Shwe Pyi Soe - Articles

ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဝင္

 ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေရႊျပည္စိုး
စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂


ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဝင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုသည္ႏွင့္ မည္သူျဖစ္မည္ကို ခ်က္ခ်င္းသိမည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အဓိကရွိအပ္သည့္အ ရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ....
၁။ ဉာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္း
၂။ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္
၃။ မိမိအက်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္စိတ္ စသည္တို႔ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ထိုကဲ့သို႔ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၊အနစ္နာခံ စည္းစိမ္ဥစၥာစြန္႔၊ မိသားစုစြန္႔၊ ေနာက္ဆံုး အသက္ကိုပါစြန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးသူျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သို႔ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဝင္ျဖစ္လာသည္ကိုမေျပာမီ ေဒၚစု၏ မိဘ ႏွစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေရွးဦးစြာအက်ဥ္းခ်ံဳး၍တင္ျပပါမည္။

● ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္သည္ တပ္မေတာ္ဖခင္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအျဖစ္ ျမန္မာ သာမက ကမၻာကပါ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠဌ (တကသ) ၏အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢ (ဗကသ) ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝကေန ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္လည္း သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဦးေဆာင္ေသာ ဒို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုး (၁၉၃၈-၄၀)၊ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း (၁၉၃၉ - ၄၀)   အတြင္းေရးမႉးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖဆပလပါတီ တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄၃ တြင္ဂ်ပန္ ဧက ရာဇ္ဘုရင္ Akihito က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဂ်ပန္သို႔ဖိတ္ေခၚၿပီး the Order of The Rising Sun ဘြဲ႔ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

● မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္
ေဒၚခင္ၾကည္သည္မြန္ျမတ္ေသာ သူနာျပဳအလုပ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၁၉၄၂ ခုစက္တင္ဘာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳ သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၀ ျပည့္ ေမလတြင္အိႏၵိယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ အ မတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ဇြန္လတြင္ နီေပါႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ပူးတြဲတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေလာကတြင္ ပထမဆံုးႏွင့္တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးသံအမတ္ႀကီအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ခံရပါ သည္။ ၇ ႏွစ္မွ် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၁၉၆၇ ခု ဇြန္လတြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ျပည္တြင္း၌ မြန္ျမတ္ေသာသူနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာသန္႔သန္႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄၇-၅၃ တြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ညႊန္ၾကားေရးဝန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၃ -၅၈ တြင္ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္းေကာင္စီ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးက်န္း မာေရးႏွင့္ ျပည္ေရးျပည္ရာအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အ မ်ဳိးသမီးအသင္းမ်ားေကာင္စီ၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္း စသည့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ဥကၠဌ အျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အသင္း၏ ကင္းေထာက္ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳတင္ကားတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အမ်ဳိးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရာမာ ခရစ္ရွနာသာသနာျပဳေဆး႐ံုႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဒုဥကၠဌစသည့္တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးျပည္သူ႔အက်ိဳးမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာမိခင္ဘြဲ႔၊ ၁၉၅၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မဟာသီရိသုဓမၼဘြဲ႔၊ ၁၉၅၅ တြင္ ယူဂိုစလားဗီးယားႏိုင္ငံက မာရွယ္တီးတိုးယူဂိုစလပ္ၾကယ္ (ဒုတိယအဆင့္) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔က ႏိုဘယ္ေအာ္ဒါဘြဲ႔ (ဝါ) အျမင့္ျမတ္ဆံုးဆုတံဆိပ္တို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္ခံခဲ့ရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး ျပည္သူ႔အက်ိဳးမ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိ မိဘႏွစ္ပါးမွဆင္းသက္လာသူျဖစ္၍ ေဒၚစုသည္လည္း မိဘႏွစ္ပါး၏ မြန္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို သမိုင္းေပးတာဝန္တရပ္အေနျဖင့္ ယေန႔တိုင္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သို႔ကမာၻထိပ္တန္းႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဝင္ျဖစ္လာသည္မွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက အ ေထာက္အကူျပဳ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းျပပါမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ...

၁။ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘာသာစကား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပညာအရည္အခ်င္းကကမာၻထိပ္တန္းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဝင္ေစခဲ့ပါသည္။ ေဒၚစုသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူး ေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္ကို သင္ယူခဲ့သည္။ (၁၉၆၂-၆၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒႆနိကေဗဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ၊စီပြားေရး ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႔ (B.A.) ကို Oxford University St Hugh’s College မွ ရရွိသူျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၆၄-၆၇) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာေရးစင္တာတြင္ ဧည့္ပညာရွင္အျဖစ္ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ (၁၉၈၅-၈၆)

ဘာသာစကားအရ အဂၤလိပ္ ျပင္သစ္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားမ်ားကို ေကာင္းစြာေရးေျပာႏိုင္သူ လည္းျဖစ္သည္။

၂။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသင္ယူထားသည္ျဖစ္္၍အလုပ္လုပ္ရာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ဳိးကိုသင္ယူထားသည္ျဖစ္္၍ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ ေရွးဦးစြာလန္ဒန္တကၠသိုလ္အာရွအေရွ႕ပိုင္းအာ ဖရိကသုေတသနဌာနတြင္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကိုကူညီသင္ၾကားေပးေၾကာင္း (၁၉၆၈) အေမရိကန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢအတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေမးခြန္းမ်ားဆိုင္ရာအၾကံေပးေကာ္မတီတြင္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္၎ (၁၉၆၉-၇၁)၊ ဘူတန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သုေတသနအရာရွိအျဖစ္၎ (၁၉၇၂)၊ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ ဂါးဒီးယန္းစာၾကည့္တိုက္ တြင္တာဝန္ခံအျဖစ္၎ (၁၉၇၅-၇၇) စသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၃။ စိတ္ဓာတ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စိတ္ဓာတ္သည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသေလာက္ခိုင္မာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ “ေပ်ာ့လွ်င္ဖေယာင္း မာလွ်င္သံေခ်ာင္း” စ ကားပံုအတိုင္း ေပ်ာ့လွ်င္အလြန္ေပ်ာ့၍ မာလွ်င္အလြန္မာတတ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
 
● ေပ်ာ့လွ်င္ဖေယာင္း 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္သူမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ရွိသည္။႐ိုးသားျဖဴစင္ ေျဖာင့္မတ္သည္။ သူတပါးအေပၚလိမ္ညာ လွည့္စား လက္တလံုးျခားမလုပ္တတ္။ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုကူညီကယ္တင္လိုစိတ္ အျမဲတမ္းရွိသည္။ အထင္ရွားဆံုးသာဓကမွာ - ဒုကၡေရာက္ေနေသာအေမရိကန္ႏိုင္ငံသား John WilliamYeattaw ကို၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလဆန္းကကယ္တင္မိ၍ ေဒၚစုမွာ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ လြတ္ခါနီးမွ သက္တမ္းတႏွစ္ခြဲထပ္တိုးခံရျခင္းသည္ ေဒၚစု၏ ဒုကၡသည္အေပၚသနားၾကင္နာမႈ၏ သာဓကတခုျဖစ္သည္။


● မာလွ်င္သံေခ်ာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စိတ္ဓာတ္သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ျဖစ္ လွ်င္ ေယာက္်ားႀကီးမ်ားထက္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထက္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာသည္။ မည္သူမွ် မိမိ၏မိသားစုမ်ားကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ မစြန္႔ လႊတ္ရက္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ေဒၚစုသည္ မိသားစုမ်ားကိုလည္း စြန္႔လြတ္ႏိုင္သည္၊ တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္ၿပီးမည္သူႏွင္မွ်မေတြ႔ရ၊ စကားမ ေျပာရ မည္သည့္ေနရာသို႔မွ် မသြားရလည္း မည္သို႔မွ်တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားျခင္းမရွိ။စိတ္အားမငယ္၊ စိတ္ဓာတ္မက်၊ ပကတိအေကာင္းအ တိုင္းျဖစ္သည္။ သီလသမာဓိရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ေဒၚစု၏ ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္ကိုျပသ ျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ ရက္ေရာေသာ အလွဴရွင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လွဴတန္းရာတြင္ အလြန္ရက္ေရာသည္။ စံတင္ေလာက္ပါသည္။၂၁ ရာစု ျမန္မာ့သမိုင္းတေလ်ာက္လံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္ အလွဴရက္ေရာသူမေတြ႔ဘူး မၾကားဘူးေသးပါ။ နဝတ နအဖေခတ္တ ေလ်ာက္လံုးအခ်မ္းသာဆံုးဟု ျမန္မာလူထုကယံုၾကည္ထားသည့္ နအဖဥကၠဌႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီသန္းေရႊ၏လူယံုေတာ္ျဖစ္ဟုလည္း စီးပြား ေရးသမားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဦးေတဇက အလွဴအတန္းမ်ားမ်ားလွဴသည္ဟု တခံမွမၾကားဖူးပါ။  ေဒၚစုလွဴသည့္အေရအတြက္၏ ၂၅% ခန္႔ပင္မရွိဟု ယူဆရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အလွဴရက္ေရာမႈကို ၾကည့္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္နအဖစစ္အစိုးရကိုလက္နက္မပါ၊အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ကိုယ္က်ိဳဳးစြန္႔အနစ္နာခံကာတိုက္ပြဲဝင္ေနမႈကို ေထာက္ခံအားေပးေသာအားျဖင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ားတြင္ ေငြ သားႏွင့္တြဲပါေသာဆုမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ေငြသားႏွင့္တြဲပါေသာ ပထမဆံုးဆုသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြက္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွခ်ီးျမႇင့္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ သန္း (U.S. $1.3 millions) ပါေသာ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု (Nobel Peace Prize)   ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ထိုေငြမ်ားကို ၎၏ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မသံုးဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအတြက္အသံုးျပဳမည္ဟုကမာၻသိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ေလ့လာမိသမွ် ေငြသားပါဆုမ်ားမွာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက UNESCO - Madanjeet Singh Prize U.S.$1,00,000၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက အေမရိကန္အေျခစိုက္ Al Neuharth Free Spirit Award $1 million၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Olof Palm Prize  (for  2005)  U.S. $50,000၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လက အိႏၵိယႏိုင္ငံကာ လကတၱားၿမိဳ႕မွ ေနတာခ်ီ ဆူဘတ္စ္ခ်န္ဒရာဘို႔စ္ဆု - အိႏၵိယ ႐ူပီေငြ ၁ သိန္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလက ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွ Kim Dae Jung Award U.S.$ 10,000 တို႔ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ခ်ီးျမႇင့္ၿပီးေသာ ေငြသားမွာ U.S.$ 2,460,000 ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (အ ထက္ေဖာ္ျပပါ ဆုခ်ီးျမႇင့္သူ စာရင္းႏွင့္ေငြစာရင္းမ်ားမွာ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မယူဆပါ။ လက္လွမ္းမမီ၍ မသိလိုက္သည္မ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါ ေသးသည္။

အထက္ပါ ဆုေငြအျဖစ္ရရွိေသာေငြမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္က်ိဳးအတြက္မသံုးဘဲ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိ ေသာက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံတကာကခ်ီးျမႇင့္သည့္ဆုေငြမ်ားကိုသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအတြက္လွဴဒါန္းသည္မဟုတ္၊ ျပည္တြင္း ၌လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပုသိမ္ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေငြက်ပ္သိန္း၂၀ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ (ဧရာဝတီ၊ ၁ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂)

(ဒုတိယပိုင္းကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

Comments