ့္အေျခအေနေတး - ABC သတင္းဌာန
အထူးက႑ - ႏိုုင္ငံတကာျမန္မာဆရာ၀န္မ်ား ဆစ္ဒနီျမိဳ႔တြင္ ေတြ႕ဆုုံပြဲ
အမရာ ေဆး၁ ေဆာင္းပါးမ်ား ေနာက္ဆုုံးပိုုင္းနဲ႔ တကၠသိုုလ္ရွားပါးေတးမ်ား
စီစဥ္သူမ်ား - ဦးပန္တ်ာ၊ ႏွင္းျမတ္ခိုုင္၊ ေမာင္ဇာနည္၊ သံစဥ္ရတနာ

Comments